You are on page 1of 44

Anexă

„Anexa nr. 5
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17

Total general 8964552,7 1211113,6 7655058,9 6519564,3 162028,0 192735,6 77672,9 48979,2 35734,8 22752,9 7595,8 3860,8 630,0 788,7 39295,6 736155,9 84325,0 14055,2
Total nivelul II 6503604,5 666112,5 5767132,7 4964257,4 141090,0 192735,6 77672,9 48979,2 35734,8 22752,9 7595,8 2162,0 788,7 11166,0 454933,0 56304,1 14055,2
Total nivelul I 2460948,2 545001,1 1887926,2 1555306,9 20938,0 1698,8 630,0 28129,6 281222,9 28020,9

Municipiul Bălți 293212,3 1295,4 291641,9 251182,4 15545,0 8606,1 4345,5 2198,4 77,2 1985,0 16308,4 275,0
Total nivelul II 288440,1 288165,1 248250,1 15545,0 8606,1 4345,5 2198,4 77,2 1985,0 15763,9 275,0
Total nivelul I 4772,2 1295,4 3476,8 2932,3 544,5
Consiliul municipal 288440,1 288165,1 248250,1 15545,0 8606,1 4345,5 2198,4 77,2 1985,0 15763,9 275,0
Elizaveta 3184,0 758,9 2425,1 2037,2 387,9
Sadovoe 1588,2 536,5 1051,7 895,1 156,6

Municipiul Chișinău 1805797,4 14223,1 1789486,9 1578129,1 51852,3 34649,9 24299,3 7776,0 1575,1 999,5 3000,0 121855,6 2087,4
Total nivelul II 1679605,5 1677518,1 1486703,4 50344,7 34649,9 24299,3 7776,0 1575,1 999,5 105820,1 2087,4
Total nivelul I 126191,9 14223,1 111968,8 91425,7 1507,6 3000,0 16035,5
Consiliul municipal 1679605,5 1677518,1 1486703,4 50344,7 34649,9 24299,3 7776,0 1575,1 999,5 105820,1 2087,4
Băcioi 8154,8 1140,9 7013,9 5733,8 1280,1
2
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Bubuieci 7819,2 1047,1 6772,1 5828,0 944,1
Budești 5143,6 757,8 4385,8 3810,9 574,9
Ciorescu 8809,9 476,5 8333,4 7533,7 799,7
Codru 8491,1 1103,3 7387,8 5577,3 1810,5
Colonița 3379,2 618,3 2760,9 2347,8 413,1
Condrița 556,7 475,4 81,3 81,3
Cricova 9908,0 726,0 9182,0 7958,5 1223,5
Cruzești 1798,8 560,6 1238,2 1027,2 211,0
Durlești 18496,2 1576,7 16919,5 14705,3 2214,2
Ghidighici 4948,1 732,1 4216,0 3613,7 602,3
Grătiești 6242,2 791,7 5450,5 4670,0 780,5
Sîngera 10657,1 1220,7 9436,4 4912,2 3000,0 1524,2
Stăuceni 10728,0 645,7 10082,3 7554,9 1507,6 1019,8
Tohatin 3445,7 613,4 2832,3 2512,1 320,2
Trușeni 6866,1 1085,8 5780,3 4573,0 1207,3
Vadul lui Vodă 7315,9 388,9 6927,0 6305,8 621,2
Vatra 3431,3 262,2 3169,1 2761,5 407,6

Anenii Noi 215860,3 36593,1 177602,1 153004,5 2731,8 3396,8 1400,3 1334,4 200,0 462,1 339,1 18129,9 1309,9 355,2
Total nivelul II 135151,4 22682,0 112114,2 97202,2 2731,8 3396,8 1400,3 1334,4 200,0 462,1 47,6 8735,8 355,2
Total nivelul I 80708,9 13911,1 65487,9 55802,3 291,5 9394,1 1309,9
Consiliul raional 135151,4 22682,0 112114,2 97202,2 2731,8 3396,8 1400,3 1334,4 200,0 462,1 47,6 8735,8 355,2
Anenii Noi 12199,2 861,2 11338,0 10028,5 1309,5
Botnărești 1068,8 215,1 853,7 733,4 120,3
3
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Bulboaca 4333,8 551,4 3782,4 3170,5 611,9
Calfa 2295,3 601,9 1288,2 1096,2 192,0 405,2
Chetrosu 3697,7 718,7 2979,0 2531,0 448,0
Chirca 1764,7 475,7 1186,3 973,4 212,9 102,7
Ciobanovca 1914,6 571,2 1343,4 1137,9 205,5
Cobusca Nouă 2206,1 510,4 1695,7 1515,2 180,5
Cobusca Veche 2812,1 705,1 2107,0 1839,2 267,8
Delacău 2174,8 676,7 1498,1 1254,6 243,5
Floreni 4059,7 475,2 3584,5 3132,2 452,3
Geamăna 3002,0 745,4 2256,6 1883,1 373,5
Gura Bîcului 3098,0 655,8 2442,2 2041,0 401,2
Hîrbovăț 5461,2 652,5 4808,7 4192,4 616,3
Maximovca 1319,2 150,3 1168,9 952,8 216,1
Mereni 5791,1 720,4 4856,2 4161,7 694,5 214,5
Merenii Noi 1242,4 129,5 1035,5 863,2 172,3 77,4
Ochiul Roș 596,1 554,9 41,2 41,2
Puhăceni 3323,3 744,6 2540,7 2126,5 414,2 38,0
Roșcani 2438,2 199,9 2067,1 1777,2 289,9 171,2
Speia 2535,1 571,9 1963,2 1626,5 336,7
Șerpeni 3046,0 800,0 2103,7 1701,6 402,1 142,3
Telița 1343,7 497,1 846,6 714,4 132,2
Ţînţăreni 3341,4 591,4 2750,0 2372,5 377,5
Varnița 4988,7 391,0 4439,1 3565,3 291,5 582,3 158,6
Zolotievca 655,7 143,8 511,9 412,0 99,9
4
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17

Basarabeasca 68351,7 12614,8 54295,0 47373,6 753,3 1413,1 519,5 451,2 442,4 4755,0 1343,2 98,7
Total nivelul II 42573,5 7553,2 33676,0 29889,4 753,3 1413,1 519,5 451,2 442,4 1620,2 1245,6 98,7
Total nivelul I 25778,2 5061,6 20619,0 17484,2 3134,8 97,6
Consiliul raional 42573,5 7553,2 33676,0 29889,4 753,3 1413,1 519,5 451,2 442,4 1620,2 1245,6 98,7
Abaclia 5212,7 937,0 4275,7 3679,1 596,6
Basarabeasca 9569,1 776,0 8793,1 7554,3 1238,8
Başcalia 2712,5 826,1 1886,4 1480,8 405,6
Carabetovca 1728,6 616,8 1058,6 855,8 202,8 53,2
Iordanovca 1212,7 525,2 643,1 545,4 97,7 44,4
Iserlia 1293,4 583,3 710,1 581,2 128,9
Sadaclia 4049,2 797,2 3252,0 2787,6 464,4

Briceni 196524,4 37749,7 158262,1 130538,1 2809,9 2154,9 1202,2 604,8 347,9 2663,7 20095,5 169,6 343,0
Total nivelul II 123270,9 20633,5 102294,4 86010,6 2534,6 2154,9 1202,2 604,8 347,9 11594,3 343,0
Total nivelul I 73253,5 17116,2 55967,7 44527,5 275,3 2663,7 8501,2 169,6
Consiliul raional 123270,9 20633,5 102294,4 86010,6 2534,6 2154,9 1202,2 604,8 347,9 11594,3 343,0
Balasineşti 2318,5 637,2 1681,3 1410,3 271,0
Bălcăuți 479,3 397,9 81,4 81,4
Beleavinţi 1861,1 508,5 1352,6 1088,6 264,0
Berlinţi 2051,6 645,0 1406,6 1176,0 230,6
Bogdănești 1685,5 539,6 1145,9 1007,3 138,6
Briceni 14212,3 573,7 13638,6 11217,3 1463,7 957,6
Bulboaca 1103,2 567,7 535,5 439,9 95,6
5
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Caracuşenii Vechi 2709,7 830,5 1790,6 1328,7 461,9 88,6
Colicăuți 3288,7 676,1 2598,9 2255,1 343,8 13,7
Corjeuți 4951,0 1033,3 3917,7 1850,0 1200,0 867,7
Coteala 1859,9 657,5 1202,4 981,9 220,5
Cotiujeni 2756,6 823,2 1933,4 1528,5 404,9
Criva 1032,1 148,8 883,3 709,0 174,3
Drepcăuți 1786,3 680,5 1085,5 822,3 263,2 20,3
Grimăncăuți 2803,3 777,4 2025,9 1559,1 466,8
Halahora de Sus 1532,1 607,4 924,7 747,7 177,0
Hlina 1485,8 509,1 976,7 862,0 114,7
Larga 5494,7 734,7 4714,9 3923,5 275,3 516,1 45,1
Lipcani 4399,2 356,9 4042,3 3467,7 574,6
Mărcăuți 1405,0 572,8 832,2 660,2 172,0
Medveja 1413,6 579,2 834,4 662,4 172,0
Mihăileni 1035,6 473,0 562,6 481,1 81,5
Pererita 1778,7 621,8 1156,9 953,0 203,9
Slobozia-Şirăuţi 1333,5 529,9 801,7 686,2 115,5 1,9
Şirăuţi 1958,5 688,2 1270,3 1003,4 266,9
Tabani 2096,3 667,8 1428,5 1097,1 331,4
Tețcani 2541,2 646,4 1894,8 1588,3 306,5
Trebisăuți 1880,2 632,1 1248,1 1020,9 227,2

Cahul 329933,3 58702,5 270699,1 227719,1 5039,9 4356,3 1439,0 1603,2 651,4 662,7 5850,0 27733,8 0,4 531,3
Total nivelul II 204988,6 35060,7 169396,6 146431,6 798,1 4356,3 1439,0 1603,2 651,4 662,7 3500,0 14310,6 531,3
6
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Total nivelul I 124944,7 23641,8 101302,5 81287,5 4241,8 2350,0 13423,2 0,4
Consiliul raional 204988,6 35060,7 169396,6 146431,6 798,1 4356,3 1439,0 1603,2 651,4 662,7 3500,0 14310,6 531,3
Alexanderfeld 1165,1 212,6 952,5 792,9 159,6
Alexandru Ioan Cuza 2782,3 693,8 2088,5 1795,1 293,4
Andrușul de Jos 2792,7 700,2 2092,5 1823,1 269,4
Andrușul de Sus 2031,6 609,9 1421,7 1243,5 178,2
Badicul Moldovenesc 1375,9 568,0 807,9 657,6 150,3
Baurci-Moldoveni 2505,8 716,6 1789,2 1546,1 243,1
Borceag 1956,2 525,5 1430,7 1258,3 172,4
Brînza 2637,9 734,9 1903,0 1616,5 286,5
Bucuria 401,9 317,3 84,2 84,2 0,4
Burlacu 2905,3 579,5 2325,8 1693,9 400,0 231,9
Burlăceni 1957,5 207,1 1750,4 1508,2 242,2
Cahul 43464,1 2542,0 40922,1 32421,0 4241,8 4259,3
Chioselia Mare 826,8 649,2 177,6 177,6
Cîşliţa-Prut 1264,9 625,9 639,0 502,2 136,8
Colibași 5832,7 907,3 4925,4 4252,3 673,1
Crihana Veche 3261,8 792,0 2469,8 1965,7 504,1
Cucoara 2192,0 635,9 1556,1 1338,1 218,0
Doina 1936,7 601,9 1334,8 1138,4 196,4
Găvănoasa 1237,8 530,9 706,9 450,0 256,9
Giurgiulești 2641,0 283,1 2357,9 2027,8 330,1
Huluboaia 1101,2 519,1 582,1 479,8 102,3
Iujnoe 1111,3 625,7 485,6 400,0 85,6
7
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Larga Nouă 1407,6 378,1 1029,5 853,7 175,8
Lebedenco 1720,7 463,2 1257,5 985,1 272,4
Lopăţica 573,4 497,5 75,9 75,9
Lucești 1238,0 182,9 1055,1 485,8 500,0 69,3
Manta 4957,2 842,4 4114,8 3353,7 300,0 461,1
Moscovei 2600,6 620,7 1979,9 1600,8 379,1
Pelinei 2823,0 604,1 2218,9 1954,7 264,2
Roșu 2610,4 614,4 1996,0 1641,5 354,5
Slobozia Mare 6527,2 966,5 5560,7 4889,2 671,5
Taraclia de Salcie 1882,5 625,1 1257,4 1073,7 183,7
Tartaul de Salcie 1687,8 540,9 1146,9 1031,3 115,6
Tătărești 1245,8 713,7 532,1 300,0 232,1
Vadul lui Isac 2401,8 762,7 1639,1 1302,8 336,3
Văleni 3455,0 773,5 2681,5 2332,0 349,5
Zîrnești 2431,2 477,7 1953,5 1722,7 230,8

Cantemir 187131,6 34828,0 150183,9 127347,2 2463,0 2397,8 817,4 1084,8 495,6 1500,0 16475,9 1782,2 337,5
Total nivelul II 117422,2 18509,8 96792,7 82212,6 2463,0 2397,8 817,4 1084,8 495,6 9719,3 1782,2 337,5
Total nivelul I 69709,4 16318,2 53391,2 45134,6 1500,0 6756,6
Consiliul raional 117422,2 18509,8 96792,7 82212,6 2463,0 2397,8 817,4 1084,8 495,6 9719,3 1782,2 337,5
Antonești 1917,3 608,0 1309,3 1133,6 175,7
Baimaclia 4444,0 622,8 3821,2 3450,6 370,6
Cania 2585,9 618,5 1967,4 1563,1 404,3
Cantemir 6082,8 334,4 5748,4 5181,4 567,0
8
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Capaclia 2207,0 682,3 1524,7 1299,4 225,3
Chioselia 3175,1 647,4 2527,7 2270,6 257,1
Ciobalaccia 2801,3 630,3 2171,0 1824,8 346,2
Cîietu 1896,8 595,2 1301,6 1156,7 144,9
Cîrpești 2253,0 745,7 1507,3 1231,8 275,5
Cîşla 1140,6 438,2 702,4 625,5 76,9
Cociulia 3332,1 728,7 2603,4 2214,2 389,2
Coştangalia 1982,5 529,9 1452,6 1340,0 112,6
Enichioi 2654,9 615,4 2039,5 1826,9 212,6
Gotești 4350,0 853,0 3497,0 2989,6 507,4
Haragîş 1699,2 564,3 1134,9 1015,7 119,2
Lărguța 2737,6 743,6 1994,0 1675,7 318,3
Lingura 2087,7 557,0 1530,7 1347,9 182,8
Pleșeni 3275,4 419,4 2856,0 2507,7 348,3
Plopi 2468,8 602,8 1866,0 1688,6 177,4
Porumbești 1919,0 586,3 1332,7 1149,9 182,8
Sadîc 2351,9 719,6 1632,3 1379,2 253,1
Stoianovca 1303,9 563,3 740,6 593,0 147,6
Şamalia 1093,0 520,2 572,8 456,7 116,1
Tartaul 2230,4 622,7 1607,7 1391,3 216,4
Toceni 1608,8 512,2 1096,6 958,9 137,7
Țiganca 4312,2 674,3 3637,9 1825,4 1500,0 312,5
Vişniovca 1798,2 582,7 1215,5 1036,4 179,1
9
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Călărași 198658,2 37093,5 159846,2 134876,6 4151,4 4361,3 1682,9 1324,8 1353,6 16456,9 1335,8 382,7
Total nivelul II 121707,1 19759,9 100966,5 88457,1 4361,3 1682,9 1324,8 1353,6 8148,1 598,0 382,7
Total nivelul I 76951,1 17333,6 58879,7 46419,5 4151,4 8308,8 737,8
Consiliul raional 121707,1 19759,9 100966,5 88457,1 4361,3 1682,9 1324,8 1353,6 8148,1 598,0 382,7
Bahmut 1981,9 585,0 1396,9 1186,0 210,9
Bravicea 3864,1 725,0 3139,1 2770,6 368,5
Buda 1403,9 580,9 823,0 703,8 119,2
Căbăiești 1511,6 568,1 943,5 828,7 114,8
Călărași 15386,0 1056,1 14329,9 8502,1 4151,4 1676,4
Dereneu 1656,6 621,3 1035,3 882,4 152,9
Frumoasa 1120,5 569,3 551,2 469,4 81,8
Hirova 1854,8 604,2 1240,7 1075,8 164,9 9,9
Hîrjauca 1996,0 247,0 1749,0 1450,1 298,9
Hoginești 2362,7 616,8 1546,5 1345,5 201,0 199,4
Horodiște 2130,3 701,1 1413,7 1123,0 290,7 15,5
Meleșeni 1677,9 571,3 1106,6 926,5 180,1
Nișcani 340,2 147,1 193,1 193,1
Onișcani 2109,7 533,2 1439,5 1208,5 231,0 137,0
Păulești 1159,1 497,6 661,5 555,3 106,2
Peticeni 1812,8 470,4 1342,4 1206,6 135,8
Pitușca 3889,2 668,0 3208,2 2857,3 350,9 13,0
Pîrjolteni 2143,9 502,0 1463,8 1269,9 193,9 178,1
Răciula 3114,2 695,4 2418,8 2120,0 298,8
Rădeni 1696,1 654,0 1003,7 815,4 188,3 38,4
10
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Sadova 2351,4 706,6 1644,8 1358,1 286,7
Săseni 1883,7 664,1 1219,6 956,5 263,1
Sipoteni 8133,4 1031,0 7102,4 6276,9 825,5
Temeleuți 1886,6 592,8 1293,8 1131,6 162,2
Tuzara 3362,7 678,1 2538,1 2221,9 316,2 146,5
Ţibirica 2529,7 641,8 1887,9 1624,4 263,5
Vălcineț 2197,6 823,4 1374,2 900,0 474,2
Vărzăreștii Noi 1394,5 582,0 812,5 653,2 159,3

Căușeni 265421,9 45398,2 214908,3 171404,2 4506,6 18662,4 1419,9 1372,8 14194,0 368,5 1307,2 349,2 19985,9 4739,1 376,3
Total nivelul II 178711,1 26469,5 147607,5 114381,1 4506,6 18662,4 1419,9 1372,8 14194,0 368,5 1307,2 88,0 9969,4 4257,8 376,3
Total nivelul I 86710,8 18928,7 67300,8 57023,1 261,2 10016,5 481,3
Consiliul raional 178711,1 26469,5 147607,5 114381,1 4506,6 18662,4 1419,9 1372,8 14194,0 368,5 1307,2 88,0 9969,4 4257,8 376,3
Baccealia 2519,2 690,5 1652,5 1401,2 251,3 176,2
Baimaclia 2264,5 736,2 1528,3 1250,2 278,1
Căinari 3510,1 633,3 2876,8 2376,7 500,1
Căușeni 18223,9 1333,7 16890,2 14871,5 2018,7
Chircăiești 3637,9 799,3 2685,1 2295,0 390,1 153,5
Chircăieștii Noi 1883,2 643,5 1239,7 1056,7 183,0
Ciuflești 1384,3 511,3 873,0 740,7 132,3
Cîrnățeni 3017,5 689,0 2328,5 2011,2 317,3
Cîrnățenii Noi 1995,8 645,0 1350,8 1164,8 186,0
Copanca 4420,4 819,4 3601,0 2880,4 145,3 575,3
Coșcalia 2209,3 698,1 1511,2 1271,0 240,2
11
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Fîrlădeni 3306,0 856,3 2449,7 1921,2 528,5
Grădinița 1253,4 539,0 714,4 580,9 133,5
Grigorievca 1303,2 513,2 790,0 656,6 133,4
Hagimus 2691,3 655,4 2035,9 1611,3 115,9 308,7
Opaci 3825,3 836,8 2988,5 2599,1 389,4
Pervomaisc 1760,9 436,9 1324,0 1167,3 156,7
Plop-Știubei 2374,7 649,3 1725,4 1528,1 197,3
Săiți 2630,9 609,4 2021,5 1778,9 242,6
Sălcuța 3875,7 906,5 2969,2 2457,1 512,1
Taraclia 3224,4 609,4 2615,0 2143,8 471,2
Tănătari 2420,3 670,7 1749,6 1440,9 308,7
Tănătarii Noi 581,1 502,8 78,3 78,3
Tocuz 4355,3 757,9 3597,4 3103,7 493,7
Ucrainca 2063,7 678,0 1234,1 1047,5 186,6 151,6
Ursoaia 2532,8 652,2 1880,6 1587,6 293,0
Zaim 3445,7 855,6 2590,1 2079,7 510,4

Cimișlia 157924,4 33600,4 122300,1 100148,4 2346,3 2464,3 837,0 902,4 724,9 1942,3 15398,8 1724,4 299,5
Total nivelul II 105255,6 18708,6 84970,0 71294,8 2346,3 2464,3 837,0 902,4 724,9 8864,6 1277,5 299,5
Total nivelul I 52668,8 14891,8 37330,1 28853,6 1942,3 6534,2 446,9
Consiliul raional 105255,6 18708,6 84970,0 71294,8 2346,3 2464,3 837,0 902,4 724,9 8864,6 1277,5 299,5
Albina 1219,6 624,5 595,1 368,3 226,8
Batîr 2073,9 733,3 1340,6 1066,4 274,2
Cenac 1780,1 706,1 1074,0 848,0 226,0
12
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Cimișlia 13739,1 1220,8 12518,3 10902,1 1616,2
Ciucur-Mingir 1362,3 677,7 684,6 484,3 200,3
Codreni 325,4 159,2 75,9 75,9 90,3
Ecaterinovca 1571,0 695,7 875,3 678,4 196,9
Gradişte 2339,6 686,2 1653,4 1380,2 273,2
Gura Galbenei 3336,4 822,2 2514,2 1911,9 602,3
Hîrtop 2003,4 694,9 1308,5 1056,2 252,3
Ialpujeni 1490,8 647,9 842,9 652,1 190,8
Ivanovca Nouă 1066,0 584,1 481,9 391,1 90,8
Javgur 1829,9 627,3 1202,6 981,1 221,5
Lipoveni 1557,3 611,3 946,0 719,6 226,4
Mihailovca 3937,1 685,3 3251,8 932,8 1942,3 376,7
Porumbrei 1797,0 602,1 1194,9 1022,2 172,7
Sagaidac 2203,2 719,5 1483,7 1206,6 277,1
Satul Nou 1910,2 647,0 1263,2 1031,6 231,6
Selemet 3441,2 837,2 2264,5 1848,6 415,9 339,5
Suric 1048,3 561,1 487,2 392,0 95,2
Topala 679,2 593,8 85,4 85,4
Troiţcoe 1219,5 506,4 713,1 590,0 123,1
Valea Perjei 738,3 248,2 473,0 390,1 82,9 17,1

Criuleni 202150,5 33821,0 166990,6 144049,6 5319,5 3352,1 1348,5 1603,2 400,4 14269,4 909,9 429,0
Total nivelul II 121086,1 19305,2 101351,9 89876,0 2278,0 3352,1 1348,5 1603,2 400,4 5845,8 429,0
Total nivelul I 81064,4 14515,8 65638,7 54173,6 3041,5 8423,6 909,9
13
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Consiliul raional 121086,1 19305,2 101351,9 89876,0 2278,0 3352,1 1348,5 1603,2 400,4 5845,8 429,0
Bălăbănești 4280,3 696,5 3583,8 3177,9 405,9
Bălțata 1829,5 581,3 1248,2 1044,1 204,1
Boşcana 3797,8 756,2 3041,6 2646,1 395,5
Cimișeni 2401,7 397,0 2004,7 1695,3 309,4
Corjova 2610,0 634,5 1939,0 1643,8 295,2 36,5
Coșernița 1495,6 519,4 976,2 802,3 173,9
Criuleni 8553,0 640,7 7912,3 6953,5 958,8
Cruglic 3035,1 631,0 2274,3 1963,3 311,0 129,8
Dolinnoe 1478,5 398,4 1080,1 950,1 130,0
Drăsliceni 4801,1 596,0 4125,6 2285,4 1474,8 365,4 79,5
Dubăsarii Vechi 5666,1 812,9 4633,2 3940,8 692,4 220,0
Hîrtopul Mare 3377,4 729,0 2635,8 2195,9 439,9 12,6
Hrușova 2483,2 438,8 1822,9 1543,3 279,6 221,5
Işnovăţ 1584,3 381,8 1202,5 1024,4 178,1
Izbiște 3569,5 766,0 2803,5 2469,4 334,1
Jevreni 1724,2 550,3 1173,9 1000,8 173,1
Maşcăuţi 3045,0 837,8 2207,2 1729,2 478,0
Măgdăcești 6583,4 458,5 6124,9 3951,4 1566,7 606,8
Miclești 2519,9 629,7 1890,2 1630,4 259,8
Onițcani 2844,6 604,0 2240,6 1981,9 258,7
Pașcani 3926,4 214,4 3712,0 3427,4 284,6
Răculești 2460,0 589,3 1835,9 1638,7 197,2 34,8
Rîșcova 1479,4 559,7 919,7 788,1 131,6
14
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Slobozia-Dușca 3347,5 568,6 2603,7 2256,9 346,8 175,2
Zăicana 2170,9 524,0 1646,9 1433,2 213,7

Dondușeni 109423,4 25609,5 82313,6 68331,7 1597,8 1527,3 799,7 508,8 218,8 10856,8 1244,8 255,5
Total nivelul II 71677,4 13392,0 57035,6 47839,2 1597,8 1527,3 799,7 508,8 218,8 6071,3 994,3 255,5
Total nivelul I 37746,0 12217,5 25278,0 20492,5 4785,5 250,5
Consiliul raional 71677,4 13392,0 57035,6 47839,2 1597,8 1527,3 799,7 508,8 218,8 6071,3 994,3 255,5
Arionești 1677,4 640,0 1037,4 875,2 162,2
Baraboi 3051,2 754,3 2296,9 1933,4 363,5
Briceni 616,8 531,7 85,1 85,1
Cernoleuca 1355,7 609,3 746,4 543,6 202,8
Climăuți 914,3 205,1 709,2 586,6 122,6
Corbu 1327,7 550,6 777,1 612,3 164,8
Crișcăuți 1211,4 564,1 647,3 517,0 130,3
Dondușeni 1723,3 589,3 1134,0 955,2 178,8
Dondușeni, orașul 6541,3 632,8 5908,5 4842,9 1065,6
Elizavetovca 845,3 512,0 333,3 271,1 62,2
Frasin 1632,6 639,0 993,6 793,5 200,1
Horodiște 1172,0 545,1 626,9 529,4 97,5
Moşana 1965,0 616,6 1348,4 1156,9 191,5
Pivniceni 898,8 513,7 385,1 314,8 70,3
Plop 895,4 536,2 359,2 203,5 155,7
Pocrovca 1417,8 486,4 931,4 810,0 121,4
Rediul Mare 1193,6 499,7 693,9 583,4 110,5
15
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Scăieni 1119,5 622,2 497,3 300,6 196,7
Sudarca 1691,9 534,2 1157,7 954,1 203,6
Teleșeuca 841,2 399,7 441,5 368,3 73,2
Tîrnova 2858,1 613,1 2245,0 1783,8 461,2
Ţaul 2795,7 622,4 1922,8 1556,9 365,9 250,5

Drochia 222425,7 41399,9 178031,5 151205,2 2180,9 4666,9 1749,3 1363,2 433,8 1120,6 19978,5 2590,3 404,0
Total nivelul II 141032,3 23859,1 115659,0 98294,7 2180,9 4666,9 1749,3 1363,2 433,8 1120,6 10516,5 1110,2 404,0
Total nivelul I 81393,4 17540,8 62372,5 52910,5 9462,0 1480,1
Consiliul raional 141032,3 23859,1 115659,0 98294,7 2180,9 4666,9 1749,3 1363,2 433,8 1120,6 10516,5 1110,2 404,0
Antoneuca 775,5 232,6 498,7 443,0 55,7 44,2
Baroncea 1571,0 534,8 1036,2 860,7 175,5
Chetrosu 3522,9 870,3 2652,6 2078,5 574,1
Cotova 2164,0 800,0 1364,0 999,4 364,6
Dominteni 1877,9 568,3 1309,6 1166,9 142,7
Drochia 1967,4 702,3 1265,1 952,8 312,3
Drochia, orașul 20375,4 1172,0 19203,4 17227,1 1976,3
Fîntînița 1223,6 544,1 679,5 538,7 140,8
Gribova 2034,5 617,9 1416,6 1176,0 240,6
Hăsnăşenii Mari 1457,0 525,3 931,7 743,2 188,5
Hăsnăşenii Noi 2005,7 600,6 1405,1 1215,3 189,8
Maramonovca 1988,5 696,9 1291,6 1025,4 266,2
Miciurin 1546,0 617,0 929,0 756,7 172,3
Mîndîc 2200,2 635,4 1564,8 1209,5 355,3
16
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Moara de Piatră 1372,7 624,0 748,7 585,9 162,8
Nicoreni 2339,2 803,1 1536,1 1169,8 366,3
Ochiul Alb 4284,6 690,6 2930,0 2596,7 333,3 664,0
Palanca 1081,6 480,9 600,7 514,0 86,7
Pelinia 8146,0 1049,2 6324,9 5454,2 870,7 771,9
Pervomaiscoe 1207,8 425,8 782,0 697,7 84,3
Petreni 1504,7 475,5 1029,2 909,9 119,3
Popeștii de Jos 1476,1 495,8 980,3 775,5 204,8
Popeștii de Sus 1502,9 545,0 957,9 780,8 177,1
Sofia 4030,1 744,5 3285,6 2765,1 520,5
Şalvirii Vechi 1214,0 533,3 680,7 582,5 98,2
Şuri 3834,4 645,8 3188,6 2692,8 495,8
Țarigrad 3027,6 368,0 2659,6 2161,3 498,3
Zgurița 1662,1 541,8 1120,3 831,1 289,2

Dubăsari 127451,9 14559,0 105780,4 67743,5 1806,5 22540,1 655,6 364,8 21340,8 178,9 3172,5 630,0 9887,8 6972,3 140,2
Total nivelul II 86638,4 9227,6 71069,4 38841,6 1806,5 22540,1 655,6 364,8 21340,8 178,9 2026,4 5854,8 6201,2 140,2
Total nivelul I 40813,5 5331,4 34711,0 28901,9 1146,1 630,0 4033,0 771,1
Consiliul raional 86638,4 9227,6 71069,4 38841,6 1806,5 22540,1 655,6 364,8 21340,8 178,9 2026,4 5854,8 6201,2 140,2
Cocieri 6059,8 333,8 5726,0 4870,6 207,3 175,0 473,1
Corjova 867,8 346,3 521,5 75,6 445,9
Coșnița 7998,3 484,5 7513,8 6517,3 203,1 106,0 687,4
Doroţcaia 4843,3 561,7 4195,0 3295,8 250,2 258,0 391,0 86,6
Holercani 2863,0 596,2 2161,4 1874,9 286,5 105,4
17
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Marcăuţi 1211,3 467,1 744,2 659,6 84,6
Molovata 2645,9 644,3 2001,6 1684,7 316,9
Molovata Nouă 2516,1 417,9 1952,9 1467,2 209,1 46,0 230,6 145,3
Oxentea 3729,7 644,2 2651,7 2344,3 307,4 433,8
Pîrîta 4587,8 538,9 4048,9 3401,9 200,8 45,0 401,2
Ustia 3490,5 296,5 3194,0 2785,6 408,4

Edineț 216737,1 42005,7 172445,0 143602,7 2519,7 3178,9 2214,1 672,0 292,8 23143,7 1896,9 389,5
Total nivelul II 130138,0 22762,6 106985,9 89823,5 3178,9 2214,1 672,0 292,8 13983,5 389,5
Total nivelul I 86599,1 19243,1 65459,1 53779,2 2519,7 9160,2 1896,9
Consiliul raional 130138,0 22762,6 106985,9 89823,5 3178,9 2214,1 672,0 292,8 13983,5 389,5
Alexeevca 585,7 513,0 72,7 72,7
Bădragii Noi 1259,4 556,9 702,5 573,6 128,9
Bădragii Vechi 743,2 293,4 402,6 327,6 75,0 47,2
Bleșteni 1636,4 497,2 837,2 655,3 181,9 302,0
Brătușeni 4953,8 788,2 4165,6 3587,9 577,7
Brînzeni 1089,0 149,1 739,4 565,8 173,6 200,5
Burlănești 2087,3 637,3 1450,0 1258,4 191,6
Cepeleuți 1385,1 604,0 781,1 633,6 147,5
Chetroșica Nouă 1384,9 486,1 865,6 739,7 125,9 33,2
Constantinovca 1120,4 464,3 656,1 591,2 64,9
Corpaci 2485,9 542,4 1306,1 1173,5 132,6 637,4
Cuconeștii Noi 2026,3 654,9 1371,4 1147,4 224,0
Cupcini 8537,1 680,9 7856,2 6833,7 1022,5
18
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Edineț 21916,8 1456,9 20459,9 16350,8 1813,9 2295,2
Fetești 2459,0 706,1 1752,9 1437,1 315,8
Gaşpar 1489,7 566,7 923,0 779,3 143,7
Goleni 904,8 273,6 631,2 515,4 115,8
Gordinești 3274,6 738,6 2476,2 2116,1 360,1 59,8
Hancăuţi 1255,2 570,3 684,9 568,1 116,8
Hincăuţi 2349,6 589,4 1760,2 1585,0 175,2
Hlinaia 1936,5 627,7 1308,8 1102,9 205,9
Lopatnic 1571,4 585,0 986,4 832,2 154,2
Parcova 2172,6 655,4 1517,2 1136,3 123,2 257,7
Rotunda 1447,9 569,8 750,3 596,2 154,1 127,8
Ruseni 1854,4 662,8 1191,6 956,8 234,8
Stolniceni 1338,6 545,4 793,2 647,9 145,3
Şofrîncani 2105,7 654,0 1451,7 1227,3 224,4
Terebna 1443,8 525,8 821,1 668,9 152,2 96,9
Tîrnova 2280,6 663,8 1616,8 1387,5 229,3
Trinca 2985,0 733,8 2251,2 1322,6 582,6 346,0
Viișoara 2621,0 577,5 1651,4 1490,8 160,6 392,1
Zăbriceni 1897,4 672,8 1224,6 970,3 254,3

Fălești 241394,6 45918,3 192893,1 162083,6 2499,2 4087,0 1552,7 1603,2 931,1 1500,0 22723,3 2242,5 340,7
Total nivelul II 159269,3 25362,8 131858,1 112545,8 2499,2 4087,0 1552,7 1603,2 931,1 12726,1 1707,7 340,7
Total nivelul I 82125,3 20555,5 61035,0 49537,8 1500,0 9997,2 534,8
Consiliul raional 159269,3 25362,8 131858,1 112545,8 2499,2 4087,0 1552,7 1603,2 931,1 12726,1 1707,7 340,7
19
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Albinețul Vechi 2138,7 241,8 1896,9 1595,4 301,5
Bocani 1401,3 613,1 788,2 643,0 145,2
Catranîc 1267,2 483,4 783,8 634,6 149,2
Călinești 2612,1 742,8 1869,3 1566,2 303,1
Călugăr 2655,0 615,7 1994,3 1670,3 324,0 45,0
Chetriș 1532,7 516,0 1016,7 841,8 174,9
Ciolacu Nou 2420,3 696,7 1723,6 1370,1 353,5
Egorovca 1503,8 612,4 856,0 654,3 201,7 35,4
Fălești 15347,1 1139,1 14208,0 10820,0 1500,0 1888,0
Făleștii Noi 2172,5 389,7 1782,8 1522,3 260,5
Glinjeni 2602,8 646,1 1956,7 1570,8 385,9
Hiliuți 1893,7 658,4 1235,3 993,6 241,7
Hîncești 1566,3 596,8 969,5 847,6 121,9
Horești 1471,2 569,2 702,9 566,3 136,6 199,1
Ilenuța 1771,6 541,8 1229,8 1055,6 174,2
Işcălău 2128,4 688,0 1440,4 1148,0 292,4
Izvoare 2190,6 639,6 1455,6 1221,0 234,6 95,4
Logofteni 1398,5 561,4 837,1 692,2 144,9
Mărăndeni 2535,2 575,9 1959,3 1648,3 311,0
Musteața 1946,0 633,7 1312,3 1140,4 171,9
Natalievca 2038,4 643,4 1395,0 1164,4 230,6
Năvîrneţ 2909,8 676,0 2233,8 1936,1 297,7
Obreja Veche 2385,9 720,6 1665,3 1373,8 291,5
Pietrosu 1193,2 574,7 613,5 514,3 99,2 5,0
20
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Pînzăreni 1467,1 602,9 864,2 713,0 151,2
Pîrlița 2532,0 756,1 1775,9 1384,3 391,6
Pompa 1192,1 323,2 868,9 741,9 127,0
Pruteni 2258,8 775,7 1483,1 1196,6 286,5
Răuțel 2858,8 476,6 2382,2 1902,5 479,7
Risipeni 1879,8 564,4 1272,5 1045,6 226,9 42,9
Sărata Veche 4025,6 838,9 3136,0 2614,4 521,6 50,7
Scumpia 3220,2 813,1 2407,1 2006,1 401,0
Taxobeni 1608,6 628,3 919,0 743,0 176,0 61,3

Florești 222413,4 46273,8 171820,5 144657,6 2107,3 3148,8 1535,6 1286,4 326,8 1760,0 20146,8 3770,1 549,0
Total nivelul II 149671,0 25100,3 120289,0 103523,5 2107,3 3148,8 1535,6 1286,4 326,8 960,0 10549,4 3732,7 549,0
Total nivelul I 72742,4 21173,5 51531,5 41134,1 800,0 9597,4 37,4
Consiliul raional 149671,0 25100,3 120289,0 103523,5 2107,3 3148,8 1535,6 1286,4 326,8 960,0 10549,4 3732,7 549,0
Alexeevca 1363,0 550,2 812,8 658,4 154,4
Băhrinești 1909,0 688,3 1220,7 972,4 248,3
Caşunca 1974,8 576,5 1398,3 1184,8 213,5
Cernița 1112,5 543,8 568,7 456,2 112,5
Ciripcău 1128,3 577,6 550,7 416,0 134,7
Ciutulești 2070,5 756,8 1313,7 960,9 352,8
Coșernița 1630,0 662,6 967,4 783,5 183,9
Cuhureștii de Jos 1674,6 665,0 1009,6 771,1 238,5
Cuhureștii de Sus 3070,0 317,4 2752,6 2493,1 259,5
Cunicea 2248,8 830,2 1418,6 1029,4 389,2
21
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Domulgeni 832,8 532,3 300,5 134,9 165,6
Florești 10173,2 907,7 9265,5 7754,3 1511,2
Frumușica 1409,1 591,3 817,8 639,5 178,3
Ghindești 1552,2 488,8 1063,4 797,6 265,8
Ghindești, orașul 1731,5 137,5 1594,0 1369,6 224,4
Gura Camencii 3198,3 626,3 2572,0 2182,3 389,7
Gura Căinarului 1253,5 171,1 1082,4 877,6 204,8
Iliciovca 1847,4 536,6 1310,8 1135,7 175,1
Izvoare 2168,4 571,1 1597,3 610,4 800,0 186,9
Japca 1494,8 633,8 861,0 678,3 182,7
Lunga 969,0 157,6 811,4 605,7 205,7
Mărculești 1082,4 288,4 794,0 690,5 103,5
Mărculești, orașul 1593,9 353,7 1240,2 1008,8 231,4
Napadova 1317,7 533,2 784,5 667,8 116,7
Nicolaevca 1097,3 511,1 586,2 468,9 117,3
Prajila 2314,0 727,7 1586,3 1236,4 349,9
Prodănești 1319,3 434,6 884,7 673,3 211,4
Putinești 1620,8 465,9 1154,9 960,0 194,9
Rădulenii Vechi 1334,0 592,6 741,4 574,9 166,5
Roșietici 1842,0 654,7 1187,3 930,3 257,0
Sănătăuca 2076,1 599,4 1476,7 1156,9 319,8
Sevirova 1085,8 505,0 580,8 443,2 137,6
Ștefănești 1863,4 632,3 1231,1 958,6 272,5
Temeleuți 1278,5 609,3 669,2 541,0 128,2
22
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Tîrgul Vertiujeni 812,9 204,3 571,2 462,2 109,0 37,4
Trifănești 1160,2 566,5 593,7 446,1 147,6
Vărvăreuca 2325,9 258,5 2067,4 1718,3 349,1
Văscăuţi 1104,7 551,3 553,4 436,1 117,3
Vertiujeni 1688,5 648,4 1040,1 845,3 194,8
Zăluceni 1013,3 514,1 499,2 403,8 95,4

Glodeni 156291,3 29521,7 125537,3 106463,9 1496,7 2010,6 910,8 662,4 437,4 15566,1 1023,6 208,7
Total nivelul II 101880,2 17049,9 84621,6 72058,7 1496,7 2010,6 910,8 662,4 437,4 9055,6 208,7
Total nivelul I 54411,1 12471,8 40915,7 34405,2 6510,5 1023,6
Consiliul raional 101880,2 17049,9 84621,6 72058,7 1496,7 2010,6 910,8 662,4 437,4 9055,6 208,7
Balatina 4855,5 863,8 3739,0 3135,2 603,8 252,7
Cajba 1595,5 587,9 1007,6 829,5 178,1
Camenca 1856,2 561,1 1295,1 1069,6 225,5
Ciuciulea 2606,2 730,2 1876,0 1487,7 388,3
Cobani 2097,5 509,6 1587,9 1301,3 286,6
Cuhnești 2783,1 704,3 2078,8 1757,8 321,0
Danu 2431,1 675,8 1755,3 1387,2 368,1
Dușmani 2085,3 641,8 1443,5 1226,8 216,7
Fundurii Noi 519,9 427,1 92,8 92,8
Fundurii Vechi 3400,7 738,4 2061,6 1694,5 367,1 600,7
Glodeni 10507,8 742,5 9765,3 8591,5 1173,8
Hîjdieni 3814,7 720,6 3094,1 2679,1 415,0
Iabloana 2283,2 648,3 1634,9 1341,0 293,9
23
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Limbenii Noi 1740,1 628,7 1111,4 924,2 187,2
Limbenii Vechi 1874,0 560,6 1313,4 1112,0 201,4
Petrunea 2241,1 621,6 1619,5 1374,6 244,9
Sturzovca 3780,9 790,6 2990,3 2485,1 505,2
Ustia 1870,9 640,7 1153,8 937,1 216,7 76,4
Viișoara 2067,4 678,2 1295,4 1071,0 224,4 93,8

