You are on page 1of 2

SEMESTRUL II

Unitatea de Conţinuturi ale Unităţii de Competenţe specifice Nr. ore Săptămâna Observaţii
învăţare învăţare vizate alocate
Tematică: L’univers culturel français: fêtes
1.3. Identificarea unor S1
et traditions. informaţii specifice dintr-un S2
Unité 5: Acte de vorbire: Exprimer l’intention. text ascultat pe subiecte 8h S3
Les fêtes en tête Conţinuturi lingvistice: L’adverbe;
familiare, articulat clar şi cu S4
l’imparfait et le plus-que-parfait de viteză normală;;
l’indicatif. 2.1. Redactarea de pagini de
jurnal, instrucţiuni;
2.2. Elaborarea – oral sau în
scris – a unor descrieri
simple, cu referire la
evenimente sau experienţe
personale, pe bază de support
vizual sau de plan de idei.;
Unité 6: Tematică: Occupations, loisirs. 1.3. Identificarea unor
Acte de vorbire: Exprimer ses goûts, ses informaţii specifice dintr-un S5
Mes passions… préférences. text ascultat pe subiecte 6h S6
mes loisirs… Conţinuturi lingvistice: Le conditionnel familiare, articulat clar şi cu S7
présent; Si conditionnel (II). viteză normală;
Bilan 2 Réemploi et renforcement des acquis. 2h S8
Unité 7: Tematică: Sport et santé; services publics. 4.2. Reformularea, la cererea
Acte de vorbire: Exprimer l’accord/le partenerului de dialog, a unei S9
Croquer la vie à désaccord. replici în cadrul unei 6h S10
pleines dents Conţinuturi lingvistice: L’adjectif conversaţii pe teme familiare. S11
possessif; l’adjectif et le pronom
démonstratif; prépositions et conjonctions.
Tematică: Correspondances et échanges 3.1. Comunicarea interactivă
scolaires; institutions et services publics. într-un schimb de informaţii S12
Unité 8: Acte de vorbire: S’excuser; simplu şi direct;; 6h S13
Au-delà des remercier/répondre aux remerciements. 3.2. Redactarea unor S14
frontières Conţinuturi lingvistice: L’adjectif indéfini; mesaje/scrisori personale
le pronom personnel complément. simple de răspuns la o
solicitare;
4.2. Reformularea, la cererea
partenerului de dialog, a unei
replici în cadrul unei
conversaţii pe teme familiare.
Bilan final Systématisation des acquis et préparation S15
aux tests d’évaluation. 4h S16
.