You are on page 1of 2
MINISTERUL JUSTITIEL DIRECT NATIONALA DE FRONATUNE Hota ROMANIA Nr. 2 /89926/23.10.2018 C&tre: Doamna Mirela NEAG Ref: Soticitare informatii privind infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale Stimat Doamné Mirela NEAG, Consilierii_ de probatiune tucreazi, in principal, pentru supravegherea si asistarea persoanelor sanctionate, respectiv pentru oferirea de informatii relevante judecatoritor, in continutul referatelor si rapoartelor de evaluare. Activitatile complementare, de supraveghere si asistare a persoanelor sanctionate ca minori sau majori, sunt dominante, dintre cele peste 90000 persoane supravegheate in anul 2017, mai mutt de 27000 persoane avand obligatia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, aproximativ 8000 persoane avand obligatia de a urma un curs de pregitire scolara ori de calificare profesionala si aproape 47000 persoane avand obligafia de a munci in folosut comunitatii (pentru detalii, puteti consulta lista atributiilor si rapoartele disponibile la adresa, http: //www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune/). Avand in vedere solicitarea dumneavoastra, inregistrat cu nr. 89926/18.10.2018, va comunicim urmatoarele informatii: La data de 31.12.2017, in evidentele celor 42 servicii de probatiune erau inregistrate 179 persoane sanctionate pentru comiterea infractiunil de viol (art.218 C.p.), 25 persoane sanctionate pentru comiterea infractiunii de agresiune sexualé (art.219 C.p.), 454 persoane sanctionate pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor (art.220 Cp), 63 persoane sanctionate pentru comiterea infractiunii de corupere sexual a minorilor (art.221 C.p.), 5 persoane sanctionate pentru comiterea infractiunii de racolare a minorilor in scopuri sexuale (art.222 C.p.). SOIRECTIANATIONALA DE PROBATIUNE. Pagina to Ste Apeloder rr. 17, secter 5, 05074 Bucureyt Romina ‘re 4037 2041283 ito MINISTERUL JUSTITIEL in functie de varsta pe care persoanele sanctionate o avea la data comiterif infractiunilor $i ‘n functie de tipul sanctiunit, va oferim urmatoarele detalii: art.218 | art.219 | art.220 | art.221 | art.222 ‘Amanarea aplicarit pedepsei 1 1 124 2 0 Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere 126 24| 316 60 5 Liberarea conditionata 3 0 0 0 0 Total majori e 130|-25| 440 2 5 Stagiul de formare civic& 0 0 2 0 0 | Supravegherea 2 0 6 0 0 Consernarea la sfarsit de séptamana 0 0 0 0 0 Asistarea Zilnicd 5 0 6 1 0 Inlocuirea internarii cu masura educativa a asist&rii zilnice | 9 0 0 o Q Liberarea din centrut educativ sau de detentie 33 0 o| oo 0 Total minori a 0 4 1 0 Mentionam ca informatiile disponibile se referd la infractiunile prevazute de art.218, respectiv art.219 din Codul penal, fara a putea fi departajate conform solicitarii, art.278, atin. (3), lit. c), respectiv art.219, alin.(2), lit. c) (Noul Cod Penal). c Liviu TOADER’ Director General Directia National de Probatiune DIRECTIA NATIONALA DE PROBATIUNE Su Agoode nr. 17, sector 8, OS074t Bucurst, Rom Pagina 2 dn Tel, e037 147295,