You are on page 1of 12

JUBILARNI

№ 10
Za izdavača
Goran Lakićević

Urednik
Predrag Mladenović

Grafički urednik
Miloš Trajković

Lektura
Jasna Paunović

Štampa
AMD Sistem, Beograd

Tiraž
500 primeraka

Izdavač
IP Besna kobila
Branka Pešića 20, Zemun
Tel. / fax: 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs

Sva naša izdanja možete
naručiti i putem našeg sajta
www.besnakobila.co.rs
ŽEREMI MORO

S francuskog preveo Goran Kostrović
Zahvaljujem se svojim prvim čitaocima, Lukreciji, Vilfridu i Gregoaru, koji su mi od suštinske pomoći.
Zahvaljujem se Kaiši na dragocenim savetima tokom stvaranja druge knjige.
Hvala i Andreu Agasiju, tužnom uzoru za ranu mladost Maksa Vinsona.
Na kraju, iskazujem svoje poštovanje Alberu Žakaru, čoveku čija me je misao inspirisala za rasplet ove priče.
Žeremi Moro

Naslov originala
Max Winson

Autor
Jérémie Moreau

Max Winson, volumes 1 & 2, de Moreau
© Editions Delcourt – 2014

Za srpsko izdanje

© Besna kobila – 2018

CIP - Katalogizacija u publikaciji - Narodna biblioteka Srbije, Beograd
741.5
ISBN 978-86-88389-21-1
COBISS.SR-ID 268626188
1 • TIRANIJA
tribine se dakle...
pune... kakvu frizuru
uzbuđenje pravimo,
raste... dušo?

OPET?!!
hteo bih da bude tako mi svega,
nalik ovoj, gospođo, svi ste izgubili
zvezdasta... razum!

da li drugarice mogu
nismo „izgubili“, da uđu? htele bi da
već „povratili“! pogledaju meč!
„povratili“ smo
razum!

ehej,
mama!

7
ma jel me ti zekiš?
pa ja radim... nije
ovo bioskop...

ma... ulazite! dame i gospodo,
Samo me prisustvujete velikom
nervirate! međunarodnom finalu
magnus teniskog turnira!

JUPIII!

ako budeš stalno
meču koji pomerao glavu,
obećava titansku neće valjati!
borbu!

8
S jedne strane je
don koler, drugi na
svetskoj rang listi ATP-a,
višestruki finalista na
magnus turnirima...

... A NA DRUGOJ,
ONAJ KOJEG SVI
ČEKATE!!!

ČOVEK
KOJI NIJE IZGUBIO
NI JEDAN JEDINI
MEČ U SVOM
ŽIVOTU!!!

koji je od svoje i koji je već 7 godina
15. godine pobedio broj 1 sa 24 grend slem
na svim turnirima titule i 94 u sastavu
na kojima je ATP-a.
učestvovao!

dame
i gospodo...

9
10
11