You are on page 1of 4

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута

за I полугодиште школске 2018/2019. године

ПРВИ РАЗРЕД

Редни број ОДЕЉЕЊЕ
радне
Месец

недеље у шк. I-5
I-1 I-2 I-3 I-4
2018/2019. Јарковци

1.

математика математика математика математика
Септембар

2.

3.

математика математика математика математика
4.

свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас
5.

српски језик српски језик српски језик српски језик
6.
математика математика математика математика
Октобар

7.

8.

математика математика математика математика
9.

српски језик српски језик српски језик српски језик
10.
свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас
математика математика математика математика
Новембар

11.

српски језик српски језик српски језик српски језик
12.

математика математика математика математика
13.

14.
Децембар

српски језик српски језик српски језик српски језик
15.

свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас
16.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2018/2019. године

ДРУГИ РАЗРЕД

Редни број ОДЕЉЕЊЕ
радне
Месец

недеље у шк. II-6
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 Јарковци
2018/2019.
математика математика математика математика математика математика
ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ
1.
српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ
Септембар

свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас
2.
ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ
српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
3.

4.

5.

6.
Октобар

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
7.

математика математика математика математика математика математика
8.
свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас

9.

10.
Новембар

11.

математика математика математика математика математика математика
12.

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
13.

14.
Децембар

свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас
15.

16.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2018/2019. Године

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Редни број ОДЕЉЕЊЕ
Месец

радне недеље у
III-5
шк. 2018/2019. III-1 III-2 III-3 III-4
Јарковци

1.
Септембар

2.

3.

математика математика математика математика
4.
српски језик српски језик српски језик српски језик
природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво
5.
математика математика математика математика
математика математика математика математика
6.
Октобар

7.

природа и друштво енглески језик природа и друштво природа и друштво
8.
енглески језик енглески језик
математика математика математика математика
9.
српски језик српски језик српски језик српски језик
математика математика математика математика
10.

11.
Новембар

српски језик српски језик српски језик српски језик
12.

математика математика математика математика
13.

природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво
14.

математика математика математика математика
Децембар

15.
српски језик енглески језик енглески језик
српски језик српски језик српски језик
16.
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2018/2019. године

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Редни број ОДЕЉЕЊЕ
Месец

радне недеље у
IV-5
шк. 2018/2019. IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 Јарковци
српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
1.

математика математика математика математика математика
Септембар

2.
природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво
српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
3.

математика математика математика математика математика
4.
природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво

5.

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
6.
Октобар

природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво
7.

математика математика математика математика математика
8.

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
9.

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
10.
енглески језик енглески језик
математика математика математика математика математика
Новембар

11.

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
12.

природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво
13.

математика математика математика математика математика
14.
Децембар

српски језик српски језик српски језик српски језик српски језик
15.
енглески језик енглески језик
природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво природа и друштво
16.