You are on page 1of 14

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА

ИЗ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ
школска 2014/2015. година

ТОП30ОО0
ТОП40ТО0
ТОП50ТО0
Услов за излазак на испит је за студенте који редовно похађају наставу 25
предиспитних поена, а за студенте који студирају уз рад 18 предиспитних поена, тако
да осенчена поља означавају студенте који нису стекли услов за излазак на испит.

Студенти који желе да изразе приговор на број објављених предиспитних поена,
могу то да ураде најкасније до среде 03.06.2015. у 12 h, путем мејла (проф.
Михајловића или Иване Матић) или контактирањем проф. Михајловића на
телефон 063/355764.
ТОП 30ОО0
Број поена
Р. Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Статус
бр. презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
1. 0127/2010 Марковић Филип 8+7+0+0+10
2. 0150/2009 Лукић Марко 8+7+0+0+13
3. 0171/2010 Казановић Светозар 8+7+0+0+11
4. 201/2010 Кецојевић Немања 8+7+5+0+10
5. 212/2010 Малешевић Марио 8+7+0+0+12
6. 249/2010 Анђелковић Анћела 8+7+0+0+10
7. 319/2010 Лекић Јована 8+7+0+0+13
8. 338/2010 Ђоковић Вера 8+7+0+0+12

1
ТОП 40ТО0
Број поена

Р. Број индекса,
НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. Σ
Статус
РАД
бр. презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
1. 063/2011 Младеновић Мирјана 8+7+0+0+12
2. 069/2011 Досковић Ђорђе уз рад 8+7+0+0+15
3. 073/2011 Животић Стеван 0 0 0 0 0 0
4. 077/2011 Бацкић Никола 8+7+0+0+15
5. 077/2012 Милојевић Јован 6+6+6+5+14
6. 082/2011 Јаношевић Марија 8+7+0+0+15
7. 198/2011 Торбица Александра 8+7+0+7+14
8. 205/2011 Стошић Тијана 8+7+0+0+12
9. 304/2011 Лапчевић Будимир 8+7+0+0+14
10. 318/2011 Николић Миленко 8+7+0+0+15
11. 326/2011 Лазовић Весна 8+7+0+5+15
12. 332/2011 Ристић Ђорђе 8+6+5+0+15