Hîncești 306129,1 60877,0 234991,4 202030,2 2860,0 4662,7 1678,7 1238,4 1059,2 686,4 25438,5 9727,0 533,7
Total nivelul II 205085,6 34181,5 161772,4 142992,5 1983,1 4662,7 1678,7 1238,4 1059,2 686,4 12134,1 8598,0 533,7
Total nivelul I 101043,5 26695,5 73219,0 59037,7 876,9 13304,4 1129,0
Consiliul raional 205085,6 34181,5 161772,4 142992,5 1983,1 4662,7 1678,7 1238,4 1059,2 686,4 12134,1 8598,0 533,7
Bălceana 1776,8 649,3 1127,5 932,1 195,4
Bobeica 2312,7 715,4 1597,3 1265,3 332,0
Boghiceni 2353,7 742,6 1611,1 1300,1 311,0
Bozieni 2508,3 658,0 1850,3 1560,8 289,5
Bujor 2661,7 742,1 1919,6 1499,4 420,2
Buţeni 2943,0 817,8 2125,2 1711,7 413,5
Caracui 2185,0 755,3 1429,7 1145,3 284,4
Călmățui 1430,5 643,8 786,7 597,3 189,4
Cărpineni 5961,0 1286,3 4674,7 3495,5 1179,2
Cățeleni 1347,3 565,3 782,0 627,8 154,2
Cioara 2056,0 631,7 1424,3 1162,5 261,8
Ciuciuleni 2976,8 871,6 2105,2 1551,5 553,7
Cotul Morii 1105,5 655,1 224,0 224,0 226,4
24
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Crasnoarmeiscoe 3864,3 839,4 3024,9 2524,4 500,5
Dancu 1604,3 611,7 992,6 817,0 175,6
Drăgușenii Noi 1901,6 645,9 1144,8 909,7 235,1 110,9
Fîrlădeni 631,6 523,5 108,1 108,1
Fundul Galbenei 2491,7 672,3 1819,4 1524,8 294,6
Hîncești 15136,5 1145,4 13991,1 11382,9 876,9 1731,3
Ivanovca 596,1 478,9 117,2 117,2
Lăpușna 3944,0 828,1 2864,7 2200,0 664,7 251,2
Leușeni 1570,0 199,1 1370,9 1122,1 248,8
Logănești 3189,4 802,5 2386,9 1938,8 448,1
Mereșeni 2247,0 706,5 1540,5 1238,6 301,9
Mingir 4972,1 918,7 4053,4 3472,7 580,7
Mirești 1587,5 545,9 1041,6 896,6 145,0
Negrea 2134,6 646,4 1488,2 1270,6 217,6
Nemțeni 1593,4 440,6 1152,8 950,8 202,0
Obileni 1857,8 592,7 1265,1 1092,5 172,6
Onești 1815,0 585,9 1229,1 1049,2 179,9
Pașcani 2265,4 695,2 1570,2 1272,5 297,7
Pervomaiscoe 519,5 436,0 83,5 83,5
Pogănești 2162,1 589,9 1341,3 1163,9 177,4 230,9
Sărata-Galbenă 4939,6 878,8 4006,4 3366,1 640,3 54,4
Secăreni 879,5 666,0 197,8 197,8 15,7
Sofia 1514,7 635,0 879,7 706,5 173,2
Stolniceni 2170,6 592,3 1509,3 1300,5 208,8 69,0
25
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Șipoteni 672,3 578,6 93,7 93,7
Voinescu 3164,6 705,9 2288,2 1988,2 300,0 170,5

Ialoveni 273858,0 42883,8 221898,6 196884,1 1638,9 4944,4 1553,9 1843,2 1547,3 18431,2 8567,8 507,8
Total nivelul II 165630,0 24908,0 135084,5 121597,9 1638,9 4944,4 1553,9 1843,2 1547,3 6903,3 5129,7 507,8
Total nivelul I 108228,0 17975,8 86814,1 75286,2 11527,9 3438,1
Consiliul raional 165630,0 24908,0 135084,5 121597,9 1638,9 4944,4 1553,9 1843,2 1547,3 6903,3 5129,7 507,8
Bardar 6655,0 655,0 5960,3 5387,4 572,9 39,7
Cărbuna 2273,6 668,3 1605,3 1382,6 222,7
Cigîrleni 3248,0 738,5 2509,5 2228,2 281,3
Costești 11339,2 1252,1 10087,1 8801,7 1285,4
Dănceni 2369,2 614,8 1734,7 1425,0 309,7 19,7
Gangura 2405,4 684,0 1721,4 1457,6 263,8
Hansca 958,8 565,4 393,4 265,6 127,8
Horești 3841,8 723,6 3118,2 2694,1 424,1
Horodca 1013,6 562,8 424,1 290,8 133,3 26,7
Ialoveni 20664,3 1113,6 16921,9 15111,2 1810,7 2628,8
Malcoci 3122,2 673,9 2448,3 2161,8 286,5
Mileștii Mici 5035,9 607,7 4428,2 3853,5 574,7
Molești 3483,1 737,4 2733,5 2368,5 365,0 12,2
Nimoreni 2566,7 619,4 1624,8 1354,6 270,2 322,5
Pojăreni 1094,6 578,7 515,9 399,9 116,0
Puhoi 5976,5 830,2 5146,3 4498,6 647,7
Răzeni 6427,2 975,8 5451,4 4581,5 869,9
26
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Ruseștii Noi 4066,4 923,5 3075,6 2426,3 649,3 67,3
Sociteni 1906,1 461,0 1445,1 1241,6 203,5
Suruceni 3502,1 635,9 2844,6 2497,1 347,5 21,6
Ţipala 4640,6 806,8 3833,8 3330,6 503,2
Ulmu 2625,4 739,8 1885,6 1533,7 351,9
Văratic 1889,5 457,5 1305,6 1170,9 134,7 126,4
Văsieni 4213,2 737,6 3405,7 2935,8 469,9 69,9
Zîmbreni 2909,6 612,5 2193,8 1887,6 306,2 103,3

Leova 141683,5 31333,4 109580,0 93581,6 1319,8 1822,1 737,9 614,4 469,8 1250,0 11606,5 477,3 292,8
Total nivelul II 87329,4 16080,4 70956,2 63329,1 1822,1 737,9 614,4 469,8 5805,0 292,8
Total nivelul I 54354,1 15253,0 38623,8 30252,5 1319,8 1250,0 5801,5 477,3
Consiliul raional 87329,4 16080,4 70956,2 63329,1 1822,1 737,9 614,4 469,8 5805,0 292,8
Băiuș 1230,5 478,0 752,5 614,1 138,4
Beştemac 1155,5 537,8 602,3 489,5 112,8 15,4
Borogani 3885,9 879,1 2953,0 2476,1 476,9 53,8
Cazangic 1929,5 599,8 1329,7 1137,6 192,1
Ceadîr 1720,0 604,3 1115,7 981,2 134,5
Cneazevca 1138,6 519,5 619,1 501,4 117,7
Colibabovca 1455,6 568,9 886,7 769,3 117,4
Covurlui 1871,1 636,2 1192,8 1009,4 183,4 42,1
Cupcui 1759,4 588,1 1171,3 995,8 175,5
Filipeni 3677,6 805,1 2749,9 2348,9 401,0 122,6
Hănăsenii Noi 1345,4 542,0 703,6 582,2 121,4 99,8
27
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Iargara 4694,3 668,8 4023,2 2260,8 1250,0 512,4 2,3
Leova 9736,2 731,6 9004,6 6539,3 1319,8 1145,5
Orac 1471,9 616,8 855,1 715,6 139,5
Romanovca 591,6 530,7 60,9 60,9
Sărata Nouă 1607,8 498,7 1056,1 863,3 192,8 53,0
Sărata-Răzeși 1273,7 613,5 660,2 518,9 141,3
Sărăteni 1153,2 374,5 778,7 667,4 111,3
Sărățica Nouă 1440,6 594,8 845,8 728,1 117,7
Sîrma 1614,5 572,3 1042,2 918,6 123,6
Tigheci 2353,4 674,9 1678,5 1392,0 286,5
Tochile-Răducani 1611,6 604,0 919,3 744,4 174,9 88,3
Tomai 3104,6 808,5 2296,1 1902,8 393,3
Tomaiul Nou 1096,4 583,0 513,4 425,8 87,6
Vozneseni 1435,2 622,1 813,1 670,0 143,1

Nisporeni 177418,4 31800,1 140475,7 116156,0 3103,5 2386,2 874,4 1123,2 388,6 6368,6 12461,4 4867,6 275,0
Total nivelul II 118168,6 16487,7 98087,1 85267,3 3103,5 2386,2 874,4 1123,2 388,6 1800,0 5530,1 3318,8 275,0
Total nivelul I 59249,8 15312,4 42388,6 30888,7 4568,6 6931,3 1548,8
Consiliul raional 118168,6 16487,7 98087,1 85267,3 3103,5 2386,2 874,4 1123,2 388,6 1800,0 5530,1 3318,8 275,0
Bălănești 2145,4 731,8 1413,6 1113,4 300,2
Bălăureşti 2666,3 697,2 1969,1 1395,8 300,0 273,3
Bărboieni 1086,4 328,3 742,3 644,3 98,0 15,8
Boldurești 2763,4 853,9 1909,5 1463,0 446,5
Bolțun 1558,3 613,9 944,4 826,7 117,7
28
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Brătuleni 1794,0 669,1 1124,9 902,7 222,2
Bursuc 1245,2 583,9 661,3 518,2 143,1
Călimănești 1275,6 570,5 705,1 597,6 107,5
Ciorești 3177,9 830,7 2296,8 1829,3 467,5 50,4
Ciutești 1819,5 655,8 1163,7 963,7 200,0
Cristești 1656,7 314,3 975,8 855,5 120,3 366,6
Grozești 2586,7 636,5 1950,2 1157,8 552,0 240,4
Iurceni 2038,7 634,3 1404,4 1181,7 222,7
Marinici 2230,8 708,9 1521,9 1232,1 289,8
Milești 6384,9 772,0 5329,3 1284,6 3716,6 328,1 283,6
Nisporeni 8007,7 943,8 6943,5 5624,7 1318,8 120,4
Seliște 2147,8 712,7 1435,1 1084,5 350,6
Soltănești 1746,9 460,0 1286,9 1110,6 176,3
Șișcani 2980,3 737,4 2003,8 1706,8 297,0 239,1
Valea-Trestieni 1297,8 642,8 655,0 453,4 201,6
Vărzăreşti 5320,4 993,5 4178,5 3477,2 701,3 148,4
Vînători 1283,0 576,5 706,5 595,3 111,2
Zberoaia 2036,1 644,6 1067,0 869,8 197,2 324,5

