You are on page 1of 30
@ ASUL VERDE * Supliment lunar de terapii si viata naturist, al revistei “FORMULA AS” « TANA ROSCA Jy “Povestea mea | despre fericire” DOSAR MEDICAL BOLLE HEMATOLOGICE ° Interviu cu Or, Hovia Bumhea ° Remedi naturiste TERAPI ALTERNATIVE 9 ia nb ne FARMACIA NATURII RIDICHILE ANCHETA PSIHOLOGICA Sirop De opines rece gi neguros- BB sa, prima Wink de vara ‘incepe tot cu rafale de frig gi de pli, Ge se intémpla oare cu sfiintul soare? Sa suparat pe noi ca nu mai stim sil desedntam asa cum faiceau stramosti? ‘Aproape citi vine si-l tragi la stiolé gi sil pui in camara, pe rait. Sirop de soare! Mai sunt doar cateva sapti- mini pani la marea . sirbatoare de Sén- iene, cand ziua de- vine egal cu noap- tea, dandune cea ‘mai proasta veste din Tume: jumatate de an sa dus! Mai, s8 fie! Luati de grijile zilei, uitam c& plémada vielii noastre e scris fn stele gin soarele de pe cer. C& rostuh bucuriilor “ noastre are nevoie de céldura si de lumina ca si poata funetiona. Poa- te de asta sunt San- rienele 0 srbatoare solara. De asta se scalda femeile-n roud gi aruncéi pe case ‘wanune de flori: ca s& facd rezerve de putere side lumind, pentru jumatatea de an rdmasa in calendar. Si ce-0 88 fie dacé o 34 facem si noi la fal: deseantece pentru soare! Cum functioneaz& rete- ta? Destul de ugor, cu conditia si fle ‘utd si practicatd In toate Tunile de de soar vari care ne-au mai rimas. Jat in- gredientele cata de soare; + 260 g fantezie; * 1 fir de iarba. ‘Mod de preparare: 1. in ficeare rgaz al unei zile de muned, ridicati-va pnivirea spre cer. Ce vedet pe el este tin soare, Ceva rotund care stralucegte slarde, Privigill Nu prea mult, ca 3 nu va iradieze privirea. Important este. dil vedeti, 0d slit eh este acolo, la locul iu, ch arde, c& inedlzeste, ef da viata. Soarele este un Simbol optimist, Cine il miveste UitA sé-gi_co- are echii in pamént, uit de greutati, de com promisuri, de umilings 2. Dupa ce congti- entizati ¢& soarele se aflé la locul lui ed bunul Dumnezeu va mai daru- ieste prin el ined o zi do yiat®) multumi- i-i pentru binele J} be care wil face atat dvs, eat st intregii noturi. Vizualizafl aceasta intamplare magni- fica: felul in care prea man- drul soare atinge, in drumul lui de. pe cer, varful muntilor, adancul padurtior, pagunile fnflo” vite, oglinda apelor gi intin- derile nestarsite de grane de pe ‘mpi. O imagine cam idilieg, dar eAt de reconfortant’, pentru imag nafia noastrd sechestrata intro asfalt si beton... Polositi-va mintea! Lasati-o liber’, si cau- te soarele si lumina, si le transforme in energii. Unde e soare ¢ totdeauna si bueurie. 3. Ultima parte a retetei ¢ un exercitin coneret: expuneti-v’, pur gi simplu, la soare. Nemijlocit. Dupi ce mintea gi-a Iuat portia de lumina, oferit-i si trupului dvs. acest avantaj Zece minute de soare pe piele nu See edna astralé, Primitii cdl Bi eerie Tazelor Tui vinéeed de singuratate Si de tristoti. Suflotul are gi el nevoie de soare. Legati-i pe deget un fir de jarba $i fugiti in lume SANZIANA POP Invatati sa traiti cu LUNA Calendarul de 100 de ani [[¢ Anu 2006 se an sub tntuengs tani, De aces « bine s5 stim. c&t | multe despre avantajele si dezavantajele ei + Mites Reaver st nes ugar german, preseupat de astronomie si de natura, ale carat tne wataminte ql sexier! at bueurat de Tare audienta pe Ja milocul seoo- ult 17, Soopul iui era s& infeleage ra ngage mane ile neinfelese alo vremi, care le fduoeau mart nectar (rani si talagarilor din piandstin,oslebri pentru gradinile lor. (Aga so explica Bi laptal ch primele tratate botanice & primele Teacuri eu plante au fost iments 9 stne de inva imbracati in haine cilugarestt) Gel priveste pe Knauer, ooseratile fi atupra natura: fost sistematie notate, dueand, in eele din urma la tiificarea unui calendar, cunoetut fu numele de Calendarai de 100 de ‘AS