You are on page 1of 2

SEKOLAH : SK PENGKALAN BESAR, TANGKAK

MINIT MESYUARAT : PANITIA AGAMA ISLAM BIL 1 / TAHUN 2017

Tarikh : 26.1.2017
Masa : 12.50 tengahari
Tempat : Makmal Komputer SKPB
Pengerusi : Pn Suziaton bt Hj Soriani
Kehadiran : 4/4
Turut hadir : En Hamidi bin Mohd Jadi ( GB SK Pengkalan Besar)

1. PERUTUSAN PENGERUSI ( PN SUZIATON BTE HJ SORIANI)


1.1 Majlis dimulakan dengan bacaan ummul kitab dan ucapan terima
di atas kehadiran semua guru.Pengerusi menegaskan tentang
aspirasi murid sesuai dengan gelombang PPPM 2016-2020.

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT LALU


2.1 Dicadang untuk disokong : Pn Noratikah bt Hj Zakaria
2.2 Disokong untuk pengesahan : Pn Nurul Ain bt Hj Ramlan

3. PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada perkara berbangkit

4. PERANCANGAN PROGRAM TAHUNAN PANITIA


4.1 Program Bulan Pendidkan Islam
4.2 Program Kem Literasi Al-Quran
4.3 Program Khatam Al-Quran
4.4 Program Kem Celik Jawi
4.5 Program Kem Bestari Solat

Tindakan : Semua GPI


5. KEWANGAN
5.1 Anggaran perbelanjaan mengurus untuk panitia pendidikan Islam
ialah RM 146.00 bagi tahun 2017.Antara cadangan perbelanjaan ialah
pembelian rehal.
5.2 Jawatankuasa pendidikan juga telah bersetuju membeli barangan
menggunakan dapatan tahunan.
Tindakan : Semua GPI
6. HAL-HAL LAIN
5.1 Guru besar mengingatkan semua guru agar menjalankan
tanggungjawab sebagai pendidik yang berkesan.
5.2 Setiap guru perlu berkerjasama dalam memastikan kelancaran
pelaksanaan setiap program yang telah dirancang.
5.3 Setiap program perlu didokumentasikan dan ada kertas kerja.
5.4 Latihan murid hendaklah ada Salinan dan disimpan di dalam fail

Tindakan : Semua guru

7. PENUTUP
6.1 Ucapan penangguhan oleh pengerusi dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.
6.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.50 petang.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

…………………… ……………………
( Pn Nurul Ain Bt Hj Ramlan ) (Pn Suziaton Bt Hj Soriani)
S/U Panitia Pend Islam KP Pend Islam
SK Pengkalan Besar SK Pengkalan Besar

Tarikh : 2.2.2017 Tarikh : 2.2.2017