Ocnița 122835,6 27027,9 94905,0 79727,1 1603,8 1932,6 982,2 691,2 259,2 11641,5 662,2 240,5
Total nivelul II 80809,0 14889,5 65288,0 56183,0 1603,8 1932,6 982,2 691,2 259,2 5568,6 391,0 240,5
Total nivelul I 42026,6 12138,4 29617,0 23544,1 6072,9 271,2
Consiliul raional 80809,0 14889,5 65288,0 56183,0 1603,8 1932,6 982,2 691,2 259,2 5568,6 391,0 240,5
Bîrlădeni 2485,7 332,0 2153,7 1867,0 286,7
29
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Bîrnova 2103,0 611,8 1491,2 1220,0 271,2
Calaraşovca 2083,7 596,4 1487,3 1244,9 242,4
Clocușna 1899,9 707,2 1157,7 894,4 263,3 35,0
Corestăuți 1081,9 569,2 512,7 397,7 115,0
Dîngeni 1369,3 486,0 883,3 695,9 187,4
Frunză 640,7 489,5 150,3 150,3 0,9
Gîrbova 1212,9 476,4 736,5 588,9 147,6
Grinăuţi-Moldova 1628,5 510,2 1118,3 869,1 249,2
Hădărăuți 1654,3 598,9 1055,4 836,8 218,6
Lencăuți 1924,4 641,4 1257,1 1053,0 204,1 25,9
Lipnic 2375,5 792,4 1373,7 984,2 389,5 209,4
Mereșeuca 1585,0 549,6 1035,4 914,3 121,1
Mihălășeni 1353,3 352,5 1000,8 828,8 172,0
Naslavcea 904,9 447,4 457,5 367,9 89,6
Ocnița 2759,9 764,1 1995,8 1638,3 357,5
Ocnița, orașul 5755,6 610,0 5145,6 4117,1 1028,5
Otaci 4443,7 826,8 3616,9 2678,2 938,7
Sauca 1941,7 658,9 1282,8 1086,9 195,9
Unguri 1253,9 550,7 703,2 545,7 157,5
Vălcineț 1568,8 567,0 1001,8 715,0 286,8

Orhei 305740,9 56088,8 248581,3 217185,6 2797,0 4701,6 2119,0 1488,0 1094,6 500,0 23397,1 538,5 532,3
Total nivelul II 192952,5 31253,2 160765,5 142780,4 2797,0 4701,6 2119,0 1488,0 1094,6 10486,5 401,5 532,3
Total nivelul I 112788,4 24835,6 87815,8 74405,2 500,0 12910,6 137,0
30
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Consiliul raional 192952,5 31253,2 160765,5 142780,4 2797,0 4701,6 2119,0 1488,0 1094,6 10486,5 401,5 532,3
Berezlogi 1826,0 635,0 1191,0 957,0 234,0
Biești 3127,3 722,9 2404,4 1588,6 500,0 315,8
Bolohan 1482,1 572,1 910,0 738,1 171,9
Brăviceni 2112,3 614,9 1497,4 1267,6 229,8
Bulăiești 1365,0 592,1 772,9 609,5 163,4
Chiperceni 2637,8 710,7 1927,1 1539,3 387,8
Ciocîlteni 2664,3 720,7 1893,7 1542,3 351,4 49,9
Clişova 1244,4 578,8 665,6 539,0 126,6
Crihana 1054,4 568,1 486,3 367,9 118,4
Cucuruzeni 1872,8 621,9 1235,9 1016,6 219,3 15,0
Donici 1854,1 669,5 1184,6 978,7 205,9
Ghetlova 2693,5 723,0 1921,4 1619,7 301,7 49,1
Isacova 1663,1 598,5 1064,6 860,8 203,8
Ivancea 3341,4 525,4 2816,0 2185,0 631,0
Jora de Mijloc 3818,3 763,8 3054,5 2617,4 437,1
Mălăiești 1735,1 526,9 1208,2 1045,9 162,3
Mitoc 1893,3 681,0 1212,3 898,8 313,5
Mîrzești 1370,1 568,6 801,5 651,3 150,2
Morozeni 1798,8 618,5 1180,3 954,3 226,0
Neculăieuca 1399,6 606,8 792,8 641,7 151,1
Orhei 32564,3 1742,0 30822,3 27892,9 2929,4
Pelivan 3304,2 630,6 2673,6 2255,5 418,1
Peresecina 6678,3 1015,1 5663,2 4730,8 932,4
31
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Piatra 2352,0 660,2 1691,8 1395,3 296,5
Podgoreni 1198,3 568,3 630,0 510,4 119,6
Pohorniceni 1157,1 335,1 822,0 715,4 106,6
Pohrebeni 2658,8 630,4 2028,4 1704,7 323,7
Puțintei 2421,4 688,7 1727,9 1455,8 272,1 4,8
Sămănanca 1212,2 482,6 729,6 639,2 90,4
Seliște 3579,1 723,0 2856,1 2357,5 498,6
Step-Soci 1845,0 646,8 1198,2 933,3 264,9
Susleni 3320,1 778,4 2541,7 2025,3 516,4
Teleșeu 1553,9 438,9 1115,0 969,8 145,2
Trebujeni 1589,6 616,0 973,6 771,3 202,3
Vatici 2081,9 566,9 1515,0 1263,7 251,3
Vîşcăuţi 1686,4 622,8 1063,6 901,4 162,2
Zahoreni 1439,0 614,7 824,3 658,1 166,2
Zorile 1193,1 455,9 719,0 605,3 113,7 18,2

Rezina 154869,3 28852,0 118206,8 100867,0 1598,9 2257,5 1066,5 585,6 605,4 13483,4 7508,6 301,9
Total nivelul II 103478,9 14287,2 81700,5 69880,4 1598,9 2257,5 1066,5 585,6 605,4 7963,7 7189,3 301,9
Total nivelul I 51390,4 14564,8 36506,3 30986,6 5519,7 319,3
Consiliul raional 103478,9 14287,2 81700,5 69880,4 1598,9 2257,5 1066,5 585,6 605,4 7963,7 7189,3 301,9
Buşăuca 1531,7 591,0 938,2 818,4 119,8 2,5
Cinișeuți 2292,5 503,4 1789,1 1478,5 310,6
Cogîlniceni 1072,0 541,5 530,5 468,7 61,8
Cuizăuca 1741,3 475,5 1265,8 1098,2 167,6
32
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Echimăuți 2099,5 628,6 1470,9 1237,7 233,2
Ghiduleni 1240,8 572,1 668,7 546,8 121,9
Gordinești 1269,2 565,4 703,8 587,9 115,9
Horodiște 1408,0 592,0 816,0 641,0 175,0
Ignăţei 2514,2 573,8 1940,4 1669,8 270,6
Lalova 1626,9 649,4 977,5 812,8 164,7
Lipceni 938,0 513,8 424,2 363,5 60,7
Mateuți 2084,3 576,6 1507,7 1269,0 238,7
Meşeni 1246,8 540,6 706,2 605,3 100,9
Mincenii de Jos 770,2 424,3 298,2 219,1 79,1 47,7
Otac 884,7 578,3 306,4 239,2 67,2
Păpăuți 1718,1 595,2 1122,9 959,9 163,0
Peciște 2090,9 672,5 1418,4 1213,4 205,0
Pereni 1000,4 481,0 519,4 451,4 68,0
Pripiceni-Răzeși 1500,6 486,3 1014,3 878,7 135,6
Rezina 14434,0 1014,0 13420,0 11786,8 1633,2
Saharna Nouă 1300,6 643,1 657,5 484,9 172,6
Sîrcova 1988,6 690,1 1237,7 993,9 243,8 60,8
Solonceni 1376,8 600,2 776,6 585,6 191,0
Trifești 649,3 351,1 89,9 89,9 208,3
Ţareuca 2611,0 705,0 1906,0 1576,1 329,9

Rîșcani 183275,1 36446,4 146241,3 120568,9 3136,1 2590,7 1336,9 1008,0 245,8 1000,0 18945,6 272,2 315,2
Total nivelul II 123572,7 20072,5 103185,0 84872,1 3136,1 2590,7 1336,9 1008,0 245,8 1000,0 11586,1 315,2
33
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Total nivelul I 59702,4 16373,9 43056,3 35696,8 7359,5 272,2
Consiliul raional 123572,7 20072,5 103185,0 84872,1 3136,1 2590,7 1336,9 1008,0 245,8 1000,0 11586,1 315,2
Alexăndrești 1030,1 462,9 567,2 465,8 101,4
Aluniș 1834,8 634,6 1200,2 995,4 204,8
Borosenii Noi 1404,1 616,9 787,2 587,2 200,0
Braniște 1326,7 612,7 714,0 561,0 153,0
Corlăteni 4703,4 723,1 3980,3 3338,6 641,7
Costești 2985,1 554,8 2430,3 1982,1 448,2
Duruitoarea Nouă 1531,8 557,5 974,3 873,2 101,1
Gălășeni 1532,6 558,9 973,7 790,4 183,3
Grinăuți 1293,3 579,8 713,5 586,4 127,1
Hiliuți 1540,2 617,7 922,5 663,8 258,7
Horodiște 976,2 523,1 453,1 358,7 94,4
Malinovscoe 1035,9 460,7 575,2 445,1 130,1
Mihăileni 2984,9 798,5 2186,4 1696,4 490,0
Nihoreni 2858,8 694,7 1891,9 1542,3 349,6 272,2
Petrușeni 1069,8 505,3 564,5 444,5 120,0
Pîrjota 1277,8 527,4 750,4 567,0 183,4
Pociumbăuți 796,3 440,5 355,8 285,8 70,0
Pociumbeni 1513,0 564,4 948,6 813,3 135,3
Răcăria 2121,6 632,4 1489,2 1294,9 194,3
Recea 3032,5 597,0 2435,5 2082,7 352,8
Rîşcani 11748,8 880,3 10868,5 9526,9 1341,6
Singureni 1761,5 506,7 1254,8 1056,8 198,0
34
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Sturzeni 1070,9 534,6 536,3 406,2 130,1
Șaptebani 993,6 318,7 674,9 500,0 174,9
Şumna 871,5 533,8 337,7 280,1 57,6
Vasileuți 2343,8 740,4 1603,4 1259,6 343,8
Văratic 2022,8 568,1 1454,7 1208,9 245,8
Zăicani 2040,6 628,4 1412,2 1083,7 328,5

