You are on page 1of 8

DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

1) 0, 1, 3, 5 ve 7 rakamları kullanılarak rakamları 5) İki adet zar atıldığında bu zarlardan birinin tek,
birbirinden farklı kaç tane üç basamaklı çift doğal diğerinin çift sayı gelme olasılığı kaçtır?
sayı yazılabilir?
1 1 3 1 5
A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 A) B) C) D) E)
2 3 4 6 6

2) 1, 2, 3 ve 4 rakamları kullanılarak oluşturulan 6) İki zar aynı anda atıldığında üst yüze gelen sayılar
rakamları birbirinden farklı üç basamaklı doğal toplamının 10 olma olasılığı kaçtır?
sayıların kaç tanesi 300’den küçüktür?
1 1 1 1 1
A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 32 A) B) C) D) E)
36 30 18 15 12

7) Bir sepette 6 yeşil ve 10 kırmızı elma vardır. Sepetten
3) A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} aynı anda rastgele 2 elma alınıyor.

Bu iki elmanın farklı renkte olma olasılığı kaçtır?
kümesinin 2 ve 3 rakamlarının her ikisini de
içeren dört elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? 1 2 3 3 5
A) B) C) D) E)
A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 2 3 4 8 16

8) A = {−1, 0, 1, 2}
4) 4 çift mavi ve 10 çift siyah çorabın bulunduğu bir
çekmeceden 1 tek çorap kaybolmuştur.
kümesinin tüm iki elemanlı alt kümeleri içinden
seçilen bir kümenin elemanları toplamının bir
Buna göre, kaybolan çorabın siyah renkte olma
pozitif tam sayıya eşit olma olasılığı kaçtır?
olasılığı kaçtır?
1 1 2 1 3
4 5 19 20 19 A) B) C) D) E)
A) B) C) D) E) 2 3 3 4 4
7 7 27 27 28

1
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

9) Bir torbada 3 beyaz ve 4 kırmızı top vardır. 13) 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilen,
rakamları birbirinden farklı üç basamaklı doğal
Bu torbadan aynı anda rastgele çekilen iki toptan sayıların tümü küçükten büyüğe doğru sıralanıyor.
en az birinin beyaz olma olasılığı kaçtır?
Buna göre, sıralamadaki 15. sayı kaçtır?
4 5 6 9 11
A) B) C) D) E) A) 423 B) 425 C) 432 D) 435 E) 453
7 7 7 14 14

14) 6 farklı bilyenin tamamı, her biri en az birer bilye
10) Bir kutuda 2 beyaz, 3 mavi ve 4 kırmızı tebeşir vardır. alacak biçimde iki kardeşe kaç farklı şekilde
Bu kutudan rastgele 2 tebeşir alınıyor. paylaştırılabilir?
Alınan iki tebeşirin aynı renkte olma olasılığı A) 54 B) 56 C) 58 D) 60 E) 62
kaçtır?

1 1 2 5 5
A) B) C) D) E)
3 6 9 12 18

11) A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} 15) 5 farklı bilyenin tamamı, yaşları farklı 3 kardeş
arasında paylaştırılacaktır.
kümesinin elemanlarıyla birler basamağında 1,
binler basamağında 0 bulunan, rakamları Bu kardeşlerden en büyüğü 1, diğer ikisi ise en az
birbirinden farklı altı basamaklı kaç doğal sayı birer bilye alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı
yazılabilir? şekilde yapılabilir?

A) 18 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36 A) 45 B) 50 C) 60 D) 70 E) 75

12) A = {a, b, c, d, e, f, g}

kümesinin elemanları kullanılarak biri 3 elemanlı,
diğeri 4 elemanlı iki ayrık küme oluşturulmak 16) Her biri farklı renkte olan 11 çiçeğin 2’si zambak, 4’ü
isteniyor. lale ve 5’i karanfildir. Bir buket için bu çiçekler
arasından 1’i zambak, 1’i lale ve 2’si karanfil olmak
Buna göre, a ve b elemanları aynı kümede üzere 4 çiçek seçilecektir.
bulunmayacak biçimde, bu iki küme kaç farklı
şekilde oluşturulabilir? Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 A) 36 B) 45 C) 60 D) 72 E) 80

2
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

17) A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 21) Aşağıda bir zar oyununun kuralları verilmiştir.

kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaç • Oyun tek bir zar ile oynanmaktadır.
tanesinde en az 2 tane çift sayı bulunur?
• Zar iki kere atıldığında gelen sayıların toplamı
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 10 ise oyun kazanılmakta, 10’dan fazla ise oyun
kaybedilmektedir.

