You are on page 1of 4
Ne LAA) 01, bP on PROGRAMARE INSPECTII SPECIALE LA CLASA SCOALA GIMNAZIALA ,,ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU GRAFIC ASISTENTA — PROFESOR METODIST ARIZAN MIHAELA GEANINA. PROFESOR METODIST TUDORACHE AMELIA COMUNICARE IN LIMBA ROMANA (manual - Editura Editura CD PRESS; autori: lliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu; aur de lucru-cls. a Editura Ars Libri; Tema lectiei:,,E primavara iar!” Tipul lectiei: recapitulare si sistematizare a cunostintelor NUME CANDIDAT: MANTA LEONTINA ir ,,Caiet DISCIPLINA DATA SIORA Luni,23 aprilie 2018, ora 09:00-09:45 | Clasaal-aD | MATEMATIC. (manual — Editura Intuitext; autori: Mirela Mihdescu, Stefan Pacearca) ema lectiei: Patratul, rombul Tipul lectiei: dobandire de cunostinte NUME CANDIDAT: BOGHINA STELUTA LETITIA Luni,23 aprilie 2018, ora 10:05-10:50 Clasa a IV-a C LIMBA SI LITERATURA ROMANA(manual - Editura ARS LIBRI; autori: Adina Grigore, Cristina Ipate Toma) Tema lectiei:Povestirea scrisa a unui fragment text suport:,,Colt Alb” dupa Jack London Tipul lectiei: dobandire de noi cunostinte | NUME CANDITAT: GHINCEA SIMONA INSPECWR 9 CoL4R PEW NAdt CHE) Qt REPURSELOR Ohihole , oe ean Marti, 24 aprilie 2018, ora 09:00-9.45 Clasaa Illa bi 2 y pike Me. ) # ARS I), ouneu Sh ibe | MATEMATICA (manual - Editura Intuitext; autori: Mirela Mihdescu, | $tefan Pacearca) | . Tema lectiei: Compararea si ordonarea fractiilor cu acelasi numitor me 1 oa Tipul lectiei: dobandire de noi cunostinte S ! | NUME CANDITAT: SORICA CATALINA CRISTINA : a ne LIMBA $I LITERATURA ROMANA (manual - Editura ARS LIBRI; | | autori: Adina Grigore, Cristina lpate Toma) | : ie | Tema lectiei: Textul creativ cu titlu dat gL a aoe ae Clasa a IV-a C Tipul lectiei: formare de priceperi si deprinderi : NUME CANDITAT: PAVELESCU ANA MARIA _ Clasa a Illa D MENTIUNI: * Scoala este dotata cu video —proiector. Daca se doreste utilizarea lui, canditatul trebuie s& se prezinte cu Japtopul personal. - oe o IHSPECWR ScOLAR PE Ru Copter Fubthe Roe 27(bb a Poul $3 - Ss Keto Cerca ic RE SUR SOR UAE, ie vee Xy 6 Y ¥ = 71 ieee Edd. ui PEE 4 ee a a | SCOALA GIMNAZIALA ,,ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU GRAFIC ASISTENTA LIMBA FRANCEZA (manual - editura Cavallioti) cans Autori: Micaela Slavescu si Angela Soare Tema lectiei: Pronumele personal cu functie de complement direct Tipul lectiei : Dobandire de noi cunostinte _NUME CANDIDAT: STANICA FLORICA MENTIUNI: Marti, 24 aprilie 2018, ora 18,00 Clasa Vil-a E DISCIPLINA = J DATASIORA _ CLASA 1 t © Scoala este dotata cu video —proiector. Daca se doreste utilizarea lui, canditatul trebuie si se prezinte cu laptopul personal. insPec7eR StoLtk PERU HAWECEHEN IL, RES«uR BELCR ULE, Wet. BEA Ss 7