Sîngerei 243446,1 42540,9 199609,4 169425,6 1867,1 5496,8 2264,1 1257,6 1975,1 262,9 22557,0 997,6 298,2
Total nivelul II 163736,0 24607,5 138830,3 118389,9 1867,1 5496,8 2264,1 1257,6 1975,1 262,9 12813,6 298,2
Total nivelul I 79710,1 17933,4 60779,1 51035,7 9743,4 997,6
Consiliul raional 163736,0 24607,5 138830,3 118389,9 1867,1 5496,8 2264,1 1257,6 1975,1 262,9 12813,6 298,2
Alexăndreni 5486,0 968,7 4426,8 3746,5 680,3 90,5
Bălășești 2872,3 707,5 2108,9 1833,8 275,1 55,9
Bilicenii Noi 1721,1 552,9 1168,2 950,1 218,1
Bilicenii Vechi 3057,4 757,7 2299,7 1908,4 391,3
Biruința 4073,8 310,5 3104,9 2750,3 354,6 658,4
Bursuceni 1462,5 632,2 830,3 671,3 159,0
Chișcăreni 4462,1 905,5 3556,6 2922,6 634,0
Ciuciuieni 1372,9 568,6 754,8 617,9 136,9 49,5
Copăceni 2337,3 728,2 1585,2 1246,1 339,1 23,9
Coșcodeni 2485,8 666,2 1819,6 1507,1 312,5
Cotiujenii Mici 1301,5 613,0 688,5 489,4 199,1
Cubolta 1909,7 595,1 1314,6 1095,6 219,0
Dobrogea Veche 1811,3 429,0 1382,3 1187,4 194,9
35
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Drăgănești 2800,9 651,6 2149,3 1801,6 347,7
Dumbrăvița 1956,0 705,8 1250,2 984,5 265,7
Grigorăuca 2442,4 597,1 1845,3 1558,8 286,5
Heciul Nou 2947,0 735,0 2212,0 1913,6 298,4
Iezărenii Vechi 2058,2 669,2 1389,0 1181,6 207,4
Izvoare 1168,3 441,5 712,4 615,5 96,9 14,4
Pepeni 5184,8 934,8 4183,0 3495,2 687,8 67,0
Prepelița 3082,4 808,3 2274,1 1872,9 401,2
Rădoaia 4596,9 890,2 3706,7 3076,6 630,1
Sîngerei 12332,2 1061,3 11270,9 9719,6 1551,3
Sîngereii Noi 4393,0 884,5 3508,5 2909,7 598,8
Tăura Veche 1061,1 578,8 444,3 369,9 74,4 38,0
Ţambula 1333,2 540,2 793,0 609,7 183,3

Soroca 253138,1 48540,4 200893,8 164148,6 3201,8 3811,7 1949,9 1497,6 364,2 29731,7 3262,3 441,6
Total nivelul II 167590,2 26417,6 137468,7 113070,2 1738,1 3811,7 1949,9 1497,6 364,2 18848,7 3262,3 441,6
Total nivelul I 85547,9 22122,8 63425,1 51078,4 1463,7 10883,0
Consiliul raional 167590,2 26417,6 137468,7 113070,2 1738,1 3811,7 1949,9 1497,6 364,2 18848,7 3262,3 441,6
Bădiceni 2324,2 536,3 1787,9 1443,3 344,6
Băxani 1131,6 501,1 630,5 534,4 96,1
Bulboci 1996,0 660,8 1335,2 1101,9 233,3
Căinarii Vechi 2138,6 728,2 1410,4 1081,0 329,4
Cosăuţi 2078,2 499,5 1578,7 1194,1 384,6
Cremenciug 1230,2 453,1 777,1 673,6 103,5
36
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Dărcăuți 1831,0 637,1 1193,9 1036,8 157,1
Dubna 522,1 437,8 84,3 84,3
Egoreni 1447,2 599,0 848,2 737,2 111,0
Holoșnița 1684,6 617,8 1066,8 909,3 157,5
Hristici 1343,5 565,1 778,4 644,3 134,1
Iarova 996,8 464,3 532,5 431,4 101,1
Nimereuca 2650,4 769,6 1880,8 1504,8 376,0
Oclanda 860,9 433,6 427,3 363,2 64,1
Ocolina 2034,8 621,0 1413,8 1213,1 200,7
Parcani 1552,6 655,0 897,6 696,6 201,0
Pîrliţa 1081,6 507,4 574,2 489,9 84,3
Racovăț 3491,5 850,2 2641,3 2240,3 401,0
Redi-Cereşnovăţ 1034,7 589,1 445,6 345,6 100,0
Regina Maria 1070,1 383,0 687,1 607,8 79,3
Rublenița 2983,5 800,8 2182,7 1758,0 424,7
Rudi 1319,2 499,6 819,6 707,0 112,6
Schineni 1851,7 614,8 1236,9 1065,0 171,9
Soroca 27221,7 2368,2 24853,5 19359,8 1463,7 4030,0
Stoicani 1821,5 523,6 1297,9 1144,4 153,5
Șeptelici 1473,1 461,1 1012,0 896,2 115,8
Şolcani 1618,9 407,3 1211,6 1038,5 173,1
Tătărăuca Veche 1586,1 628,7 957,4 743,2 214,2
Trifăuți 1398,9 571,4 827,5 713,2 114,3
Vasilcău 2619,1 760,2 1858,9 1559,0 299,9
37
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Vădeni 2030,6 688,6 1342,0 1088,5 253,5
Vărăncău 2907,0 682,1 2224,9 1834,6 390,3
Visoca 649,3 437,5 211,8 211,8
Volovița 1953,6 532,7 1420,9 1198,9 222,0
Zastînca 1613,1 637,2 975,9 723,5 252,4

Strășeni 251129,4 40010,8 208369,1 179448,0 2449,5 4651,6 2147,2 1344,0 1160,4 5155,0 16665,0 2419,5 330,0
Total nivelul II 145554,3 22392,5 122831,8 109272,4 2449,5 4651,6 2147,2 1344,0 1160,4 6458,3 330,0
Total nivelul I 105575,1 17618,3 85537,3 70175,6 5155,0 10206,7 2419,5
Consiliul raional 145554,3 22392,5 122831,8 109272,4 2449,5 4651,6 2147,2 1344,0 1160,4 6458,3 330,0
Bucovăț 1902,3 477,6 1046,4 826,7 219,7 378,3
Căpriana 2121,2 726,9 1302,2 1030,1 272,1 92,1
Chirianca 1489,8 627,5 847,2 726,9 120,3 15,1
Codreanca 3272,5 717,5 2555,0 1583,4 700,0 271,6
Cojuşna 7951,3 743,1 6522,9 5748,7 774,2 685,3
Dolna 1770,8 615,9 1141,1 1013,0 128,1 13,8
Gălești 2415,7 759,2 1656,5 1327,1 329,4
Ghelăuza 1959,6 586,0 1373,6 1227,5 146,1
Greblești 1166,5 439,5 719,3 633,4 85,9 7,7
Lozova 4667,7 987,2 3680,5 2934,4 746,1
Micăuți 4229,4 243,5 3985,9 2641,4 1000,0 344,5
Micleușeni 2157,0 700,8 1456,2 1178,7 277,5
Negrești 1881,3 173,9 1653,1 1493,7 159,4 54,3
Onești 1295,8 529,8 741,2 643,8 97,4 24,8
38
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Pănășești 4651,5 647,1 3845,3 2982,7 500,0 362,6 159,1
Rădeni 4410,9 799,7 3611,2 2736,8 500,0 374,4
Recea 3691,6 724,6 2901,8 1760,2 855,0 286,6 65,2
Romăneşti 1800,7 225,6 1575,1 1421,0 154,1
Roșcani 3666,0 621,0 2910,1 1116,8 1600,0 193,3 134,9
Scoreni 2972,4 829,5 2142,9 1707,1 435,8
Sireţi 7126,1 820,6 5546,5 4859,2 687,3 759,0
Strășeni 25121,3 1468,2 23653,1 21329,2 2323,9
Tătărești 2434,4 622,0 1782,5 1610,6 171,9 29,9
Țigănești 1787,4 613,2 1174,2 1030,0 144,2
Voinova 2117,2 647,7 1469,5 1290,6 178,9
Vorniceni 4573,9 651,9 3922,0 3349,1 572,9
Zubrești 2940,8 618,8 2322,0 1973,5 348,5

Șoldănești 128528,3 25602,0 98986,8 83947,6 714,5 2646,6 1491,3 816,0 339,3 11678,1 3617,1 322,4
Total nivelul II 82926,3 12424,6 67424,1 56819,9 714,5 2646,6 1491,3 816,0 339,3 7243,1 2755,2 322,4
Total nivelul I 45602,0 13177,4 31562,7 27127,7 4435,0 861,9
Consiliul raional 82926,3 12424,6 67424,1 56819,9 714,5 2646,6 1491,3 816,0 339,3 7243,1 2755,2 322,4
Alcedar 1625,6 563,0 1026,8 875,3 151,5 35,8
Chipeşca 1737,9 564,4 1130,0 958,0 172,0 43,5
Climăuții de Jos 1642,7 619,4 1007,2 858,2 149,0 16,1
Cobîlea 2151,5 766,7 1243,5 951,1 292,4 141,3
Cotiujenii Mari 4635,9 703,7 3699,2 3317,2 382,0 233,0
Cușmirca 2000,6 702,2 1241,5 993,0 248,5 56,9
39
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Dobrușa 1825,5 643,4 1182,1 1021,5 160,6
Fuzăuca 1198,4 533,5 664,9 577,3 87,6
Găuzeni 2166,4 623,7 1542,7 1388,4 154,3
Glinjeni 647,3 545,9 101,4 101,4
Mihuleni 996,3 516,5 479,8 412,3 67,5
Olișcani 2899,6 707,6 2192,0 1875,9 316,1
Parcani 1292,8 598,3 694,5 606,4 88,1
Pohoarna 1916,7 621,3 1295,4 1096,2 199,2
Poiana 1221,7 564,6 657,1 558,8 98,3
Răspopeni 2742,3 648,6 2093,7 1795,6 298,1
Rogojeni 409,7 300,6 82,9 82,9 26,2
Salcia 1420,5 594,6 808,6 695,4 113,2 17,3
Sămășcani 1662,8 654,2 1008,6 846,8 161,8
Şestaci 922,3 144,7 777,6 652,9 124,7
Șipca 575,8 493,8 82,0 82,0
Șoldănești 7933,4 439,2 7494,2 6802,3 691,9
Vadul-Raşcov 1976,3 627,5 1057,0 845,1 211,9 291,8

