You are on page 1of 2

Raspored studenata po grupama za izradu seminarskog rada iz predmeta

TEHNOLOŠKE OPERACIJE, u školskoj 2014./2015. godini

PRVA GRUPA DRUGA GRUPA

R. Broj Prezime i ime studenta R. Broj Prezime i ime studenta
br. indeksa br. indeksa
1. 025/2013 Trajković Milan 1. 026/2013 Miljanović Mladen
2. 175/2014 Jeremić Danijela 2. 178/2012 Marjanović Aleksandar
3. 100/2014 Cesnak Nikoleta 3. 122/2014 Nikolić Katarina
4. 046/2014 Lazarević Tatjana 4. 106/2014 Pavlović Filip
5. 048/2014 Majstorović Filip 5. 107/2014 Cvijović Petar
6. 049/2014 Gospodinović Jovana 6. 108/2014 Samardžija Dejna
7. 050/2014 Đorđević Marina 7. 110/2014 Popović Katarina
8. 052/2014 Perić Jovana 8. 111/2014 Trašić Olivera
9. 055/2014 Vučković Igor 9. 112/2014 Rašković Tijana
10. 056/2014 Petrović Milan 10. 113/2014 Jeremić Jelica
11. 057/2014 Kerlec Nadežda 11. 114/2014 Tonković Aleksa
12. 058/2014 Mojić Jovana 12. 115/2014 Kocić Stefan
13. 078/2014 Milošević Živorad 13. 116/2014 Kostić Marija
14. 102/2014 Bogdanović Nevena 14. 117/2014 Rakić Milica
15. 105/2014 Kostić Emilija 15. 124/2014 Jovanović Jovan

Vođa grupe: Cesnak Nikoleta Vođa grupe: Nikolić Katarina
Telefon: Telefon:

TREĆA GRUPA ČETVRTA GRUPA

R. Broj Prezime i ime studenta R. Broj Prezime i ime studenta
br. indeksa br. indeksa
1. 051/2014 Voštić Andrea 1. 053/2014 Glidžić Katarina
2. 181/2014 Mitrović Dragan 2. 192/2014 Živković Tatjana
3. 127/2014 Lazarević Milica 3. 152/2014 Šijan LJubomir
4. 128/2014 Živković Uroš 4. 158/2013 Mrdak Svetlana
5. 129/2014 Kostić Jelena 5. 161/2014 Lazarević Isidora
6. 130/2014 Korać Teodora 6. 162/2014 Živojinović Nemanja
7. 132/2014 Radovanović Miloš 7. 163/2014 Milovanović Bojan
8. 134/2014 Stanojević Sofija 8. 165/2014 Ranković Pavle
9. 139/2014 Jovanović Milan 9. 169/2014 Maksimović Nadica
10. 141/2014 Anđelković Milena 10. 171/2014 Puača Zorana
11. 142/2014 Simić Božidarka 11. 173/2014 Jovanović Stefano
12. 144/2014 Marković Milorad 12. 174/2014 Jorgić Nikola
13. 145/2014 Milenković Jovana 13. 176/2014 Adamović Miloš
14. 146/2014 Vasić Aleksandar 14. 178/2014 Petrović Andrijana
15. 149/2013 Mitrović Aleksandar

Vođa grupe: Mitrović Dragan Vođa grupe: Glidžić Katarina
Telefon: Telefon:
PETA GRUPA ŠESTA GRUPA

R. Broj Prezime i ime studenta R. Broj Prezime i ime studenta
br. indeksa br. indeksa
1. 098/2012 Pavasović Nenad 1. 118/2014 Marković Aleksandar
2. 103/2014 Kujundžić Nikola 2. 209/2014 Tasić Dragan
3. 194/2014 Pejić Tijana 3. 217/2014 Joksimović Anđela
4. 179/2014 Jordanović Ana 4. 197/2013 Sakić Slađana
5. 180/2014 Mlađenović Maja 5. 198/2014 Isailović Miodrag
6. 182/2014 Milivojević Milica 6. 199/2014 Branković Miljana
7. 183/2014 Đokić Maja 7. 201/2014 Popadić Darija
8. 184/2014 Arsenijević Dragan 8. 202/2014 Petrović Milica
9. 185/2014 Živković Miloš 9. 203/2014 Jevđić Ivana
10. 186/2014 Mitrović Andrijana 10. 205/2014 Marković Milica
11. 188/2014 Stojanović Mirjana 11. 206/2014 Aleksić Olivera
12. 189/2014 Lazić Katarina 12. 207/2014 Đorđević Jovana
13. 191/2014 Lazić Kristina 13. 208/2014 Garčev-Bajčić Ružica
14. 193/2014 Stijak Nemanja 14. 210/2013 Milosavljević Tijana

Vođa grupe: Pejić Tijana Vođa grupe: Joksimović Anđela
Telefon: Telefon:

SEDMA GRUPA OSMA GRUPA

R. Broj Prezime i ime studenta R. Broj Prezime i ime studenta
br. indeksa br. indeksa
1. 147/2014 Petronijević Marija 1. 151/2014 Lilić Blagoje
2. 197/2014 Sredović Jovana 2. 168/2014 Vukajlović Maja
3. 213/2014 Panić Marko 3. 121/2013 Nedeljković Aleksandra
4. 214/2014 Milić Ivan 4. 135/2014 Veljković Nemanja
5. 215/2013 Janićijević Dušan 5. 187/2014 Pešić Nikola
6. 215/2014 Petrović Nevena 6. 96/2014 Mutavdžić Milica
7. 216/2014 Panajotov Nela 7. 97/2014 Tijanić Bojana
8. 217/2014 Joksimović Anđela 8. 99/2014 Živković Uroš
9. 218/2014 Matić Aleksandar 9. 98/2014 Raić Tamara
10. 219/2014 Milojković Branka 10. 221/2014 Marinković Milena
11. 220/2014 Nikolić Maja 11. 224/2013 Pajić Sandra
12. 210/2014 Sekuloski Jovana 12. 225/2013 Rajković Milena
13. 211/2014 Ranković Ivana 13. 230/2013 Živić Jelena
14. 212/2014 Milić Filip 14. 234/2013 Stojanović Nikola

Vođa grupe: Sredović Jovana Vođa grupe: Vukajlović Maja
Telefon: Telefon: