You are on page 1of 10

SMK SACRED HEART SIBU (YFB3102) BORANG PENCERAPAN TAHUN : 2010

Nama Guru Dicerap : No. Kad Pengenalan Guru : Kod Sekolah : Jawatan : Jantina : Keturunan : Akademik Tertinggi : Kelayakan Ikhtisas : Tiong Kung Jim 701122-13-5352 YFB3102 Guru Perempuan Cina Ijazah Sarjana Muda Sastera Maktab Perguruan Sarawak 6 Tahun

Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran : Opsyen Utama Guru : Tarikh Penilaian : Kelas Diperhatikan : Mata Pelajaran : Guru Yang Mencerap: Sejarah 31.07.2010

3A2 ( waktu ke-8 ) Sejarah Ling Ngie Ming

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

No. Aspek 9.1

Aspek Rancangan Pelajaran Tahunan

No. Item

Item

0

1

Skor sekolah 2 3 4 Purata

(a) 1 2

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa

1 1 2

9.2

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.1 Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian Pelajaran dengan:
Harian

0

0

0

0

4

3 (b)

mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

1

4

1
5 aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan)

1

6

9.3

Set Induksi

Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.2 (a) Guru melaksanakan set induksi yang: 7 menarik perhatian dan merangsang minat murid 8 menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran)

0

0

0

1 1

3

3.75

1

1

5 0 0 0 2 3.Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. muzik. perpaduan. kekeluargaan) fleksibel mengikut situasi penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 1 1 21 22 23 24 1 1 1 11 9. interpersonal.4 Aspek Penyampaia n/ Perkembang an Pelajaran No.3 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 0 0 0 2 0 3 No.5 Teknik Penyoalan Guru Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. sains dan teknologi. Item Item 0 Skor sekolah 1 2 3 4 Purata (a) 9 Guru menyampaikan pengajaran dengan: mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks. daripada konkrit kepada abstrak) menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat 1 1 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran menggunakan masa dengan optimum menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik.4 (a) Guru menyoal murid dengan: 25 mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) 26 27 28 29 30 31 32 33 menyusun aras soalan dari mudah ke sukar mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelas memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid-murid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid 0 0 0 5 3. kesihatan. Aspek 9. alam sekitar.69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. nilai murni. kinestetik.78 . patriotisme. naturalis) melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria 1 1 1 1 1 1 1 1 19 20 menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. intrapersonal. logik-matematik. visual-ruang. jati diri.

7 Bilangan item dinilai *4 Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.9 Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.9 (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: 55 membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan) 0 0 0 2 1 3 3. Aspek 9.67 1 1 1 2 9.8 Pemeriksaa (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: n Latihan 50 menunjukkan kesilapan murid dan 51 memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang Tugasan munasabah Murid 0 0 0 2 3.6 Aspek Penglibatan Murid No.67 1 1 1 1 2 1 1 1 1 9.6 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: 43 44 45 memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik mempelbagaikan perkataan. Item Item 0 Skor sekolah 1 2 3 4 Purata (a) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontan (jika berkenaan) menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru. kerja rumah) kepada murid dengan : 46 47 48 49 mengikut keupayaan dan kebolehan murid mempelbagaikan jenisnya tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 0 0 0 1 3.10 Penutupan 54 memastikan murid membuat pembetulan Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.7 Latihan dan (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk Tugasan projek.8 Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) 1 1 1 1 1 1 9.6 1 . ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid 0 0 0 0 0 0 8 2 16 4 3. murid lain.5 52 53 memberi ulasan yang membina memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik 9.

56 membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang) Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.5 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No.6 Gemilang Tahap : 0 50 70 Lemah Sederhana Harapan Tandatangan Guru Yang Dicerap: . ceria.66 284 92. kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti) 64 65 66 memastikan kehadiran murid untuk belajar memastikan kesediaan murid untuk belajar mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran 0 0 0 2 3.13 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 Jumlah Frekuensi dan Purata Elemen 9 Skor Keseluruhan : (Bilangan Item dinilai x 4) Peratus Keseluruhan Tahap Tandatangan Nazir / Guru Yang Mencerap : 3 4 Purata 21 50 3.13 67 memastikan peraturan kelas dipatuhi Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling bersifat mesra. bersih.12 61 membuat latihan dengan betul 62 membuat pembetulan bagi latihan yang salah Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.11 Pengurusan (a) Guru menguruskan kelas dengan: Kelas 63 memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat.8 1 1 mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka berinteraksi secara sopan menggunakan nada suara yang sesuai mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran 1 1 1 1 1 7 74 menepati masa Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.10 0 0 0 1 1 1 3. mudah didekati dan sedia membantu 0 0 0 1 1 4 3.11 Aspek Hasil Kerja Murid No. Item Item 0 1 Skor sekolah 2 3 4 Purata (a) 57 58 59 60 Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: lengkap kemas dan bersih menepati masa menepati format dan prosedur latihan dan tugasan 1 1 1 1 1 1 4 9.67 1 1 1 1 9.12 Perwatakan (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran Guru yang kondusif dengan: 68 69 70 71 72 73 berpakaian sesuai. Aspek 9.

