You are on page 1of 10

WËLL SAI

NEWS

Redaktioun Siège
Nummer 11 / Oktober 2018
Swagata Home Well Sai
GRUPP WELL SAI

Branchen

Beaver 6-8 Joer
Wëllefcher 8-11 Joer
Scouten a Guiden 11-15 Joer
Explorer 15-18 Joer
Rover ab 18 Joer
Chef ab 16 Joer
Comité / Amicale

Inhalt

Editorial S.3
Assemblée Générale Ordinaire S.4
De Kleeschen kënnt op Steesel S.5
Chrëschtcamp 2018 (Beaver a Wëllefcher) S.6
Chrëschtcamp 2018 (Scouten) S.7
Liste du matériel “Wanter” S.8
Vermëssten Géigestänn a Kleeder S.9
Wanter Hike S.10

2
GRUPP WELL SAI
Editorial
Moie léiwe Member,
Ech freeë mech, dir eis nei Newsletter unzekënnegen.
Ier ech op d’Highlighte vun dëser Editioun aginn, wollt ech emol kuerz zesumme
faassen, wat bis elo sou bei de Wëlle Sai gelaf ass.
Ugefaangen huet eist Scoutsjoer mat eiser Porte-Ouverte, wou mir vill nei Membere
kruten. Op dëser Plaz soen ech hinnen nach emol : Häerzlech wëllkomm an de Wëlle
Sai !
Weider goung et déi Woch drop mat eiser éischter Versammlung fir dëst Joer ier mir
dann op eng bësse méi extra Montée gaange sinn. Mir soen nach emol der FNEL Merci,
speziell de Commissaires au Programme an der Ekipp « Activités temporaires en
hauteur », déi des flott Aktivitéit begleet hunn.
Eis Eltereversammlung war esou gutt besicht, wéi nach ni. Mir krute wichtege Feedback
vun den Elteren, dee mir an Zukunft an eise Programm afléisse loossen. Eng direkt
Konsequenz ass d’Iwwerschaffe vun eiser Materialslëscht fir de Wanter, déi dir an
dëser Editioun fannt. Ausserdeem ass dës Materialslëscht op eisem Internetsite ze
fannen.
Sämtlech wichteg Dokumenter stinn iech op eisem Site zur Verfügung (Fiche médicale,
Newsletter, Trimesterprogramm, …). Dir fannt eise Site natierlech op
http://www.wellsai.lu/ .
Als klengen Ausbléck fir déi nächst 6 Woche kann ech schonn emol souvill verroden :
Et wäert mat dem selwechte Schwong virugoen, wéi et ugefaangen huet. Ech freeë
mech schonn immens op eis Sortie op de Belval déi nächst Woch. Fir déi Leit, déi nach
net ugemellt sinn, hei nach emol de Link : https://goo.gl/forms/ZHFOQjLQP2VXxrt43

Ausserdeem wäert de Kleeschen erëm op Steesel kommen a mir wäerten op eisen
traditionelle Chrëschtcamp goen.
Zum Schluss invitéieren ech iech nach op dee vun der Gemeng organiséierte
Chrëschtmaart, wou mir och e Stand wäerten hunn. Dësen ass den 8. an 9. Dezember
zu Mëlleref an der Norbert-Melcher Hal.
Vill Spaass beim Liesen vun dëser Newsletter,
Pit
3
GRUPP WELL SAI

Nous avons l’honneur de vous inviter très cordialement à notre

Assemblée Générale Ordinaire

Vendredi, le 23 novembre à 19h30 au Chalet des Scouts - Steinselerberg

Ordre du jour :

1) Allocution de bienvenue du président

2) Rapport de la secrétaire

3) Rapport du trésorier

4) Rapport des réviseurs de caisse pour l’année 2017 -2018

5) Désignation des réviseurs de caisse pour l’année 2018 -2019

6) Rapport du chef de groupe et des chefs de branches

7) Décharge et renouvellement partiel du comité

8) Divers

Tous ceux qui sont intéressés à participer activement à notre travail en devenant
membre d’un des comités respectifs, sont priés de bien vouloir remettre leur
candidature au président Monsieur Guy Jungblut avant l’Assemblée générale
ordinaire. (wellsai@pt.lu).

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos
meilleures salutations.

