You are on page 1of 1

Hyresvillkor

Hyrestagaren förbinder sig att:

• Följa anvisade cykelleder.
• Använda egen eller tillhandahållen hjälm.
• Visa hänsyn till övriga cyklister, vandrare, ryttare på häst, mm
• Inte förändra eller påverka befintliga leder.
• Att på allmän väg följa gällande trafikregler.
• Återlämna cykeln på avtalad tid.
• Återlämna cykeln i fullgott skick.
• Att erlägga kostnader för skador som uppkommit på cykeln (se prislista
nedan).
Kostnader för skador som hyrestagaren orsakat på hyrd cykel
• Punktering ingen kostnad. 0:- 0:-
• Skadade pedaler. 50:- 50:-
• Skadat styre. 175:-175:-
• Skadade reglage (Broms och växel). 225:- 225:-
• Trasig fram/bakväxel. 350:- 350:-
• Skadad fälg (knäckt, krökt till följd av vårdslös körning.) 400:- 400:-
• Skadat vevparti. 550:-
• Skadad framgaffel. 750:-
• Skadad ram (knäckt, sprucken till följd av vårdslös körning). 950:- 950:-

Möjlighet finns att teckna skadeförsäkring 79:- per cykel.
Hyrestagaren är väl medveten om att all cykling sker på egen risk.

OMBOKNING
• Ombokning, skall ske via mejl senast 24 tim före aktivitetens start.

• Ombokning till annat tillfälle ombesörjes utan kostnad.