Kertas Cadangan Pembinaan Gelanggang Badminton di Sekolah Kebanggsaan Cekal Semangat.

Latar belakang: Sekolah ini tidak mempunyai sebarang kemudahan prasarana sukan yang yang ter kini dan canggih. Projek ini bakal dilaksanakan sebagai perintis permulaan pembanggunan yang mampan sekolah ini kearah kecemerlangan sukan. Setelah dikaji, pelajar- pelajar lebih suka untuk bersukan tetapi terhalang oleh kemiskinan prasarana yang ada di sekolah ini. Sebelum ini mereka hanya bermain di padang tanah merah yang tidak menjamin kesihatan mereka. Objektif:
y y y y y y

Memantapkan ko kurikulum badminton Mencukil bakat murid Barang baik memang lah mahal Banyak org kata diya memang laju Diya ni x tahu yg kito ni sayang kat dyo Duduk sama rendah bediri sama tinggi

Senarai AJK:
y y y y y y y y y y y y

Pembinaan Bahan mentah Pemantauan Penduitan Pelan tindakan Pekerje Makanan Minuman Kertas Simen Peralatan Kelengkapan

Pelan Tindakan:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful