You are on page 1of 3

PERFAQESUESIT E KULTURES MUZIKORE TE

SHEKULLIT -XX- NE ITALI

FERUCO BUZONI (1866-1924)

OTORIONO RESPIGI (1879-1936)

FERUCO BUZONI
(01.04.1866-27.07.1924)

Eshte nje nga kompozitoret me te suksesshem te muzikes se shekullit XX. Ne stilin
e tij krijues ai anon nga muzika klasike dhe barokiene me trajtime bashkekohore
tonale e harmonike. Kompozoi muzike instrumentale sipas formave te mehershme
te Barokut. Vepra e tij me e suksesshme eshte opera e quajtur "Doktor Faust', e cila
eshte drame e shkruar nga Johan Gete.
OTORINO RESPIGI
(09.07.1879-18.04.1936)

Eshte nje nga kompozitoret e ralle qe kompozoi nen ndikimin e impresionizmit.
Me veprat e tij instrumentale filloi nje rilindje e muzikes instrumentale italiane. Ai
ka disa vepra te cilat i kompozoi te frymezuara nga Roma, te cilat jane shume te
suksesshme: "Fontanat e Romes", "Pishat e Romes" dhe "Solemnistet e Romes", ne
keto vepra ai tregon artizem te larte ne orkestrim.

Shkolla e mesme e muzikes, Gjilan. 2018