Ștefan Vodă 200584,2 35187,5 164030,8 138170,4 2604,8 3331,1 1385,4 1564,8 380,9 1250,0 18674,5 1096,3 269,6
Total nivelul II 129112,1 21020,3 107822,2 90803,6 2604,8 3331,1 1385,4 1564,8 380,9 11082,7 269,6
Total nivelul I 71472,1 14167,2 56208,6 47366,8 1250,0 7591,8 1096,3
Consiliul raional 129112,1 21020,3 107822,2 90803,6 2604,8 3331,1 1385,4 1564,8 380,9 11082,7 269,6
Alava 1226,7 449,7 726,3 676,6 49,7 50,7
Antonești 2337,5 689,6 1647,9 1343,5 304,4
40
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Brezoaia 1329,1 438,6 890,5 783,2 107,3
Carahasani 2564,6 652,6 1699,1 1381,0 318,1 212,9
Căplani 2967,3 792,3 2175,0 1784,3 390,7
Cioburciu 4057,4 682,5 3374,9 3063,2 311,7
Copceac 2417,3 595,8 1821,5 1546,6 274,9
Crocmaz 2968,7 670,1 2298,6 1985,9 312,7
Ermoclia 3684,1 798,2 2803,6 2344,1 459,5 82,3
Feștelița 3262,6 732,4 2428,7 2092,4 336,3 101,5
Marianca de Jos 800,8 233,7 484,0 422,2 61,8 83,1
Olănești 4623,8 751,3 3872,5 3299,7 572,8
Palanca 2165,1 492,0 1673,1 1466,8 206,3
Popeasca 3103,7 467,0 2636,7 2350,2 286,5
Purcari 2310,7 252,2 2058,5 1765,7 292,8
Răscăieţi 3418,5 776,5 2642,0 2261,1 380,9
Semionovca 1267,3 468,0 799,3 717,5 81,8
Slobozia 4685,5 760,3 3925,2 2259,0 1250,0 416,2
Ștefan Vodă 8561,8 541,0 7867,8 7012,6 855,2 153,0
Ștefănești 1752,3 527,3 1225,0 1094,0 131,0
Talmaza 6137,4 1098,1 5039,3 4249,6 789,7
Tudora 2185,9 474,1 1711,8 1482,6 229,2
Volintiri 3644,0 823,9 2407,3 1985,0 422,3 412,8

Taraclia 116886,4 22222,9 94195,8 74352,1 1348,5 2263,6 1104,5 729,6 429,5 3906,0 12325,6 263,3 204,4
Total nivelul II 78455,6 13224,9 65026,3 49670,3 1348,5 2263,6 1104,5 729,6 429,5 3906,0 7837,9 204,4
41
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Total nivelul I 38430,8 8998,0 29169,5 24681,8 4487,7 263,3
Consiliul raional 78455,6 13224,9 65026,3 49670,3 1348,5 2263,6 1104,5 729,6 429,5 3906,0 7837,9 204,4
Albota de Jos 1768,9 543,4 1225,5 1051,9 173,6
Albota de Sus 2348,7 582,9 1765,8 1519,5 246,3
Aluatu 607,2 521,2 86,0 86,0
Balabanu 1282,9 494,8 788,1 682,0 106,1
Budăi 1213,1 545,4 667,7 563,7 104,0
Cairaclia 1576,2 605,6 970,6 765,7 204,9
Cealîc 1362,5 574,8 787,7 679,2 108,5
Corten 2508,9 542,9 1966,0 1647,5 318,5
Musaitu 546,0 447,5 98,5 98,5
Novosiolovca 1800,9 570,7 1230,2 1063,3 166,9
Salcia 828,9 537,4 291,5 258,3 33,2
Taraclia 11705,3 1083,6 10621,7 9129,9 1491,8
Tvardița 5331,3 840,7 4490,6 3865,2 625,4
Valea Perjei 3428,7 812,5 2616,2 2094,9 521,3
Vinogradovca 2121,3 294,6 1563,4 1360,7 202,7 263,3

Telenești 195644,5 38989,2 151715,6 129461,1 1768,9 3266,6 1764,6 1008,0 494,0 17219,0 4519,6 420,1
Total nivelul II 126697,6 19602,9 104323,5 89671,4 1768,9 3266,6 1764,6 1008,0 494,0 9616,6 2351,1 420,1
Total nivelul I 68946,9 19386,3 47392,1 39789,7 7602,4 2168,5
Consiliul raional 126697,6 19602,9 104323,5 89671,4 1768,9 3266,6 1764,6 1008,0 494,0 9616,6 2351,1 420,1
Bănești 3554,9 723,4 2831,5 2468,4 363,1
Bogzești 1038,7 498,5 453,0 383,7 69,3 87,2
42
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Brînzenii Noi 2431,6 689,5 1742,1 1423,7 318,4
Budăi 2466,9 587,9 1788,2 1571,2 217,0 90,8
Căzănești 3010,1 558,4 2451,7 2108,0 343,7
Chiștelnița 3105,5 745,9 2359,6 1990,1 369,5
Chițcanii Vechi 2253,5 639,5 1599,1 1329,0 270,1 14,9
Ciulucani 1404,0 596,1 784,8 612,8 172,0 23,1
Cîşla 1165,2 463,5 680,2 584,9 95,3 21,5
Codrul Nou 1292,1 563,3 728,8 652,7 76,1
Coropceni 2041,7 577,2 1464,5 1308,2 156,3
Crăsnășeni 1391,0 580,0 811,0 685,0 126,0
Ghiliceni 2198,9 741,2 1457,7 1171,2 286,5
Hirișeni 1720,1 632,2 1087,9 905,9 182,0
Inești 2379,3 710,9 1620,8 1360,1 260,7 47,6
Leușeni 1712,6 636,9 1056,8 850,4 206,4 18,9
Mîndrești 3399,8 807,9 2591,9 2086,7 505,2
Negureni 3173,8 701,0 2472,8 2160,2 312,6
Nucăreni 1382,3 557,3 825,0 716,2 108,8
Ordășei 1119,6 563,3 556,3 458,3 98,0
Pistruieni 1311,0 576,2 644,7 525,5 119,2 90,1
Ratuş 1546,9 655,7 891,2 681,7 209,5
Sărătenii Vechi 2112,4 540,2 1572,2 1265,7 306,5
Scorțeni 2508,2 703,8 1661,7 1389,9 271,8 142,7
Suhuluceni 1910,5 605,1 1210,0 1009,3 200,7 95,4
Telenești 7875,1 666,3 6234,6 5243,9 990,7 974,2
43
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Tîrșiței 1528,4 658,8 869,6 676,6 193,0
Țînțăreni 2017,2 672,3 1344,9 1144,9 200,0
Văsieni 1534,3 603,7 923,6 775,5 148,1 7,0
Verejeni 3428,7 733,3 2140,3 1803,2 337,1 555,1
Zgărdești 932,6 397,0 535,6 446,8 88,8

Ungheni 321719,2 51502,9 267218,6 230039,7 3258,0 5310,5 1834,9 2169,6 1306,0 1650,0 26960,4 2473,1 524,6
Total nivelul II 203423,8 28825,5 174073,7 152311,4 1717,7 5310,5 1834,9 2169,6 1306,0 14734,1 524,6
Total nivelul I 118295,4 22677,4 93144,9 77728,3 1540,3 1650,0 12226,3 2473,1
Consiliul raional 203423,8 28825,5 174073,7 152311,4 1717,7 5310,5 1834,9 2169,6 1306,0 14734,1 524,6
Agronomovca 646,2 530,1 116,1 116,1
Alexeevca 1285,7 573,1 712,6 586,4 126,2
Boghenii Noi 2332,1 649,5 1593,7 1419,0 174,7 88,9
Buciumeni 1308,7 615,9 692,8 545,0 147,8
Bumbăta 1964,3 688,4 1275,9 1022,7 253,2
Buşila 2170,8 583,7 1556,3 1347,7 208,6 30,8
Cetireni 2092,3 613,1 1357,5 1131,7 225,8 121,7
Chirileni 2156,1 635,3 1520,8 1311,0 209,8
Cioropcani 1887,0 684,9 1202,1 909,1 293,0
Condrăteşti 1366,0 612,0 754,0 622,9 131,1
Cornești 1852,4 633,8 1218,6 979,3 239,3
Cornești, orașul 2525,5 426,9 2098,6 1758,9 339,7
Cornova 3255,2 565,9 2689,3 923,8 1650,0 115,5
Costuleni 2923,8 739,9 2183,9 1824,3 359,6
44
Anexă (continuare)
– mii lei –
Unitatea Total general inclusiv transferuri
administrativ-teritorială cu destinație cu destinație inclusiv din alte
generală specială pentru pentru școli pentru asistența socială pentru plata pentru pentru pentru pentru infra- fondul de transfe-
învățămîntul sportive sporului compen- paza cheltuieli structura compen- ruri
Total inclusiv
preșcolar, lunar în sarea depo- capitale drumurilor sare curente cu
compensa- indemni- compen- indemni- servicii destina-ție
primar, mărime de scutirilor zitelor publice
rea cheltu- zații pentru sarea zații și sociale generală
secundar 30% din de la cu locale
ielilor pentru copiii diferenței compen-
general, salariul de plata pesti-
serviciile de adoptați și de tarife sații
special și bază pentru impozi- cide
transport cei aflați sub la energia pentru
comple- personalul tului neutili-
(pentru tutelă electrică absolven-
mentar instituțiilor funciar zabile
persoane cu (curatelă) și la ții institu-
(extrașcolar) bugetare (venituri și peri-
dizabilitate gazele țiilor de
din partea ratate) ale mate
severă și naturale învăță-
stîngă a deținăto-
accentuată, mînt
Nistrului rilor de
copii cu superior
(raionul terenuri
dizabilități, și postse-
Dubăsari), agricole
persoane cundar
satul situate
care însoțesc peda-
Varnița după
o persoană gogic
(raionul traseul
cu dizabi-
Anenii Noi) Rîbnița–
litate severă
și satele Tiraspol
sau un copil
Hagimus și
cu dizabili-
Copanca
tate, precum
(raionul
și pentru
Căușeni)*
persoane cu
dizabilități
locomotorii)
2=3+4+18+19 4=5+6+7+13 7=8+9+10+11+12
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+14+15+16+17
Florițoaia Veche 1936,5 636,9 1271,6 1031,0 240,6 28,0
Hîrcești 1338,7 705,8 632,9 414,0 218,9
Măcărești 4699,2 843,5 3855,7 3340,2 515,5
Măgurele 1578,5 581,3 997,2 900,8 96,4
Mănoilești 3175,7 786,7 2389,0 2016,2 372,8
Morenii Noi 1392,1 527,3 858,7 706,9 151,8 6,1
Năpădeni 1187,7 484,3 703,4 600,1 103,3
Negurenii Vechi 2001,4 653,5 1347,9 1124,3 223,6
Petrești 3377,5 769,6 2607,9 2115,3 492,6
Pîrlița 5067,9 783,2 4284,7 3644,2 640,5
Rădenii Vechi 1926,1 550,4 1375,7 1178,6 197,1
Sculeni 4202,8 631,9 3570,9 2981,7 589,2
Sinești 1507,1 625,1 882,0 746,4 135,6
Teșcureni 1380,3 541,4 838,9 720,9 118,0
Todirești 4652,2 800,2 3571,3 3090,5 480,8 280,7
Ungheni 42574,8 2210,0 38462,5 33175,3 1540,3 3746,9 1902,3
Unţeşti 1693,1 589,9 1088,6 900,6 188,0 14,6
Valea Mare 4002,8 730,9 3271,9 2908,8 363,1
Zagarancea 2834,9 673,0 2161,9 1750,7 411,2

UTA Găgăuzia 370563,2 370121,3 313709,7 15029,8 9684,7 4652,2 3283,2 914,9 834,4 525,8 31171,3 441,9

Notă: * Cu excepția personalului din instituțiile de învățămînt preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar), precum și din școlile sportive.”