• Zar iki kere atıldığında gelen sayıların toplamı
10’dan az ise zar üçüncü ve son kez
atılmaktadır.

Bu üç sayının toplamı 10 ise oyun kazanılmakta,
10’dan farklı ise oyun kaybedilmektedir.
18) 2 evli çift ile 2 bekârdan oluşan 6 kişilik arkadaş
grubu bir kanepeye aşağıdaki koşullara uygun olarak Birinci atışında 3 gelen bir oyuncunun oyunu
oturacaktır. kazanma olasılığı kaçtır?

• Çiftlerin her biri eşleriyle yan yana olacaktır. 1 1 1 2 5
A) B) C) D) E)
4 6 9 9 18
• Bekârlar yan yana olmayacaktır.

Bu kişiler kanepeye kaç farklı biçimde oturabilir?

A) 30 B) 36 C) 40 D) 42 E) 48

Bir orkestra grubunun 14 kişilik kadrosunun dağılımı
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

19) Bir torbada 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10
top bulunmaktadır.

Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaraları
toplamının 15 olduğu bilindiğine göre, 7 numaralı
topun çekilmiş olma olasılığı kaçtır?
Bu kadronun dışında, gruba 1 kişi daha katılıyor.
2 2 2 1 1 Sonradan katılan bu kişi hem yaylı hem de vurmalı
A) B) C) D) E) çalgı çalabiliyor.
3 5 7 2 3

22) 5 kişi yaylı, 4 kişi vurmalı ve 3 kişi üflemeli
çalgılardan olacak biçimde kaç farklı grup
oluşturulabilir?

A) 40 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90
20) Bir torbada bulunan 10 bilyenin 4’ü kırmızı, geri
kalanı ise mavidir. Torbadaki bilyelerin 5’i benekli
olup benekli bilyelerden 1’i kırmızıdır.

Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin mavi
olduğu bilindiğine göre, bu mavi bilyenin benekli
olma olasılığı kaçtır?
23) 3 kişi yaylı, 7 kişi vurmalı ve 2 kişi üflemeli
çalgılardan olacak biçimde kaç farklı grup
3 4 5 1 2 oluşturulabilir?
A) B) C) D) E)
4 5 6 3 3
A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 27

3
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

24) Bir pastanede bulunan yiyecek ve içecekler aşağıdaki 27) Bir torbada 25 kırmızı, 27 sarı ve bir miktar da
menüde verilmiştir. beyaz bilye vardır. Bu torbadan rastgele çekilen
1
bir bilyenin beyaz olma olasılığı olduğuna
MENÜ 5
göre, torbada kaç beyaz bilye vardır?
Yiyecekler A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

Kekler : Sade,çilolatalı,fındıklı,
portakallı,karamelli
Sandviçler : Peynirli,sosisli

İçecekler

Sıcak içecekler : Çay,salep,kahve
Soğuk içecekler : Ayran, 28) Bir ankette, cevapları “Evet” veya “Hayır” olan 3 soru
portakal suyu sorulmuştur.

Bütün sorulara yanıt veren bir katılımcı, bu anketi
Bir müşteri, bu pastaneden “bir çeşit kek ile birlikte bir kaç farklı biçimde cevaplayabilir?
sıcak içecek” veya “bir çeşit sandviç ile birlikte bir
soğuk içecek” almak istiyor. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9
Buna göre, bu müşteri kaç farklı sipariş verebilir?

A) 16 B) 19 C) 22 D) 29 E) 35

25) Hedef tahtasına ok atan Merve’nin hedefi vurma 29) Ali, Burak, Cem ve Deniz dört kişilik bir kanepeye,
1 1 Ali ve Burak yan yana olmak üzere kaç farklı
olasılığı , Hakan’ın ise ’tür.
5 4 biçimde oturabilir?

Merve ve Hakan hedef tahtasına birer ok attığında A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24
en az birinin hedefi vurma olasılığı kaçtır?

1 1 2 3 2
A) B) C) D) E)
2 3 3 4 5

30) Ayşe’nin kalemliğinde 3 yeşil, 2 kırmızı ve 4 siyah
kalem bulunmaktadır. Ayşe, geri koymaksızın
26) Bir kutunun içinde bulunan topların 6 tanesi mavi, kalemlikten art arda ve rastgele 3 kalem seçiyor.
kalanı ise beyazdır.
Seçilen bu kalemlerden birincisinin yeşil,
Bu kutudan aynı anda rastgele çekilen iki topun ikincisinin kırmızı ve üçüncüsünün siyah olma
5 olasılığı kaçtır?
mavi olma olasılığı olduğuna göre, kutudaki
22
topların kaç tanesi beyazdır? 1 1 1 1 1
A) B) C) D) E)
3 9 12 15 21
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

4
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

31) 6 sporcunun katıldığı ve her sporcunun farklı 35) Bir kutuda 2 beyaz, 3 mavi ve 4 kırmızı tebeşir vardır.
dereceler aldığı bir tenis turnuvasında ilk 3 derece Bu kutudan rastgele 2 tebeşir alınıyor.
kaç farklı şekilde oluşabilir?
Alınan iki tebeşirin aynı renkte olma olasılığı
A) 60 B) 120 C) 240 D) 360 E) 720 kaçtır?

1 1 2 5 5
A) B) C) D) E)
3 6 9 12 18

32) Mete ve Osman, birbirinden farklı 4 kalemin tümünü 36) 5 erkek ve 4 kız öğrenci arasından 3 kişilik bir temsilci
her biri en az bir kalem alacak biçimde paylaşacaktır. grubu seçilecektir.

Bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir? Temsilci grubunda en az bir erkek öğrenci
olacağına göre, bu seçim kaç farklı şekilde
A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 yapılabilir?

A) 60 B) 72 C) 74 D) 80 E) 84

33) 3’ü mavi ve 4’ü kırmızı olan 7 topun bulunduğu bir
torbadan, torbaya geri konulmaksızın art arda 3 top 37) Bir torbada 3 beyaz ve 4 kırmızı top vardır.
çekiliyor.
Bu torbadan aynı anda rastgele çekilen iki toptan
Çekilen topların üçünün de aynı renkte olma en az birinin beyaz olma olasılığı kaçtır?
olasılığı kaçtır?
4 5 6 9 11
A) B) C) D) E)
1 1 3 4 6 7 7 7 14 14
A) B) C) D) E)
5 7 7 35 35

34) Farklı uzunluklarda olan 6 kibrit çöpü arasından 38) Bir torbada aynı özelliklere sahip 10 kalemden 4’ü
rastgele 2 tanesi seçiliyor. sarı, 2’si mavi ve diğerleri beyaz renktedir. Torbadan
rastgele 1 kalem çekildikten sonra, torbaya atılmadan
Seçilen çöplerden birinin en kısa, diğerinin en ikinci bir kalem daha çekilmektedir.
uzun olma olasılığı kaçtır?
Her iki kaleminde beyaz olma olasılığı kaçtır?
1 1 1 1 1
A) B) C) D) E) 8 4 2 3 1
3 12 15 30 36 A) B) C) D) E)
45 25 15 25 25

5
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

39) Bir mağaza alışveriş yapan her müşterisine, 8 eş 43) Aşağıdaki yedi nokta, eş karelerin köşeleri üzerinde
dilime ayrılmış daire biçimindeki hediye çarkının bulunmaktadır.
dilimleri üzerinde yazan 5, 5, 5, 10, 15, 15, 20, 25
liralık hediye çeklerinden birini veriyor.

Çarkı döndüren bir müşterinin en az 15 liralık
hediye çeki kazanma olasılığı nedir?

1 3 1 3 3
A) B) C) D) E)
4 8 2 4 5
Bu yedi noktadan rastgele seçilen üç noktanın bir
üçgen oluşturma olasılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
(Aynı doğru üzerindeki üç noktanın bir üçgen
oluşturmadığı kabul edilecektir.)

32 27 24 5 3
40) Bir torbadaki özdeş topların 11’i kırmızı, 8’i beyaz, 9’u A) B) C) D) E)
35 35 35 7 7
mavi ve 12’si siyahtır.

En az kaç top çıkarılırsa, torbada kalan topların
renklerine göre çekilme olasılıkları eşit olur?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

44) Bir mağazadan belirli miktarın üzerinde alışveriş
yapan müşteriler, 4 eş parçaya ayrılmış birinci çarkı
iki defa çevirmektedir. Bu iki çevirişte gelen iki sayının
toplamı 6 ya da 6 dan büyükse 6 eş parçaya ayrılmış
41) Üç yol ağzında bulunan bir tavşan, bu yollardan ikinci çarkı çevirerek çıkan hediyeyi almaktadır.
rastgele birine yöneliyor. Bu üç yolun her biri,
devamında iki dar yola ayrılıyor. Tavşan yol ayrımına
geldiğinde iki dar yoldan birini rastgele seçerek
yoluna devam ediyor.

Tavşanın, dar yollardan birinde bekleyen
kaplumbağa ile karşılaşma olasılığı kaçtır?

1 1 1 1 1
A) B) C) D) E)
2 3 6 9 10 Buna göre, birinci çarkı çevirmeyi hak eden bir
müşterinin çamaşır makinesi kazanma olasılığı
kaçtır?

1 1 5 3 5
A) B) C) D) E)
14 16 24 28 32
42)

3
45) İki tanktan birincisinin hedefi vurma olasılığı ,
4
Yukarıdaki birim karelerin köşeleri noktalarla 4
işartelenmiştir. ikincisinin ise tir.
5
İşaretlenen bu dokuz noktadan rastgele seçilen
üç noktanın aynı doğru üzerinde bulunma Bu iki tank aynı hedefe atış yaptığında hedefin
olasılığı kaçtır? vurulma olasılığı kaçtır?

1 1 5 2 8 9 13 14 19 24
A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)
7 9 18 21 63 10 15 15 20 25

6
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

46) Aşağıdaki kartlar ters çevrilip karıştırılıyor ve 48) Şekilde bir konferans salonundaki boş ve dolu
resimler görülmeyecek şekilde yeniden diziliyor. koltukların yerleri belirtilmiştir.

Bu salona sonradan gelen bir kişinin C sırasında
Rastgele açılan iki kartta da kelebek resminin
veya çift numaralı bir koltuğa oturma olasılığı
bulunma olasılığı kaçtır?
nedir?

1 1 1 1 1
A) B) C) D) E) 1 1 3 3 3
192 120 64 65 68 A) B) C) D) E)
10 8 10 5 4

47) “BARIŞ” ve “DOSTLUK” sözcüklerini oluşturan
49) Bir torbada bulunan farklı renkteki eş boncukların
harfler, eş topların üzerine yazılarak, şekildeki
rastgele bir çekilişte çıkma olasılıkları, aşağıda
gibi torbalara atılıyor.
verilmiştir:

Torbalardan tarstgele birer topçekildiğinde,
üzerlerindeki harflerin R ve K olma olasılığı nedir?

32 12 3 2 1
A) B) C) D) E)
35 35 35 35 35 Buna göre, rastgele çekilen bir boncuğun sarı
veya mavi renkli olma olasılığı kaçtır?

1 1 1 3 4
A) B) C) D) E)
10 4 2 5 5

7
DGS 2013 MUHTEMEL PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – OLASILIK SORULARI

50) Ayça, dönme dolaba binmek için durmasını 52) Bir kenar uzunlu6u 60 cm olan karesel bölge
bekliyor. şeklindeki hedef tahtası iç içe iki kare ile
bölgelere ayrılmıştır.

Bu karelerin kenar uzunlukları 20 cm ve 40 cm
olduğuna göre, hedef tahtasına isabet eden bir
okun boyalı bölgeye isabet etme olasılığı nedir?
Dönme dolap durduğunda Ayça’nın 1’den 10’a
kadar numaralandırılmış oturaklardan numarası
asal sayı olan birine oturma olasılığı nedir? 1 4 5 2 4
A) B) C) D) E)
3 9 9 3 5
3 2 1 3 4
A) B) C) D) E)
10 5 2 5 5

CEVAP ANAHTARI
1 D 27 B
2 A 28 D
3 B 29 C
4 B 30 E
51) Aynı özelliklere sahip şekildeki borular eş açılarla
ikiye ayrılmaktadır. 5 A 31 B
6 E 32 C
7 A 33 B
8 C 34 C
9 B 35 E
10 E 36 D
11 B 37 B
12 E 38 C
13 C 39 C
14 E 40 B
15 D 41 C
16 E 42 D
Huniye bırakılan bir topun kaba düşme olasılığı
nedir? 17 C 43 A
18 E 44 B
1 1 1 1 4
A) B) C) D) E) 19 E 45 D
2 4 8 16 5
20 E 46 B
21 B 47 B
22 B 48 D
23 D 49 C
24 B 50 B
25 E 51 B
26 B 52 A

8