You are on page 1of 1

SECTION B-B 6,2

5
7
( )
58 4
38
16
B

1 1

33
3,50
43

43
0 17
R 1 5 ,5

6
B

7
4,40 4

9
79
0,008
0,012
0,02

1. 220...260HB
2. Abateri limită neindicate ale dimensiunilor

PDAMU 20 01 003
Lit Masa Scara
Mod Coala Nr document Semnatura Data

Elaborat Grigoraş A. 11.01.18 Bucşă conică 0,48 2:1


Verificat Ciobanu O.

Control t. Coala Coli

Ciobanu O. UTM FIMIT


N. contr.
Oţel 3 GOST 380-90 gr. IMCM-151
Aprobat