verde — Anu In. 27, lnle 2006 @ fn, De fapt wm indrepiar metero- logic, cu prognosticurt surprinz de exacte penta cunogtintele din vremurile de atunci Anii planetari Dupa opinia Tui Knauer, vremea se echimbé din 7 in 7 ani Fireste, pot sparea si sbateri provocats de eclip- se de soare sau iuns, sau de explo- ziile zalare, dar in mare, previziunile erau corecie, $i anume’ flecare an din cielul de 7 era dominat deo pla- nota precisé, care influent in mod coneret vremea. Aga au rezultat sap- te ani planetari dilerif, ale céror in- susiri meteorologice sunt urmiitoa rele: ‘in anul dominat de SATURN - va fi vrome rece gi umeda. In anul dominat de JUPITER - va fi vreme caldi si umeda. In anul dominat de MARTE - va fi vreme fierbinte si uscata. in anul dominat de SOARE — va fi vrome moderat de calda si umeda. dn anul dominat de VENUS - va fi cildurd medie gi mult umezeala. dn anul dominat de MERCUR = va fi rece si uscat. Tn anul dominat de LUNA — sk ne agteptaim Ja vreme rece gi umeda. (Pan& in prezent, prezicerile Tui Knauer se potrivese de minune cu anul 2006, care o friguros gi ploios pana la saturatic,) -T0 iunie = Luna in restore * 11 funio ~ Lund plin& + 12.24 imnie — Luna in Gb anor [E - 2siunie— tna noua +2550 funie ~ Lana fa cregtere. Tana Rosca “Povestea mea despre fericire” Kegel Sines aa Be parte dintre obsesiile mele. Pentru ¢& am facut de mie& multa mig- care ~ bale, atletism, handbal -, apre ciez mai mult us corp mai plin, ea mus cnlatura frumos lucrata, decat.per- soanele slabe eu carne flasc pe ale. In consecinti, m-a interesat mai putin ca- fe klograme at gi mai mut cum Sunt le distribuite pe diversele ie snatomist mole! ii place mult oh fae ‘migeare, dar, din cauza unui accident (a sport), care a dus le deplasarea a douk perechi de vertebre, efortul fizic mare mu Imi este permis, Aga ca fae © seri do asane (postur de_ yoga) care mu presupun fortarea mugchilor sia Rgamentelor, care permit libra cifeu. latie a enorgiilor in corp si imi asigurd un bun echilibra mental si emotional. Imi place a8 merg pe jos, dar mu in Bucuresti, unde tocurile trebuie sé evite cu agilitate tot felul de capeane: freeventele gropi si denivelari care It stried plicerea plimbai ‘Stilul men de viatl este destul de neregulat, De multe ori lucrez neaptea, anda dstrag mat putin agomotsl ma pot concentra mai bine in fata cal- culatorului, Asta inseamna, bincinte- les, of ma trezese tar -——— iu ¢i imi ia eam o ord a sé tree de la starea de trezie activa. M-am invatat, recunose, cu greu, 84 manéne un ‘mic dejun eopios, care ‘uneori-cuprinde patra felit de pine praita, omlet ‘sau Schiuri. Asta ma ajuta s& am suficient energie pe pareursul zilei si, de Cand am achizitionat acest bun obicel, mu-mi vine deloc greu sh ma rmuiltumese ‘seara cu 0 Supi, 0 salata sau cateva truce. Mangno ool pul un fruct pe zi. La carne am renuntat tn 1991, nu pentru c& ag f1 fost motivata de compasi- nea fat de animale, spre ruginea mea, ci pur si sim- Iu pentra. ¢& Organismal meu a pre- 'sntotdeauna eneriia conginuts In legume gi fructe. Sunt ins& pasionatis de peste gi fructe de mare, gatite sor, fra sosuri grele, care si le acopere gustul. ‘Am avut probleme mari de greutate 1m periosda premenopauzei cand, din cauea lilogrameloreastigate, nu mai pa team si-mi fac exoreitile yoga corect. Mau ajutat mult siatemul de slimenta {ie al ui Montignac (il putetieiti in pag. 15) gi godintele de. clectrostimulare ‘Masaj fae permanent, din cauza colos. nei. Am incereat o singurd dati un re- gim de slabire, celebra supa de varza, e care bam tinut, ca s-0 seconder pe fica mea, eare nici macar mu avea no- vole de aga ceva. Cred cd a fost o stra- tagema din partea ei si ma determine pe mine sf siabese, Ba a dat jos 5 kilo- grame, eu 3. Ulterior, ea a depus 4, eu 5. Am tras rapid concluzia c& asta mu este 0 golutje, In plus, imi place s& mé- rane. Imi consider corpul un dar de la Dumnezeu si nu sunt masocbista, aga c& nu am de gind si] pedepsesc. Re- gimul Montignac mi-a oferit, ceoa ce ‘Sauter; am tocit cartes vreo dowd siip- tamani, pénd cind am invatat 38 com. bin alimentele. De atunci, m&ndne tot ce imi place, dar stiu cum sa aleg felu- rile de mancare, ‘Am avut probleme si cu bautul ape Le incopat, beam maximum ua lit de apa pe i,/pe care o inghifeam eu no- Guri‘Acuinn boa cu plore site Din fensire, nu bean delve alcool, iar bauturile carbogazoase, dulceze, imi repugnd. Plantele au facut intot- deauna parte din viaja mea, pentru c& fam copilarit avand ea vecini, la Sibiu, 0 familie de austrieci, in care sotul era farmacist. Domnul Hietsch credea cu io in puterea tera peutied a plantelor, si Jimi adue aminte ox pre- cizie, cum beam ceat de menté, cu céteva foi de Teustean, eand imi de- ranjamstomacul, gi multe alte retete natu- riste, pe care le practic si azi. Majoritatea lor ieam testat pe mine. Cum ar fi supa de cea pH cu chimen, care are tun efect miraculos in azul sei uscate, $i pe care am aflat-ode la damnul doc- tor Voieuleseu de la Spitalul Fundeni."Am fost placut surprinsd ck un medic Imi recomandli aga ceva. ‘Canostinie in plus des- pre plante am dobandit ul- terior, de la un mare eunos- ciitor in domeniu si bun prieten de-al meu: terapeu- ‘tul Mircea Staicu, ale cdrui produse — cextrase nusiai din plante gi rasini ~ m- a schpat.de mai multe afectiunt grave. Definitiv. Am avut endometrioza, eon” siderata ineurabilé in medicina clasica, Luter fibromatos si microchisturi pe ov. re gi inichi, probleme care au disparut toate, dup’ un tratament de doar 5 siptamani. ‘0 fntinerire spectaculoasd s-a pro- dus in urmé cu aproape doi ani, atunci cand fitea mea, Alina, mi-e facut un dar emotionant, nascandu-l_ pe nepotul meu, Arthur Alexandru, Toti prietenii CUM SA TRAIM NATURIST Tin spaneau tain hiner eu 10 ant Chim si Sutinerest nd 1 esi copilul fers alatunt de un partener puters etandry, far uniunea Tor 2 Concretzeaea printrun capil natos, ‘vioi, plin de farmec gi de umot? Coca oc Tpit pesto gunn ca atcon, dar at Harte adevarat ca fenton gi rasul unt ietamente de intnerire, ial po: fete decat multe erome si alift cont Stoare, Dach ay reeurge ls operat estetioe pentra mentinerea aspectulut {inerese al eorpului sau al fee? Cate- gerteme, ita inp ct idole provin aay mal alos e& exist suftiente exoreip care fe ajuta sf meni un tor Bus tinerese al compulul gt al ebipulu Ma tngriese alent? Categone da Sunt de puvere ok aver obligeta na ne tne rif compu, pentru cf prin el ne ex Brimdon, At santos gi grit na in seamna insd s& dai o atentie excesiva aceetor Iuerun, Detuiga mea despro a fi ingrijit este a-ti pastra tonusul mus- cular si elasticitatea pielii, a avea parul_ Slumphill sandtoave ta anes cu pis- Screliuenta gustoase, dar snttooge ‘Dagia event deforun tigen; ind feress 6a spun ea cu trod in fumusetea Interloan nu ea substitu al frumuse- i fizice, dar ca ceva inefabil, ce se su- ‘Dune trdsafurlor semana evea ce in‘lipss ane! defnigi mal sHingice Tommantarase’Acost octet rior’ Zu se apringe de ia sine. Atitadinile cate ineroae tebule ellivate de pera tach a hifeste, Dupé parerea mea, lecare om are farmec, dar acesta este uneori doar Potential Am constatat ct persoancle Shariamatice pe care leas dntaini at ‘in comun urmatoarele calitati: opti- nism, pasiune pentru ooa ce fa, buna dispozitie constanta si mult umor. Sisfle de peictenie [oaoh un rl foarte important in vita moa, Le rea: ees eae erc te ort Bt pel cao ie A or a care mio tmbogsese qt mio Infrumu sefeags in eeare ‘Uitml mew “sceret” este muziea, ‘Am mi multe CD-uni cu plese compuse uuseneiblitate de autertnepinat care Ina at sem schimio'm bine stare, de spirit gi sA ma concentrez. ‘AS verde ~ Anal lr, 27, lune 2006