You are on page 1of 5

O Senyor Tagbalay Ang Pasko ay Sumapit

O senyor, tagbalay, lunsay nga Ang Pasko ay sumapit
dungganon, Tayo ay mangagsi-awit
bisan pa mahamook ang inyo Ng magagandang himig
katulugon, Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig.
Pagmata kamo anay kag kami ang
gawahon,
mag asawang pobre nga yari sa silong Nang si Kristo’y isilang
May tatlong haring nagsidalaw
Sa banwang Nazareth kami ang At ang bawa’t isa ay nagsipaghandog
nagikan Ng tanging alay.
Sa lugar nga ini, amon ginkadto-an
Sa pagpatigayon, nga may kalisdanan
Bagong Taon ay magbagong-buhay
O senior tagbalay kami nagba-ihan
Nang lumigaya ang ating bayan
Kay ako si Jose, nga taga Galilea, Tayo’y magsikap upang makamtan
ang akon kaupod mahal kong asawa, Natin ang kasaganahan.
Kon pagahingalanan, amo si Maria,
Sa madugay nga paglakat, kakapoy Tayo’y mangagsi-awit
nga sobra. Habang ang mundo’y tahimik
Ang araw ay sumapit
Kay ini si Maria, madali na manganak, Ng sanggol na dulot ng langit
kon sarang tagbalay, sya ang
pasakaon, Tayo ay magmahalan
Kay ako sing akon, diri lang sa silong, Ating sundin ang gintong aral
kon sarang tagbalay, siya ang At magbuhat ngayon
padayonon Kahit hindi Pasko ay magbigayan!
Ang sabat sng tagbalay padayon lng
kamo
ky didto sa unhan may kamalig didto,
tindog na oh Maria dalia sa paglakat
Malapit na ang payag basi
makadangat

Anay sang umabot yadtong tungang
gab-i
Amo ang pagkatawo Meseyas nga
putli
Sa Belen gindu-aw sang mgaa Angeles
Ginsimba kag gindayaw sang mga
Pastores

and nature sing. repeat. far as. While fields and floods. JINGLE BELLS Dashing through the snow No more let sins and sorrows In a one-horse open sleigh grow. of His Jingle all the way love. the sounding joy. Jingle bells. And Heaven. maluwalhati Let every heart prepare Him Ang pag-ibig ‘pag siyang room. What fun it is to ride and sing Far as the curse is found. Oh what fun it is to ride And wonders of His love. Oh what fun it is to ride In a one-horse open sleigh . Far as. Repeat the sounding joy. rocks. In a one-horse open sleigh. jingle bells And wonders. naghari And Heaven and nature sing. Jingle bells. Araw-araw ay magiging Paskong lagi And Heaven and nature sing. JOY TO THE WORLD SA MAY BAHAY Joy to the World . wonders. the Savior perhuwisyo reigns! Pasensya na kayo’t kami’y Let men their songs employ. Pasko! hills and plains Repeat the sounding joy. Laughing all the way He comes to make His blessings Bells on bobtails ring flow Making spirits bright Far as the curse is found. O'er the fields we go Nor thorns infest the ground. Ang sanhi po ng pagparito Hihingi po ng aginaldo Kung sakaling kami’y Joy to the World. namamasko. the curse is found. and Heaven. Repeat. hey And wonders of His love. jingle bells And makes the nations prove Jingle all the way The glories of His righteousness. A sleighing song tonight He rules the world with truth and [Chorus] grace. the Lord is Sa maybahay ang aming bati come! ‘Merry Christmas’ na Let earth receive her King.

busy sidewalks Pasko na naman Dressed in holiday style O kay tulin ng araw In the air there's a feeling of Paskong nagdaan Christmas Tila ba kung kailan lang Children laughing. And all of your kin. hear Silver bells. We wish you a Merry Christmas. Ring-a-ling. . Soon it will be Christmas day Pasko! Pasko! Pasko na naman muli. Pasko Na Naman Silver Bells City sidewalks. people Ngayon ay Pasko passing Dapat pasalamatan Meeting smile after smile Ngayon ay Pasko And on every street corner you Tayo ay mag-awitan. Good tidings for Christmas. And a Happy New Year. even stoplights Ang pag-ibig naghahari! Blinkin' bright red and green As the shoppers rush home with their treasures Hear the snow crunch. (hear them ring) pinakamimithi. Strings of street lights. We wish you a Merry Christmas. Good tidings to you. see the kids bunch We Wish You A Merry This is Santa's big day Christmas And above all this bustle you hear Silver bells… We wish you a Merry Christmas. (ring-a-ling) Tanging araw na ating Hear them ring. And a Happy New Year. (silver bells) silver [Koro] bells (silver bells) Pasko! Pasko! It's Christmas time in the city Pasko na naman muli.

mild. Christmas Christ the Savior is born! I wanna wish you a Merry Christ the Savior is born Christmas I wanna wish you a Merry Silent night. at Thy birth . Feliz Navidad Round yon Virgin. Mother and Feliz Navidad Child. holy night! All is calm. Feliz Navidad Holy infant so tender and Prospero año y Felicidad. at Thy birth Jesus Lord. all is bright. holy night! Shepherds quake at the sight. Prospero año y Felicidad. Sleep in heavenly peace. Glories stream from heaven afar I wanna wish you a Merry Heavenly hosts sing Alleluia. Silent Night FELIZ NAVIDAD Silent night. holy night! Christmas Son of God love's pure light. From the bottom of my heart. Radiant beams from Thy holy face With dawn of redeeming grace. Jesus Lord. Feliz Navidad Sleep in heavenly peace Feliz Navidad Feliz Navidad Silent night.

He knows if you've been bad or good I'm dreaming of a white So be good for goodness Christmas sake! With every Christmas card I write O! You better watch out! May your days be merry and You better not cry bright Better not pout And may all your Christmases I'm telling you why be white. Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town . He's making a list And checking it twice I'm dreaming of a white Gonna find out Who's naughty Christmas and nice With every Christmas card I Santa Claus is coming to town write May your days be merry and He sees you when you're bright sleeping And may all your Christmases He knows when you're awake be white. Santa Claus is White Christmas Coming to Town I'm dreaming of a White Christmas You better watch out Just like the ones I used to You better not cry know Better not pout Where the treetops glisten I'm telling you why and children listen Santa Claus is coming to town To hear sleigh bells in the snow.