You are on page 1of 6

10-28-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Piękny jest opis uzdrowienia niewidomego Bartymeusza,
który siedział przy drodze i żebrał. Prosił ludzi o jałmużnę. KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Ale gdy się dowiedział, że Jezus nadchodzi, już nie prosił o ks. Andrzej Maślejak
jałmużnę. Prosił o coś więcej, prosił o litość, prosił u proboszcz
uzdrowienie, prosił o wyrwanie się ze swego kalectwa.
Ważne jest również to, jak prosił? Nie po cichu. On krzyczał Ks. Robert Wojsław
na cały głos, tak głośno krzyczał, że inni aż go uciszali. Ten wikariusz
krzyk nadziei i wiary został usłyszany przez Jezusa. Ks. Siarhei Anhur
Niewidomy żebrak został uzdrowiony. wikariusz
Nam nie potrzeba fizycznego uzdrowienia naszego wzroku,
ale z pewnością potrzeba mam uzdrowienia duchowego, SIOSTRY MISJONARKI
abyśmy potrafili zobaczyć siebie, kim naprawdę jesteśmy.
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Pan Bóg musi otworzyć oczy naszej duszy. I dlatego
musimy wołać jak niewidomy Bartymeusz: "Jezusie, Synu POLONII ZAGRANICZNEJ
Dawida, ulituj się nad nami". s. Aleksandra Antonik
przełożona
Co to znaczy otworzyć oczy swojej duszy? Chciałbym się tutaj posłużyć radami
Tomasza a Kempis z jego działa "O Naśladowaniu Chrystusa". O czym wie mąż s. Maria Niwa
doskonały, który ma otwarte oczy swej duszy:
1. Nie wierzy pochopnie wszystkiemu co słyszy. NIEDZIELNE MSZE ŚW.
2. Zna słabości natury ludzkiej i jej skłonności do złego. sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
3. Wie, że ludzie łatwo zmieniają zdanie.
in English
4. Wie, że w życiu nie działa się pochopnie. niedziela - 8:00, 9:30,
5. Wie, że nie trzeba nieraz upierać się przy własnym zdaniu. 11:15 (z udziałem dzieci),
6. Wie, że rady trzeba szukać u człowieka mądrego i sumiennego. 1:00, 7:00
7. Wie, że dobre życie czyni człowieka madrym w Bogu i doświadczonym w wielu (z udziałem młodzieży)
sprawach.
8. Wie, że im większa pokora człowieka i poddanie się Bogu, tym większa jego Codzienne Msze ŚW.
madrość we wszystkim i wewnętrzny pokój. od poniedziałku do soboty
9. Wie co jest dobre w życiu - mieć swoje zdanie i trzymać się własnego zdania, ale o 9:00am;
jeśli ze wzgledu na Boga zrezygnujesz z tego i pójdziesz za zdaniem drugiego, wtedy od poniedziałku do piątku
osiągniesz pożytek. o 7:00pm
10. Wie co jest znakiem pychy i uporu - gdy wszyscy mają racje, a ty się upierasz, że ty
masz rację. Biuro Parafialne czynne:
11. Wie co trzeba czynić w życiu duchowym: należy badać i porządkować zarówno swe od poniedziałku do piątku
wnętrze, jak i całe zewnetrzne zachowanie, bo jedno i drugie służy postępowi na 10:00am -12:00pm
drodze do świętości. 1:00pm - 5:00pm
W czasie dziasiejszej Mszy św. poprośmy o łaskę wewnętrznego zobaczenia naszej w soboty
duszy i z wielką wiarą krzyczmy jak 10:00am - 2:00pm
Bartymeusz: "Jezusie, Synu Dawida ulituj się
nad nami". Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

7:00 +Jerzy Tadajewski
7:00 +Jan, Pelagia, Bogumił Huba, Małgorzata Figurska i
Józef Strzyż
7:00 +Anna, Zdzisław Szelle, Grażyna Kozłowska, Luzyna
NIEDZIELA – 28 PAŹDZIERNIKA 2018
Krawczyk
8:00 +Jan Wilczyński (16 rocz. śmierci), siostra Zofia 7:00 +Diana Dobek
Wilczyńska SOBOTA - 3 LISTOPADA 2018
9:30 +Tomasz, Bronisława Żak - dzieci 9:00 +Mary Tofil
11:15 +Anna Zysek 4:00 +Ks. Zdzisław Nawrocki - od B. i A. Słomińskich
1:00 - O uwolnienie od przeekleństw dla Wiesława Kozian 5:30 +Za zmarłych z wypominek
1:00 - O szczęśliwą operację, powrót do zdrowia Mariusza
NIEDZIELA - 4 LISTOPADA 2018
1:00 +Zofia, Stanisław Sałata
1:00 +Isia, Adam Skrzyńscy, Danuta Witkowski, 8:00 +Z rodziny Janiszewskich i Kabatów
Władysław, Maria Ciepielowski 9:30 +Stefan Terlecki - od rodziny
1:00 +Monika, Tomasz Pelak - rodzina 11:15 +Anna Zysek
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Róży Różąńcowej
1:00 +Wacław, Marianna Mieczkowski 1:00 - O Boże bł. dla Władyławy Matuk z ok. 90 urodzin
1:00 +Krzysztof Wszędybył 1:00 - O uwplnienie i uzdrowenie dla Wiesława Koziarz
1:00 +Jerzy Gabrel - od Szaflarskich 1:00 +Za zmarłych z wypominek
1:00 +Paulina Wilżak 1:00 +Edward Skrzypek
1:00 +Renata Patkolo (2 rocz. śmierci) 1:00 +Isia, Adam Skrzyńscy, Danuta Witowski, Władysław,
11:00 +Edward Skrzypek - od żony z rodziną Maria Ciepielowski
1:00 +Jerzy Parciak 1:00 +Krzysztof Wszędybył
1:00 +Jerzy Stobbe (17 rocz. śmierci) 1:00 +Jerzy Gabrel - od p. Stopka
1:00 +Józef Borowski - od kuzynek 1:00 +Emilia Grzesiak
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Jerzy Tadajewski 1:00 +Helena Gęca (rocz. śmierci) od córki Elżbiety
1:00 +Jan, Halina Skawiński 1:00 +Tadeusz Konwiak
7:00 +za zmarłych z rodziny Hondo i rodziny Wałkowicz 1:00 +Dr Henryk Szkolnicki
PONIEDZIAŁEK - 29 PAŹDZIERNIKA 2018 7:00 +Ks. Stanisław Drzał

9:00 +Mieczysław Zathey - rodzina
9:00 +Danuta Bennett POSŁUGA W KOŚCIELE - LEKTORZY
7:00 +Eleonor Leokadia Trombley Sobota/Niedziela 11 - 4 - 2018
WTOREK - 30 PAŹDZIERNIKA 2018 4:00 - A. Marchel
5:30 - M. Ivers
9:00 +Jerzy Gabrel - od p. Filip 8:00 - A.K. Jachulski
7:00 - O łaskę uzdrowienia dla dziecka w łonie matki 9:30 - A. Bryczkowska, B. Dulemba, A.
7:00 +Ryszard Babel Karlic
ŚRODA - 31 PAŹDZIERNIKA 2018 11:15 - A. Jakubowicz, S.J. Ledzińscy
1:00 - O. Ośko, K. Szymczakowska, S. Bis
9:00 - Za Parafian 7:00 - D. Konopka
9:00 - O Boże bł. dla Janiny Bryk i jej rodziny od Arcybr.
7:00 +Franciszka, Dominik Piwowarski KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11 - 4 - 2018
CZWARTEK - 1 LISTOPADA 2018
4:00 - chętnych zapraszamy
9:00 +Za zmarłych z rozin Skibińskich, Słomińskich, do zakrystii
Kwaśniewskich 8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
9:00 +Bogusław Sulowski (2 rocz. śmierci) 9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E.
7:00 +Jerzy Gabrel Niemczyk, A. Nytko
7:00 +Za zmarłych z wypominek 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
PIĄTEK - 2 LISTOPADA 2018
1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 +Za zmarłych z wypominek
7:00 - Za konających i cierpiących od Arcybractwa
7:00 - O Boże bł. dla Lecha z okazji urodzin SKŁADKA CSA - 21 PAŹDZIERNIKA 2018
7:00 - O Boże bł. dla Grupy Modlitewnej
7:00 - O uzdrowienie i uwolnienie międzypokoleniowe w DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
rodzinie Rysia
7:00 - O uwolnienie i uzdrowienie dla Wiesia Kozioła CSA $51,768.00 24,442.00 $27,326.00
7:00 - O łaskę uzdrowienia dla dziecka w łonie matki
7:00 - O Boże bł. dla Pauliny, Carlos Killereal
7:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla rodziny Orzoł
Serdeczne Bóg zapłać
7:00 +Roman Sirko (10 miesięcy po śmierci)
7:00 +Michalina Kacprzak za troskę o Kościół
7:00 +Jerzy Parciak
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA PAŹDZIERNIK 2018
Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane
WYPOMINKI rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne
wśród ubogich, zepchniętych na margines i
Zbliża się listopad, miesiąc tych, którzy nie mają głosu.
pamięci o zmarłych. Wielu z
nich bardzo potrzebuje naszej
modlitwy. Chcemy pomóc im I CZWARTEK MIESIĄCA
odprawiając w ich intencji 1 listopada przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień,
nowennę - dziewięć Mszy św., w którym modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
a przez cały listopad modlić Zapraszamy na Mszę św. o godz. 7:00pm i adorację
się za nich w wypominkach: Najświętszego Sakramentu.
pół godziny przed każdą Mszą
świętą w tygodniu. Na stoliku przy biuletynach wyłożone
są kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie I PIĄTEK MIESIĄCA
imion i nazwisk zmarłych.
W tym tygodniu, 2 listopada przypada
MODLITWA NA CMENTARZU I piątek miesiąca.
W niedzielę, 4 listopada o godz. 3:00pm na cmentarzu - Całodobowa Adoracja Najświętszego
Resurrection będą odprawione modlitwy za zmarłych. Sakramentu
Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Księży - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Chrystusowców.
- Okazja do spowiedzi świętej
PAMIĘĆ O ZMARŁYCH pierwszopiątkowej rano od godz.
Naszą pamięć o zmarłych wyrażamy nie tylko przez 8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm
modlitwę, ale również przez nawiedzenie grobu, zapalanie - Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
zniczy i przynoszenie kwiatów. Nie zawsze jest to
możliwe, gdyż nie wszystkie cmentarze pozwalają na to.
Wiele grobów naszych bliskich zmarłych znajduje się w
Polsce, czy też w innych, odległych miejscach. Chcąc
wyrazić naszą pamięć i wdzięczność zmarłym, polecajmy
ich w naszej osobistej modlitwie. W naszym kościele
będzie przygotowane specjalne miejsce, gdzie będziemy
mogli zapalić świecę za naszych zmarłych.

UWAGA DZIECI!!!
BAL WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
31 października (środa)
6:00 pm
Zapraszamy dzieci i ich
rodziców na parafialną I SOBOTA MIESIĄCA
zabawę "Bal Wszystkich Świętych", która jest 3 listopada z okazji pierwszej soboty
chrześcijańską alternatywą dla Halloween. W programie: miesiąca poświęconej Niepokalanemu Sercu
tańce, konkursy, dużo słodyczy, poczęstunek, balowy DJ. NMP zapraszamy na śpiewanie godzinek o
Wejście na Bal tylko w przebraniu anioła, świętego lub godz. 8:30am.
świętej. Zabawa odbędzie się 31 października w środę o
godz. 6:00 p.m. w sali Jana Pawła II. Udział $10 od
rodziny (w koszty wliczone: pizza, napoje, kawa, herbata).
Jeżeli ktoś chce, może przynieść ze sobą na tę zabawę
upieczone w domu ciasto. W lobby kościoła znajduje się
duże pudło, do którego można składać cukierki dla dzieci,
biorących udział w naszym Balu. Zachęcamy wszystkich
do podzielenia się darem serce i przynosić jak najwięcej
cukierków dla dzieci.

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
Członków Żywego Różańca zapraszamy
na wymianę tajemnic różańcowych
W niedzielę, 4 listopada
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA - PODZIĘKOWANIE ZA ZAANGAŻOWANIE W
PODZIĘKOWANIE
„Mercy in Action Day”
Dochód z kawiarenki z ostatniej
niedzieli przygotowanej przez Przeżyliśmy piękny „Dzień Miłosierdzia” - Mercy
Arcybractwo wynosi: $1000.00 In Action Day! Pragnę wszystkim serdecznie
Bóg zapłać wszystkim podziękować za zaangażowanie a sponsorom za
Wolontariuszom!!! donacje. Wielu woluntariuszy i wiele grup
parafialnych przyczyniło się do kolejnego sukcesu w
MODLITWOM POLECAMY promowaniu Bożej Miłości poprzez niesienie
CHORYCH I CIERPIĄCYCH pomocy innym.
Irena, Antoni Popławski, Józef Dziękujemy Active Rehab Center za „recycle
Wasilewski, Anna Celińska, Maria bags” i wsparcie finansowe; dziękujemy również
Rożek, Barbara Grudka, Eleonora, Środek Deli za coroczny udział i przepyszne ciasta.
Teresa Szymański, Anna Rusinowski, Dziękujemy grupom parafialnym: Komisji
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena Chrześcijańskiej Pomocy, Radzie Parafialnej, Kołu
Rożek, Barbara W, Marek N, Biblijnemu, Różom Różańcowym, Lektorom,
Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Grupie Modlitewnej z panią Halinka Kocz jako
Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia
Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, koordynatorce programu Adoracji, Rycerzom
Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Kolumba dostarczającym odzież do St Ephrem,
Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Szkole Języka Polskiego z panią dyr. Jolantą
Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter Gmurowską, księdzu Sergiuszowi i jego pracowitej
B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Leszek Siery, młodzieży która przygotowuje się do bierzmowania,
Bronisława Macek, Marian B., Rod Lambert, Sohayla a także naszym naszym przedszkolankom z panią
Babbie, Helena Janda, Marian, Ryszard, Zbigniew dyrektor Justyna Pal.
Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun Dziękujemy tancerzom „Dunajca”- Kozicom i
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i Capom, za znalezienie czasu i piękny pokaz dla
nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
oczarowanych Seniorów z Oakmont CC; dziękujemy
panie Tomku! Dziękujemy za przepiękne prezenty
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. dla Seniorów zrobione przez dzieci naszej szkoły pod
Przez przyjęcie łaski sakramentu kierownictwem pani Eli Wolskiej; za wspaniała
chrztu św. w w ostatnim czasie do postawę i ciężka prace podczas sprzątania
wspólnoty Kościoła został włączony: Monastery sióstr Karmelitanek (młodzież), za
Dominik Sznitka. Życzymy przepyszne wypieki dla Seniorów (panie
Bożego błogosławieństwa na każdy „przedszkolanki”), za pakowanie i transport
dzień i opieki Matki Bożej. ogromnej liczby worków z odzieżą (syn pana
Janusza Rolanda wraz z panem Janem Aulich).
Dziękujemy za czas spędzony na modlitwie, śpiew,
ZABAWA ANDRZEJKOWA czuwanie..., za dyżur w holu kościoła, rozdawanie
Parafia zaprasza na zabawę Andrzejkową w sobotę 24 koszulek; wszystkim parafianom za pomoc, udział i
listopada od godz. 7:00 pm. Do tańca będzie grał Zespół partycypację; rodzicom dzieci za współpracę i dobry
„Oni”. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w biurze przykład. Dziękujemy naszym „Mediom” za pamięć
parafialnym. o tym dniu i rozpowszechnianiu wartości
katolickich.
Drodzy Bracia w Wierze, nie ustawajmy w
okazywaniu Miłosierdzia i w czynieniu dobra
każdego dnia.
Ks. Proboszcz Andrzej Maślejak, SChr
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

FILMY Z NASZEJ PARAFII NA INTERNECIE PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ
Ze względu na przebudowę naszej parafialnej strony CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
internetowej wszystkie najnowsze filmy video z naszej Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub zakrystii
parafii można oglądać na stronie Youtube. Wystarczy osoby lub rodziny, które chcą przyjąć Matkę Bożą do
wejść na YouTube i wpisać Częstochowa - Michigan - swojego domu.
USA albo Jozef Ledzinski - video

GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -
0706
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590

LIDERZY:
Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979-
6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zakrystianka - s. Maria Niwa - (248) 224-8946
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Margaret Parker czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
(248) 980 - 2797 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Zastępca:
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Jola Lewczuk (586) 484-2657 czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Leszek Lodej - sekretarz, Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Jerzy Ryzner, Mariola Vanderest Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Przedszkole parafialne
ANGEL’S CORNER CENTER
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od Justyna Pal - (586) 258-9586
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Sala Jana Pawła II –
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.