You are on page 1of 1

REUNION WALKING VENDORS

SENIOR CITIZEN
GOING TO APO MANAOAG CHURCH

Dear Sir/Madam:

Kami pong mga walking vendors ay kusang loob na lumalapit po


sainyo kaya’t kami po ay humihingi ng konting tulong na pinansyal para po
may magamit po sana kami sa aming reunion sa October 24, 2018.

Maraming Salamat po.

Thank you very much


and more power.

God bless and


Good luck.

JAT ABAT CARLOS SAPAD


President Treasurer