PISCI I DJELA 1.

Homer: Ilijada Nema niti jedan pouzdan biografski podatak o Homeru, a nisu ga imali niti Grci. Ima razloga da se njegova domovina na temelju dijalekta njegovih spjevova smjesti u maloazijsku Joniju, a postoje i neke naznake prema kojima bi mu mjesto rođenja mogao biti otok Hilj. Homeru su u antici bila pripisivana još mnoga druga pjesnička djela od kojih su mnoga bila već tada izgubljena: tzv. kiklički epovi, epske parodije (prvenstveno Margit) te homerske himne, kraće, rjeđe duže epske pjesme. Homer za nas ostaje i dalje ostaje samo nejasna sjena kao čovjek, ali kao stvaralac on je živa i sveprisutna osobnost koja najizrazitije i najjasnije progovara kroz svoje djelo, za nas oličeno u ta dva vrhunska djela junačke epike (Ilijada i Odiseja) O djelu: Ilijada je epopeja od 24 pjevanja, povod ratu:trojanski kraljević Paris Aleksandar otima lijepu ženu Helenu, ženu spartanskog kralja Menelaja Temelj.motivi: Ahilejeva srdžba, 1.Njegova srdžba na Agamemnona jer mu je oteo robinju Briseidu i zato Ahilej odustaje od borbe, 2,Srdžba na Hektora jer mu je ubio prijatelja Patrokla i zato se Ahilej vraća u borbu. Ep započinje invokacijom ili zazivom bogova i muza koje ce pomoći pjesniku u stvaranju epa. Homer se koristi tehnikom IN MEDIAS RES – U SREDIŠTE STVARI – bez većeg uvoda uvodi nas u samo središte radnje.Perifraze – stilsko sredstvo kod kojeg se neki obični pojam izražava širim opisnim izrazom, HOMERSKO PITANJE – pitanje autorstva Ilijade i Odiseje. Oni znanstv.koji su smatrali da je Homer autor obaju epova nazivaju se unitaristi a oni koji smatraju da su epovi skup razl.pjesama koje su potekle od razl.pjevača – pluralisti ili analitičari, 15 696 – broj stihova Ilijade Ahilej ubija Hektora i u gnjevu mrcvari njegovo tijelo, ali kada mu dolazi trojanski kralj Prijam, otac Hektorov, i moli za milost. Ahilej mu vraća Hektorovo mrtvo tijelo. Suosjećajući se s ocem. U šestom pjevanju opisani su intimni trenuci rastanka Hektora od voljene žene Andromahe i sina Astijanaksa. Ahilej je davno pobio cijelu Andromahinu obitelj i Andromaha strahuje za život svoga muža koji joj je jedina zaštita. Boji se da će njihov sin biti siroče. Hektor zna da se mora boriti jer se to od njega kao vrhovnog zapovjednika očekuje. Ep započinje invokacijom (zaziv). Zazivom Bogovih muza (boginja umjetnosti) koje će pomoći pjesniku u stvaranju epa. 2. Sofoklo: Antigona SOFOKLO –rođen je 495.g.pr.Krista,umro je 406.g.pr Krista. Čitav život je bio poznata i istaknuta ličnost i u ratu i u miru. Bio je vojskovođa, diplomat,pjesnik i ljubimac cijele Atene. Napisao je 123 drame te je njima unaprijedio dramu uopće. Najpoznatije drame: AJANT, ANTIGONA, KRALJ EDIP, ELEKTRA, TRAHINJANKE O djelu: - Među brojnim Sofoklovim dramama i tragedijama izdvaja se tragedija ANTIGONA.Temelji se na sporu oko pokopa posmrtnih ostataka. Poslije smrti Eteokla i Polinika(brat Antigonin), koji su poginuli u međ.sukobu vlast u Tebi preuzima njihov ujak Kreont.Polinik je kriv što se borio protiv domovine i zbog toga mora ostati nepokopan. Onaj tko prekrši tu zapovijed bit će kažnjen smrću. Antigona, Polinikova i Eteoklova sestra, prekrši Kreontovu naredbu i pokopa svoga brata Polinika.Zborovođa je «pjesnikov glas», izlaže prethodne događaje, upoznaje gledatelje s tim što se zbiva između pojedinih događaja izvan njihova pogleda, katkad zamijeni didaskalijeAntigona se poziva na Božanski zakon ,ne priznaje Kreontov(ljudski zakon). Pošto su je otkrili i zatvorili Antigona se ubije. Njezin zaručnik Emon, koji je uz to

Kreontov sin traži milost za Antigonu.Čuvši vijest o Emonovoj i Antigoninoj smrti ubija se Kreontova supruga Euridika.Kada se Kreont osvijestio (opametio) već je bilo kasno: oskrvnuće božanskog načela strmoglavilo je u propast dinastiju i grad. Riječi ne nalaze put do srca – potpuno suprotstavljeni svjetovi Antigonin i Kreontov, diojalog utemeljen na suprotstavljanju. Sukob Antigone i Kreonta je sukob pojedinačne ljud.svijesti i vlasti, sukob ljubavi i bešćutnosti. Protagonist – glumac/glumica koja igra gl.ulogu u grčkoj drami Antagonist – protivnik, suparnik Kreont, njezin tiranski antagonist obilježen je vrlo oštrim crtama, ipak pred riječima vrača Tiresije doživljava svoju krizu i odustaje od stava, ali prekasno. Izmena je blaga,nesposobna za pobunu i akciju. Emon je razapet između ljubavi prema Antigoni i štovanja premu ocu.Ljubavna strast nadvlada štovanje prema ocu i na kraju ga navodi da se ubije. 3. Eshil: Okovani Prometej - ESHIL – Rodio se 525.g.prije nove ere u Eleusini. Nazivaju ga «ocem tragedije, sudjelovao je u borbi protiv Perzijanaca u bitci na Maratonu. Boravio je na Siciliji gdje je prikazao dramu Etnjanke. Umro je u Geliji na Siciliji 456.g.pr.n.e., djela:PERZIJANCI, SEDMORICA VELIČANSTVENIH, TEBE, PRIBJEGARKE, AGAMNENON, ŽRTVA NA GROBU, EUMENIDE O djelu: "Nebo i zemlja bijahu stvoreni" tim riječima Eshil započinje svoje djelo. Zemlja je vrvila životinjama ali nije postojao jedan duh koji bi vladao zemljom u svoju korist. Za takvo stvorenje mudri Prometej sin Japetov uzme ilovaču, nakvasi je vodom i stane ju mjesiti. Iz te smjese nastane lik po vanjskom izgledu jednak bogovima ali bez duše. Da bi stvorio dušu uzme iz životinja sva dobra i zla svojstva i zatvori ih u grudi čovjeka. Božica Atena mu je pomogla u tome što je tom liku udahnula duh ( božanski dah ). Tako su nastali ljudi koji su mogli gledati, slušati ali nisu mogli vidjeti niti čuti. Sve što su radili bilo je bez smišljene osnove. Živjeli su pod zemljom u mračnim pećinama. Tada ih je Prometej počeo podučavati kako će vidjeti, čuti, uptrebljavati životinje, ploviti morem, hraniti se, lječiti se,... Ukratko uputio ih je u sve životne potrebe. Na nebu je sa svojom obitelji vladao Zeus. On je pokorio svog oca Krona i Titane ( stari bogovski rod ). Prometej je bio tog Titanskog roda. Bogovi su počeli od ljudi tražiti da ih časte uz uzvrat njihove zaštite. U Mekoni organizirali su susret bogova i smrtnika. Tamo su se utvrdila prava i dužnosti ljudi. Prometej je zastupao ljudski narod kako ga bogovi nebi previše iskorištavali. On sa svojom lukavljušću želi prevariti bogove. Bogovi su imali izabrati što žele od jednog bika. Prometej je ubio tog bika i od njega je stvorio dva kupa. U manjem kupu bijaše svo meso, mišići, mozak, utroba,... ukratko sve korisno, a u drugom većem kupu bijahu kosti i salo. Zeus je reko da je ta podjela nepravedna. Prometej mu je predložio da izabere koji od dva kupa želi. Zeus se odluči za veći kup i odgrne ga. Strašno se razljuti na Prometeja kad je pred sobom našao samo salo i kosti. Za uzvrat Zeus je ljudima uskratio posljedni dar za savršen život tj. vatru. No Japetov sin je i za to našao rješenje. Pomoću užarene tinjajuće trešćice na zemlji je stvorio prvi plamen od kojeg su ljudi dobili ogromnu korist. Za uzvrat Zeus je stvorio novo zlo. Naredio je Hefestu bogu vatre i umjetnosti da napravi varljivi lik lijepe djevojke. Sama Atena iz zavisti prema Prometeju ogrne djevojku sa bjelom svjetlucavom haljinom a glavu joj ovjenča svježim cvjećem i zlatnom vrpcom. Hermo joj podjeli dar govora a Afrodita svaku dražesnost i milinu. Zeus je tako stvorio to ljupko zlo i dao mu ime Pandora. Hermo odvede Pandoru na Zemlju i uputi je prema Epimeteju. Prometej je uzalud opomenuo jadnog Epimeteja da se

čuva bilo kakvog božjeg dara. Epimetej je ugostio Pandoru. Do tada su ljudi na zemlji živjeli mirno, slobodno i bez ikakve nevolje. Pandora je sa sobom nosila lonac pun nevolja i ulaskom u kuću ga otvori. Tako je na Zemlju došlo zlo. U loncu je bila samo jedna dobra stvar, a to je bila nada. Pandora nije dala nadi da izađe iz lonca, nego ga poklopi prije njezinog izlaska. Pisac groznice i razne druge besčujne ali vrlo mučne nevolje opisuje kao čete bez dara govora. Čak i smrt koja je nekad sporo dolazila ubrzala je svoje korake. Sve krivice za taj čin Zeus je predao Hefestu i njegovim slugama. Hefest je morao Prometeja lancima prikovati na stjenu Kavkaza pred strahovitim ponorom. Hefest je tu naredbu izvršio. Jadan Prometej nije smio zaspati niti kleknuti nego smo mukotrpno bezograničeno stajati. Nezasitan Zeus mu pošalje još i orla koji bi mu svaki dan kljuvao jetru. Pojedena jetra bi svaki dan na novo izrasla. Zeus je rekao da te patnje trebaju trajati sve dok jedan zemljanin ne daruje svoj život smrti i tako preuzme krivicu na sebe. Nakon nekoliko tisuća stoljeća naišao je tamo Heraklo u potrazi za zlatnim jabukama. Čim je to ugledao napnuo je luk, odapnuo strijelu i skinuo orla sa Prometejevih koljena. Zatim mu je skinuo okove i poveo oslobođenog Prometeje sa sobom. Kako bi ispunio Zeusovu volju Heraklo mu namjesti zamjenika Kentaura Hirona koji je bio spreman umrijeti premda je bio besmrtan. Kako nebi optuživali da je Zeus oslabio Prometj je morao nositi željezni prsten s ukovanim komadićem kavkaške stjene. Tako je Zeus mogao govoriti daj je još Prometej prikovan na Kavkaz. 4. Dante: Božanstvena komedija - DANTE ALIGHIERI – Talijanski pjesnik, sin skromne plemićke obitelji. Gradski prior, filozof(proučavatelj Aristotela,Cicerona). Kritičar svoga vremena,prvi pjesnik novog doba.Vrhunac svog stvaralavštva je postigao BOZANSTVENOM KOMEDIJOM. Od drugih djela su poznati: NOVI ŽIVOT, RIME, O UMIJEĆU GOVORENJA. O djelu: -je alegorijski ep koji se sastoji od tri dijela: PAKAO, ČISTTILIŠTE, RAJ. Svaki dio sadrži 33 pjevanja – ep u cjelini sadrži stotinu pjevanja.Pisan ej u stihu. Stih ej rimovani jedanaesterac, strofa je tercina. U alegor.obliku slika svoje vrijeme,svoju epohu. Spjev je nazvao komedijom. U srednjovj.poetici komedija je pripovjedačko djelo u stihu sa sretnim završetkom.Atribut «božanstvena» veže se za naziv komedija od XVI.st.Tim se atributom označuje uzvišenost, veličina.Djelo je pisano finentinskim narječjem Dante se na polovici života nađe u šumi - simbol otuđenosti od Boga. Izlazi iz te šume te dođe do nekog brijega. Kada krene prema vrhu, put mu zapriječe lav, vučica i pantera te on krene natrag no dolazi Vergilje i povede ga sa sobom. Putem mu objašnjava da ga šalje Beatrice ( ona je lik iz Danteova romana "Vita Nova").Zatim ga vodi kroz pakao i čistilište u raj. Pakao je opisan u 9 krugova. U svakom krugu se nalaze duše griješnika koje su raspoređene po težini grijeha. Što su grijesi teži to su krugovi niži i uži ( lijevak). Svaki krug čuva mitološko biće preobraženo u demona. Dante je simbol grešnog čovjeka. Tamna šuma - simbol grijeha i otuđenosti od Boga. Pantera - simbol putenosti, lav - simbol oholosti,vučica - lakomost, Beatrice - božja milost, Vergilije - mudrost i razum. Pakao izgleda poput obrnutog lijevka, ima 9 krugova.. Svaki krug→ određeni grijeh, što se dublje pada to je veći grijeh. Mitološka bića ( književnici, duhovni ljudi, grčki mitološki junaci) određuju težinu grijeha. koliko puta Minos udari repom, toliko krugova grešnik pada. Predvorje

mlitavci - nemaju svoj stav, pravda i milost im krije svoje lice 1.krug -duše pravednika, duše rođene prije kršćanstva 2.krug -grešni ljubavnici, bludni grešnici 3.krug -sjene proždrljivaca 4.krug -škrci, rasipnici, svi su ovdje zbog svojega neznanja o trošenju 5.krug - srditi i žestoki krivovjerci 6.krug - krivovjerci 7.krug nasilnici na bližnjega svoga, samoubojice i rasipnici, nasilnici prema Bogu, prirodi i radu 8.krug - licemjeri, lupeži 9.krug izdajice 5. Petrarca: Kanconijer - Svestr.obrazovan,slavan, putnik, pripada među najveće pjesnike svih vremena. Pisao je na latinskom jeziku. Kanconijer - dvodijelna zbirka ljubavnih pjesama sastavljena od 366 pjesama od toga 317 pisano u formi soneta, 29 kancona, 9 sestina, 7 balada i 4 madrigala -zbirka pjesama na talijanskom jeziku u kojima je dao intiman lirski dnevnik za njezina života i nakon njezine smrti -njegova lirika snažno je utjecala na cjelokupni razvoj kasnije ljubavne poezije, te još za njegova života u Italiji dobila niz nastavljača posredstvom kojih je petrarkizam tijekom 15. i 16. st preplavio cijelu kulturu Europe- te nastavljače zovemo petrarkisti ili epigoni -zbirka je specifična po strukturi; sastoji se od 2 dijela: 1)za života gospođe Laure 2)nakon smrti gospođe Laure -prema početnom stihu cijela zbirka se naziva "Rasute rime", cijeli život je usavršavao zbirku - Laura- simbol Petrarcine velike svjetske slave; u nju je spustio čitav svemir, učinivši od nje i sebe svoj svijet. Njegova ljubav nije Božanstvena, nego vječna zapreka koje je on svjestan pa se uvijek bori protiv nje, da bi joj se za čas prepustio. Laura se često poistovjećuje s lovorom, a ljubavna žudnja sa željom za slavom, a i jedan i drugi osjećaj se stapaju u jedinstveno duševno, a možda i pjesničko stanje, u onu romantičnu Petrarcinu bolest, u trajnu svijest nezadovoljnika o grijehu, koji njegovim stihovima daje karakterističan ton sjete. talijanski (petrarkin sonet) 2 katrene+2 tercine ili 8 katrena+6 tercina - tipična rima u katrenama je obgrljena, a u tercinama postoji više varijanti 6. Boccaccio: Decameron

Ciappelletto zatraži da mu dovedu fratra da se ispovijedi. Tri knjige elegija i pjesama-ELEGIARUM ET CARMINUM LIBRI TRES – 1477. u desetoj noveli govori se o plemenitosti. On je spreman žrtvovati i život za domovinu. Turci su nemilice rušili i palili i to njega boli.objavljenih u Veneciji kao i nekoliko rukopis. 1468. S Panonijevom pjesmom o podvizima kralja Matije bliska je Šižgorićeva Elegia de . Svaka novela nosi novu temu(osim prve i desete).moć skrši. Postade sveti Ciappelletto.želja. Razmišlja o turskim osvajačima.G Šižgorić je dozivio napad Turaka na rodni grad Šibenik.G. ¨Teseida¨.g. VII. Fratar propovijeda o njegovoj poštenosti i pobožnosti.pomasti umire. Linija koja ide od Šižgorica prema Marulicu i Zoranicu podudara sa s onom što je započinje Panonije. On prihvaća ponuđeni posao te se nastani kod dvojice braće Firentinaca. Mjesto radnje: Burgundija O. u trećoj o ostvarivanju ljub. koja se bavila bankarstvom ( Bardi). sjetio se Ciappelletta. živio je lijepo.Pjesnik i humanist. u šestoj su sadržani brzi i duhoviti odgovori. Počinje opisom kuge u Firenci 1348. slobodno i bogato zahvaljujući svojoj bogatoj obitelji. Ciappelletto se razboli te mu liječnici nisu mogli pomoći braca se zabrinuse kuda ce s njim zbog njegovih silnih grijeha.st. ¨Dijanin lov¨.poznatih lihvara.radova u stihu i prozi.Nakon poslj.cjelinu. – PRVA TISKANA PJESNIČKA ZBIRKA U HRVATA. Šižgorić: Elegije i pjesme . Filostrato¨. nakon što je njegova obitelj bankrotirala morao je raditi i zaljubljuje se u gospođu Fiammettu i ona postaje njegova muza. gledajući Turke kako osvajaju cudio se brzini konja. u petoj o ljub. U drugoj se pripovijeda o hirovima Fortune.Znacajan humanist. u osmoj o šalama i podvalama koje se povezuju uz prevarene muževe i glupane. DECAMERON(«knjiga deset dana») je zbirka od 100 novela koje su povezane u jedinstv.misao: Bogu nije važno da li se molimo preko nekog zlog ili dobrog covjeka! Najvaznije je da se molimo iskreno i od srca. U ljupkoj prirodi zabavljaju se pričajući naizmjence deset novela u deset dana.st.Boccaccio – predstavnik predrenesanse.zgodama sa sretnim završetkom.pripada u red ranih latinista i znacajnih stvaraoca XV. Prva novela: SER CIAPPELLETTO Bogati trgovac Musciatto Franzesi postao ej vitez na dvoru franc. Pokopan je uz veliku pocast u mramornu grobnicu u kapeli. u četvrtoj o tragičnim zgodama. te je svoje poslove povjerio nekolicini ljudi Nije znao kome da povjeri dugove Burgundzana.ELEGIJA O PUSTOŠENJU ŠIBENSKOGA POLJA -Pjesnik razmišlja o vlastitom životu. Sedam djevojaka i tri mladića napustili su okuženi grad. Turčin stiže u Šibenik da pustoši polja da šiben. Djela: ¨Filocolo¨.kralja Filipa Lijepog. Mislio je da će moći svoj vijek mirno proživjeti. njihovim crvenim zastavama. katkad je nebo tmurno a katkada se njime raprostire sunčev sjaj. Morao je poći u Toskanu. on veliča hrabrost hrvatske mladeži koja se hrabro borila. u sedmoj o podvalama spretnih žena. on je jedan od najumišljenijih pjesnika. 7. Stari fratar povjeruje u njegovu nevinost. svećenik. spreman umrijeti za nju. Tema: Lazna ispovijed teškog grešnika te lakovjernost i naivnost svećenika Vrijeme radnje: 14. Borbu Šibenčana protiv Turaka je opjevao u Elegiji o pustošenju Šibenskoga polja.

