You are on page 1of 4

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута

за I полугодиште школске 2018/2019. године

СЕДМИ РАЗРЕД
Редни број радне ОДЕЉЕЊЕ
Месец

недеље у шк.
2018/2019. VII-1 VII-2 VII-3 VII-4 VII-5

1.
Септембар

2.

3.

4.

енглески језик математика математика енглески језик математика


5.
математика биологија биологија биологија биологија
географија географија географија географија географија
6.
физика физика физика физика физика
Октобар

српски језик немачки језик српски језик историја


7.
немачки језик
хемија хемија хемија хемија хемија
8.
српски језик енглески језик српски језик немачки језик
физика биологија биологија биологија биологија
9.
физика физика физика физика

10.

немачки језик
Новембар

11.

физика физика физика физика физика


12.

енглески језик (П) немачки језик (П) немачки језик (П) енглески језик (П) историја
13.

енглески језик (П) енглески језик (П) немачки језик (П) енглески језик (П)
14.
Децембар

хемија хемија хемија хемија хемија


15.
биологија биологија биологија биологија
физика физика физика физика физика
16.
српски језик српски језик
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2018/2019. године

ШЕСТИ РАЗРЕД

Редни број радне ОДЕЉЕЊЕ


Месец

недеље у шк.
2018/2019. VI-1 VI-2 VI-3 VI-4 VI-5

1.
Септембар

2.

3.

4.

математика математика
5.

географија географија географија географија географија


6.
математика (П) математика (П) математика (П) математика (П) математика (П)
Октобар

енглески језик енглески језик српски језик (П) историја


7.
српски језик
биологија биологија биологија биологија биологија
8.
физика физика физика физика физика
немачки језик немачки језик немачки језик
9.

српски језик
10.

математика
11.
Новембар

12.

енглески језик (П) енглески језик (П) историја


13.
немачки језик (П)
енглески језик (П) енглески језик (П) немачки језик (П) немачки језик (П)
14.
физика физика физика физика физика
Децембар

15.
математика (П)
математика (П) математика (П) математика (П) српски језик (П) српски језик
16.
математика (П)
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2018/2019. године

ПЕТИ РАЗРЕД

Редни број радне ОДЕЉЕЊЕ


Месец

недеље у шк.
2018/2019. V-1 V-2 V-3 V-4

српски језик српски језик


1.
Септембар

2.

3.

српски језик српски језик


4.

математика математика математика


5.

географија географија географија географија


6.
биологија биологија биологија биологија
Октобар

српски језик математика (п) српски језик енглески језик


7.
математика (п) математика (п) српски језик
српски језик немачки језик математика (п)
8.

историја историја
9.
немачки језик
биологија биологија биологија биологија
10.

енглески језик
11.
Новембар

математика математика математика математика

12.

енглески језик(п) историја немачки језик (п) историја


13.
немачки језик (п)
математика енглески језик(п)
14.
Децембар

биологија биологија биологија биологија


15.
српски језик математика математика
српски језик српски језик српски језик
16.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2018/2019. године

ОСМИ РАЗРЕД

Редни број радне ОДЕЉЕЊЕ


Месец

недеље у шк.
2018/2019. VIII-1 VIII-2 VIII-3 VIII-4

1.
Септембар

2.

3.

физика физика физика физика


4.
хемија хемија
хемија историја хемија историја
5.
енглески језик енглески језик
српски језик географија географија географија
6.
математика математика математика математика
Октобар

српски језик српски језик (п)


7.

математика (п) математика (п) математика (п) математика (п)


8.
немачки језик биологија биологија
српски језик
9.

хемија хемија хемија хемија


10.

енглески језик енглески језик


11. (п) (п)
Новембар

физика физика физика физика


немачки језик (п) српски језик
12.

историја српски језик историја


13.
математика математика математика математика
енглески језик (п) биологија биологија
14.
хемија енглески језик (п) хемија
Децембар

српски језик математика (п) математика (п) математика (п)


15.
математика (п) хемија српски језик српски језик (п)
физика физика физика физика
16.
хемија