You are on page 1of 2

1.

2 Eigen podiumstuk
OPDRACHT: Eigen podiumstuk
INHOUD: Een scène die als uitgangspunt geldt voor je eigen podiumvoorstelling.
INLEVERVORM: Een scène, waarin een podiumkunst centraal staat, te denken valt aan
muziekstuk, toneelstuk, cabaret, dans, etc..
DOMEIN: Verbreden
THEMA’s: Morele dilemma’s en Innovatie versus traditie
DEADLINE: Maandag 03 December 2018 (week 49)

Opdracht productie
Leerlingen maken in een groep een korte theaterscène, dans of lied. Dit kan een bewerking
van een bestaand stuk zijn, of het kan een nieuw werk zijn dat door de groep zelf bedacht
is. De productie moet gerelateerd zijn aan de volgende thema’s:
1. Morele kwesties in kunst;
2. Traditie en innovatie in kunst.
Daarnaast levert elke groep een productieplan en een verantwoording van hun product
waarin ze uitleggen wat ze doen, waarom ze dit gekozen hebben, en hoe het binnen de
thema’s past. Als het een toneelscène betreft uit een langer toneelstuk, moet ook het stuk
kort worden samengevat.
Een scène moet ongeveer 5 minuten duren, een lied of dans kan vanaf 3 tot uiterlijk
5 minuten duren. Daar aan voorafgaande zit nog een verantwoording van de keuzes en
toelichting op het originele werk, wat het dilemma is, hoe het werk is gemoderniseerd.

Beoordelingsformulier P.O. 2
Inhoud Max. Punten
punten
Productieplan Het productieplan is helemaal af en op tijd 1,5
ingeleverd. Het is duidelijk en voldoende
gedetailleerd. De leerlingen hebben de
opdracht duidelijk goed begrepen. De
geplande productie beloofd interessant en
origineel te worden en past binnen één of
beiden van de thema’s.*
Theaterrecensie Apart beoordelingsformulier. Het eindcijfer telt 2
in deze eindopdracht mee.*
Voorstelling De voorstelling is interessant, origineel en 4
technisch goed uitgevoerd. Alle groepsleden
doen mee en nemen de voorstelling serieus.
Er is duidelijk moeite in de productie gestopt,
en deze past goed binnen één van de
thema’s.
Verantwoording Het is duidelijk wat de groep gaat doen, 1
waarom ze deze keuzes gemaakt hebben en
hoe de productie binnen één of beiden van de
thema’s valt. Eventuele toneelstukken zijn
samengevat. Aantal woorden: ongeveer 500.*
Actieve deelname Leerlingen nemen actief deel aan de lessen. 1,5
Leerlingen zijn ook actief bezig binnen hun
groep en met de groepsopdrachten, en
leveren alle opdrachten op tijd en compleet
in. Huiswerk is altijd af.
Eindcijfer

*Randvoorwaarden inleveren
1. Goed Nederlands;
2. Titel en eventuele tussenkopjes;
3. Lettertype zoals Times New Roman, Arial of Verdana, grootte 10/11/12, regelafstand
1,5;
4. Als er afbeeldingen gebruikt zijn hebben die een beschrijving en passen ze binnen het
werk, het is niet alleen decoratie;
5. Bronvermelding als er bronnen gebruikt zijn;
6. Juist aantal woorden als dit aangegeven is.