a zimi mrzavici i vjetru.biva teško ranjen po povratku u domovinu se bavi književnim radom živi u oskudici. ne doživljava ih onakvima kakvi jesu . od prevelikog citanja osusi mu se mozak i pamet mu se pomuti on umisli da je vitez Don Quijote.dio U španj. Zbog novč. smiješan Parodija – saljivo. Oni kreću viteške pustolovine. Roman se sastoji od dva dijela – Prvi dio je objavljen 1605. brz i on u svom konju vidi nešto sasvim drugo.pokrajini Manchi u 16. BISTRI VITEZ DON QIJOTE OD MANCHE. Ondje se razboli i na samrti uviđa da je bio lud i da je nemoguće promijeniti svijet na način koji je zamišljao. nakon poraza u jednoom dvoboju vraća se kući.Sibenicensis agri vastatione – duboki dozivljaj i opis sukoba s Turcima u Šib.značenje djela: tragikomičan poraz čovjeka koji ima uzvišen cilj da promijeni svijet koji nije u skladu s njegovim idealima Gl. ne smije se bojati lavova i strašiti sablasti i bojati zmajeva . Šižgorić svjedoči o porazu : on prikazuje Turke u ratnom divljanju.likovi: Don Quijote i Sancho Panza Quijote – predmetne stvari uočava na drugačiji način.dio Dospijevaju na imanje jednog vojvode koji se radi zabave pravi da je Don Quijote vitez naredivši svojim podanicima da se tako ponašaju. za plemenitu djevu zbog koje čini sva dobra djela odabire seosku djevojku iz sela i naziva je Dulcinejom. Cervantes: Bistri vitez don Quijote od Manche . vremenski blizu i događajima koji su pokrenuli Pannonija. njegov vitez mora prkositi suncu.odstvarivanje stvari – lišiti se znanja o upotrebnoj vrijednosti .Španjolski pripovijedač.g a drugi 1615. OSAM KOMEDIJA I OSAM NOVIH MEĐUIGARA. Panonije ocrtava uspjehe kršćanskog oružja.Quijote je napravio temeljnu razliku između viteza skitnice i viteza s dvora po njegovim tumačenjima vitez je čovjek koji bi priskočio djevojci u nevolji u bilo kojoj zabiti .g. njegov vitez mora proći sve labirinte u svijetu i pokušati izvršiti i ono što je nemoguće. odluči pomagati ljudima u nevolji i braniti svoju čast i čast domovine . mladost provodi u vojničkoj službi.Quijote bar na neko vrijeme dozivljava prihvaćanje okoline. .neprilika dospijeva u zatvor u kojem počinje svog Don Quijotea. podrugljivo oponašanje nekog djela Roman karaktera. Čita romane.on se lišio znanja i smatra da konj mora biti jak. Marulić u MOLITVI SUPROTIVA TURKOM bilježi zla što ih čine Turci 8.. Tema: Don Quijote – vitez koji želi uništiti zlo u svijetu Jezik i stil: parodija viteških romana. Susjeda Sancha Panzu zamoli da mu bude perjanik obečavši da će zauzvrat dobiti otok kojim će upravljati. .u središtu je oblikovanje karaktera Univerz.g 1.polju u proljeće ili jesen 1468.s njim na put kreće Sancho. i da časti siromašnoga viteza za bogatim stolom.st živi pedesetogodišnji plemić Alonso Quiijano koji vodi jednoličan seoski život. roman karaktera Novi pojmovi: donkihotizam – besmislen pothvat. Svom kljusetu koje drži odličnim rasnim konjem daje ime Rocinante. Tako D. UZORITE NOVELE. Djela: PUT U PARNAS.smatra da dvorski vitez ukrašava dvor sjajnom odjećom. 2.

¨kraljevske drame¨ ili ¨historije¨ pisane iz engleske povijesti od 13. ¨Henrik V¨ komedije ..god.Hamletov prijatelj Horacije druge noci dovodi na zidine Hamleta i on od očeva duha saznaje da je njegov stric Klaudije ubio vl. Hamletovom majkom. kojima često nedostaje povijesna točnost djela: kraljevske drame ...god. koji napušta oko 1585.da je poludio zbog ljubavi . a poniranjem u psihu svojih junaka stvorio je galeriju nezaboravnih i vječnih likova te izrazio sve bogatstvo ljudskih osjećaja. pisao je još tragedije.st. od suptilnih navještenja prve ljubavi do razorne snage razbuktanih strasti i tako je u svom opusu oživio čitav niz svjetova.metempsihoza – kada putem glazbe odlutamo i izoliramo se od stvarnog svijeta . iz antičke povijesti. on je u svakoj temi bez obzira odakle ju je preuzeo npr. Kralj i kraljica pretp.st. modernu. razuma idealistmaterijalist Bezumna hrabrost Oprez Tragikomičan lik jer živi u svijetu kojeg idealizira Priprost seljak. definitivno se povlači iz kazališnog života i vraća u rodni Stratford.pisac nam Quijotea vraća u stvarnost tj. i stiže u London. ¨Troilo i Kresida¨ romantična igra .. a vjerojatno i suvlasnik poznatog kazališta ¨Globe¨.ljepota – služi kao izdvojena iz konteksta i znači ljepota duha .¨Venera i Adonis¨. engleski pjesnik i dramatičar. ¨Henrik IV¨. komedije i romantičke ¨idile¨ ili ¨igre¨ Shakespeare je genijalni stvaratelj. govori o učitelju koji ima snove. do početka 16.¨Rikard III¨. ¨Silovanje Lukrecije¨ Sadrzaj: Jedne noci se strazarima na zidinama danskoga dvora ukazuje duh pokojnoga kralja – Hamletova oca . redatelj i pisac kazališnih komada. Klaudije se oženio kraljevom udovicom Gertrudom. Hamlet zivi samo za osvetu.god. ulio je dah stvarnog života. normalan život ¨Vratio nam se zdrav¨ Don Quijote Sancho Panzo Svijet mašte i legende. Shakespeare je napisao 36 ili 37 drama. ¨Otelo¨. u razdoblju između 1590. ¨Romeo i Giulietta¨. rođen i umro u Stratford-on-Avonu.viteški romani – su slavili dvorskog viteza tj. ne prihvaća je Lakovjeran i naivan jer se oduševljava obećanim otokom Ne prizna novinu pa starim i zahrđalim oružjem napada vjetrenjače Human je jer je vođen idejom spašavanja svijeta 9. ali njegovi snovi su se ostvarili i svi Leskovarci boluju od bolesti ¨misao na vječnost¨ . najveći stvaralac svjetske književnosti. ¨Kralj Lear¨. fikciju a ne razum .prekognicijski snovi – kad ne prepoznajemo stvarnost od sna Janko Leskovar: ¨Misao na vječnost¨ započinje hrv.god.¨Ukroćena goropadnica¨.god. umro 1616. koje se mogu podijeliti na tzv. gdje živi kao glumac. ¨Vesele žene windsorske¨ tragedije . On glumi ludilo. i 1611.brata – Hamletova oca kako bi se domogao vlasti.¨Hamlet¨. zna se suočiti sa stvarnošću stoga mu mora pomoći Stvarnost pokušava prilagoditi svojim idealima. Shakespeare: Hamlet William Shakespeare – rođen 1564. ¨San ljetne noći¨. mračne komedije .¨Oluja¨ poeme . ¨Mletački trgovac¨. ¨Macbeth¨.¨Konac djelo krasi¨. privida Svijet realnosti. naivan.

pogiba i Klaudije a kraljica popije otrov. Hamlet tijekom putovanja pročita pismo te se vraća u Dansku. Kralj zeli saznati razlog Hamletova ludila. a u smislu da smo svi mi samo glumci u predstavi koja se zove život.poznata je pod nazivom BLANK VERSE koji se razvio u renesansi Stih je talijanskog podrijetla a 'pod utjecajem Shakespeara i John Miltona postao je standardnim stihom engleske drame Shakespeare koristi igre riječima u cilju postizanja određ. Ep Judita napisan je na čakavštini Marulićeva vremena 6 pjevanja ili libara 2 126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca na početku se nalazi posveta don Dujmu Baristriliću? u kojoj Marulić izlaže svoju poetiku pozivajuči se na izvore svoga epa a to su klasični antički pisci prije svega VERGILIJE. Život je za njega izgubio svaki čar.znacenje zanimljiv je postupak tzv predstave u predstavi kao metafore zrcala.zelji Horacije ce siriti istinu o njemu i njegovom životu. svijet kako ga on vidi je poput labirinta u kojem se čovjek ne snalazi.PEDESET PRIČA.duznosti i odvjetnika i suca djela:na latinskom jeziku: POUKE ZA ČESTIT ŽIVOT S PRIMJERIMA.PJEVANJE: u ime vladara Nabukodonozora asirski vojskovođa Holoferno kreće u pohod s namjerom da osvoji cijeli svijet.efekta najčešće je sličnost rijeci na jednom planu postavljena u kontrast i razlikom na drugom planu . Hamlet ludilom i predstavom nastoji otkriti istinu o očevom ubojstvu. . kćeri dvorskog savjetnika Polonija.cesto se koristi zvukovima i izgovara sličnost dviju riječi koje imaju razl. EVANĐELISTAR. Otkriva da se Ofelija ubila.Otkriće ubojstva mijenja njegov odnos prema svijetu. Organizirajući na dvoru predstavu Putujućih glumaca Hamlet dokazuje stricu da zna istinu o ubojstvu. ali Marulić spominje i domaće predhodnike . 2. tema je preuzeta iz Biblije(SZ) poruka. Marulić: Judita -OTAC HRVATSKE KNJIZEVNOSTI rođen u Splitu gdje je proveo cijeli život obavljajuci ugle.moralna potpora uplašenim sugrađanima zbog neposredne turske opasnosti. stric ga se želi rijesiti te ga salje u Englesku naredujuci u pismu da ga odmah ubiju.začinjare tema: Hrabra udovica Judita spašava svoj grad od neprijatelja.vrijednosti Odgovor na pitanje BITI ILI NE BITI: Hamlet je neodlučan on dvoji o životu i smrti.tragedija tema: Odnos prema životu i smrti i Hamletova osveta Tragedija je pisana u stihu bez rime. strah od smrti.životu.ljubavi.TISKANA 1521. 1. On postaje ironičan i ciničan zbog razočaranja u sve pozitiv.. Ljud. kralj zeli iskoristiti njezinog brata Learta za osvetu.PJEVANJE: Holofernova vojska okrutno uništava sve pred sobom i u cijelom svijetu zavlada strah . Na lutanje i osamljenost je osuđen zbog spoznaje da su nestale sve prave život. moze se dovesti u vezu sa natpisom na zgradi kazalista Globe koji je glasio: Cijeli svijet glumi glumca.prema Ofeliji.Prema Hamletovoj poslj.hrvatske anonimne pjesnike tzv.vrijednosti Osnovni razlog koji ga navodi na taj odabir je strah od nepoznatog. DAVIDIJADA na hrvatskom jeziku: JUDITA –NAPISANA 1501. 10. Na kraju Leart i Hamlet pogibaju u dvoboju od otrovanih mačeva.

a puk ju je oplakivao 7 dana U EPU su suprotstavljeni Juditin i Holofenrov lik Kroz Juditin lik pjesnik veliča vrline – pobožnost.PJEVANJE: U jutro Betulijani stavljaju Holofernovu glavu na tvrđavu a u Holofernovoj tvrđavi nastane panika Betulijani napadnu i poraze Holofernovu vojsku. okrutnost. Marulić iznosi događaje detaljno.uvođenje svjetovnih motiva. u prva 3 dominira Holoferno i njeegova vojska u druga tri Judita i njen narod.postoji uzrocno posljedicna veza Tema:Starozavjetna priča o Juditi Jezik i stil:čakavština.znacenje: Vjera i hrabrost kao vrline zahvaljujuci kojima i pojedinac može pobijediti nadmoćnog neprijatelja Marulić je zaslužan za podizanje narodnog jezika na literalnu razinu. jasnoća – dijelovi epa su jasni. NOA.PJEVANJE: Holoferno priredi gozbu u Juditinu čast.rimovani dvanaesterac. mnoštvenost – svako pjevanje može stajati samostalno. Ona mu govori da zna kako se Betulija može osvojiti bez žrtava. Kroz Holofernov lik pjesnik osuđuje oholost. Lucić) Hrvatski Petrarkisti Petrarkizam – književni pravac u 15. za opisivanje širokog spektra osjećaja. Držića i sl. Hrvatski petrarkisti (Dž. i 16. 11. menčetić. simetričnost – vidljiva je pravilnost u obliku epa:ima 6 pjevanja. LOT.EZAV) Pjesnik izražava vjeru u mogućnost pobjede nad Turcima njegova je por.3. Judita kao tip renesanskoga epa:linearnost – kod Marulićevih opisa je svaki lik detaljno opisan. Hrvatima da su jedinstveni.PJEVANJE: Uz Božju pomoć Judita postaje prelijepa žena te sa svojom sluškinjom odlazi u Holofernov tabor. Judita je živjela 105 god. površinsko – kod Marulića je bitno ono što je prvom planu jer su događaji prikazani kako slijede.ep u 6 pjevanja Univer. vjerom u Boga i njegovu pomoć mogu se obraniti od Turaka. Držić. stoljeća čak · obilježja o idealizirana i divinizirana žena o neuzvraćena ljubav o bolno-sladak osjećaj o muški osjećaji su proturječni ženskim · Zbornik Nikše Ranjine o dubrovački lirski kanconijer o ljubavne pjesme autora Menčetića. Pošto pijan zaspi Judita mu odsjeće glavu njegovim mačem 6.Holoferno je opcinjen njenom ljepotom 5. stoljeću koji se oslanja na ljubavnu priču iz Petrarkinog Kanconijera o iz Italije dolazi ravno u Hrvatsku o traje do 18.za isticanje individualnog nad općim. požrtvovnost. U gradu zavlada strah pa gradski oci odluče predati grad ako im Bog uskoro ne pomogne 4.PJEVANJE: Holoferno namjerava osvojiti Betuliju držeći grad pod opsadom. · Šiško Menčetić .pohlepu Fa bi potkrijepio svoje teze pjesnik navodi cijeli niz biblijskih likova koji su zbog neumjerenosti u jelu i piću sami stradali(ADAM I EVA. vjeru.hrabrost.

Vetranović – Orfeo – klasična tematika · spajanje kontinentalne i primorske Hrvatske – Derenčin (kontinentalni ban) + radnja smještena u Dubrovniku · vidljiv utjecaj štokavskog na čakavski HANIBAL LUCIĆ: Jur ni jedna na svit vila .stih je osmerac.ljubavna elegična pjesma tužnog tona . direktniji. kod Šiška happy · Džore Držić · tmuran. bijeli vrat i prsa.započinje i završava istim stihovima .teži skladu. izražava mišljenja. zubi kao biser DŽORE DRŽIĆ: Grem si grem . bježi s Hvara za razliku od Hektorovića · Jur Nijedna Na Svit Vila · hvalospjev ženi · lirski kazivač – gotovo da je prisutan u pjesmi. veći utjecaj folklora · nema zreliju fazu.njena ljepota kod svakog izaziva radost. stavove i osjećaje liričnost. učinak na čovjeka.motivi: čelo. gdje se obraća Bogu i ispričava čitaocima · Grem si. sličniji Petrarci. subjektivnost · opisuje ženine ljepote (vanjština) i vrline (duh. kruna od kose .crne oči i crne tanke obrve. akros okomit – stih koji nastaje okomitim čitanjem početnih slova stihova · Blažen nek je čas i hip… o prerada Petrarcinog Blažen nek je dan i sat i… o razlika u formi (sonet  distisi) i u završetku (kod Petrarce tužan.tema: opis ženske ljepote .po uzoru na antiku .ljubavna pjesma .· Dubrovnik · senzualan. Grem… · akrostih – G I O R E T A – džoreta – džorina pjesma · Hanibal Lucić · aristokrat. kosa. kitica oktava . dinamičniji · Prvi Pogled o akrostih ( Z I S M U N D O ) – grč. ponovljen prvi dvostih ali obrnut · zakonitosti o zatvorenost strofa – postignuto ponavljanjem prva dva stiha o osmeračke oktave · utjecaj štokavskog na čakavski – odudaranje od čakavskog – tko umjesto ki · Robinja · teško razumljivo i gramatički i vokabular i sintaktički · utjecaj latinskog – glagoli na kraju. veselje i tjera na tugu. veseljak. lice uspoređuje s ružom. suvremenost usporedba – M. rascjepkane rečenice · prva hrvatska svjetovna drama · tematika – tadašnjost. vrijednost) · opisuje Petrarkistički – od glave do pete · detalji fizičkog izgleda u usporedbi s motivima iz prirode – utjecaj usmene književnosti · forma strofe – opis.izaziva radost.

Držić: Dundo Maroje Rođen u Dubrovniku.iznenađen je ljepotom žene koju je vidio (idealizirani lik). A ti su ljudi dubrovačka aristokracija. Pred kraj života boravi u Firenci i ondje piše pisma toskanskom vojvodi s namjerom da mu pomogne srušiti dubovačku vlast..st Renesansa donosi nov nacin razmisljanja.da Pomet bude s Petrunjelom. mora imati sposobnost okretanja sreće u svoju korist.idilična slika prirode. tragedija: HEKUBA TEMA: Radnja vezana uz dolazak dunda Maroja u Rim po sina Mara koji umjesto da trguje troši novac na Lauru Jezik i stil: komedija. da se Laura uda za njem. Kasnije je donesena zabrana održavanja kazališnih priredbi u toj dvorani u kojoj su donešene odluke Velikoga vijeća.prikazana je u bijeloj odjeći i kao vila. to je slika ideal.grofa Uga Tudeška.dopunio ga je Mihovil Kombol i objavio 1955. Zoranić: Planine . pojedinac treba biti umjetnik prilagođavanja.ponavljanjem stihova izražava svoju želju za odlaskom na mjesto gdje će pronaći duševni mir radi nesretne ljubavi. Završetak-na kraju se sve sretno završava zahvaljujući Pometu koji omogućuje da se Maro vrati s ocem i zaručnicom Perom u Dubrov.ima specifičnu kompoziciju. Ne primivši odgovor. ili 8. Držić svojim sumještanima priopćava da postoje dvije vrste ljudi – publika se često poistovjećuje s ljudima nazbilj.g.veljače 1551. Djela: komedije: DUNDO MAROJE. NOVELA OD STANCA. VIDRA bi označavala lukavu zvijer što priprema urotu dubrovačkim gospodarima pa bi to bio pseudonim koji je navodno Držić mogao uzeti kao član kazališne družine.ljubavna pjesma pisana aleksandrincem . hedonizam-naslada i uzitak su ideal ljud. M. 2.g.SKUP. Tekst komedije nije potpun. da Pomet planira dobiti novč.sredine to je društvo kakvo bi trebalo biti bez ljudi nahvao. umire u Veneciji. Držićev nadimak je Vidra. Dva su osnovna mišlj. U drugom činu Pomet iznosi svoj svjetonazor-svjetonazor renesansnog čovjeka. U prologu negromant(čarobnjak)Dugi Nos govori o svom putovanju u Stare Indije.djelovanja Novac kao najviša vrijednost.. čakvaština 16.TRENA.S druge strane. u kojoj se srce ne maškarava.u pjesmi je prisutan akrostih u kojem pjesnik GIORETA ispisuje svoje ime ŠIŠKO MENČETIĆ: Prvi pogled . no ne nalazi ga pa želi umrijeti .društv. Govoreći o putovanju on iznosi svoju podjelu na ljude nazbilj i ljude nahvao. U Italiji je boravio ondje upoznaje talijansku komediografiju. ARKULIN. odnosi se na zvijer neku vrstu kune koja se mogla naći u Rijeci dubrovačkoj.VENERA I ADON. Splela je vijenac od kose i ima zlatne pramenove (motiv kose) i na kraju motiv gorčine 12.o značenju Držićeva Prologa negromanta Dugog Nosa: 1. GRIŽULA.motiv buđenja prirode . 13. i ne proniknuvši u tajnu da postoje ljudi koji se smatraju pravima a zapravo to nisu.naknadu od Laurina oca koji je traži da ona i ne zna. sredstvo koje omogućuje životne užitke Komedija Dundo Maroje prvi je put prikazala Promet družina u raskošnoj dubrovačkoj Vijećnici 1.Radi se o viziji u kojoj ne postoje «moje» i «tvoje».

Osim toga. Djela: OSLOBOĐENI JERUZALEM.prilike u Hrvatskoj i opasnost od Turaka potaknut će ga na pisanje domoljubnog djela.Ovidija i Dantea Tema: opjevavanje ljepote hrvatskih krajeva i ljubavna – opjevavanje vl.zapleti: TANCREDI – CLORINDA – Tancredi se zaljubljuje u pogansku ratnicu Clorindu ali je u jednoj bitci zabunom ubija u Tancredija je zaljubljena Erminija. Ona kori Hrvate zato što ne pišu na svom jeziku nego na latinskom kao da se srame svog jezika time Hrvati pokazuju nemar i nebrigu za svoju baštinu tj.Zadranin. i Homer Goffredo je vođa krizara koji putuju prema Jeruzalemu s namjerom da oslobode Kristov grob. prvi roman u hrv.ljubavne boli 14. stihovi – jedanaesterci. Protivnici su im kralj Jeruzalema Aladin i kralj Damaska Idorat. Kažnjene će biti i sve druge djevojke ako budu ohole i nezahvalne. AMINTE(1573) Tema:Prvi križarski rat(1096-1099) Ep u 20 pjevanja.Ona zatoči . Umro je 1595 a buduci da su mu još za života nastale brojne legende vezane za njegov život Johann Wolfang Goethe je 1790 napisao dramu Tarquato Tasso.bio je notar i sud. potomak obitelji Tetačić koja potječe iz Like . Na početku mu se ukazuje vila Milost koja ga prenosi kamo želi. Zoranić je namjeravao napisati ljub. U djelu se nalazi opis perivoja od slave koji pjesnika podsjeća na zemalj.ispitivač javnih spisa u Zadru -pretpostavlja se da je stradao u turskim osvajanjima djela:PLANINE. Zeli otici u planine jer misli da bi tamo pronašao lijek za svoju bol ali aktual. Homera. strofe – oktave Tassovi pjesnički uzori: Vergilije. Kaldejka i Hrvatica.književnosti Planine – prvi hrv. Vitezovi nailaze na razl prepreke ostvarujuci svoju misiju. Kaldeja je u starom vijeku ime najjužnijeg dijela Mezopotamije Babilona.raj U perivoju se nalaze vile – Latinka. Roman je nastao po uzoru na tal. 1575. Na paklenim vratima piše: KROZA ME SE ULAZI U NAJGORČI STAN LAKO SE PROĐE ALI TEŠKO IZIĐE VAN.Rodio se u Sorrentu. Ona mu pripovijeda o Buri: odakle dolazi i zašto se tako zove – legenda kaže da je vjetar dobio ime po lijepoj oholoj djevojci Buri koju je svemogući kaznio zbog njene nezahvalnosti. Vidljiv je utjecaj Biblije. u Napuljskom kraljevstvu.roman u kojem bi opisao muke pastira Zorana a to je on sam. zbog neuzvraćene ljubavi. postoje i ljub. na nagovor zlog anđela svoju nećakinju Armidu u franački tabor kako bi zavela Goffreda i navela krizare na odustajanje od borbe. Tasso: Oslobođeni Jeruzalem .roman u prozi i stihovima. autobiografski roman. Arkadija je zemlja sna u kojoj žive mirno i bezbrižno mladi pastiri kojima je jedina patnja od neuzvraćene ljubavi .Idorat salje. Grkinja. RINALDO-ARMIDA. VILENICA I PLANINE.djelo.domovinu Djelo je Zoranić posvetio rimskom kanoniku Mateju Matijeviću. Njegova unutarnja razapetort i nemir dovode do pomračenja uma te Tasso dosta vremena provodi u sanatoriju..pisca Sanazzara autora pastirskog romana Arkadija. Vila Hrvatica ima samo jabuke na kojima pisu nazivi Zoranićevih djela LJUBVENILOV. Sve vile drže jabuke u krilu a svaka predstavlja neko knjiž.G dovršava svoje djelo Jeruzalem koje je pisao gotovo deset godina i po kojem je čuven. Bačena je na dno paklenog grotla odakle cvili i zavija sječajući se lijepih dana. U njegovim su redovima i veliki ratnici: Tancredi i Rinaldo.

