You are on page 1of 47

Serie Marstriomfen No.

190

Ton Kotter

MARS
T
HARMONIE ... FANFARE

05019002
Uitgave I Verlag I Edition

M 0 L E N A A R' S M U Z I E KC E N T RA L E N. V.
WORMERVEER • HOLLAND
INS1RUMENTATION 'HUNTER MARS '- 05.0190.02
HARMONIE I CONCERT BAND I SYMPHONIC BAND

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Condensed Score 1 Tenorhorurn

l
1 Piccolo 2 Trombone IC
8 Flute 2 Trombone 11 C .?=
2 Oboe/Soprano Saxophone 2 Trombone Ill C
1 Eb Ciarinet/Eb Flügelhoru 2 Barit.Euph. C
4 Solo Ciarinet/Solo Flügelhoru 2 Barit.Euph. Bb ~
4 Clarinet 1/Flügelhoru I 4 Basses (Tuba) C I+ 11
4 Clarinet II/Flügelhoru 11 2 Snarenrum
4 Clarinet ill/Flügelhoru m 1 BassDrum
·2 Alto Saxophone
2 Tenor Saxophone ADDillONAL PARTS
1 Baritone Saxophone
4 · Coruet(frumpet I
1 Trombone I Bb
1 Trombone 11 Bb ] ,: . f

..
4 Coruet(frumpet 11 1 Trombone Ill Bb
2 Horui+IllEb 2 Barit.Euph. Bb 9=
2 Horuii+NEb
1 Tenorhorui
2 Eb Bass
2 Bb Bass J ,:
1 TenorhoruiT

(c) 1989 Molenaar N.V. Wormerveer, Holland

Niets van de:r.e uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, mikrofilm of welke andere wijze ook, zonder voor-
afgaande toestemming van de uitgever.

No part of ~bis hook may be reproduced in any form of print, fotoprint, micro-
film or any other means without written permission of the publisher.
·2

HUNTER MARS
·Harmonie Fanfare
Conduçteur Si~ Serie Marstriomfen·No.·190.
Ton Kott~r

l"fl .. . . ,....,
> à ~ ;>
. I

,, ... l..J:! ~ I
·}.
I' ....
tttf
...... -
"
;f
> .. . .... . =r . IIJl .....-!

... I
_.J:d' ~
"' -
"- f.-"

". ....
mf .
!:>>
. . >
" . .I:"1. .. r:-J'
_OJ "1_-D_
\
- l""..o.
~ ~ I......:.J

l"""""i I .... n. ,....., :


1\
-~ r"""" r1
J "
"
............ - - ·- I-'- 't U I
• 11 •,

.f
i\
. -
...
"""""' j - I

' •- ,, .. ..!- "t~~ ~~\' . ~
. "I ..j-_."1 .. ......... nn "I }>
., ~. .. L.....:..J
. ~ ~
.f
I I Î .r L-J . . .1'

,..... •··· .. • • - ' - - - - - ''~'-----·--· U-11~-...1


3

.• . Fine.
TRIO
" > .i
-
A
'·-
.,_ t....J::I ~ I .... 1'
1' .f

A > .. . ·! _l ...... ...... =-= .Po. -


... 0

~~ p· - --- ., ..1·•.
' - ~- .1'
1 ...

>
J IJ . .... .
h .. 1--:= ~[).,~'
P.
.rn: ·~ _hl~ .. ~ .
0

..
"
I
~. -41 :4j '11
p r- 11
.~ ----pine .f
4:'
MOLENAAR's Muziekuitgaven voor Harmonie- en Fanfareorko::Sten ~

.
Piccolo in .1Jes
HUNTER MARS Ton Kotter ~ ~)~
WljW~fth-~JrlfrfuU[&
~lf~m~~t~t 1 4tff 1 h@ q~U 1 t!r -m =:1
~~Wt.Mf&F4JttJtth fÎV'ritt!rtrrfrfJ ·
, . ~ :f:.:.~-1'=~ ~
: ~-~~- ... "~~Ptl=r ~!f=UB~
~~~~~ftl4~f_:_~~
. ~

Ifi.;f§~~!f\~~~I-~(*fr~~
t~t~~1~t;m~f#~~l'L:fiJ.tJ j{t!lftcÊÎ{t~~"-1)~~
r •••• .. ................... & a- .... .
MOLENAAR's Muziekuitaaven voor Harmonie- en Fanfareork.c:Sten

Ton Kotter

11:...1:&:-- Ml'\1 E:MAAD UI----------._._ .. _~~ _I


MOLENAAR'• Muziekultp-. YOOf" HarmonleC en Fanfareork.,ten ~

HUNTER MARS Ton Kotter ~~


Es ètar.

Jll~~t~_f
ïJi==-rlW ~triiPrtrf~r>JrÇ{fÎ?#IcbPI'Êff~Pwtf
--- - . . m; ,,=t= ~ m]

~fl'~~m-Wrmtwn~-ftP1 rîrn~ffi~WJ
~r:r~~~û&!
~-r+~±±- --~~
fU"PirEdmrrlr~W:l\r&@rrffl®
~, ~ ~ T tn;f p

-fflYrriP;W FÎCfC!Ë~~~~.cr~~
-'A-ia~;fbi~Ftllfhfj#H-flfPI ~!rF!H1tkt1
~l"eJ 1r riE rjflrákruthfiw r 1[+J!lbr-1
p p r-
Efjf!-j
----

$tÎPr!Jtfft=ftJÛI ft!Pqf~ril n.e.al Fioe


Edition MOLENAAR Wormerveer Holland
MOLENAAR's Muziekuitgaven voor Harmonie- en fanfareork..:Sten
Soprcrcm Sax.
.#tLar Ton Kotter

Edition MOLENAAR Wormerveer Holland


HUNTER MARS Ton Kotter ~
MOLENAAR':s Muziekuitgaven voor Harmonie· en Fanfareorko;:sten

· ~::r:;.i J
HJi:L, . , <-li.ll.~:rer MARs
HAN, WLtH 1 1
Ton Kotter
. >

'~ ~ ~

~Jrt}\tYJI·~<I'ljjjljd~Yjtj~ljrtJq~lilfiP'
~ J'~ 1YJJJI Jï @JJJ I~'' I "JiJ lzlaEJ]I)ri~~~
-bî ~' ~ .

~"lzl&atfB?Irt,giÎlïJidiji~I@IOOJÜjj·•I'Ji~
. .· . J mJ .
'Jj . _· I P j . F. P Fine

~io~~t(®1~1·11$1$;1·ZiijijlPi1YjifiZ!ZI~I®I$1±1zt
F fFF . F . -P

=l -' ·
.. . f

:IJ~>riJI~IZiil~$1rJ?Jif'gtlï9Jizl®liQalziJ
P FF~~r J. ·
JJ IJïy~
·. · ·
__ ----- _ ---·- • - - · - - -. . . . . .- - . ..,.,_..,. • • _ . . , • • . , . . .. . .lf1lliij- , . .• • • ••••fiAWI.·VV• 11'\.C-.&IC"II

JIJI.g S~ofD 011


HUMTER MARS Ton KGHer
&Ob , Alk. ~;k

Edition MOLENAAR Wormerveer Holland


HUNTER MARS
MOLENAAR's Muziekuitsaven voor Harmonie- en Fanfareork~sten ~

Bar_plon ÖtYxo/'oon.f%;1> · ~,U.;~J~~. >-:~-~~~-• . Ton Kotter ~

~-iJEtti$1~·ÈÎ.hdl:;g·.,~,ZI
.
'),.J;, JJ I;JI&di"
. J ~ . ·
IJij fjZI
~

1•
'a mrl;.llriaiQ Jl;rldrfirtlffl riZiiJJlrÏÏIJJIJ ;IJilop..tiJil
f · mf · J .
-J_ · I Ir;- . . .
. it Er •I Qr rl ~opIiJl J ; I; ilJI) rt 'I .Jl"J 11• ;:;;rl,.. I'JY] rizl m~ J.J131
7

. R . ~ / I
l ·. . . . ..... ~· .,),. 11·~ ,.T

.
i* NIJl
.
Jl!JI
p
ot1J rlzl
~
ffl ri:llll SCt i'R#I ~ • r1 .il· t•l{il dd~u.
d . .

.TGm. 4ser~Jd t"'Zl><liÎI~J'Î.IZIZI :9J d~·$1 m. ,z,~I~I#E r[:t- I


j .tJ
. .. .. . p -. -=====

4ffq~~~~J;'J,.JZiZI.IÎIÎJJ§SH~:tJf#•I~IJij,~l.gdllln~t~ti:l~
Edït"-··MOLENAAR Wormerveer Holland
.11
41'-

....... - ...
HOLENAAR.,s Muziekuitgaven voor Harmonie- en fanfareorkodsten

Ton Kotter

~ .. 7.. ,..I I 11 -'::::1: -b


. · rwl JljjD IJ er I~,. il i rJB tJ =11 tifFirRJo ~liJ,. rrf a,. i 11= r t]9
,/ . ~ "?llle. .I . p

4rcrr!Ziil~~l'&l,rdlrgrl;rif#lre;lîi~ÎI~t rfrEl
. .· .
I . .
. n
~- .
p

4~ I• fr rl rf!!itft11l. •U;FI reJI 'E.i1-1îU~}


rt
. .I . .
MOLENAAR's Muziekuitgaven voor Harmonie- en fanfareork~sten
~,.Allo.J%il> Horn. Gs .
P'Co"ro •
Ho,.nA HUNTER MARS
• > l
1
i ~·• ~ 1, : t. ~I f ! ~ Ton Kotter
Y"\ h' ,; ~'

-:--~-.-f]?-;~-2~rF~_;:ri~-!lrc!Jrl~~~:i:Eij(:((::hriiifjfiJ~~:J±~?~if~t~F~-l.l
i

::_ _..:::_~·-~---=·-'::i::!:::f:::l~v~---: -__


- ~-~~~·:!±::: - :::_P-~- :::.- .:__:__=!±_:~.:L ...~.I:Jt_·::...
1'. 71'1./ • ,/ I , nrl'

f_• ~C!Jiï1.lrCfCCI!?lft~I@Jfj,C•~
. . . . · I 7
11 a I · · . ··
_gf rJJJIJ'"ilrJElzl J JjJJI J~r 4:B ;b YJ Jl:rJ rJ. llfj
· . ; -. ' ·
lzl rJ rJizl
· \·
rJtJI)lJDJ
.J' ·· · H
;' r' . ~ . ·

f lf I

~ I J) JJ I; rJ IrJ rJ 1,.1 r JrJI J nJ Jl Jet I~ r «I i r1u rJp =IIE


, >· . . . . . . . . 7 ~ - Ir
UCrll pne
. . [J mj' .1'

&l\[!Jri)J r& '''~d IZIZ!i!Z!Zir.PJl;fidi®JZiiiZia ~


~f
TPIIJ
R -::-- t' --:

!~ "EI•It!rJIZIIIÎI~I~IJl•ti®I~"JDiziBliJI»<IJJiJ"k
====e. -~ J
..·
Edition MOLENAAR Wormerveer Holland
...... _ .. _.,_,., r- .... an '••----------- u_n __ _.
MOLENAAR's Muzlelualtsraven voor Harmonie- en Fanfar«:orkcsten
î ..• "j ,\_!c·i r:. $" 't' (, :,·.. " .. ·"':c ~-- ;\:,:\ !
4 ••

· '" ,, \,. ···rH·, HUNTER MARS Ton Kotter

Edition MOLENAAR Woiomerveer Holland


------- ~-

-----·--ntf - J • -
-.. > •
~;~-- - - -- - -
-::;L-!:.~----------- --
-------

TRIO ~Vfjhfuti &h tI r tl fïirtl t lt rI fj1YUI r Ël


~J:ir 1 t!rj]Jy 1 r 1 t~r 1 r(fp 1
~~-it}Jtrt=W~~wa ,afffl~ . .4
- Fil1€

Edition MOLENAAR Wormerveer Holland


C..l:&:-- rutnl CI.IA AD W-----··--- u_n __ _.
J p fitu? f p

~ tWrlr-lr Ji#JA l3iJJirrlrtti;J'iJJifrlf!" ~"rlrlr ;!.T.


t ~>% ,. J1r 1rr.1r1 J~Dir rlrt lr'R ~ crP1Difiu!Cfl~~"rP :i Ptll
D.C..ol Fl~

Edition MOLENAAR Wormerveer Holland


f- - J ~

4
- I l 2- _j_

iJ - Jr. 1T p

~:"~dOf', mlijdiClerlhj ~l?!'"ffi 1~ ~J


1

~W~til?ffliA"·~:~~tr"l'tll~rSi
~W~4YntfG:!'fljfft~~4@.~~
~mw~~~t@?:Ft~s,h~~
f D.C -ol Fine
Edition MOLENAAR Wormerveer Holland
HUNTER MARS
MOLENAAR's Mu:r.iekuiqaven voor Harmonie- en Fanfareorkdten

HUNTER MARS Ton Ko,tter

Edition MOLENAAR Wormerveer Holland


3'! .BaJ#YérftP.LENAAR's Muziekuitgaven voor Harmonie- en FanfareorkéSten

HUNTER MARS
------- ~-

-----·--ntf - J • -
-.. > •
~;~-- - - -- - -
-::;L-!:.~----------- --
-------

TRIO ~Vfjhfuti &h tI r tl fïirtl t lt rI fj1YUI r Ël


~J:ir 1 t!rj]Jy 1 r 1 t~r 1 r(fp 1
~~-it}Jtrt=W~~wa ,afffl~ . .4
- Fil1€

Edition MOLENAAR Wormerveer Holland


Edition MOLENAAR Wormerveer Holland
Edition MOLENAAR Wormerveer Holland
Edition MOLENAAR Warmarvaar Wollanrl
Gl! b om. MOLENAAR's Muziekuitgaven voor Harmonie- en FanfareorkeSten
4

• Ton Kotter

:&"-J
.
.
rJ r. I h J ffJl ~ tt#fh 14--fi'ti 141"d IziJ rJ '61
m
I'
.
.

~= =Jfih ~ I ; ~, &tiJ)r I J ~, J iffZ I h #Jt. I OJ r J o/ I J r ; I .i x ~ il.


1n /
. ~ . ~~· . ~~z. . .
§ tbC~
- l'd!JJÇ4fUJV4?/ ' : J riJ llkf$Pid®1- m


---IJ"')c:yJ 7J r J r I JiJ
. t i'!
I .Jl::r:::l=fff~4tl J r J ~ I~mg,J

~' =rr:tJiJ ll ~' tJ;fN ., I h~~< [in ~(Pine---


z j ~.l -
TRIO. ~3=*vtltz~~~nH;?~~~

:=:It.:=..t#-=Q~~St~l~=Ef~~~~~~--=4i§k-ij*~
i, 2'=fiy~Jff:Î_fi;_Rl';fF=iJiJ:>l~l~J~~::fi=_L~
Edition MOLENAAR Wormerveer Holland
.11
41'-

....... - ...
MOLENAAR':s Muziekuitgaven voor Harmonie· en Fanfareorko;:sten

· ~::r:;.i J
HJi:L, . , <-li.ll.~:rer MARs
HAN, WLtH 1 1
Ton Kotter
. >

'~ ~ ~

~Jrt}\tYJI·~<I'ljjjljd~Yjtj~ljrtJq~lilfiP'
~ J'~ 1YJJJI Jï @JJJ I~'' I "JiJ lzlaEJ]I)ri~~~
-bî ~' ~ .

~"lzl&atfB?Irt,giÎlïJidiji~I@IOOJÜjj·•I'Ji~
. .· . J mJ .
'Jj . _· I P j . F. P Fine

~io~~t(®1~1·11$1$;1·ZiijijlPi1YjifiZ!ZI~I®I$1±1zt
F fFF . F . -P

=l -' ·
.. . f

:IJ~>riJI~IZiil~$1rJ?Jif'gtlï9Jizl®liQalziJ
P FF~~r J. ·
JJ IJïy~
·. · ·
Edition MOLENAAR Wormerveer Holland