2
ТОП 50ТО0
Број поена

Р. Број индекса, Статус НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
бр. презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
1. 024/2013 Плећић Никола 1 2 3
2. 025/2013 Трајковић Милан уз рад 0 0 12 12
3. 026/2013 Миљановић Младен уз рад 0 0 12 12
4. 031/2012 Гавриловић Бојан 8+7+0+0+11 0 (1)
5. 032/2012 Павловић Мирјана уз рад 5+5+0+0+15
6. 038/2013 Гајић Маријана 1 0 0 1
7. 039/2012 Пршендић Теодора 8+7+5+0+11
8. 039/2013 Топковски Мирјана уз рад 1+1+6+0+13
9. 046/2014 Лазаревић Татјана 5 5 8 18
10. 047/2014 Симоновић Наташа 0 0 0 0
11. 048/2014 Мајсторовић Филип 8 7 7 0 8 (2) 10 40
12. 049/2014 Господиновић Јована 2 3 0 0 5
13. 050/2014 Ђорђевић Марина 8 7 0 0 (1) 10 25
14. 051/2014 Воштић Андреа уз рад 4 3 0 0 (2) 11 18
15. 052/2014 Перић Јована 1 2 0 3
16. 053/2014 Глиџић Катарина уз рад 3 3 10 7 9 32
17. 054/2014 Вукајловић Теодора 0 0 0 0
18. 055/2014 Вучковић Игор 8 7 5 0 7 (2) 10 37
19. 056/2014 Петровић Милан 8 7 0 0 0 (1) 10 25
20. 057/2014 Керлец Надежда 8 7 0 0 10 (2) 10 35
3
ТОП 50ТО0
Број поена
Р. Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Статус
бр. презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
21. 058/2014 Мојић Јована 8 7 0 6 0 (1) 10 31
22. 078/2014 Милошевић Живорад 8 7 5 0 (2) 10 30
23. 091/2012 Козомара Милош 0 0 0 0
24. 098/2012 Павасовић Ненад уз рад 0 0 0 0
25. 100/2014 Цеснак Николета 8 7 10 10 10 45
26. 101/2014 Мехмеди Енес 0 0 0 0
27. 102/2014 Богдановић Невена 8 7 0 7 5 (1) 10 37
28. 103/2014 Кујунџић Никола 7 4 0 (1) 10 21
29. 104/2014 Арсеновић Цветин 0 0 0 0
30. 105/2014 Костић Емилија 8 7 6 6 8 (1) 10 39
31. 106/2014 Павловић Филип 2 2 10 14
32. 107/2014 Цвијовић Петар 8 7 0 0 7 (1) 10 32
33. 108/2014 Самарџија Дејна 8 7 0 0 (1) 10 25
34. 109/2014 Јовановић Јована 0 0 0 0
35. 110/2014 Поповић Катарина 8 5 5 0 (1) 10 28
36. 111/2014 Трашић Оливера 8 7 0 0 0 (1) 10 25
37. 112/2014 Рашковић Тијана 8 7 0 0 (1) 10 25
38. 113/2014 Јеремић Јелица 8 7 5 10 30
39. 114/2014 Тонковић Алекса 8 7 0 (1) 10 25
40. 115/2014 Коцић Стефан 8 7 10 25
4
ТОП 50ТО0
Број поена
Р. Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Статус
бр. презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
41. 116/2014 Костић Марија 8 7 7 0 (2) 10 32
42. 117/2014 Ракић Милица 8 7 0 0 5 (1) 10 30
43. 118/2014 Марковић Александар уз рад 0 0 0 0
44. 119/2014 Младеновић Сара 0 0 0 0
45. 120/2014 Митровић Кристина 0 0 0 0
46. 121/2013 Недељковић Александра 8 7 5 0 5 (2) 8 33
47. 121/2014 Јакшић Павле 0 0 0 0
48. 122/2013 Милосављевић Драгана 8+7+5+0+11
49. 122/2014 Николић Катарина 8 7 9 7 10 41
50. 123/2014 Лацмановић Душан 0 0 0 0
51. 124/2014 Јовановић Јован 2 0 8 10
52. 125/2014 Вујошевић Лука 0 0 0 0
53. 126/2013 Новаковић Душан 8+7+0+6+14
54. 126/2014 Минић Мирко 0 0 0 0
55. 127/2013 Лепојевић Данило 3 4 9 (2) 9 25
56. 127/2014 Лазаревић Милица 8 7 0 0 7 (1) 11 33
57. 128/2014 Живковић Урош 2 1 10 13
58. 129/2013 Петковић Маја 7+6+0+5+12
59. 129/2014 Костић Јелена 8 7 6 5 (1) 11 37
60. 130/2013 Савић Маја 8+7+0+0+12
5
ТОП 50ТО0
Број поена
Р. Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Статус
бр. презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
61. 130/2014 Кораћ Теодора 8 7 0 0 5 (1) 11 31
62. 131/2013 Барлов Владимир 8+6+0+7+14
63. 131/2014 Николов Никола 0 0 0 0
64. 132/2014 Радовановић Милош 8 7 6 0 9 (2) 11 41
65. 133/2013 Андонов Јована 8+7+7+0+12
66. 133/2014 Петровић Александра 0 0 0 0
67. 134/2014 Станојевић Софија 8 7 0 5 (1) 11 31
68. 135/2013 Тодоров Јована 6+6+5+0+12
69. 135/2014 Вељковић Немања 8 7 8 6 0 (2) 8 37
70. 136/2014 Секулић Никола 0 0 0 0
71. 137/2013 Васић Бојан 8+7+6+0+11
72. 137/2014 Недељковић Срђан 0 0 0 0
73. 138/2013 Стојановић Марија 8+7+5+5+12
74. 138/2014 Ђурашинов Ивана 0 0 0 0
75. 139/2014 Јовановић Милан 2 2 10 14
76. 141/2014 Анђелковић Милена 8 7 0 0 (1) 10 25
77. 142/2014 Симић Божидарка 8 7 6 0 5 (2) 10 36
78. 143/2014 Јовац Милан 0 0 0 0
79. 144/2013 Самарџић Јаков 7+6+7+9+11
80. 144/2014 Марковић Милорад 8 7 8 7 11 41
6
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
81. 145/2014 Миленковић Јована 8 7 8 9 (2) 11 43
82. 146/2014 Васић Александар 1 1 10 12
83. 147/2014 Петронијевић Марија уз рад 8 7 6 10 9 (1) 15 49
84. 148/2013 Ковачевић Мирослав 7+6+5+0+14
85. 148/2014 Божановић Стефан 0 1 0 1
86. 149/2013 Митровић Александар 8 7 0 0 5 (1) 11 31
87. 149/2014 Поњавић Петра 0 1 0 0
88. 150/2014 Караxић Лазар 0 0 0 0
89. 151/2014 Лилић Благоје уз рад 0 0 6 6
90. 152/2012 Чурар Александар 7+7+0+0+11
91. 152/2014 Шијан Љубомир 8 7 6 0 8 (2) 9 38
92. 153/2012 Стојановић Невена 8+6+0+0+11
93. 153/2014 Стојановић Биљана 8 7 10 10 9 44
94. 154/2014 Мојин Кристина 3 4 0 0 (1) 12 19
95. 155/2014 Аздејковић Иван 0 1 0 1
96. 156/2014 Мрђеновић Јела 0 0 0 0
97. 157/2013 Ђорђевић Радица 8+6+5+5+12
98. 157/2014 Исаиловић Јована 0 0 0 0
99. 158/2012 Зарић Татјана 7+6+0+5+10
100. 158/2013 Мрдак Светлана 8 6 5 6 8 (1) 9 37

