You are on page 1of 2

RPH FEBUARI 2017

MINGGU 31
WEEK A

TARIKH 7/9/2017 (KHAMIS)


MASA 8.30 – 9.30
KELAS 3 BAKTI
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN KHB
TEMA/TAJUK ULANGKAJI

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membuat latihan ulangkaji modul PT3 dan
HASIL PEMBELAJARAN
perbincangan jawapan modul tersebut

1. Murid membuat latihan ulangkaji modul PT3 secara perbincangan berkumpulan


2. Murid akan berbincang jawapan yang betul bagi setiap soalan ulangkaji tersebut
AKTIVITI PdP
bersama guru.
3. Murid membuat pembetulan dalam modul ulangkaji masing-masing.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM /
PENGISIAN KURIKULUM / Teliti, kritis dan berhati-hati
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR LCD projector, dokumen kamera, modul ulangkaji PT3

REFLEKSI

CATATAN

TARIKH 7/9/2017 (KHAMIS)


MASA 9.30 – 10.30
KELAS 4 SK 1 / 4 AK 3
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN PJK
TEMA/TAJUK ULANGKAJI PAT

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membuat latihan ulangkaji bagi persediaan PAT
HASIL PEMBELAJARAN
dan perbincangan jawapan

1. Murid membuat latihan ulangkaji PAT secara perbincangan berkumpulan


2. Murid akan berbincang jawapan yang betul bagi setiap soalan ulangkaji tersebut
AKTIVITI PdP
bersama guru.
3. Murid membuat pembetulan dalam modul ulangkaji masing-masing.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM /
PENGISIAN KURIKULUM / Teliti, kritis dan berhati-hati
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR LCD projector, dokumen kamera, modul ulangkaji PAT

REFLEKSI

CATATAN
TARIKH 7/9/2017 (KHAMIS)
MASA 10.50 – 11.50
KELAS 3 DAMAI
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN KHB
TEMA/TAJUK ULANGKAJI

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membuat latihan ulangkaji modul PT3 dan
HASIL PEMBELAJARAN
perbincangan jawapan modul tersebut

1. Murid membuat latihan ulangkaji modul PT3 secara perbincangan berkumpulan


2. Murid akan berbincang jawapan yang betul bagi setiap soalan ulangkaji tersebut
AKTIVITI PdP
bersama guru.
3. Murid membuat pembetulan dalam modul ulangkaji masing-masing.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM /
PENGISIAN KURIKULUM / Teliti, kritis dan berhati-hati
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR LCD projector, dokumen kamera, modul ulangkaji PT3

REFLEKSI

CATATAN

TARIKH 7/9/2017 (KHAMIS)


MASA 11.50 – 12.50
KELAS 3 ARIF
KEHADIRAN MURID
MATA PELAJARAN KHB
TEMA/TAJUK ULANGKAJI

Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membuat latihan ulangkaji modul PT3 dan
HASIL PEMBELAJARAN
perbincangan jawapan modul tersebut

1. Murid membuat latihan ulangkaji modul PT3 secara perbincangan berkumpulan


2. Murid akan berbincang jawapan yang betul bagi setiap soalan ulangkaji tersebut
AKTIVITI PdP
bersama guru.
3. Murid membuat pembetulan dalam modul ulangkaji masing-masing.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM /
PENGISIAN KURIKULUM / Teliti, kritis dan berhati-hati
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH
BAHAN BANTU MENGAJAR LCD projector, dokumen kamera, modul ulangkaji PT3

REFLEKSI

CATATAN