You are on page 1of 2

2018-2019 YILI

BANDIRMA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ


EYLÜL SEMİNER DÖNEMİ
TECRÜBE KONUŞUYOR FAALİYET RAPORU

Sunum Başkanı: Demet OKTAR 12.09.2018

Faaliyet öncesi hazırlık:

 Eba’da yüklenmiş olunan videolar sunum başkanı tarafından incelendi.


Sayfa 1
Haftalık Genel
Değerlendirme

(Aday öğretmen, bu
kısımda bu hafta
içinde
gerçekleştirdiği
faaliyetlerin bir
öğretmen adayı
olarak kişisel ve
mesleki gelişimine
nasıl katkıda
bulunduğunu
değerlendirecektir)

Aday Öğretmen Danışman Öğretmen

.…/…./20… …../……/20…

Adı Soyadı: Adı Soyadı:

İmza: İmza:

Sayfa 2