Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK

Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Bina ayat berdasarkan gambar.

1.

............................................................................
............................................................................

.

2.

.......................................................................
.
.......................................................................

3.

4.

......................................................................
......................................................................

........................................................................
........................................................................

Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK
Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan: Isi tempat kosong.

Hasan ke hospital untuk rawatan sakit
..............................

Abang ...................................bola.

Burung ........................................tinggi.

..........................................rumah ini bocor.

Bapa telah mengecat ...............................rumah ini.

Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK
Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan: Lebalkan gambar di bawah.

1.

2.
3.

4.

1.

3.

4.

2.

Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK
Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan: Suaikan gambar dengan perkataan.

tendang

kambing

tumbang

kentang

kandang

Kemahiran 20: Perkataan KVK + KVKK
Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan: Suaikan gambar dengan perkataan.

kambing

lambung

tendang

pancing