‫بسم الله الرحمان الرحيم‬ PERKEMBANGAN PENULISAN AL-QURAN SETELAH ZAMAN SAYYIDINA UTHMAN SEHINGGA KE HARI INI

Sejarah penulisan (rasm) al-Quran telah bermula sejak mulanya penurunan wahyu. Nabi Muhammad S.A.W telah melantik beberapa sahabat sebagai jurutulis dari wahyu pertama sehingga ke wahyu yang terakhir yang diturunkan. Segala penulisan adalah di bawah penyeliaan Rasulullah S.A.W sendiri di mana baginda akan menyemak dan memperbetulkan catatan-catatan sebelum ianya disimpan. Rasm Uthmani adalah kaedah penulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r.a. Ia adalah tulisan asal al-Quran dan kaedah penulisan yang digunakan oleh jurutulis-jurutulis wahyu yang dilantik Rasulullah S.A.W. Para ulama’ sepakat menamakan kaedah penulisan tersebut sebagai rasm Uthmani sempena nama khalifah Sayyidina Uthman r.a Beliau bertanggungjawab mengarahkan dan menyeliakan penyalinan semula suhuf Sayyidina Abu Bakr r.a ke salinan yang lebih sempurna. Usaha penyalinan semula ke beberapa buah mushaf telah mengelakkan pertelingkahan dan perpecahan yang berlaku pada waktu itu. Sejarah penulisan al-Quran telah melalui beberapa tahap peningkatan. Pada peringkat awal penulisan, huruf-huruf yang membentuk kalimah-kalimah al-Quran tidak mempunyai tanda titik dan baris (syakl). Pada waktu itu, kaedah penulisan tersebut amat sesuai dan boleh dibaca berdasarkan lahjah-lahjah Arab yang menjadi wajah-wajah qiraat . Sahabat-sahabat mempelajari al-Quran secara talaqqi musyafahah langsung terus daripada Rasulullah S.A.W. Oleh kerana penumpuan diberikan kepada kaedah hafalan , maka belum ada keperluan penambahan tanda titik, baris atau harakat pada huruf-huruf. Permulaan tanda titik ‫ نقطة العراب‬dipelopori oleh Abu al Aswad al Duali (wafat 69 hijrah) pada zaman khalifah Marwan al Hakam semasa zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ketika itu, penaklukan wilayah-wilayah Islam giat dilakukan sehingga banyaknya negeri bukan Islam berjaya ditawan. Islamisasi wilayah a’jam menyebabkan percampuran bahasa Arab dengan bahasa tempatan yang menimbulkan kekeliruan. Orang-orang A’jam menghadapi masalah dalam pembacaan kerana tidak dapat membezakan huruf-huruf dan kalimah-kalimah al-Quran yang mempunyai banyak persamaan disebabkan ketiadaan titik dan baris. Baris yang mula diperkenalkan merupakan titik-titik yang diletakkan pada setiap huruf yang berbaris. Fathah Kasrah Dhammah Sukun – – – Satu titik di atas huruf Satu titik di bawah huruf Satu titik di depan huruf Huruf diberi dua titik

Seterusnya diperkenalkan titik pada huruf-huruf mu’jam ‫ نقطججة العجججام‬dipelopori oleh Yahya bin Ya’mar dan Nasyr bin ‘Asim al Laisy dengan perintah gabenor Iraq iaitu al Hajjaj bin Yusuf al Thaqafi. Huruf mu’jam merangkumi 15 huruf berikut:

ض.خ. ظ. Begitulah evolusi penulisan al-Quran setelah zaman Sayyidina Uthman R. ت. غ. Tujuan peningkatan adalah untuk memudahkan pembacaan selain mencantikkan lagi kitab yang menjadi pedoman kepada seorang muslim sehingga ke akhir hayatnya. ق. ج. ل . Jerman pada tahun 1694 masehi atau 1113 hijri. Perubahannya seperti berikut: Fathah Kasrah Dhammah Tanwin tanda sempang di atas huruf tanda sempang di bawah huruf tanda waw kecil di atas huruf tambahan tanda serupa.ج. ز ش. ذ. nama-nama surah dan bilangan ayat juga mula diperkenalkan.ث. م. ‫إ ِنا ن َ ۡحن ن َز ۡلنا ٱلذ ّ ۡكر وَإ ِنا ل َهُۥ ل َح ٰـفظون‬ ّ َ ّ ُ ّ َ ُ ِ َ َ Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. ن. Tulisan al-Quran dengan khat Nasakh mula dicetak di Hamburg. صلى‬Selain dari itu. saktah. (Al-Hijr ayat 9) ‫الله اعلم‬ Norhalim bin Salim I/C 1750855E Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Modul Rasm Al-Quran . fawasil dan tanda-tanda waqaf seperti ‫ .A sehingga hari ini. sajdah. Pada abad ketiga hijri terjadi banyak usaha-usaha pembaikan dan penyempurnaan rasm.‫ب.ي‬ Tahap selanjutnya ialah permulaan tanda-tanda baris (harakah) yang dipelopori oleh al Khalil bin Ahmad al Farahidi pada zaman pemerintahan Abbasiyah iaitu khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apa yang tidak perlu kita risaukan ialah kewujudan al-Quran itu sendiri yang tidak akan terhapus selagi dunia ini belum berakhir. ف. Pembaharuan terhadap penulisan al-Quran terus menerus dilakukan pada setiap zaman dan tempat. Antara tanda-tanda yang mula diperkenalkan ialah syaddah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful