Anders Norgren

Sveavägen 6 D 661 41 Säffle 070-3632455

Yrkeserfarenhet
Volvo Bussar Säffle AB 2006.06.01Volvo Bussar Säffle AB 2005.06.01Local Security Administrator Behörighetsadministration angående SAP R/3 Super Key User Sammankallande för Key Users. Delprojektledare vid införande av nya användningsområden i SAP Underhåll av systemet samt utbildning Huvudplanerare Mina arbetsuppgifter består av: *Utifrån marknadsplanen planera bussproduktion *Avropa chassier mot produktionsplanen *Ansvara för produktionsplanen och att den överförs till SAP R/3 *Upprätta restriktioner för produktionsplanen *Lagerlägga färdiga bussar Juhler Services AB/ Temp – Team 2004 Leveransbevakare och SAP R/3 sakkunnig Bemanningsföretag Uthyrd till Plastal AB som konsult. Arbetsuppgifterna bestod av : Leveransbevakning av inkommande material samt bevakning av sekvensleveranser till kund. Support och införande av produktion i affärssystemet SAP R/3 Emerson Energy Systems 2001-2003 Superuser Arbetsuppgifterna bestod av följande: Systemstöd till användare. Förvaltning av utbildningsmaterial. Deltagare i Super user- och Application Arcitectnätverk. Medverka i systemutvecklingsprojekt. Kravställare på systemutveckling map processförändringar. Ansvara för tickets från Söderhamnsfabriken. Ansvar för behörigheter. Emerson Energy Systems/ Ericsson Energy Systems 1997-2003 MRP-Controller Arbetsuppgifterna bestod av huvudplanering (MPS) och materialbehovsplanering (MRP) av de kraftsystem som jag ansvarade för. I arbetet ingick ansvar över att grunddata underhölls samt kontakter med våra säljkontor runt om i världen. Prognoser från våra säljkontor och marknadsansvariga bearbetade jag, och i vissa fall delade jag upp den i vecko-/ dagtakt. Materialstyrning samt ansvar över förrådsbestånd.

Volvo Bussar Säffle AB 2005.03.14 -

Styrde våra inköpare i hur mycket, vad och när de skulle köpa material. Affärssystemet SAP R/3 har jag goda kunskaper om, då jag även var Expert User . Jag stöttade och hjälpte mina kollegor i frågor om SAP och övriga planeringsfrågor. Projektarbete vid skapande och industrialisering av nya produkter har jag också bred erfarenhet av. Ericsson Energy Systems 1989-1997 Materialman/ Förste man Försörjde tillverkande avdelning med material, samt fördelade produktionsordrar så det blev ett bra flöde genom verkstan. Gjorde regelbundna mätningar över leveransprecision.

Ericsson Components AB 1984-1989

Förrådsarbete/ Truckkörning Plockade och levererade produktionsmaterial till tillverkande avdelningar, även exportleveranser. Truckkörning ingick i arbetsuppgifterna. Inventeringar

Ericsson Components AB 1981-1984

Montör Impregnerade och rensade transformatorer innan de levererades till förråd alternativt direkt till produktion. Monterade kraftaggregat.

Söderhamns Kommun 1995-1998

BrandFörman Deltid Sektorchef, rökdykarledare samt rökdykning Kommunicering med Larmcentralen vid insatser.

Söderhamns Kommun 1988-1994

Brandman Deltid Rökdykning och livräddning. Fordonsunderhåll och övning med dessa.

Utbildningar
Räddningsskolan Sandö 1995-09-04 - 1995-10-02 Räddningsskolan Sandö 1989-08-28 - 1989-10-02 Staffanskolan Söderhamn 1979-1981 Halåsens Skogsbruksskola 1978-1979 Brandförman Deltid 4 veckor Brandman Deltid 5veckor 2-årig El-Teleteknisk gymnasieskola 2-årig Skogsbruksskola

Centralskolan Lit 1975-1978

3-årig högstadie

Kurser
2001-04-30 - 2001-05-28 APICS EXECUTION AND CONTROL OF OPERATIONS 30tim seminarium+40 tim eget arbete med redovisningar 2000-10-09 - 2000-11-06 2000-05-06 - 2000-05-31 MASTER PLANNING OF RESOURCES Seminarium 30 tim + eget arbete med redovisningar 40 tim BASICS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 30 tim seminarium+ 40 tim eget arbete med redovisningar Business Excellense 2000-01-15 - 2000-01-30 1999-10-15 - 1999-10-30 Efterfråge- & Huvud-planering seminarium 30 tim Business Excellence Materialbehovsplanering Seminarium 25 tim PLAN Introduktionskurs i MPS 18 tim

1995-09-05 - 1995-09-07

Personligt Referenser
Mickael Davidsson Kent Olsson Logistikchef Logistikchef Volvo Bussar Säffle AB VOLVO BUS FINLAND OY tel:+46 313228022 tel: +358 (2) 4896180