You are on page 1of 1

MAHABANG

BIONOTE

Mac Charles A. Cezar. Isinilang noong Ika-apat ng Nobyembre sa


taong 2001 sa Quirino, Isabela. Ang kanyang elementarya ay
natapos niya sa Suerte, Elementary School at ang Hayskul
naman sa Wonderful Grace Learning Center. Kasalukuyang nag-
aaral ng Senior High School sa New Era University sa Quezon
City. Kasalukuyan ding nakatira sa isang dormitory malapit kung
saan ang paaralan.
Mahilig siyang maglaro ng Sport na Volleyball noong siya’y nasa
Junior High School pa lamang, kasama ang kanyang mga
kaklase at kaibigan.
Sila au nasasali sa mga palaro taon-taon sa iba’t ibang mga
lugar. Kalaban din nila ang iba’t ibang mga paaralan. Tatlong
beses silang nagging kampeon sa loob ng apat na taon nila doon.
Pagdating ng Senior Highschool ay hindi na siya nakakapaglaro
ng volleyball sa kadahilanang bago lamang siya sa paaralan at
hindi na rin niya kasama ang mga dati niyang kakampi noong siya
ay nasa Junior Highschool pa lamang.