You are on page 1of 2

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

MINIT MESYUARAT

SEKOLAH KEBANGSAAN MAWAI

MINIT MESYUARAT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KALI PERTAMA 2017

Tarikh : 23 Januari 2017

Masa : 3.00 petang

Tempat : Bilik Mesyuarat 2

Pengerusi : En. Jalaluddin bin Mispan@Mislan

Kehadiran(Bilangan) : 13

1. En. Abd. Razak bin Mohidin


2. Pn. Norhafizah bt Nordin
3. En. Mohamad Hazmi bin Abdullah
4. En. Mohd Saufi bin Mohd Azehar
5. Pn. Rahima bt Md Tahir
6. Pn. Nor Jannah bt Ahamad
7. En. Muhammad Fairus bin Abd. Rahman
8. Pn. Aziah bt Saberan
9. Pn. Anida bt Anin
10. Pn. Zaiton bt Saire
11. Pn. Norziela bt Hussien
12. En. Mohd Sakri bin Ismail
13. Pn. Hasimah bt Omar
Turut Hadir (Jika ada) :

1 PERUTUSAN PENGERUSI
Tuan pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua AJK dan
mengalu-alukan kehadiran semua AJK.
Tindakan :
Makluman

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh Pn. Hasimah bt Omar
Disokong untuk pengesahan oleh Pn. Anida bt Anin

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
Tiada

4 PROGRAM GURU PENYAYANG


4.1. Program mengalukan kehadiran murid di pintu pagar pada tahun ini melibatkan
semua guru. Kehadiran sebelum ini tidak memuaskan manakala guru bertugas
mingguan tidak bertugas. Selepas teguran pentadbir, barulah menunjukkan
perubahan positif.
Tindakan:
Makluman

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

5 PROGRAM SARANA DAN KSIB


5.1. Pengerusi meminta agar semua usul dikumpulkan untuk Mesyuarat Agong PIBG.
Tindakan: En. Mohd Saufi

6 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK DAN UJIAN APTITUD


6.1. Pengerusi meminta agar taklimat psikometrik dan Ujian Aptitud disampaikan
kepada semua guru untuk makluman semua.
Tindakan: En. Mohd Saufi

7 PENUTUP
7.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.45 pm.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

……...............................……….… …...............................……….
(MOHD SAUFI BIN MOHD AZEHAR) (ABD RAZAK BIN MOHIDIN)
Penyelaras Bimbingan dan Kaunseling, GPK HAL EHWAL MURID,
SK Mawai SK Mawai

Disahkan oleh,

…...............................……….
(UST. JALALUDDIN BIN MISPAN@MISLAN)
Guru Besar,
SK Mawai

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00