Kemahiran : 18 Perkataan KV + KVKK

Nama :
Tarikh :

______________________________________

Tahun : _________

________________

Pilih dan lengkapkan dengan suku kata yang betul.

Kemahiran : 18 Perkataan KV + KVKK

Nama :
Tarikh :

______________________________________

Tahun : _________

________________

Lengkapkan dengan suku kata yang betul.

ceng

wang

yung

gung

rung

ja +
_________

lo +
_________

pa +
_________

ba +
_________

bu + ----------

Kemahiran : 18 Perkataan KV + KVKK

Nama :
Tarikh :

______________________________________

Tahun : _________

________________

Pilih dan lengkapkan dengan suku kata yang betul.

Kemahiran 18: Perkataan KV + KVKK
Nama:______________________________________

Tahun:______________

Tarikh:__________________
Arahan:

Tulis perkataan berdasarkan gambar dibawah.

pa __ __ __ __

__ __ rang

ba __ __ __ __

__ __ rung

pe __ __ __ __