7
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
101. 158/2014 Почековац Византија 0 0 0 0
102. 159/2014 Рековић Милена 0 0 0 0
103. 160/2014 Ковачевић Ивана 0 0 0 0
104. 161/2013 Ненадов Милица 7+6+0+5+12
105. 161/2014 Лазаревић Исидора 7 5 9 21
106. 162/2014 Живојиновић Немања 1 1 0 2
107. 163/2014 Миловановић Бојан 8 5 9 22
108. 164/2014 Каранац Јован 3 4 0 (1) 10 17
109. 165/2012 Дујовић Сања 8+5+0+0+15
110. 165/2013 Филиповић Маја 8+6+6+6+12
111. 165/2014 Ранковић Павле 8 7 0 5 (1) 9 29
112. 166/2014 Стојадиновић Наташа 0 0 0 0
113. 167/2014 Јовановић Бранка 0 0 0 0
114. 168/2014 Вукајловић Маја 8 7 8 10 8 (1) 8 41
115. 169/2014 Максимовић Надица 8 7 0 0 0 (1) 10 25
116. 170/2014 Цветановски Александар 0 0 0 0
117. 171/2014 Пуача Зорана 8 7 0 0 0 (1) 10 25
118. 172/2014 Ратковић Ана 0 2 0 12 14
119. 173/2014 Јовановић Стефано 8 7 0 8 8 (1) 9 40
120. 174/2012 Радојичић Катарина 8+7+5+0+15
8
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
121. 174/2013 Влаховић Александра 8+7+10+5+11
122. 174/2014 Јоргић Никола 8 7 5 0 6 (2) 9 35
123. 175/2014 Јеремић Данијела уз рад 0 0 0 0
124. 176/2014 Адамовић Милош 8 7 0 0 0 (1) 10 25
125. 177/2014 Вучковић Сандра 0 0 0 0
126. 178/2012 Марјановић Александар уз рад 0 0 0 0
127. 178/2014 Петровић Андријана 8 7 6 0 5 (2) 9 35
128. 179/2013 Здравковић Ивана уз рад 6+4+7+6+13
129. 179/2014 Јордановић Ана 8 7 5 7 10 37
130. 180/2012 Иванковић Радован 8+7+5+0+11
131. 180/2013 Димовски Јована 0 0 0 0
132. 180/2014 Млађеновић Маја 8 7 5 7 0 (1) 10 37
133. 181/2014 Митровић Драган уз рад 8 7 10 10 11 46
134. 182/2014 Миливојевић Милица 8 7 6 0 6 (2) 10 37
135. 183/2014 Ђокић Маја 8 7 7 0 5 (2) 10 37
136. 184/2013 Дејановић Урош 8+6+5+0+10
137. 184/2014 Арсенијевић Драган 3 3 0 9 15
138. 185/2014 Живковић Милош 2 1 0 0 3
139. 186/2014 Митровић Андријана 8 7 0 0 0 (1) 10 25
140. 187/2014 Пешић Никола 8 7 0 7 0 (1) 8 30
9
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
141. 188/2013 Савић Сандра уз рад 8+7+0+0+14
142. 188/2014 Стојановић Мирјана 8 7 7 6 9 (2) 10 41
143. 189/2013 Варга Изабела 8+7+5+6+13
144. 189/2014 Лазић Катарина 8 7 0 0 0 (2) 10 25
145. 190/2014 Минић Катарина 0 0 0 0
146. 191/2012 Ђенић Огњен 6+6+10+7+10
147. 191/2014 Лазић Кристина 8 7 0 0 8 (2) 10 33
148. 192/2013 Станковић Владимир 0 0 0 0
149. 192/2014 Живковић Татјана уз рад 0 0 0 0
150. 193/2014 Стијак Немања 8 7 5 0 0 (2) 10 30
151. 194/2013 Јонузи Самел 0 0 0 0
152. 194/2014 Пејић Тијана 6 4 9 6 10 35
153. 195/2014 Матовиновић Павле 0 0 0 0
154. 196/2014 Митрић Лазар 0 0 0 0
155. 197/2013 Сакић Слађана 3 3 0 (1) 11 17
156. 197/2014 Средовић Јована 8 5 8 9 18 48
157. 198/2014 Исаиловић Миодраг 5 4 7 0 9 25
158. 199/2014 Бранковић Миљана 8 7 8 8 9 40
159. 200/2014 Стипановић Јована 0 0 0 0
160. 201/2014 Попадић Дарија 2 0 8 10

