You are on page 1of 2

SC ILTELECOM SRL TÂRGOVIȘTE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Din care:
Denumire indicativ An
Trim. I Trim.II Trim.III Trim.IV
II. Venituri totale din care: 5540 8350 11840 77380
1. Venituri din exploatare total, din care: 5040 5900 7800 77380

- venituri din suprataxă telefonică 4320 5040 6480 75280

- venituri din prestări servicii 600 800 1200 1800


- venituri din training 120 60 120 300
2. Alte venituri 500 300 - -
3. Venituri financiare 2150 4040 80
II. Cheltuieli totale din care: 3390 4310 11760 21980
1. Cheltuieli înființare firmă 80 - - -
2. Cheltuieli pentru exploatare, total din
3310 3910 10560 21360
care:
a) cheltuieli de personal, din care:
- salarii brute 1920 2880 3840 8840
- asigurari si protectie sociala
b) cheltuieli telecomunicații 210 150 320 320
c) chirie 100 100 100 100
d) cheltuieli energie (electric, apa, gunoi) 80 80 100 100
e) cheltuieli de protocol reclama si
200 100 - -
publicitate
f) investiție IT&C 800 1200 6200 12000
e) impozite și taxe 800 1200 100
Manager Conducătorul compartimentului financiar
contabil

Comentariu – se comentează ce este boldat pentru explica ții iar dacă se mai
cere amanunte se abordează textul italic:

SRL Debutant prezintă scutire de taxe înființare firmă, scutiri taxe sociale
firmă pentru 4 angajați timp de 3 ani de zile.

A. venitul este estimat astfel:

1
1. suprataxa telefonică: Costul la client al apelului va fi de 0,675 eurocenţi/minut cu
TVA – valoarea Romtelecom, din care firmei revine 0,30 eurocenţi/minut. Apelurile pot fi
efectuate numai din reţeaua Romtelecom naţională. La minim 15 apeluri/oră/operator/30
eurocenţi pe apel, avem 4,5 euro/oră (15 min. convorbiri) încasare minimă pentru primele 3
luni de preluare apeluri. Pe 8 ore de activitata încasarea va fi de 36 euro/operator și de 720
euro/lună/operator încasare minimă, pentru primele 3 luni cu 2 operatori, de 1440
euro/lună și de 4320 euro/3luni de activitate.

La Trim. II pentru al treilea operator, în plus încasarea va fi de 720 euro


adăugată.

La Trim III pentru al patrulea si al cincilea operator încasarea va fi de 1440 euro


adăugată.

Pentru Trim. IV. Prin preluarea unui serviciu externalizat vom avea de încasat 20
centi/minut=12 euro/oră=96 euro/8 ore/operator = 1920 euro/lună/operator. La un număr
de minim 5 operatori pe proiect vom avea o încasare de 9600 euro/lună.

La Trim. IV prin preluarea unui serviciu externalizat vom avea încasări de


minim: 6480 inițial (4 operatori) + 9600 X 3luni (5 operatori X3 luni)= 6480+28800=75280
euro.

2. Prestări servicii: contracte prestări servicii de mentenanță,


implementare rețele structurate. S-au definit pachete de servicii ce grupează
manopere și sunt încheiate contracte pe 2 ani si 3 ani cu clienții.

3. Training pentru două profesii cu un cost fiecare de 60 euro.

4. Alte venituri: aport venit administratorii firmei. Bani împrumutați.

5. Venituri financiare – profitul rămas în firmă din trimestrul precedent


precedentă (venituri – cheltuieli trimestru precedent).

B. cheltuielile:

Cheltuielile cu personalul – cheltuieli de bază 320 euro/lună/angajat:

Trim. I – 2 angajati;

Trim. II – 3 angajați;

Trim. III – 5 angajați;

Trim IV – 9 angajați;

Notă: SRL Debutant are voie până la 9 angajați.