i ep Osman-životno djelo na kojem je radio do smrti. U djelu se izmjenjuju dvostruko rimovani dvanaesterci i osmerci.sestina Ovo se djelo moze tumaciti se religioznog.obnašao je niz ugl. Osman.novac te se sukobljavaju s očevima S političkog odnosno domoljubnog stajališta razmetni se sinovi mogu prepoznati kao one osobe čije ponašanje slabi osnove Dubr. Dubravka – sloboda.Republike. SUZE SINA RAZMETNOGA – tema:Izgubljeni i opet pronađeni sin(tema preuzeta iz Lukina evanđelja) Vrsta: religiozna barokna poema ili plač. OSMAN.. društvenog i političkog gledista S religioznog gledista Suze sina razmetnoga pružaju vise motiva. Napisao je 10 mitoloških drama ali sačuvane su 4: dvije u cjelosti ARIJADN. tema: Bitka kod Hoćima(1621) u kojoj je mladi turski sultan poražen od poljske vojske Stih:osmerac 14. a dvije su sačuvane pragmentarno: DIJANA.Rinalda na Otocima sreće ali ga prijatelji oslobađaju kako bi se vratio u borbu. Gundulić: Suze sina razmetnoga. pastorala Dubravka-1628.dužnosti ali nikad nije postao knezom Dubr. Grdan – obogaćeni sloj građana koji se žendibom žele domoći vlasti u Dubrovniku Gundulić je kao predstavnik vlastele smatra da vlast treba ostati u njihovim rukama.u Mlecima. Neki u Tassovu epu vide manirizam.epici kojemu epski pripovjedač ne prilazi s unaprijed izgrađenim pozitivnim odnosno negativnim stavom: osuđujući ga na . Miljenko-vlastela. ARMIDA. DUBRAVKA – pastorala(pastirska igra) u 3 cina. Na kraju Rinaldo i Armida ostaju zajedno. Manirizam – pjesnički pravac u okviru baroka čije su značajke pretjerano korištenje mogućnosti jezika odnosno naglašeno neprirodan način izražavanja . motiv života i motiv smrti. Spoznanje. tri pjevanja(plača): Sagrješenje.misli. PROZEPINA UGRABLJENA.Najveći barokni pjesnik i poznati branitelj katol.Skrušenje Stih. U radnju se upleće bog Lero «trešnjom» hrama daje znak da je njegova volja da zajedno budu Dubravka i Miljenko i sve sretno zavrsi.IVAN DŽIVO GUNDULIĆ MAČICA.Takav Osman je prvi lik u hrvat.stihove naziva «porodom od tmine» i uništava ih smatrajući ih neprikladnima. Prvo njegovo tiskano djelo je prepjev bibl.Rođen je u Dubrov. Redovnik pjeva himnu slobodi koju za njim ponavljaju svi pastiri svi se odriču necega sto im je drago i daruju slobodu. iz toga se kao spoznaje javlja motiv vječnosti: u društvenome smislu razmetni su mnogi dubrovački sinovi koji rasipaju roditelj. mladalačke ljub. i 15.Alegorijsko znacenje djela: Dubrava – Dubrovnik.psalama objavljen 1621. Radnja se odvija u Dubravi na dan Slobode. Najljepši pastiri Dubravka i Miljenko trebaju se vjenčati ali bogati starac Grdan podmiti suce i oni mu dodjele Dubravku. Dubravka .Republike jer je umro u 49 god zivota.pjevanje dopunio je Ivan Mažuranić Gundulićev epski junak – Osman prikazan je u epu vrlo zanimljivo: s jedne strane kao primjer oholosti koja mora biti kažnjena kao svojevrsni ne-junak a s druge strane kao odvažan i plemenit ratnik.u Rimu pod nazivom Pijesni pokorne kralja Davida. 15. Suze sina razmetnoga.religiozna poema objavljena 1622.ep u 20 pjevanja.

st Temu za svoju tragediju Corneille je uzeo iz pov. Tijekom života je napisao mnoge komedije i tragedije Komedije: MELITA.vrijednosti. 16. CLITANDRE ILI OSLOBOĐENA NEVINOST. Don Rodrigo je zaljubljen u Himenu i ona u njega ali zbog svađe njihovih očeva oni potiskuju svoju ljubav .Ovo je tragedija pisana aleksandrincem s odstupanjem od pravila klasicističke tragedije(aleksandrinac – dvanaesterac sa stankom iza šestog sloga i sa nglašenim šestim i dvanaestim slogom). CID.Iz Ali-Pašine priče saznajemo o vojsci i borbama kod Hoćima.Zamalo je poginula kad je u Poljskoj došla u sukob sa kraljevićem Vladislavom. Univerz.legendi . HORACIJE.odlazi sklopiti mir s Poljacima.Čuje se o ljepoti Sunčanice iz Smedereva koju on otima.Jedne večeri i Kazlar-agi otimaju Sunčanicu-to čini njezin davno poturčeni brat Vlatko koji je vraća ocu SOKOLICA-hrabra ratnica koja postaje Osmanova žena. prolaznost oholosti i moći. UZVIŠEN JEZIK I STIL – jezik i stil tragedije mora biti uzvišen pa je ova tragedija pisana standard.izvora. Drugi se savjet odnosi na Osmanovu ženidbu preporuku da nađe ženu i osigura potomstvo. Osman prihvača prva dva savjeta a treći ne(što se pokaže kobnim za njega jer Daut. a treći savjet da poubija svu rodbinu kako mu ne bi oteli prijestolje.RODIO SE u Rovenu u Normandiji u obitelji koja je zivjela na rubu siromaštva Postao je odvjetnik.početku spjeva na kraju djela ga pripovijedač žali i želi u čitatelja izazvati sućut nad njegovom sudbinom. Poljaci pristaju na mir ako Osman iz zatvora pusti Poljaka Korevskog(kojeg je Rizvan-aga već dao pogubiti) KOREVSKI – Poljak koji se nalazi u zatvoru u Carigradu. Corneille: Cid . CINNA TRAGEDIJA U KLASICIZMU: U doba klasicizma od pisca tragedije se očekivalo da poštuje:-PRAVILO O TRIMA JEDINSTVIMA –jedinstvo mjesta.Ep koji započinje refleksijom i invokacijom muza već u prvim stihovima naznačuje da pripada onim klasičnim djelima europske književnosti – djelima poput Homerove Ilijade i Odiseje ili Vergilijeve Eneide koja su imala zadaću opjevati događaje od bitne važnosti za život zajednice u kojoj nastaju Na početku djela savjetnici daju savjete Osmanu:prvi se savjet tiče obnove vojske.zet svrgnutog sultana Mustafe dade pogubiti) Likovi koji su uključeni u ostvarenje ovih ssavjeta: KAZLAR AGA – ima zadatak u Turskom Carstvu naći djevojku za Osmana. UDOVICA ILI IZNEVJERENI NEVJERNIK Tragedije: MEDEJA.Njegova kći Ljubica zajlubljena je u Korevskog te ga Rizvan Aga daje pogubiti. RIZVAN-AGA – čuvar i tamničar Poljaka Korevskog. Osman bi trebao krenuti na istok da obnovi vojsku kako se ne ponovi poraz koji se dogodio kod Hoćima.Krunoslava odlazi do Korevskog no Rizvanaga i nju zatoči a kad sazna da su ona i Korevski zaručeni daje ih pogubiti. vremena i jedinstvo radnje.Njegova zaručnica Krunoslava kreće u Carigrad preobučena u muškarca kako bi ga oslobodila.Njezin slijepi otac Ljubdrag nemoćan je bilo što učiniti. Stilom francuske dramske poezije 17. -PRAVILO ŽANROVSKOG ODREĐENJA – radnja u tragediji mora ići od sretnog ka nesretnom završetku.značenje djela: prolaznost slave i svih zemalj.Ondje čuje da je Korevski zaljubljen u Ljubicu. Kad Ljubica to čuje ubija se.On ju je poštedio i ona je obećala da se više neće boriti protiv kršćana ALI-PAŠA .kćer tamničara Rizvan-age.

ali je razlika u spremnosti pojedinca da individualno podredi općim. SRODNE DUŠE. U tome proširenom izdanju Slavonac uvjerava Satira da su Slavonci prihvatili njegove prijedloge. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu u kojemu je zarobljen 1757 u Frankfurtu na Odri. a drugo 1779. iako je mislio dati se ubiti savladava protivnika jer je kraljeva želja da se oni vjenčaju.kulturu.NEK JE SVAŠTA ILI SABRANJE PAMETNIH RIČI.pojave)potječe od riječi SATIR. Don Rodrigo ubija Himeninog oca čime spašava obiteljsku čast. Tema: Sukob časti i ljubavi Univerz. Satir savjetuje Slavoncu na koji način mora organizirati svoje gospod.PJEVANJE:PORUŠENJE SLAVONIJE KROZ ČESTE RATE I BROJEVE IV. EGMONT.PJEVANJE: SATIR KAŽE UZROK ZAŠTO U SLAVONIJI NEMA SKULA XIII. Rodrigo odlazi u rat protiv Maura i vraća se kao pobjednik zadobivši od kralja naslov «Cid» što znači VELIKAN.njemački i francuski jezik. Don Rodrigo se susreće s Himenom priželjkujući da sam umre od njezine ruke. Don Sancho koji je voli pristaje osvetiti njezinog oca i sukobiti se s don Rodrigom.i cijeli život je proveo u vojničkoj službi. ORANJE. TORGQUATO TASSO.vođeni osjećajem časti i dužnosti očuvanja obiteljskog ugleda. FAUST. 17. Završio je niže razrede gimn. IFIGENIJA. HERMANN I DOROTHEA tema:Ljubavne patnje mladog čovjeka vrijeme radnje:18. Nagrada za pobjednika bit će Himena.Rodio se u selu Svinjaru kraj Nove Gradiške. napola čovjek napola jarac pa je Reljković mislio pogrešno da naziv za knjiž.Prvi njem. Studirao pravo u Leipzigu.st mjesto radnje:Gradić Walhelm . Patnje mladog Werthera učinile su ga najpoznatijim njemačkim autorom. o gospodarstvu(loše navike. KAZANI I DRUGA 18. MARVE DRŽANJE. Slavonac siječe u šumi drva tu sreće Satira koji ga upozorava na loš način života Slavonaca i ukazuje mu što treba promijeniti da bi Slavonija bila ljepša.o porušenosti Slavonije kroz česte ratove. o školama(otpor školstvu).štetnost uzgoja svinja) I.PJEVANJE:SATIR PIVA U VERŠE SLAVONCEM KAZUJE LIPOTU LEŽAJA SLAVONIJE II. a on.Nakon oslobođenja izdaje knjižicu SLAVONSKE LIBARICE(1761) te ep SATIR ILITI DIVJI ČOVIK . Himena i dalje želi osvetu iako je zaljubljena u Rodriga. Satir govori Slavoncu: o ljepoti Slavonije.vrstu SATIRU(u kojoj se na duhovit način ismijavaju svakidaš.značenje: sukob časti i ljubavi.Himena otkriva don Rodrigu svoje osjećaje prije okršaja. Prvo izdanje Satira izlazi 1762. općeg i individualnog postoji u svim vremenima i društvima.značenje. POSTANAK NARAVNE PRAVICE I DUŽNOSTI LJUDSKIH Satir iliti divji čovik je ep u jedanaest pjevanja. Goethe: Patnje mladog Werthera -Rođen je u Franfurktu na Maini u uglednoj obitelji. Djela: NOVA SLAVONSKA I NIMAČKA GRAMATIKA.pisac koji je postigao svj.g u Osijeku. Reljković: Satir iliti divji čovik . Imao je slobodu kretanja pa je upoznao njem. Tema:Način života u Slavoniji Satir je mitološko biće. OD GAZDALUKA STVOR KUĆA. Najznačajnija djela: PATNJE MLADOG WERTHERA.

uzima Albertov pištolj. umro je u dvoboju. Mladi pravnik Werther dolazi u grad srediti majčine poslove oko nasljedstva.Rođen u Marbachu. Saznaje za brak mladih zaručnika. Odlučuje se predati jednom seljaku koji je siromašan jer će kao nagradu dobiti puno novaca. Svoj život okončava samoubojstvom zbog straha da će se morati suočiti sa svojim bratom.. Tu službu ne može podnijeti te odlazi. Djela : Evgenij Onjegin. Za razliko od Carla u kojem ipak ima plemenitih osjećaja i ljubavi. MESINSKA NEVJESTA. nemogućnost ostvarenja ljubavi rješava samoubojstvom. njegov brat Franz potpuno je negativan lik – do kraja zao.obrazovan sklon maštanju.mlad. zanesenjak. Smatra se osnivačem moderne ruske književnosti. Ruslan i Ljudmila.je pomilovan te se vraća u Moskvu i St. Oda slobodi. Radnja . SPLETKA I LJUBAV. On nakon spletki svojeg brata Franza biva razbaštinjen od oca i postaje vođom razbojničke družine. Nakon samoubojstva Werther je pokopan na kraju groblja.S. suprotnost Evgeniju. Puškin: Evgenij Onjegin A. na rijeci Neckar. Ona prema njemu nije ravnodušna. Osnovni problem u drami je sukob pojedinca s društvom.romantičar.Puškin. Brončani konjanik. Lenski.Na kraju se Carl duhovno mijenja zbog spoznaje da je pogriješio i da nasiljem ne može popraviti svijet.nesposoban da prihvati real.voli strasno i ne suspreže svoje osjećaje..Otima bogatima kako bi pomogao sirotinji.g. DON CARLOS.seoska djevojka na romanima Richardsona Rousseaua. ali ima zaručnika i ne želi riskirati. Likovi Evgenij Onjegin.pljačke) on je negativan lik. 20.junak je Carl Moor. sebičan i ljubomoran.epistolarni roman(u formi pisama) Werther – tipičan rom. 1826. Drama je objavljena 1782. čak i lijenost. poeta.svijet Zaljubljenost prerasta u ljubav koja uništava sve sile Wertherova bića. Po toj odluci on je uzvišen lik ali po sredstvima kojima se služi (ubojstva.. Albert naslučuje Wertherovu ljubav prema Lotti. DJEVICA ORELANSKA. FIESCOVA ZAVJERA U GENOVI RAZBOJNICI – drama u 5 činova.nasilje. Ubije se. Gl.junak. Werther duže vrijeme razmišlja o samoubojstvu.Zapošljava se kao tajnik.lik suvišnog čovjeka a tome pripomaže i njegova sveopća nezinteresiranost. Umire u Weimaru. Postaje odmetnikom smatrajući da je svijet zao i da se zlim ljudima treba osvetiti. kada voli. nesumljivo stečen u provinciji.Petersburg. Kapetanova kći. među pukom. Na ladanjskom balu upoznaje Lottu. između dviju lipa.u bogatoj obitelji.rođen 1799. posjeduje neposrednost. Djela: RAZBOJNICI. znajući da je zaručena zaljubljuje se u nju. Djelom "Oda slobodi" zamjeri ose sudu te je prognan u južnu Rusiju te tamo piše "Zarobljenik Kavkaza". umjetnosti – hipersenzibilan.. Zarobljenik Kavkaza. izazvala je burne reakcije kod gledatelja. čini ga emotivno ovisnim o Lotti.. Werther odlazi iz grada kako ne bi smetao zaručnicima. Schiller: Razbojnici . sa dadiljom. Tatjana. 19. WILHELM TELL. Pohađao je latinsku školu i završio je vojnu akademiju i medicinu te djelovao kao vojni liječnik.

nije sposoban biti mužem ali kada bi dosegao stupanj zrelosti Tatjana je žena s kojom bi želio biti. U kazalište ide samo zato da bude viđen.društveni život u Rusijio 30. Poe: Gavran .. Tatjana postavlja pitanje zašto ga nije zanimala kad je bila priprosta seoska djevojka. Puškim je na Onjeginu radio osam godina. te mu piše pismo u kojem mu izjavljuje ljubav.kritičar u svojim djelima se bavio okultnim i mističnim temama a posebno mu je omiljena tema bila SMRT LIJEPE MLADE ŽENE.utjecaj zapadne civilizacije i umjetnosti. Umro je na cesti od srčanog udara. Mnogo posvećuje njezi tijela: parfemi. 4 parna.stoljeća. viši slojevi-francuski. lirska duša. Takav mu život brzo dosadi. pisan Onjeginskom strofom.dvoboj.isprva je zamišljen kao oponašanje Byronova komičnog epa Don Juan.te mora otići u unutrašnjost zemlje na neko vrijeme. plaha. Tatjana piše da nema iskustva. gdje je česti lik suvišnog čovjeka 21.posve nepotrebno ubojstvo. Priroda u ulozi psiho fizičkog stanja zato jer je priroda promijenjiva. Tek kasnije djelo zauzima mjesto uz ruske realističke romane. njemački. epsku satiru.tematski krug. latinski) . iako još voli Onjegina koji za nju predstavlja duhovnu patnju. svi sukobi rješavaju se dvobojem. češljevi. samo čita knjige. društvenih sloejva. "svi bi htjeli da ga goste".tematski krug.turpijice. Evgenij upoznaje Lenskog koji se vraća sa studija iz Njemačke. on je mladi pjesnik .njezino viđenje braka. (Onjeginov odnos prema životu i smrti. razumije samo onoliko koliko mu znanje dopušta. Među likovima se oučava razlika između seoske i gradske sredine.on zaspi na dvobojnihilizam.u odnosu na Olgu nije imala svježine izgledu. Onjegin ne voli prirodu.Živio je u siromaštvu i . Evgenij je imao najbolje francuske učitelje.nije stvoren za ljubav.stoji satima pred ogledalom poput muške Venere. Onjegin ju odbija. intelektualna razlika ( puk-narodni jezik. (Puškin glavne junake stavlja u određeno prirodno okruženje prema karakteru. Lenskoga to uvrijedi te traži satifikaciju. pripovijedač. Ovo je prvi psihološki roman u stihu.ljubav 2.) Tatjana se zaljubljuje u Evgenija. Tatjana je mirna. Olga je skromna. svega se boji. Onjegin iz prkosa koketira s Olgom. ne razumije što gleda. to mu otvara put u visoko društvo jer po sudu drugih. lišavanje slobode. čita Kanta. Tatjana se udaje. Na proslavi Tatjaninog imendana. Jednoga dana na nekoj proslavi u Petersburgu Onjegin sreće Tatjanu te joj piše strastveno pismo. privlači li ga sada njezino bogatstvo ili je Onjegin tek sada shvati da ju voli.priroda 3.4 ukrštena stiha. Evgenij treba nasljediti stričevo nasljedstvo. vedra. On je društveno prihvaćen.Američki romantičar. Evgenij odlazi na putovanje od više godina. poslušna. on je uman.. kaže "ja nisam sazdan za blaženstvo". brak je za njega muka. četverostopni jamb. 1. Lenski i Olga su ljubavni par. no ona se oglušuje na njegove izjave. Onjegin odlazi na daljnja putovanja.vrijeme Nikolaja i Aleksandra I.apsurdno. 4 obgrljena. ali površno znanje samoi na temelju informacija. voljen. no spremna je biti dobra i vjerna žena. voli prirodu. tužna.) Onjegin ubija Lenskoga u dvoboju.Radnja započinje pričati o mladom plemiću Evgeniju Onjeginu. On samo glumi razočaranost srtičevom smrću. Lenski je zaljubljen u Olgu koja ima sestru Tatjanu. pjesnik. jedino u prirodi možemo postići sklad. škarice. postaje kneginja.godina 20. nije dostojan njenog savršenstva. sam pušta suza želeći na taj način zavarati javnost.zabavan. Ponaša se ravnodušno jer je sad udana i želi biti vjerna mužu. pa prema tome kao romantična književna vrsta.negiranje samoga sebe. koketan. žena generalaboginja i nedostupna.tematski krug. povučena. "suvišnom čovjeku" koji je dovoljno bogat da se ne angažira ni na kojem planu.