80 90 Cemerlang Gemilang .

3 Set Induksi Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. Aspek 9.2 Rancangan Pelajaran Harian Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. Kad Pengenalan Guru : Kod Sekolah : Jawatan : Jantina : Keturunan : Akademik Tertinggi : Kelayakan Ikhtisas : Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran : Opsyen Utama Guru : Tarikh Penilaian : Kelas Diperhatikan : Mata Pelajaran : Guru Yang Mencerap: DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahun YFB3102 No. isu semasa dan persekitaran) . Item Item 0 1 Skor sekolah 2 3 4 Purata (a) 1 2 Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa 9.SMK SACRED HEART SIBU (YFB3102) BORANG PENCERAPAN TAHUN : 20____ Nama Guru Dicerap : No. bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) 4 5 6 9.2 (a) Guru melaksanakan set induksi yang: 7 menarik perhatian dan merangsang minat murid 8 menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas.1 (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: 3 (b) mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurang-kurangnya: objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan. boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif.1 Aspek Rancangan Pelajaran Tahunan No.

alam sekitar.3 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. kinestetik. jati diri. intrapersonal. muzik. sains dan teknologi.Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.5 Teknik Penyoalan Guru Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. kekeluargaan) fleksibel mengikut situasi penilaian berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran (lisan/penulisan/pemerhatian) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9.5 . Aspek 9. logik-matematik.4 (a) Guru menyoal murid dengan: 25 mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) 26 27 28 29 30 31 32 33 menyusun aras soalan dari mudah ke sukar mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelas memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid-murid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. Item Item 0 Skor sekolah 1 2 3 4 Purata (a) 9 Guru menyampaikan pengajaran dengan: mengamalkan pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas (daripada mudah kepada kompleks.4 Aspek Penyampaia n/ Perkembang an Pelajaran No. patriotisme. daripada konkrit kepada abstrak) menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran menggunakan masa dengan optimum menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan sesuai menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik. interpersonal. perpaduan. kesihatan. visual-ruang. naturalis) melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa. nilai murni.

6 Peneguhan (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: 43 44 45 memberi pujian secara lisan atau isyarat bukan lisan kepada perlakuan yang baik mempelbagaikan perkataan. dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) 9. ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid 9.DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No.9 (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan: 55 membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan) . Item Item 0 Skor sekolah 1 2 3 4 Purata (a) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontan (jika berkenaan) menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru.9 Pemeriksaa n Latihan dan Tugasan Murid Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. kerja rumah) kepada murid dengan : 46 47 48 49 mengikut keupayaan dan kebolehan murid mempelbagaikan jenisnya tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan 9.7 Bilangan item dinilai *4 Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.6 Aspek Penglibatan Murid No. murid lain.8 Latihan dan Tugasan Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.7 (a) Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek.10 Penutupan 54 memastikan murid membuat pembetulan Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.8 (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: 50 menunjukkan kesilapan murid 51 memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah 52 53 memberi ulasan yang membina memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik 9. Aspek 9.

10 DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No.11 Pengurusan (a) Guru menguruskan kelas dengan: Kelas 63 memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat.56 membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang) Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.13 67 memastikan peraturan kelas dipatuhi Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.13 0 Jumlah Frekuensi dan Purata Elemen 9 Skor Keseluruhan : (Bilangan Item dinilai x 4) Peratus Keseluruhan Tahap Tandatangan Nazir / Guru Yang Mencerap : 1 2 3 4 Purata Tahap : 0 50 70 Lemah Sederhana Harapan Tandatangan Guru Yang Dicerap: . mudah didekati dan sedia membantu mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka berinteraksi secara sopan menggunakan nada suara yang sesuai mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran 74 menepati masa Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9.12 Perwatakan (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran Guru yang kondusif dengan: 68 69 70 71 72 73 berpakaian sesuai. kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti) 64 65 66 memastikan kehadiran murid untuk belajar memastikan kesediaan murid untuk belajar mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran 9. kemas dan bersih mematuhi arahan dan surat pekeliling bersifat mesra.12 61 membuat latihan dengan betul 62 membuat pembetulan bagi latihan yang salah Jumlah Frekuensi dan Purata Aspek 9. Aspek 9. bersih. ceria.11 Aspek Hasil Kerja Murid No. Item Item 0 1 Skor sekolah 2 3 4 Purata (a) 57 58 59 60 Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: lengkap kemas dan bersih menepati masa menepati format dan prosedur latihan dan tugasan 9.

80 90 Cemerlang Gemilang .