You are on page 1of 1

Lučni mostovi

Lučni mostovi su konstrukcije kojima je osnovni nosivi sustav luk ili svod. Iako ne postoji strogo
razgraničenje između luka i svoda, može se reći da je luk male, a svod veće širine. Općenito, može se reći
da su lučni nosači zakrivljeni nosači velikog radijusa u odnosu na dimenzije poprečnog presjeka.
Opterećenje izaziva uzdužnu tlačnu silu u luku koja dominira u odnosu na momente i poprečne sile. Ta
pojava, tzv. lučno (svodno) djelovanje nastaje zbog fiksnog oslanjanja i zakrivljenosti osi luka, koja je
najčešće oblika kružnog luka, parabole ili polinoma višeg reda. Sama os luka se određuje iz statičkih
uvjeta za određena opterećenja. Kod mostova prijenos sila na luk vrši se preko kolovozne konstrukcije.
Prijenos sila vrši se preko zglobno ili kruto vezanih štapova ili preko vješaljki.

Kolnik može biti iznad luka, upušten ili ispod luka. Kada je kolnik iznad luka kolovozna konstrukcija se
oslanja na stupove, kad je kolnik upušten, kolovozna konstrukcija je dijelom na stupovima, a dijelom je
obješena o vješaljke, a kad je kolnik ispod luka cijela konstrukcija počiva na vješaljkama. Stupovi i
vješaljke obično su vertikalni, ali mogu biti i kosi. Odnos strelice i raspona luka (f/l) naziva se stanjenost
ili spljoštenost, a odnos strelice i kvadrata raspona luka (f/l2) naziva se smjelost luka .

Lukovi su idealni za uvale, duboke kanjone, morske tjesnace, itd.