Le comité et les chefs

4
GRUPP WELL SAI

De Kleeschen kënnt op Steesel

Moien léiw Beaver, Wëllefcher, Scouten, Explorer, Rover a Comitésmemberen,

E Sonden, den 2. Dezember kënnt de Kleeschen op
Steesel!
Le Saint Nicolas nous rend visite le 2 décembre!
Fir hien feierlech ze emfänken, treffen mer eis um 14:40
Auer zu Mëlleref beim Fussballsterrain. Pour
l’acceuillir chaleureusement, nous nous donnons
rendez-vous à 14:40 heures près du terrain de foot à
Mullendorf.
Sidd w.e.g. pünktlech, well et kann virkommen, dass de Cortège virun 15:00 Auer
fortgeht. Soyez ponctuels car il se peut que le cortège démarera avant 15 heures.
Vun do aus gi mer dann am Cortège bis an déi al Basketshal, wou mir him an dem
Housécker 2 Lidder sangen (Léiwe Kleeschen an Ei, ei, ei,…).
On participera ensuite au cortège qui mène au Hall Norbert Melcher où on lui
interprétera 2 chansons (Léiwe Kleeschen et EI, ei ,ei,…)
Wiermt also schon är Stëmmbänner! Chauffez donc vos cordes vocales!
Duerno kritt dir eng Tiitchen an mir iwwerginn iech rem an ären Elteren hier Ophut.
D’Aktivitéit ass also géint 15:30 an der Norbert Melcher-Hal eriwwer. Natirlech
kennt der nach mat ären Elteren do bleiwen, well mir hunn och ee Verkafsstand.
Vous recevrez un sachet avec des sucreries et vos parents viendront vous
chercher après. Bien sur, vous pourrez encore rester avec vos parents comme
nous tenons un stand de vente.
Lénks Patt,
Är Cheffen

5
BV/LX
Chrëschtcamp 2018

Moien léif Beaver a Wëllefcher.
Dëse Wanter gi mir op eng grouss Expeditioun an dofir brauchen mir
onbedéngt en Team vun lauter Fuerscher déi eis op onser Rees begleeden.
Wann dir dobäi wëllt sinn vir ons ze ënnerstëtzen, dann kommt den 27.
Dezember 2018 um 14h op d‘Heeschdrefer Gare.
Ënn vun onser Expeditioun ass den 29. Dezember 2018 um 14h am Home
Prince Jean zu Dikrech.
(36, rue Floss, L-9232 Diekirch Luxembourg)
Expeditioun Ausrëschtung:
• Däi Foulard
• Dem Wieder ugepasste Kleeder
• Schlofsak
• Gamelle
• Duschsaachen
• Fest Schong
• E klenge Rucksak mat Bidon
• Dem Wëllefchen seng 5 Saachen (vir Wëllefcher)
Dir kennt iech bis den 15.12.2018 iwwert folgende
Link: https://goo.gl/forms/Lk1ntRamBAxInvr63 umellen.

Eis Expeditioun kascht 50€, d’Suen sinn op folgenden
Konto ze iwwerweisen: BIL LU71 0029 1496 4537 0300
mam Komment: Chreschtcamp 2018 + de Numm vum
Kand.

Lénks Patt,

Är Cheffen.

6
SCOUTEN A GUIDEN

7
GRUPP WELL SAI

8
GRUPP WELL SAI

Vermëssten Géigestänn a Kleeder
D‘Objeten déi ob dësen Fotoen ofgebild sinn, leien bei ons am Chalet an der Objet
trouvé Këscht. Wann dir eppes erëm erkennen sollt, zeckt net déi nächst Versammlung
dono ze froen. Mir versuergen déi verlueren Saachen ëmmer fir puer Méint.
Falls dir no engem Camp eppes an ärem Rucksak sollt fannen wat iech net gehéiert,
kenn dir dat ëmmer bei engem Chef ofginn. Duerch Zeitung probéieren mir ab elo
Besëtzer erëm ze fannen. Am einfachsten bleift et nach ëmmer wann dir alles vun ärem
Kand beschrëft, virun allem hier Foularden an hier Well Sai Pulloveren an T-Shirten.

9
Explorer

Wanterhike 2018
Hallo Explorer!
Hues du Loscht en relaxen Daag mat aaneren Explorer aus dem Land ze
verbréngen an dobäi och nach eist Land e Stéckchen méi wäit kennen ze léieren?
Dann as eisen Wanterhike, den 18. November 2018 genau daat Richtegt fir dech
an deng Unitéit!
• START ? um 08h00 an der Fiels (Larochette) op der Place Bleiche.
• SCHLUSS ? um 18h00 an der Fiels (Larochette) op der Place Bleiche.
• PRAIS? 9€ op de Kapp a gin op der Platz moies bezuelt.
Du brauchs just dem Wieder ugepasste Kleeder, gutt Schong, eng Gamelle an dain
Bidon.
Du kanns eleng oder mat der ganzer Unitéit matgoen.
Umellen muss de dech bis den 4. November 2018 ënnert: explorer@fnel.lu oder
op der Explorerhotline: 691 502 727!
Lénks Patt,
Är Explorer - Ekipp

An der nächster Ausgab
Fann Dir…
❖ Schlittschongs Sortie

❖ An d‘Informatiounen zum Well Sau Iessen

Déi nächst Editioun kënnt Mëtt Dezember

10

Related Interests