BIASISWA BAITULMAL

BIASISWA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN
KELAYAKAN UNTUK MEMOHON Warganegara Malaysia dan keutamaan diberi kepada pelajar yang bermastautin di Wilayah Persekutuan serta yang berhampiran Telah menerima surat tawaran kemasukan tahun pertama pengajian sesi 2007/2008 dari mana-mana IPTA Tidak menerima sebarang biasiswa atau pinjaman Bersedia berkhidmat dengan MAIWP untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun sekiranya ditawarkan (atas keperluan) Pelajar yang sedang menuntut dalam tahun 2 juga layak memohon SYARAT KELAYAKAN AKADEMIK Peringkat Kelayakan Minimum Diploma Lulus peperiksaan SPM 2006 dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred 2A dalam mana-mana mata pelajaran yang berkaitan Ijazah • STPM 2006 – Sekurang-kurangnya 3 Sarjana prinsipal A termasuk Pengajian Am Muda • Diploma/Matrikulasi/Asasi – keputusan semester akhir mendapat sekurangkurangnya CGPA 3.5 atau yang setaraf • • • • • • Kelayakan Tambahan Umur tidak melebihi 19 tahun Aktif dalam bidang ko-kurikulum Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pend. Islam Lulus SPM dengan kepujia dalam Bahasa Melayu dan Pend. Islam Umur tidak melebihi 25 tahun Aktif dalam bidang ko-kurikulum

KURSUS-KURSUS BERKAITAN Kejuruteraan(Diploma/Ijazah) Kejururawatan(Diploma) Perakaunan (Diploma/Ijazah) Bio teknologi (Ijazah) Perubatan (Ijazah) CARA MEMOHON Borang permohonan boleh didapati dengan muat turun dari Laman Web di alamat www.jawi.gov.my. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikembalikan ke alamat berikut sebelum atau pada 6 Julai 2007. Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Tingkat 2, Bangunan Daruzzakah Lorong Hj. Hussein 2, Off Jalan Raja Muda 50676 Kuala Lumpur

-HARAP MAKLUM-

-Unit Kewangan PelajarBahagian Hal Ehwal Pelajar (17 November 2006)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful