You are on page 1of 5

Vizat, Director Prof. ing.

STÎNGĂ MARIANA

Plan de lecție
1. Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa” Huedin
2. Data: 05.10.2017
3. Clasa: a II-a B
4. Disciplina de învățământ: Arte vizuale și abilități practice
5. Subiectul lecției: 5 octombrie- ,,Ziua Națională a Educației” - Confecționare (Semn de carte)
6. Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi
7. Unitatea de învățare: Cartea, o comoară de învățături
8. Competențe specifice:
AVAP: 1.2. Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

9. Obiective operaționale:
O1- să utilizeze corect instrumentele de lucru (creion, carioca, creioane colorate, marker, pixuri colorate);
O2- să folosească pata de culoare, linia și punctul pentru a evidenția anumite elemente, realizând o lucrare originală;
O3- să identifice utilitatea unui semn de carte, precizând importanța educației pentru lume;
O4- să analizeze critic și autocritic propria lucrare, precum și lucrările colegilor, conform cerințelor expuse;
10. Strategii didactice:
a) Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, munca individuală, observarea dirijată.
b) Mijloace și materiale didactice: coli de hârtie A4 albe și colorate, carton, pensule, acuarele,culori de apă, foarfece, laptop,
imagini, tablă, creion, carioca, creioane colorate, pixuri colorate, marker, magneți.
c) Forme de organizare a lecției: frontală, individuală.

11. Bibliografie și webografie:


 https://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=fswSWurQM4_QkwX5xJygBQ&q=sco
ala&oq=scoala&gs_l=psy-ab.3..0l10.153191.153949.0.154163.6.6.0.0.0.0.210.704.4j1j1.6.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.6.700...0i67k1.0.bUZrjdS7gjk
 https://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=T84SWtCBNtHIkgWigr3ADg&q=bibli
oteca&oq=biblioteca&gs_l=psy-ab.3..0l10.24960.29788.0.30077.14.12.2.0.0.0.145.1215.8j4.12.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.14.1219...0i67k1j0i10k1j0i30k1.0.AvBU3NUixCY
 https://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1366&bih=637&tbm=isch&q=televizor+de+colorat&sa=X&ved=0ahUKEwj
Ww6u-l83XAhUQEewKHWhuCEAQhyYIKw
 https://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=ic4SWo2wGsyYsAeOrL3QBw&q=tean
c+de+carti&oq=teanc+de+carti&gs_l=psy-ab.3..0l2.21600.25596.0.25847.16.15.1.0.0.0.147.1403.9j5.14.0....0...1.1.64.psy-
ab..1.15.1407...0i67k1j0i10k1j0i24k1j0i13k1.0.Yci-Uyft2XU
 https://www.youtube.com/watch?v=mqiM2Q3uUxY

12. Propunător: Neag Larisa-Corina


Etapele lecției Obiective Conținut - strategii de predare-învățare Timp Feedback și evaluare
operaționale alocat
1. Moment organizatoric - se pregătește materialul necesar desfășurării 3 min. - Observarea comportamentului verbal
lecției; și nonverbal al elevilor.

- se asigură un climat optim și liniștea necesară


pentru desfășurarea eficientă a a lecției;
2. Sensibilizarea față de - se inițiază o discuție cu elevii pe tema educației, 7 min. - Observarea comportamentului verbal
noul conținut a sensului cuvântului, importanța acestia, precum și nonverbal al elevilor.
și moduri și mijloace prin care putem să ne
educăm (școala, cărțile, biblioteca, filme la TV
etc.)

- se adresează întrebări elevilor:


 ,,De ce este important să fim educați?
(Răspuns dezirabil: E important să fim
educați pentru a putea să devenim ceea ce
ne dorim când suntem mari, pentru a ne
dezvolta.)
 ,,De ce este important să învățăm, cum ar
fi scrisul și cititul?”
(Răspuns dezirabil: E important să învățăm
să scriem și să citim ca să putem să ne
descurcăm, să înțelegem mesaje, să putem
vorbi/comunica cu ceilalți oameni.)

- se prezintă elevilor imagini cu o școală, cu o - Aprecieri verbale cu privire la


bibliotecă, cu un televizor, cu un teanc de cărți, răspunsul elevilor la întrebare.
apoi se analizează acestea, identificându-se rolul
educativ al fiecărui mijloc reprezentat;

3. Anunțarea temei și a - se prezintă tema și obiectivele lecției: 1 min. - Observarea comportamentului verbal
obiectivelor lecției ,,Astăzi, dragi copii, la ora de Arte vizuale și și nonverbal al elevilor.
abilități practice vom realiza un semn de carte.
Vom utiliza diverse culori, dar și linii și puncte
pentru a evidenția anumite aspecte. Vom colora
curat și corect, folosind carioca, creioanele
colorate, pixuri colorate și markere, culori de apă,
pensule, iar la sfârșit vom analiza lucrările
realizate.”
4. Formarea O1- să utilizeze - se discută despre importanța/rolul unui semn de 25 min. - Aprecieri verbale cu privire la
priceperilor și a corect instrumentele carte: ne ajută să ne reamintim unde am rămas răspunsurile elevilor.
deprinderilor de lucru (creion, atunci când nu citim o carte de la început până la
carioca, creioane sfârșit, ne ajută să găsim mai ușor pagina la care
colorate, marker, am rămas, ne ajută să nu stricăm/deteriorăm filele
pixuri colorate); cărții prin îndoirea colțului;

- se pregătesc materialele necesare realizării - Observarea comportamentului verbal


O2- să folosească lucrării: coli de hârtie A4, creioane colorate, și nonverbal al elevilor.
pata de culoare, linia carioci, markere, pixuri colorate, culori de apă,
și punctul pentru a pensule, pahare cu apă, foarfece, paletă pentru
evidenția anumite combinarea culorilor;
elemente, realizând
a) Explicarea modului o lucrare originală; - se împarte fiecărui elev o ilustrație cu o cărticiă
de lucru ,,zâmbitoare”, necolorată;

- se expun cerințele de lucru în timp ce se


demonstreză la tablă:
 Vom lua o coală de hârtie colorată, A4 și
vom măsura cu liniarul o fâșie de 5
centimetri.
 Vom decupa fâșia măsurată folosind
foarfeca.
 Vom colora/picta ilustrația pe care este
b) Realizarea lucrării reprezentată cărticica ,,zâmbăreață”, - Oferirea explicațiilor suplimentare
folosind pata de culoare, linii și puncte unde este necesar.
pentru a evidenția anumite aspecte, cu
scop decorativ.
 Vom decora fâșia decupată folosind
carioci, pixuri colorate și markerul,
trasând linii și puncte de diverse culori, - Observarea comportamentului verbal
forme și grosimi/lungimi. și nonverbal al elevilor.
 Vom lipi apoi ilustrația-cărticică la capătul
de sus al fâșiei colorate și decorate, astfel
obținând un semn de carte.

- se verifică înțelegerea temei și a cerințelor;


- se realizează exerciții de încălzire ai mușchilor
mâinii: cântatul la pian, la flaut, spălatul mâinilor,
culesul ghioceilor, ploaia, tunetul;
- elevii încep lucrul individual, iar în timpul - Corectarea eventualelor greșeli.
realizării sarcinii de lucru, învățătoarea acordă
ajutor acolo unde este cazul, creând o ambianță
plăcută, folosind material audio;
5. Fixarea O3- să analizeze - se reiau pașii urmați în realizarea lucrării și se 10 min. - Aprecieri verbale cu privire la
cunoștințelor/Obținerea critic și autocritic prezintă o expoziție cu lucrările realizate de către lucrările realizate de elevi.
performanței propria lucrare, elevi, la tablă, apoi vor veni pe rând copii în față
precum și lucrările și vor alege lucrarea care le place cel mai mult,
colegilor, conform motivând alegerea realizată;
cerințelor expuse;
- se audiază cântecelul ,,Învățătoarea mea” - Aplauze cu privire la interpretarea
O4- să interpreteze - se discută și se analizează versurile; vocală a cântecelului ,,Învățătoarea
vocal cântecelul - se interpretează vocal cântecelul individual, pe mea”.
,,Familia mea”, grupuri și cu întregul colectiv;
conform ritmului și
a liniei melodice
audiate;
6. Asigurarea retenției și - se adresează următoarele întrebări: 2 min. - Observarea comportamentului verbal
a transferului  ,,Ce am realizat astăzi la ora de Arte vizuale și nonverbal al elevilor.
și abilități practice?”
(Răspuns dezirabil: La ora de astăzi am realizat
semne de carte.)
 ,,Ce elemente grafice am utilizat?” - Aprecieri verbale asupra răspunsurilor
(Răspuns dezirabil: Am utilizat linia și punctul elevilor și corectarea acestora unde este
ca elemente grafice pentru a decora.) cazul.
7. Încheierea organizată - se realizează aprecieri verbale, globale asupra 2 min.
a lecției modului de desfășurare al lecției și a modului de
lucru al elevilor;