You are on page 1of 13
ware 30 foren_ afree wera, aT | Royeiose Yo. ager aftet & grater 8g dx yeaah aorT-2016 aeBT 3 ver (SE) aAA-1976 BM oRI-12 S orf aa Too Ho /sonogHoe & area ya art yd Morne Fares ART WER (F.N.S.-110/2/01/2015-BL(Pt) & sri Saga FAT TA 01. gaged af ar ar : afta afer oF 02, Far / ATT ar ATH : aft Aer GT 03.07 at 04, war faftre ays Hwee @ (Ane /ara Aut che fe ga ator & tus (iii) ve 5 (iv) 4 afta @) : tae at 05. aff ef a Sea faa — any wet 06. aa INIRG wa S ait S iT afer wr Aces 40 wfeeT O oa Fairer 7 @), RAY fafeenet err gfe fear Tra SL fafeenror’t Se seaae BT vit dear aT WoT TRIE Rt face citer ft) : ef /aet— et o7. aft ef at Seat faaer — any 7 0s. dys sift vidi 8 Perec fear rar Seer ar — jetta few fees (qat Aref) am fftee, tke—-oriqy, ori—tePat, Pere wes—oerofterse, fore—arordt | 09, fet : gay /aftar/ ore fet —afger 10. HEIR Go -— 11. GFR Gal Ho F sIgoTHOWONOTS — 12. dysn afte er vet —ore—dhow, dearer, ert—orn, foret—oT, weaweer | 13. a6 FIM Te alee wr A: A afer GAR Atal ya eodare are tat 14. STR io -— 16 de FM ae aft or Ta INNER, qeamgR, desea, amiga, foren—Prsifge | 16 ENI-6 & sierfa aol gagfed HI ara— qERI-7 & sits Yaa dofer FH Arar vd wah WaT oa AY wee Ud Far fea fetie—o807.2018 a Prefer fara TAT feria : ae (Gisrtt Rig) wu firar afore, GTA, TTT | were wo fren afiege xmas, arrest | Hoycode Fo... ager aftat & grated 8g der genic alorr-2016 ‘agpn art ver (Saye) afrrA—1976 Bt oI—12 S arte aisa Toyo Who /sogoyoeto & aneer ed a Va VOTE Haley ART FRA (F.N.S.-110/2/01/2015-BL(Pt) 3 anita aa WATT Us 01. sagan afte ar ara: aft fect Gi 02, flar/ are or aA : at ae Gt 03uF- oat o4, aor fare AE S Gide 8 (Ae /ara seh char fe sz ‘aiorr & tts (ii) vd 5 (iv) ¥ alfa @): By ae set os. afe ef et seer fear — ony eT arer Facer her): i/ AEE aE o7. af& ef ah weer faawr — ony eT 08. agar sift oret B faftsa fear rar sae sar — Aer:—atat flee feos (ast arf) anm_ffteu, dke-eriige, oriePa, frend ars—arerteng-e, fere—arent | os. fer: Ges Aer / ora fer par 15. STR Ho -—S946 1388 Toot 16. UTE Ga Ho F sigoyRowowoss — 47. agen afte or oat order, dee—sreftar, erar—aet, fere—oT, weaeer | 18. dam aa aa aed or ae: A afier Qa ahah ya wooden arr that 19, 37a Fo — 16 de IM ae ws or uM —oRennftengs, geargy, cke—seagu, amiga, foren—friaitge | 16 aRI-6 H sera Hol sayfa a ererf:— ATER & sierfa gad wafer Barat ud wepfer—— WaT oa AR wee Us yet fsa fetie—0807.2018 wt Pref far rar feo : " Gist VN) 3a fran afr, WTS ARITA | 01 05. 06. . eget safes ar are: af sredt Gi we ae 02. 03. 04, ‘dagen aftet & grater ég dx queia atert-2016 ayer a wen (SIEM) aAaA—-1976 DH aNI—12 > serfs afST Vow Wo / Bogrogaoto S sree yd 3H Ud ome Hares ART ERNE (F.N.S.-110/2/01/2015-BL(Pt) ari (SRT WAT Ta fan / ara or arr: at ETA Gi BH ate wa a aa faire wae 8 weir 8 (ARE / ara seh ce fe FT ator & tes (iii) vd 5 (iv) ¥ affa a) : e/a ae ute ef et seer fear ater aftr wa URE wi S sit & rit adr w Accra 40 yfeETT ar feet cher zt : are: set o7. aft ef at caer fear — ory et 08. syst afte oret @ feed fer zen Seer var — Aeret—that fra foes eet arf) am-fiftse, dke—oniqe, arai—vefra, fore aos—arersiienges, forer—areerett | 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15 fort: gas /after/ ora fer par ara Wo -— ‘URE Gat Wo J sgoyHoTHOMIOTS — agen afte or vor ore, deere, earar—aen, firearm, eee | que wAM ae alsa aT ae : ah after qa Ataf ga Woda are Aah SER AO — dae war aa att a ca oon, Yemayge vlec—sicergu, OmI-gar, ferer—frotge | 16 UNI-6 & oirfa Gol gaafed Ht erafs— 17ERI-7 & aferfa yar wafer BW Ara VE weple:— WaT oa AY eee Us Yat Ufa ferie—o§07.2018 ar frfa fra war! festa : \\y sort Ris) era: