You are on page 1of 10

Едиција 20 x 20

Copyright @ Besna kobila 2018

Нацртао и написао Стефан Костадиновић

За издавача Предраг Младеновић

Уредник едиције Горан Лакићевић

Графички уредник Јакша Лакићевић

Штампа Форма Б, Београд

Тираж 500 примерака

Издавач ИП Бесна кобила Бранка Пешића, Земун Тел. / факс: 011 261 50 60 info@besnakobila.co.rs

Сва наша издања можете наручити и путем нашег сајта www.besnakobila.co.rs

у почетку беше реп

у почетку беше реп
у почетку беше реп
у почетку беше реп
у почетку беше реп
у почетку беше реп
у почетку беше реп
у почетку беше реп

4cm

4cm кад је свемир истрошио сав елан и рад остатак беше фердинанд
4cm кад је свемир истрошио сав елан и рад остатак беше фердинанд
4cm кад је свемир истрошио сав елан и рад остатак беше фердинанд
4cm кад је свемир истрошио сав елан и рад остатак беше фердинанд

кад је свемир истрошио сав елан и рад остатак беше фердинанд

4cm

4cm али он је решио да не бере бригу рећи ће шта има кад уђе у
4cm али он је решио да не бере бригу рећи ће шта има кад уђе у
4cm али он је решио да не бере бригу рећи ће шта има кад уђе у

али он је решио да не бере бригу рећи ће шта има кад уђе у књигу

4cm

4cm фердинанд је форсирао двоколице доколице
4cm фердинанд је форсирао двоколице доколице

фердинанд је форсирао двоколице доколице

4cm фердинанда нешто у срце снажно тресну оног дана кад срео је

4cm

4cm фердинанда нешто у срце снажно тресну оног дана кад срео је
4cm фердинанда нешто у срце снажно тресну оног дана кад срео је
4cm фердинанда нешто у срце снажно тресну оног дана кад срео је
4cm фердинанда нешто у срце снажно тресну оног дана кад срео је

фердинанда нешто у срце снажно тресну оног дана кад срео је кобилу баш бесну

4cm

4cm фердинанд се пита дал то ветар јако дува ил он много брзо седи
4cm фердинанд се пита дал то ветар јако дува ил он много брзо седи
4cm фердинанд се пита дал то ветар јако дува ил он много брзо седи
4cm фердинанд се пита дал то ветар јако дува ил он много брзо седи
4cm фердинанд се пита дал то ветар јако дува ил он много брзо седи

фердинанд се пита дал то ветар јако дува ил он много брзо седи

4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !

4cm

4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !

реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !

4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
4cm реци шта год хоћеш ал види ти тај реп !
CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије,
CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије,

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-32

ISBN 978-86-88389-17-4

COBISS.SR-ID 268059660