Σχολική Σύμβουλος Δρ Ράνια Χιουρέα  http://chiourea.blogspot.

com 12‐10‐2010 

Κάπνισμα τέλος στην Ελλάδα 
 

 

 

Ξεκίνησε  από  1η  Οκτωβρίου  2010  στην  Ελλάδα  η  περίοδος  επιβολής  προστίμων  σε  όσους 
δεν  συμμορφώνονται  με  την  εφαρμογή  του  αντικαπνιστικού  νόμου,  καθώς  έληξε  πλέον  ο 
μήνας  προσαρμογής  και  προειδοποιήσεων.  Οι  καπνιστές  οι  οποίοι  δεν  συμμορφώνονται 
με  τις  υποδείξεις  των  ελεγκτών,  θα  είναι  αντιμέτωποι  ακόμη  και  με  αυτόφωρο,  ενώ  τα 
πρόστιμα που θα επιβάλλονται ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο όπου θα ανάβουν τσιγάρο. 
«Η  λογική  μας  είναι  ότι  θέλουμε  ένα  νέο  πρότυπο  κοινωνικής  συμπεριφοράς,  γι’  αυτό 
προχωρήσαμε  στην  καθολική  απαγόρευση»,  τόνιζε  η  πρώην  υπουργός  Υγείας  (και  νυν 
αναπληρώτρια  υπουργός  Εξωτερικών)  Μαριλίζα  Ξενογιαννακοπούλου,  κατά  τις  πρώτες 
μέρες εφαρμογής του νόμου.  
Οι έλεγχοι  που θα γίνονται είναι δύο ειδών: Κάποιοι θα  γίνονται με  στόχο  να εντοπίσουν 
παραβάτες, οι οποίοι θα κληθούν επιτόπου από τους ελεγκτές να σβήσουν το τσιγάρο τους 
και  να  παραλάβουν  την  κλήση.  Κάποιοι  άλλοι  θα  γίνονται  ύστερα  από  καταγγελίες,  σε 
ανύποπτο χρόνο.  
Κάπνισμα έξω από τα κτίρια  
Ωστόσο  δεν  μπορούν  να  επιβληθούν  πρόστιμα  που  βασίζονται  μόνο  σε  προφορικές 
καταγγελίες.  Οι  ελεγκτές  θα  πρέπει  να  διαπιστώνουν  με  τα  μάτια  τους  την  παράβαση. 
Σημειώνεται  πάντως  ότι  ο  συνολικός  αριθμός  κλήσεων  στο  «1142»,  τον  αριθμό 
πληροφόρησης  και  καταγγελιών  για  το  κάπνισμα,  από  την  1η  Σεπτεμβρίου,  πρώτη  ημέρα 
εφαρμογής  των  νέων  μέτρων  κατά  του  καπνίσματος,  έως  1η  Οκτωβρίου,  έφθασε  τις 
114.367 κλήσεις, εκ των οποίων οι 1.368 αφορούσαν καταγγελίες.  
Σύμφωνα  με  τις  διευκρινίσεις  που  έχει  δώσει  ο  γενικός  γραμματέας  Δημόσιας  Υγείας,  Α. 
Δημόπουλος,  για  τον  αντικαπνιστικό  νόμο,  τα  μπαλκόνια  και  οι  ταράτσες  των  δημόσιων 
κτιρίων  δεν  θεωρούνται  εξωτερικοί  χώροι,  άρα  το  κάπνισμα  απαγορεύεται  και  εκεί.  Οι 
καπνιστές μπορούν να ανάβουν τσιγάρο μόνο έξω από το κτίριο.  
 

1

Εξόφληση προστίμων  
Όσον  αφορά  στα  πρόστιμα,  αυτά  θα  καταγράφονται  και  οι  παραβάτες  θα  καλούνται  να 
πληρώσουν  στις  κατά  τόπους  υπηρεσίες.  Αν  η  εξόφληση  γίνεται  στις  δύο  πρώτες 
εβδομάδες,  το  πρόστιμο  θα  είναι  μειωμένο  κατά  50%.  Τα  χρήματα  αυτά  σε  ποσοστό  άνω 
του  80%  θα  επιστρέφονται  στους  ελεγκτικούς  μηχανισμούς  και  θα  αξιοποιούνται  για  να 
καλυφθούν ανάγκες, όπως οι αμοιβές για υπερωρίες και νυχτερινά.  
Τα  κριτήρια  με  τα  οποία  θα  επιβάλλονται  τα  πρόστιμα  στους  καπνιστές  σχετίζονται  με 
τους χώρους όπου θα ανάβουν τα τσιγάρα τους. Ένας καπνιστής, που καπνίζει στο γραφείο 
του,  θα  τιμωρείται  με  πρόστιμο  50  ευρώ,  αλλά  κάποιος  που  ανάβει  τσιγάρο  σε  χώρους 
ευαίσθητους για τη δημόσια υγεία, π.χ. σε ένα νοσοκομείο, θα πληρώνει 100 ευρώ.  
Τα  ανώτατα  πρόστιμα  αφορούν  ομάδες  επαγγελματιών,  όπως  οι  οδηγοί,  οι  οποίοι 
επιτρέπουν  τη  χρήση  καπνού  σε  μέσα  μεταφοράς,  για  τα  οποία  φέρουν  την  ευθύνη.  Αν  ο 
καπνιστής δεν συνεργαστεί με τους ελεγκτές, αρνηθεί να σβήσει το τσιγάρο, τους εξυβρίσει 
ή  δεν  δεχθεί  να  παραλάβει  την  κλήση,  ενδέχεται  να  βρεθεί  αντιμέτωπος  ακόμη  και  με 
αυτόφωρο.  
Ευθύνη του ιδιοκτήτη  
Σε  έναν  χώρο,  εκτός  από  τον  καπνιστή  θα  τιμωρείται  και  ο  υπεύθυνος  του  χώρου. 
Μάλιστα  τα  πρόστιμα  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  θα  είναι  μεγάλα  και  θα  κυμαίνονται  από 
500 έως 10.000 ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται ανά υποτροπή, τόσο όσον αφορά στον 
καπνιστή όσο και τον υπεύθυνο του χώρου, όπου καταγράφεται η παράβαση.  
Για παράδειγμα, για έναν ιδιοκτήτη καφετερίας την πρώτη φορά το πρόστιμο θα είναι 500 
ευρώ, τη δεύτερη 1.000 ευρώ και την τρίτη 3.000 ευρώ.  
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας πάντως εκτίμησε ότι η μεταβατική περίοδος δεν θα 
είναι  εύκολη,  αναφέροντας  ότι  υπήρξαν  χώρες,  που  στον  πρώτο  χρόνο  εφαρμογής 
παρόμοιων απαγορεύσεων κατάφεραν να μειώσουν το κάπνισμα μόλις 10%, ενώ άλλες έως 
και 40%.  
 
 
Πηγή:Η σημερινή 2‐10‐2010 
  http://www.sigmalive.com/simerini/world/epikairotita/311519  

2