You are on page 1of 13

CUPRINS

INTRODUCERE.........................................................................................................................................3 Capitolul 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ÎCS „London Group” SRL....................................4 Capitolul 2. FAMILIARIZAREA CU ACTIVITĂŢILE SECŢIEI EXPERIMENTALE……………….6 Capitolul 3. FAMILIARIZAREA CU ACTIVITĂŢILE SECŢIEI DE PREGĂTIRE-CROIRE………..7 Capitolul 4. FAMILIARIZAREA CU ACTIVITĂŢILE SECŢIEI DE CUSUT……………..………….8 Capitolul 5. FAMILIARIZAREA CU ACTIVITĂŢILE DEPOZITULUI PRODUCŢIEI GATA….…10 Capitolul 6. STRUCTURA ŞI STAREA FUNCŢIONALĂ A MIJLOACELOR FIXE UTILIZATE ÎN SECŢIA DE PRODUCŢIE. ASIGURAREA CU MIJLOACE FIXE……………………………….... . 11 ANEXE

2

River Island. Materia primă este importată din Marea Britanie care este şi unica piaţă de desfacere a întreprinderii.Introducere ÎCS „London Group” SRL a fost înfiinţată la 2 august 2005 de către compania D-nul Cicek Ibrahim. Evans. Operaţiile ce se pot executa la aceste maşini sunt : festonul butonierelor. însăilarea unor piese. Topshop. Compania pune accent pe munca în echipă care conduce la creşterea productivităţii şi calităţii. ÎCS „London Group” SRL a fost doar un proiect ambiţios. avînd ca scop crearea unei întreprinderi cu o capacitate mare de producere bazîndu-se pe etică şi eficacitate maximală de lucru. Toată activitatea de muncă este organizată în aşa mod. surfilatul cusăturilor. veste. utilată cu maşini speciale de cusut care au rezolvat diferite probleme. Controlul calităţii este executat de un personal bine instruit şi corespunde cerinţelor partenerilor de afaceri. Compania confecţionează un sortiment vestimentar variat pentru dame şi bărbaţi: bluze. Dorothy Perkins. Întreprinderea îndeplineşte comenzi speciale şi încheie contracte cu partenerii lor de afaceri: George. Situată în centrul oraşelului Cimişlia.Ei au o experienţă mare de lucru în a depista cele mai mici defecte care ar influenţa calitatea produsului finit. căruia i se acordă o atenţie sporită. pantaloni. executarea cheiţelor. Secţia de cusut asigură coaserea vestimentelor în fluxurile de producţie. Munca în echipă este rezultatul necesităţii combinării factorilor de producţie care permite o mai bună diviziune a muncii şi astfel fiecare individ se specializează în activităţi pentru care el este cel mai competent şi participă în grup la obţinerea unor articole vestimentare de calitate. Republica Moldova întreprinderea s-a dezvoltat cu succes pe parcursul celor patru ani. fuste. cusutul nasturilor. precum şi o serie de operaţii de fixare sau montare a detaliilor produse. cămăşi etc. începîndu-şi activitatea de la o singură linie de producere ca în prezent să înregistreze un volum lunar mai mare de 60000 bucăţi. 3 . New Look. încît fiecare etapă să fie un proces continuu. astfel încît operaţiile manuale mai dificile au putut fi executate mecanic. În secţia de finisare a întreprinderii are loc tratamentul higrotermic. în rezultatul căreia vestimentele capătă aspect de marfă. sacouri. Este un proces foarte greu. Iniţial. rochii.

) care se realizează preventiv. După ce este supusă controlului calitativ şi cantitativ de către personal. Iniţial. Ca urmare. Procesul de lucru în acest sector este divizat pe linii şi dirijat de către un conducător care este responsabil ca fiecare muncitor să fie antrenat 4 . procese tehnologice auxiliare. Structura organizatorică a ÎCS „London Group” SRL Activitatea ÎCS „London Group” SRL se desfăşoară pe baza procesului de producţie. sau se execută lucrări ajutătoare procesului tehnologic de bază. procesul de producţie este totalitatea activităţilor desfăşurate în cadrul întreprinderii pe bază de procese tehnologice. are loc pregătirea materialelor pentru croit şi croirea acestora. materia primă (incluzînd furnitura şi stofa) este recepţionată din Marea Britanie. în care se transformă materiile prime în produse finite. Acesta cuprinde toate procesele tehnologice care se desfăşoară în întreprindere. bluzelor. Procesul de producţie Înmagazinarea şi recepţia materialelor Controlul calitativ Controlul cantitativ Păstrarea şi conservarea materialelor Controlul materialelor Sortarea materialelor Şablonarea Calculul loturilor Decuparea detaliilor Controlul şi formarea pachetelor Pregătirea semifabricatelor Prelucrarea detaliilor principale Asamblarea detaliilor principale Curăţirea de aţe şi scame Călcarea finală Controlul tehnic de calitate Ambalarea şi transportul Înmagazinarea produsului Pregătirea materialelor pentru croit Croirea materialelor Confecţionarea semifabricatelor Finisarea produselor Înmagazinarea produselor finite Figura 1. procesul tehnologic începe cu operaţiile de garnisire iniţială a detaliilor (aplicaţii. vestimentele fiind confecţionate în flux tehnologic.pliuri etc. La confecţionarea rochiilor. Schema procesului de producţie în ÎCS „London Group” SRL Procesul de producţie este constituit din procesele tehnologice organizate pe secţii.1. procese tehnologice de deservire şi procese tehnologice anexe. alveole. fustelor pentru femei. În cadrul întreprinderilor de confecţii sunt organizate procese tehnologice de bază. În secţia de cusut se asamblează detaliile în elemente de produs.

se efectuează ambalarea şi pregătirea produselor finite pentru export. Semifabricatul obţinut ajunge în secţia de finisare unde este supus controlului minuţios. Operaţiile tehnologice nu se realizează haotic ci într-o ordine. unde personalul muncitor participă indirect la realizarea producţiei materiale. 1. Procesele tehnologice de bază sunt organizate în secţiile de bază ale întreprinderii unde se transformă materiile prime în semifabricate sau în produse finite. la confecţionarea semifabricatelor şi la finisarea produselor. funcţiile fiind repartizate în dependenţă de calificarea profesională. utilajului. care depinde de tipul produsului. În ultima etapă. materialului. întreţinere şi modernizare a utilajelor. dar procesul tehnologic nu este întrerupt. Astfel de procese se întîlnesc la secţiile de pregătire şi croire a materialelor. Procesele tehnologice de deservire sunt organizate la secţia de recepţie şi depozitare a materialelor. Planul general al ÎCS „London Group” SRL În întreprindere sunt 75 angajaţi. Procesele tehnologice auxiliare sunt organizate în secţiile de întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor. Planul general al întreprinderii 1 ADMINISTRATOR DIRECTOR întrebări economice 4 Contabilitate 1 Secţia cadre 1 Vama 5 Croit 45 Cusut 7 Finisat 5 Călcat 3 Control 2 Ambalat Figura 2. O mare parte din muncitori nu au studii de specialitate.1. 5 .în muncă. În secţia auxiliară se desfăşoară lucrările de reparaţii.

Funcţiile secţiei experimentale constau în primirea mostrelor. În secţia experimentală se soluţionează problemele de normare a consumului stofei. Lotul experimental de mărfuri este verificat de tehnolog. Elementele care formează documentaţia tehnică sunt: • • • • • modelul nou creat (etalon). normele interne şi standardele. cu marea lor diversitate de caracteristici estetice şi tehnici. îmbinarea mărimilor şi lungimilor la aranjarea combinată a tiparelor. Pregătirea tehnică a produsului care însumează totalitatea lucrărilor de creaţie şi a documentaţiei rehnice este realizată de către ingineri şi tehnicieni cu o pregătire profesională specializată în secţia dată.2. Documentaţia tehnică de lucru a unui model este prezentată ca anexă. pregătirea aranjării experimentale a tiparelor şi stabilirea normelor de consum de stofă. 6 . apoi de secţia de cusut pentru a definitiva construcţia şi repartiţia muncii. pregătirea şi multiplicarea tiparelor. Aici se pregătesc modelele pentru lansarea în producţie. impune pregătirea tehnică a producţiei fiecărui model. şabloanele (prin construcţia tiparului de bază. Familiarizarea cu activităţile secţiei experimentale Secţia experimentală a întreprinderii reproduce modelele vestimentare după tiparele primite din Marea Britanie. Ansamblul documentaţiei tehnice cuprinde totalitatea datelor tehnice şi tehnologia care caracterizează modelul nou creat şi care trebuie să asigure realizarea lui în toate fazele procesului de fabricaţie. tiparelor confecţiilor şi a documentaţiei tehnice. procesul tehnologic de confecţionare. consumul specific (prin normarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare). Varietatea sortimentelor de confecţii. înainte de intrarea lui în fabricaţie. Pregătirea confecţiilor pentru lansarea în producere se începe în secţia experimentală şi se termină cu cea de croire. multiplicarea tiparelor şi reproducerea lor). Pentru a preciza modelul în secţia experimentală se pregătesc cîteva modele de diferite mărimi cu scopul controlului multiplicării tiparelor (după mărime şi lungime). controlul.

Defectele constatate se marchează pentru a fi sesizate la operaţiile următoare în scopul evitării lor din componenţa detaliilor ce vor fi croite. rosături etc.5 m. Şpănuirea este operaţia prin care ţesătura se aşează în straturi suprapuse pe lungimi şi lăţimi egale. Recepţia cantitativă are ca scop verificarea materialelor intrate în întreprindere din punct de vedere cantitativ dacă acestea corespund documentelor de livrarea ca număr de baloturi. Şablonarea este operaţia de încadrare a şabloanelor pe suprafaţa materialului şi conturarea formei lor pe ţesătură. apoi urmează decuparea detaliilor propriu-zise. Familiarizarea cu activităţile secţiei de pregătire-croire Recepţia materialelor textile este faza din procesul de producţie în care materialele sunt controlate pentru a stabili dacă corespund cu normele interne. Numărul foilor din şpan este în funcţie de grosimea ţesăturii. Derularea materialului se face cu ajutorul unui derulator. După controlul calitativ şi cantitativ are loc operaţia de sortare a baloţilor de material pe lăţimi. standardele în vigoare şi cu documentele de livrare. controlul calitativ şi cantitatv se efectuează manual. Recepţia calitativă este controlul complex sub aspect calitativ care se face la materialele textile intrate în întreprindere. În cadrul întreprinderii. pete de la vopsit. Defectele care pot fi constatate la ţesături sunt de diferite provenienţe cum ar fi: • • • defecte provenenite din ţesut şi tricotat: găuri. 7 . Croirea propriu-zisă cuprinde operaţiile de şpănuire. Ea urmăreşte verificarea materialelor primite de la partenerii de afaceri din Marea Britanie. fire neuniforme. pe mese speciale cu dimensiunile 15 X 1. După şpănuirea ţesăturii urmează secţionarea şpanului cu ajutorul unei maşini mobile de secţionat cu cuţit vertical. margini neuniforme. rărituri.3. lungime. defecte de finisare: vopsire neuniformă. În cadrul întreprinderii şpănuirea se realizează manual. lăţime. de către un controlor pentru a depista defectele existente şi neadmisibile la obiectele de îmbrăcăminte. secţionare şi decupare. defecte de ambalare şi transport: rupturi.

cu minimum de cheltuieli. dispozitive. dispozitive. Pentru a asigura continuitatea desfăşurării normale a producţiei la locurile de muncă muncitorii sunt aprovizionaţi din timp de către maestrul de secţie cu materii prime şi materiale. În vederea creşterii productivităţii muncii. obiectele muncii (materii prime.În acest scop este necesar ca utilajele să aibă un nivel din ce în ce mai mare de mecanizare şi automatizare. organizarea ergonomică a locului de muncă. sunt asigurate următoarele condiţii: • • • • înzestrarea locului de muncă cu utilaje. Pentru organizarea raţională a locului de muncă.4. un spaţiu înzestrat cu mijloace de muncă şi organizat pentru realizarea unei operaţii sau lucrări. scule. Pentru a se obţine o calitate sporită a produselor la nivelul cerinţelor actuale. scule.). Amplasarea utilajelor trebuie să asigure economisirea muncii şi folosirea eficientă a suprafeţelor de producţie. Organizarea raţională a locului de muncă este determinată de elementele care participă la desfăşurarea procesului de producţie: • • • mijloacele de muncă (utilaje. Familiarizarea cu activităţile secţiei de cusut În secţia de cusut fiecare muncitor îşi are locul său de muncă. Locurile de muncă sunt înzestrate cu utilaje. mobiliere etc. 8 . unelte.). menţinerea utilajelor în stare de funcţionare. comoditate în servirea locurilor de muncă şi respectarea normelor de protecţie şi tehnica securităţii muncii. aprovizionarea locului de muncă cu materii prime şi materiale. cu cele mai reduse consumuri. în cantităţi şi calităţi corespunzătoare. • • economia de mişcări în timpul lucrului. Aprovizionarea locului de muncă se face la începutul executării sarcinilor de producţie. forţa de muncă. la un nivel tehnic care permit eliberarea executanţilor de sarcina efectuării directe a modificărilor tehnologice ale obiectului muncii. Procesul de lucru în acest sector este divizat pe linii şi dirijat de către un conducător care este responsabil ca fiecare muncitor să fie antrenat în muncă. fără mişcări inutile sau obositoare. dispozitive. executanţilor le sînt asigurate condiţii necesare pentru o înaltă productivitate. administraţia întreprinderii oferă mijloace optime de aparărea şi de menţinere a capacităţii de muncă. Funcţionarea permanentă a utilajelor. materiale semifabricate etc. poziţia corectă de lucru. întreţinerea şi repararea acestora în mod corespunzător este efectuată de către personalul specializat din întreprindere.

Un rol deosebit îl are forma şi dimensiunile scaunului de lucru şi înălţimea planului de lucru. Acesta şi reprezintă dezavantajul muncii în secţia de cusut. elementele de manipulare. Sălile de lucru aste asigurată amplasarea raţională a utilajului în vederea asigurării unui spaţiu optim de circulaţie a produselor şi a personalului respectiv. Zgomotul este un alt factor determinant al confortului locului de muncă. contribuie la menţinerea capacităţii de muncă. Un alt factor important privind igiena locului de muncă îl constituie lumina şi culoare mediului de muncă. lumina şi culoarea la locul de muncă. 9 . erau create condiţii optime de muncă. Poziţiile de lucru confortabile influenţează la desfăşurarea normală a funcţiilor organismului. uşurează executarea operaţiilor de lucru şi creeză senzaţia de stabilitate şi comoditate.culorile avînd un rol binefăcător în atenuarea sau compensarea psihologică a anumitor efecte. fără a necesita efort din partea executantului. Iluminatul precum şi amplasarea locurilor de muncă sunt în aşa fel concepute. cît şi asupra muncitorilor din secţie. Umiditatea. Confortul locului de muncă este asigurat şi de respectarea condiţiilor igienico-sanitare. previn sau întîrzie apariţia oboselii. Iluminatul local are o influenţă hotărîtoare în sectoarele de confecţie unde lucrătorii manipulează ţesături de diferite nuanţe şi culori. zgomotul. în secţii aerul era răcoros. Acţiunea lor prelungită creează discomfort şi poate avea chiar efecte negative asupra sănătăţii muncitorilor. încît fiecare executant primeşte lumina din parte stînga. Un mare accent se pune pe folosirea pe cît posibil a luminii naturale. deoarece zgomotele produc senzaţii neplăcute şi determină o stare de oboseală. Scaunul este confortabi. Fiecărui loc de muncă i se asigură un spaţiu minim de servire. am observat faptul că în ciuda temperaturii mari înregistrate afară. se deschideau geamurile pentru aerisirea încăperilor. Sălile de lucru erau iluminate corespunzător. asigură libertatea în mişcare a mîinilor. Periodic. precum şi temperatura din sălile de lucru au influenţe directe asupra procesului de producţie. oprire sau pornire a maşinilor fiind uşor de mînuit şi aşezate în poziţii accesibile. Pe parcursul practicii.• • • climatul favorabil interior al secţiei.

10 . temperatura normală din depozit e de 16-20 0C şi umiditatea relativă nu mai mare de 75%. de molii. de aerul prea umed sau prea uscat. se efectuează ambalarea şi pregătirea modelelor pentru export. Călcatul produsului gata este o operaţie de importanţă determinantă pentru calitatea confecţiei. iar lumina naturală să fie indirectă. În perioada rece a anului. scîndură de călcat. ce asigură protejarea acestora de praf. acestea oferind condiţii pentru efectuarea acestei operaţii. semifabricatul obţinut ajunge în secţia de finisare unde este supus controlului minuţios. de rozătoare şi de murdărie. Deasemenea. folosindu-se pînza intermediară umezită. Aceste operaţii cuprind: întinderea sau scăderea unor părţi ale pieselor.5. presarea unor părţi mai îngroşate ale produsului.descălcatul cusăturilor. este călcatul final. în scopul scoaterii luciului creat în timpul lucrului şi chiar al luciului natural pe care-l are ţesătura datorită finisării în fabricile textile. încăperile destinate ca magazii sînt uscate şi fără posibilităţi de igrasie pentru a feri materialele de degradări. Operaţiile de călcat sunt executate cu ajutorul fierului de călcat. În perioada caldă temperatura încăperii nu trebuie să depăşească temperatura aerului exterior mai mult de 30C. În ultima etapă. Produsele finite sînt păstrate în condiţii. Ultima operaţie din cadrul procesului tehnologic de confecţionare a unui produs de îmbrăcăminte. Familiarizarea cu activităţile depozitului producţiei gata Din secţia de cusut. Operaţia se efectuează cu multă atenţie. Călcatul final al produsului de îmbrăcăminte se execută pe diverse forme de pernă.

Exemple de acest fel sunt: agregate de cusut butoniere la cămăşi. agregate pentru cusut gulere la cămăşi etc. 11 . Utilajele întreprinderii de confecţie sunt compuse din maşini. destinate unui proces tehnologic. Maşinile pentru tratament umidotermic sunt folosite la operaţiile de călcare a semifabricatelor şi a produselor finite. coaserea butonierelor. În întreprindere. aparate şi maşini de lucru. Maşinile de cusut sunt principalele utilaje ale întreprinderii şi sunt destinate operaţilor de prelucrare. În secţia de cusut se întîlnesc următoarele maşini de cusut „Brother” şi „Jake”. coaserea nasturilor şi a cheiţelor etc.6. fie lucrări asemănătoare. Asigurarea cu mijloace fixe Procesul de producţie al ÎCS „London Group” SRL se desfăşoară cu ajutorul utilajelor şi al instalţiilor. transporta şi înfăşura bucăţi de ţesături şi tricoturi în formă de baloturi. în întreprindere se mai întîlnesc agregate şi o serie de instalaţii. Maşinile de controlat materiale au rolul de a desfăşura. maşinile de cusut execută îmbinarea şi prelucrarea componentelor îmbrăcămintei. Maşinile de călcat fucţionează la temperaturi ridicate care să permită o bună prelucrare şi fixare a materialelor textile. fiind folosite la cusăturitighel. maşini pentru tratament umidotermic şi instalaţii pentru transport interfazic. presele de călcat execută operaţii de finisare etc. Structura şi starea funcţională a mijloacelor fixe utilizate în secţia de producţie. Utilajul cuprinde toate tipurile de maşini care sunt în dotarea întreprinderii. Maşinile şi agregatele de şpănuit sunt utilaje care se întrebuinţează la suprapunerea straturilor din material pentru a fi transportate în semifabricate. asamblare şi finisarea a îmbrăcămintei. este un ansamblu de mecanisme care funcţionează după un regim proiectat. care execută fie aceleaşi lucrări. Instalaţiile pentru transport sunt utilaje care servesc în procesul de producţie pentru transportul materialelor şi a semifabricatelor în fluxul tehnologic. Maşinile de pregătire şi croire sunt utilizate pentru efectuarea operaţiilor de controlat. maşini de cusut. Agregatele sunt alcătuite din maşini de acelaşi fel. muncitorul efectuează operaţia de control calitativ. Utilajul reprezintă sistemul tehnic format din scule. instalaţii şi dispozitive. Maşina. Maşinile de cusut sunt de diferite tipuri. Pentru asigurarea temperaturii de lucru. aceste maşini sunt alimentate cu energie electrică şi termică în funcţie de construcţia şi destinaţia lor în procesul de producţie. Maşinile pentru confecţionat îmbracămintea sunt compuse din: maşini de pregătire şi croirea a materialelor. şpănuit şi tăiat straturile de material. În afara acestor utilaje. ca utilaj industrial. În cadrul acestui proces. acestea efectuează lucrări proprii cum ar fi: maşinile de la croit execută lucrări de tăiere a straturilor de materiale. dispozitive.

de margine. un loc important îl ocupă maşinile şi în deosebi cele de cusut. oprirea maşinii executîndu-se automat. plane şi de acoperire. avînd ca particularitate faţă de alte maşini un dispozitiv de fixare elastică a materialelor pe placa transportorului. coaserea şi tăierea butoniere. • Utilaje necesare în tratamentul umidotermic (prese de călcat). utilaje. brodat). Maşina de executat butoniere este un utilaj semiautomat cu o funcţionare complicată. În întreprindere avem astfel de exemple: instalaţiile de transport interfazic. Majoritatea maşinilor de cusut au fost procurate şi importate în ţară de către partenerii de afacere din Marea Britanie. maşini de cusut cusături elastice: simple . Întreprinderea este dotată cu maşini. speciale . cheiţe. dar cu o funcţionalitate şi fineţe avansată. butoniere. La aceasta maşină muncitorul intervine numai la aşezarea şi scoaterea produsului din maşină.Instalaţia este un ansamblu de maşini şi mecanisme care execută un complex de lucrări necesare procesului de producţie sau pentru deservirea acestuia. instalaţii de încălzire a secţiilor etc. de cusut nasturi. cheiţe. dispozitive ce asigură producerea în masă a vestimentelor de o calitate superioară. pentru butoniere. Aceste maşini reprezintă utilaje de bază avînd un gabarit redus. Maşina de cusut cheiţe efectuează cusătura din două fire de aţă. La baza procesului de coasere a nasturilor stă cusătura zig-zag. Avînd în vedere fazele procesului de producţie. feston. de încheiat ochi la ochi.pentru cusături provizorii. mese manual-mecanice de control). În activitatea de întreţinere a utilajului pentru confecţii.pentru cusut nasturi provizoriu cu 2 fire. pentru cusături de asamblare. de unire. de brodat.pentru cusături paralele. în cadrul unei întreprinderii. 12 . de unire cap la cap. Coaserea butonierei se face pe principiul cusăturii în zig-zag. speciale . Utilajul pentru şpăniure mecanică. agregatul pentru şpănuire manualmecanică). utilajele se clasifică astfel: • • • • Utilaje pentru recepţia ţesăturilor (mese manuale de control. a produsului în maşină şi apoi la scoaterea produsului după coasere. ascunse. Utilaje necesare procesului de confecţionare (maşini de cusut cusături rigide: simple . Maşina de cusut nasturi este semiautomată întrucît intervenţia muncitorului se face numai la fixarea nasturelui. Utilaje pentru şpănuit şi croit (mese simple pentru şpănuit. Maşina de executat butoniere drepte este una din maşinile foarte des folosite în producţia de serie mare.de asamblare şi acoperire a marginilor.

La terminarea lucrului. ei îşi pot împunge degetele cu acul de maşină. se explică ajutorul care poate fi acordat de un nespecialist: oprirea temporară a hemoragiei. arsurii. primul ajutor la electrocutare. Să întreţină curat locul de muncă. trebuie să treacă instructajul introductiv pentru tehnica securităţii şi sanitaria de producere. imobilizarea fracturii sau a luxaţiei. Se explică detaliat în ce constă primul ajutor în caz de accident. 3 Regulile tehnicii securităţii Muncitorii ce lucrează la maşini speciale şi de ansamblare trebuie să respecte regulile următoare: • Să fie atenţi la executarea lucrărilor. să pună mîina doar pe mînerul de lemn al întrerupătorului. primul ajutor în caz de leşin sau şoc termic. pansarea rănii. să pregătească locul de lucru şi utilajul. Lucrătorii se prezintă la lucru cu 5-15 minute înainte de începutul lucrului. mîinile pot nimeri în părţile motoare ale maşinii. Să nu ungă ori să cureţe maşina în funcţiune. La instructajul general introductiv muncitorul face cunoştinţă cu întrebările generale ale tehnicii de securitate. să nu arunce instrumentele. 2 Regulile de comportare în secţiile întreprinderii În încăperile de producere trebuie respectate toate regulile ordinii interne. indiferent de calificaţie şi stagiul lor de muncă. 13 .Tehnica securităţii la întreprindere 1 Instructajul pentru tehnica securităţii Toţi muncitorii angajaţi în producere. decuplate toate dispozitivele. ci să le pună într-un anumit loc. transportarea victimei. În procesul muncii. locul de lucru trebuie prăstrat curat. Cei ce lucrează cu fierele de călcat trebuie să respecte regulile următoare: • Să fie atenţi la cuplarea fierului electric. • • • Nu trebuie să pună foarfecele lîngă părţile rotative ale maşinii. la comportarea incorectă cu maşina de cusut. trebuie dereticat locul de muncă.

• Să ţină cont de faptul că lucrul cu fierul de călcat necesită atenţie sporită. pentru că poate să ardă izolaţia acestuia. 14 . • Să aibă grijă ca în timpul lucrului şnurul să nu se atingă de fier.