You are on page 1of 10

For Gerry Korman, my honourary alte bubbe

Tumbalalaika

  3    
Traditional, arr. Rena Ashton

 4       
 = 140

Voice

  3                      
 4  
Shtet a bo chur un er

Soprano

  3                 
 4
da da da da da da da ba da ba da ba da da

Alto    

  3                   
 4  
da da da da da da da da da da

Tenor

   43     
   
da da da da da da da da da da

Bass

Tum tum tum tum

  
              
8

Vo.


                      
tracht, tracht un tracht a gan tse nacht ve men tsu ne men

S.


A.      
 

 

 

 

 

 

                        
T. 

         
    
da da ba da ba da da

B.

da da ba da ba tum tum
    
      
      
15

Vo.


                      
un nit far she men, ve men tsu ne men un nit far she men

S.


           
Tum ba la,

A.           


                    
Tum ba la,

T.

       
  
Ah

B.

tum ba


                       
22

S.


    
tum ba la, tum ba la lai ka, tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka. Tum ba la

A.                   
   
        
tum ba la, tum ba la lai ka, tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka. Tum ba la

T.

         

Ah Ah

B.        
tum ba tum ba tum ba

2
   
        
       

30

S.

   
      
lai ka, shpil ba la lai ka, shpil ba la lai ka, fre lech zol zayn. da da

A.           

         
  
lai ka, shpil ba la lai ka, shpil ba la lai ka, fre lech zol zayn. da da


T.

          
        
tum tum tum tum da da

B. 
tum ba tum ba da tum tum


                          
38 

S.


        
da da da da da ba da ba da ba da da

             

A.


                   
da da da da da da da da

 


T.

   
     
da da da da da da Mey d l, mey d l, ch'vel bay dir fre gen,

B.

tum

3

                         
45

S.


     
 

 

 

 


 
   
A.

     
           
  
T.

            
   
vos kan vak sn, vak sn on regn? Vos kon bre nen, un nit oyf he rn?

B.


                     


 
53

S.


     
Tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka,

                 

A.

   
         
Tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka,

T.
   
           

Vos kon ben ken, vey nen on tre ren Tum ba la lai ka

 


B.

tum ba tum ba tum ba tum ba

4
   
                
  
61

S.

   
    
tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka. Tum ba la lai ka, shpil ba la lai ka,

              
A.

       
    
tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka. Tum ba la lai ka, shpil ba la lai ka,

T.

 
          
Tum ba la lai ka Shpiel ba la lai ka

B.      


                

69

S.


      


shpil ba la lai ka, fre lech zol zayn. da ba da ba da ba da ba da da

A.
       

  
             
shpil ba la lai ka, fre lech zol zayn. da ba da ba da ba da ba da ba da ba


T.

          
    
Fre lech zol zayn da da da da da da

B.

tum ba tum ba da tum Tum tum tum

5
 
           
76

Vo.


                         
Nar i sher bo chur, vos darf stu fregn? A

S.


    

 
da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba

A.
               
        
        
da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba

T.

  
    
da da da da

B.

tum


            
81

Vo.


                          
shteyn ken va ksn, va ksn on regn Li beh ken

S.


            
da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba

A.
             
        
           
da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba

T.

 
  
      
da da ba da ba da da

B.

da da ba da ba tum

6
   
             
86

Vo.


                               
bre nen un nit oyf hern, a harts kon ben kn, vey nen on

S.


               
da ba da ba

A.
   
     
    

                   
da ba da ba

T.

     
B.   
tum

  
           
92

Vo.


                     
tre ren Tum ba la lai ka, tum ba la

S.
 


         
Tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka, tum ba la, tum ba la,

A.              
 
          
Tum ba la, tum ba la, tum ba la lai ka, tum ba la, tum ba la,

T.

         

Ah Ah

B.      
tum ba tum ba tum ba tum ba

7
          
 
99

Vo.

     
          
lai ka tum ba la lai ka lai lai

     
S.

   
     
tum ba la lai ka. Tum ba la lai ka, shpil ba la lai ka, shpil ba la lai ka,

            
A.

     
     
tum ba la lai ka. Tum ba la lai ka, shpil ba la lai ka, shpil ba la lai ka,

T.

    
         
Ah tum tum

B.   
tum ba

      
   
107

Vo.


                
lai lai Tum ba la lai

S.
 


        
fre lech zol zayn. Da ba da ba Tum ba la, tum ba la, tum ba la

A.
               

 
                
fre lech zol zayn. da ba da ba Da da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba

T.

             
      
tum tum da ba da ba Da da da da da da da da da

B.

tum ba da tum da ba da ba tum ba tum ba tum ba

8
   
    
112

Vo.


         
ka, tum ba la lai

S.
  

  
lai ka, tum ba la, tum ba la, tum ba la

A.
                  
      
          
da da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba

T.


 
da ba da ba da ba da da da da da da da da da

B.       
tum ba

    
         

116 

Vo.


            
ka Tum ba la shpil ba la lai ka,

   
 
S.


        
lai ka. Tum ba la lai ka, shpil ba la lai ka, shpil ba la

     


A.

 
  
           
da da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba da da ba da ba da da shpil ba la

T.


       
  
da ba da ba da ba da da da da da da da ba da ba da ba da da shpil ba la

    
 
B.

shpil ba la

9
 
        
 


122

S.

  
lai ka, ah fre lech zol zayn!




       

A.

    
lai ka, fre lech zol da ba da ba

         


T.

  
      
lai ka, fre lech zol da ba da ba

   


B.

lai ka, fre lech zol fre lech zol zayn!


     
128

S.


A.       

    


          
da ba da ba da ba da ba da

T.  

    
   
da ba da ba da ba da ba da

B. 
Tum da da ba da ba da

10