You are on page 1of 2

Knjiga sledećih elemenata konstrukcije izdanja

:
`1/1; O =320; T =20000; štampa se na mašinski glatkom papiru gramature
Γ=80gr/m2, koji košta 50din/kg, štampa se na ofset tabačnoj dvobojnoj mašini
(može da štampa 1/1, ili 2/0) čije su karakteristike date u tabeli:

Format KF nmax kn tpm tz
Dvobojna (cm) (ot/h) (h/prolaz) (h/prolaz)
tab. maš. 100x70 1 12000 0,8 3 1

A čiji sat rada košta 2000din/h.
Pod ilustracijama se, u prvom delu knjige, nalazi 20% površine čija je
prosečna tonska vrednost 35%, a ostatak strane zauzima tekst u cicero normal
pismu. Marginalne beline u prvom delu knjige redom iznose: 0,8cm.; 1,2cm.;
1,6cm i 2,4cm.
U drugom delu knige(poslednjih 32 strane) štampa se 1/1 i cela površina
strane je pod ilustracijama čija je prosečna tonska vrednost 50%. Nijansa boje za
drugi deo knjige dobija se mešanjem 80gr plave boje, 10gr crne boje i 10gr
crvene boje.
Otpadak papira za pripremu iznosi 200 tabaka po prolazu i 0,5% po prolazu
za štampu.
Cena crne boje iznosi 600din/kg., plava i crvena po 800din/kg.

Knjiga sledećih elemenata konstrukcije izdanja:
-`1/1; O = 320; T = 25000; štampa se na mašinski glatkom papiru gramature
Γ = 80gr/m2, koji košta 50din/kg, štampa se na ofset tabačnoj dvobojnoj mašini
(može da štampa 1/1, ili 2/0) čije su karakteristike date u tabeli:

Format KF nmax kn tpm tz
Dvobojna (cm) (ot/h) (h/prolaz) (h/prolaz)
tab. maš. 100x70 1 12000 0,8 3 1

A čiji sat rada košta 2000din/h.
Pod ilustracijama se, u prvom delu knjige, nalazi 25% površine čija je
prosečna tonska vrednost 35%, a ostatak strane zauzima tekst u cicero normal
pismu. Marginalne beline u prvom delu knjige redom iznose: 0,8cm.; 1,2cm.;
1,6cm i 2,4cm.
U drugom delu knige(poslednjih 32 strane) štampa se 1/1 i cela površina
strane je pod ilustracijama čija je prosečna tonska vrednost 50%. Nijansa boje za
drugi deo knjige dobija se mešanjem 70gr plave boje, 20gr crne boje i 10gr
crvene boje.
Otpadak papira za pripremu iznosi 200 tabaka po prolazu i 0,5% po prolazu
za štampu.
Cena crne boje iznosi 600din/kg., plava i crvena po 800din/kg.
Knjiga sledećih elemenata konstrukcije izdanja:
-`1/1; O = 320; T = 30000; štampa se na mašinski glatkom papiru gramature
Γ = 80gr/m2, koji košta 50din/kg, štampa se na ofset tabačnoj dvobojnoj mašini
(može da štampa 1/1, ili 2/0) čije su karakteristike date u tabeli:

Format KF nmax kn tpm tz
Dvobojna (cm) (ot/h) (h/prolaz) (h/prolaz)
tab. maš. 100x70 1 12000 0,8 3 1

A čiji sat rada košta 2000din/h.
Pod ilustracijama se, u prvom delu knjige, nalazi 30% površine čija je
prosečna tonska vrednost 35%, a ostatak strane zauzima tekst u cicero normal
pismu. Marginalne beline u prvom delu knjige redom iznose: 0,8cm.; 1,2cm.;
1,6cm i 2,4cm.
U drugom delu knige(poslednjih 32 strane) štampa se 1/1 i cela površina
strane je pod ilustracijama čija je prosečna tonska vrednost 50%. Nijansa boje za
drugi deo knjige dobija se mešanjem 70gr plave boje, 20gr crne boje i 10gr
crvene boje.
Otpadak papira za pripremu iznosi 200 tabaka po prolazu i 0,5% po prolazu
za štampu.
Cena crne boje iznosi 600din/kg., plava i crvena po 800din/kg.

Knjiga sledećih elemenata konstrukcije izdanja:
-1/1; O = 320; T = 35000; štampa se na mašinski glatkom papiru gramature
Γ = 80gr/m2, koji košta 50din/kg, štampa se na ofset tabačnoj dvobojnoj mašini
(može da štampa 1/1, ili 2/0) čije su karakteristike date u tabeli:

Format KF nmax kn tpm tz
Dvobojna (cm) (ot/h) (h/prolaz) (h/prolaz)
tab. maš. 100x70 1 12000 0,8 3 1

A čiji sat rada košta 2000din/h.
Pod ilustracijama se, u prvom delu knjige, nalazi 40% površine čija je
prosečna tonska vrednost 35%, a ostatak strane zauzima tekst u cicero normal
pismu. Marginalne beline u prvom delu knjige redom iznose: 0,8cm.; 1,2cm.;
1,6cm i 2,4cm.
U drugom delu knige(poslednjih 32 strane) štampa se 1/1 i cela površina
strane je pod ilustracijama čija je prosečna tonska vrednost 50%. Nijansa boje za
drugi deo knjige dobija se mešanjem 70gr plave boje, 20gr crne boje i 10gr
crvene boje.
Otpadak papira za pripremu iznosi 200 tabaka po prolazu i 0,5% po prolazu
za štampu.
Cena crne boje iznosi 600din/kg., plava i crvena po 800din/kg.