10
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
161. 202/2014 Петровић Милица 8 7 0 5 (1) 9 29
162. 203/2014 Јевђић Ивана 8 7 5 0 0 (1) 9 29
163. 204/2013 Алемпијевић Димитрије 8+7+5+5+0
164. 204/2014 Николић Теодора 0 0 0 0
165. 205/2012 Мирић Јована 0 0 0 0
166. 205/2014 Марковић Милица 8 7 0 5 7 (1) 9 36
167. 206/2014 Алексић Оливера 8 7 6 7 9 37
168. 207/2014 Ђорђевић Јована 8 7 7 6 5 (2) 9 37
169. 208/2014 Гарчев-Бајчић Ружица 1 0 0 1
170. 209/2014 Тасић Драган уз рад 8 7 0 0 0 (2) 10 25
171. 210/2013 Милосављевић Тијана 5 4 11 20
172. 210/2014 Секулоски Јована 8 7 5 7 (1) 15 42
173. 211/2014 Ранковић Ивана 8 7 5 5 15 40
174. 212/2014 Милић Филип 8 7 0 0 0 (2) 15 30
175. 213/2014 Панић Марко 7 6 0 15 28
176. 214/2014 Милић Иван 6 6 5 0 12 29
177. 215/2013 Јанићијевић Душан 8 7 5 6 15 41
178. 215/2014 Петровић Невена 6 5 0 15 26
179. 216/2014 Панајотов Нела 8 7 7 7 15 44
180. 217/2013 Ђурђевић Радмила 0 0 0 0
11
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
181. 217/2014 Јоксимовић Анђела 7 6 9 7 0 29
182. 218/2013 Павловић Ана 8 7 0 10 0 (1) 10 35
183. 218/2014 Матић Александар 7 5 5 (2) 15 32
184. 219/2014 Милојковић Бранка 8 7 7 0 7 (2) 15 44
185. 220/2013 Којић Катарина 8+7+6+0+14
186. 220/2014 Николић Маја 4 3 6 12 25
187. 221/2014 Маринковић Милена 8 7 0 0 0 (1) 10 25
188. 224/2013 Пајић Сандра 6 5 0 0 0 (2) 10 21
189. 225/2013 Рајковић Милена 6 5 8 7 14 40
190. 226/2013 Лазић Милош 7+5+0+0+14
191. 228/2012 Петровић Анђа 8+7+6+5+11
192. 228/2013 Аћимовић Миња 0 0 0 0
193. 229/2013 Симић Немања 6+6+5+0+8
194. 231/2013 Цигановић Маја 0 0 0 0
195. 232/2012 Илић Јелена 6+7+9+6+8
196. 234/2013 Стојановић Никола 8 6 7 6 10 37
197. 235/2013 Марковић Ана уз рад 5+4+5+9+8
198. 237/2013 Лалић Милица уз рад 8+7+6+0+11
199. 239/2012 Радомировић Дијана 0 0 0 0
200. 240/2012 Игњатовић Марина 6+7+5+0+11

12
ТОП 50ТО0
Број поена
Број индекса, НАСТАВА ВЕЖБЕ I КОЛОК. II КОЛОК. ПОП.КОЛ. СЕМ. РАД Σ
Р. бр. Статус
презиме и име студента
24.03.2015. 21.04.2015. 12.05.2015. 19.05.2015.
201. 240/2013 Вукмирица Марина 7+6+0+0+14
202. 96/2014 Мутавџић Милица 8 7 6 9 7 (1) 8 39
203. 97/2014 Тијанић Бојана 0 0 0 0
204. 99/2014 Живковић Урош 7 6 0 0 (1) 0 13
205. 98/2014 Раић Тамара 2 0 0 2
206. 230/2013 Живић Јелена уз рад 8 7 6 10 0 31

13