s pjesnikove perspektive je svijet drukčiji nego sa sokolove. drama:KRALJEVIĆ MARKO Ljudsko srce – (pjesma): U ovoj refleksivnoj pjesmi Preradović promišlja razloge nezadovoljstva srca. te «Doživljaji Arthura Gordona Pyma» Poea smatraju pretečom Sf(znanstv. vjesnik nesreće.ljudsko pitanje o mjestu pohrane vl. Pjesma je nastala nakon smrti pjesnikove supruge.zimske večeri i smješta se na kip Palade(Atena)-božica mudrosti. Autor je zbirke novela «Groteske» i «Arabeske».bavio se novinarstvom.emocija.fantastične literature) i začetnikom detekt. Djela: zbirke pjesama: PRVENCI I NOVE PJESME. domoljublje i vlastiti pjesnički poziv: Putnik i Pjesnik . jer je poznato da je napisao 12 verzija ove pjesme 22. Dolazi u pjesnikov dom kišne. GAVRAN-pjesma okultne mistične tematike.Putnik se odluči vratiti u svoju domovinu. on je trajno vezan uz zemaljske vrijednosti i sokol u tome vidi njegov usud: trajnu razapetost pjesnika između neba i zemlje. Vojnu školu polazio u Bečkom Novom Mjestu i vremenom je zaboravio materinski jezik.ona ima svoju djecu.Rodio se u Grabrovnici kraj Pitomače. TEMA: Općeljudske teme o životu i čovjeku.Taj pripjev se ponavlja 18 puta. Zemlja i voda nameću se kao dva elementa nameću se svakom čovjeku alli on teži trećemu-on teži zvijezdama.priče.zavistima.starica mu postavlja pitanje o njegovoj majci. Buđenje je nužno jer se u domovini događaju značajne promjene u smislu narodnog preporoda i zato pjesnici trebaju biti budni i aktivni.starica je personifikacija tuđe zemlje – mrak je metafora pjesnikova stanja a cijela pjesma alegorija pjesnikova lutanja tuđim zemljama.dva pogleda na svijet:pjesnikov i sokolov.pohlepama. Tema:Smrt mlade žene i nemogućnost pjesnika da se pomiri s gubitkom voljene osobe Gavran je mitski simbol smrti. Putnik(pjesma)-Putnik-noću izgubljen u tuđoj zemlji dolazi do jedne kolibe i moli staricu da ga primi na konak. Njegov je odgovor da uslijed svijesti o prolaznosti želimo iskoristiti sve ovozemaljske slasti. NA brojna pitanja koja pjesnik postavlja(o mogućnosti ponovnog susreta s voljenom Lenorom)gavran odgovara NEVER MORE. Umro je u Austriji a posmrtni ostatci preneseni su mu u Zg. S osamnaest godina počinje ga ponovo učiti jer se zainteresirao za ilirizam(upoznao je Ivana Kukuljevića koji ga je zainteresirao za ilirizam). Do kraja života ostaje u vojnoj službi došavši do čina generala. Mrtva ljubav – Pjesnikovo pitanje o mjestu gdje bi mogao pokopati svoju ljubav postaje univerz. a pjesma je pretvaranje njene uspomene u zvijezdu koja sjaji i čitateljima jer je postala duhovna vrijednost.nezadovoljstvima. Ljudsko srce i Mrtva ljubav.Sokol je personifikacija pjesnikova nadahnuća koje je vezano uz domovinu. U visinama bit će nemoguće uprljati ih svojim sitnim zemalj. dođemo do cilja a već poželimo nešto drugo. Prva pjesma koju objavljuje na hrvatskom jeziku je ZORA PUCA.Za pjesnika je najstrašnije to što gavran ne želi otići što znači da je trenutak njegove smrti sve bliži Poe je težio formalnom savršenstvu djela.maloljetnom. Preradović: Poezija (pregled) . živio je neobuzdano a oženio se sestričnom. Starica odbija primiti umornog putnika. Pjesnik –U pjesmi su suprotst.

ali su u izdanju od 1840.srce kao metonimija za trajni ljudski nemir Pjesnik – pjesnikova komunikacija sa sokolom je alegorija za njegovu trajnu razapetost između zemaljskih i ljudskih vrijednosti Mrtva ljubav – pretvaranje zemalj..od tuberkuloze. a đulabije su mirisne jabuke koje su crvene kao ruža. Zbirka ima 4 dijela. Od Crnog do Jadranskog mora» Anafora: «O jeziku.članke o jeziku. rode.rimuju se prva dva stiha. U njem s čuvstva radostiva Tvoje srce vatrom gori. Metafora:» Svoje tijelo. blago i njegov alem(turcizam).Stihovi su vezani. Vraz je pisao pjesme.Rima je nepravilna.. Pjesnik nam poručuje da svoj jezik trebamo ljubiti i umrijeti za njega. I glavom će tebe biti Za pjesnika je njegov jezik njegovo jato.značenje djela: Domovina kao najviša vrijednost Rodu o jeziku –oda -oda je oblik svečane lirske pjesme koja slavi neki važni povijesni događaj ili povijes.Bez jezika smo kao bez imena.unuka. spoznaja da su sreća i zadovoljstvo ostvarive samo u domovini.bez djedova. U trećem . O jeziku milom tvom i mojem» Turcizam: alem(kamen) 23. U Grazu je upoznao Ljudevita Gaja. da ti pojem.Glasi iz dubrave žeravinske.ljubavi u nebesku Univerz.putopise. Djela: (pjesme):Narodne pjesme ilirske. Najžešći protivnik među Slovencima mu je bio France Prešeren. Putopisi: Put u gornje strane Đulabije – zbirka pjesama u kojoj pjesnik spaja ljubav prema voljenoj ženi(Ljubici Cantilly)s ljubavlju prema domovini. Vraz: Poezija . Gaj ga je zainteresirao za ilirizam.i4.god. samo dva dijela(kad se Ljubica udala i kasnije umrla.Alegoričnost – putnik – pjesnikov dijalog s tuđom zemljom.puka sjena Kompoz.Đulabije.Vraz je pristupio hrv..Vraz je bio Slovenac. Naziv zbirke dolazi od turske riječi djul – što znači ruža.književnosti vjerujući da se zajedničkim književnim jezikom za sve Hrvate i Južne Slavene može stvoriti jaka nacional. Jedan se stih sastoji od 10 slogova(deseterac). Dok imamo svoj jezik imamo sve na ovom svijetu.pjesme: strofična(sastoji se od 9 strofa) Svaka strofa se sastoji od 10 stihova.osobu Tema:Slavljenje jezika. Završava osnovnu školu u Mariboru. Ljudsko srce – ljud. pravo mu je ime bilo Jakob Frass. udo svijeta.» Onomatopeja: «Svaka ptica svojim glasom spijeva» Hiperbola: «Od Stanbula grada do Kotora. Bus posebnog svog cvijeta.Gusle i tambura. ljubavi prema jeziku Poetska poruka: Po jeziku dok te bude.Vraz je napisao 3.četvrti i peti stih te osmi i deveti.književnost i da Slovenci to ne mogu ostvariti. Studirao je pravo i filozofiju.Vraz umire u 41.dio).

a napisao je 14.značenje djela: izražavanje ljubav.g.st.Rodio se u Novom Vinodolskom. a u četvrtom dijelu ljubav prema Ljubici prerasta u ljubav prema narodu i čovječanstvu. Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića . ptice u jesen odlaze u toplije krajeve.osjećaja. U prvotnom obliku je imala 5 do 15 distiha s jednom rimom provedenom kroz sve distihe. Smrt Smail-age Čengića sastoji se od 5 pjevanja AGOVANJE – u kojem je Smail-aga na vrhuncu moći i daje pogubiti zarobljene Crnogorce kao i Turčina. i 15. a jesen pjesnikova života obilježena je patnjom i suzama – suprotno zakonima prirode. Ljudima koji žive u skladu s prirodom normalno je da u jesen skupljaju plodove svoga rada. KOB – Smail-aga je sveden na običnu lutku koja se klanja svakome tko ulazi u sobu Tema: Smrt Smail-age Čengića. Inače ima pripjev. Poznati književnik i političar. Novica. stvarne povijesne osobe . Smrt Smail-age Čengića je ep u pet pjevanja objavljen 1846.dijelu on iskazuje svoje duševno stanje nakon njene udaje. Bio je prvi hrvatski ban pučanin. Djela: Mažuranić je pisao pjesme najpoznatiji je po epu SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA. Pjesnik opjevava preobražaj ljubavi od zemaljske i tjelesne do nebeske. Polazište epa stvarni je povijesni događaj o kojem je Mažuranić mogao čitati jer se o njemu u ono vrijeme dosta pisalo. Tim izvorima valja dodati dva podatka koji su Mažuraniću pomogli pri ostvarivanju osnovne fabule – bila je to narodna pjesma o pogibiji Smail-age koju je sigurno Mažuranić poznavao te život u Bosni i Hercegovini pod turskom vlašću. 24. izražavanje osjećaja i povezivanje s motivima prirode – romantičarski elementi. promišljanje ljubavi i vlastitog života. autor je političkog spisa HRVATI MAĐAROM.Vraz izostavlja rimu i čuva samo pripjev. Gazela je nastala u arapskom pjesništvu na početku 7. navečer dolazi četa i napada tabor Smail-age koji pogiba. duhovne. Univerzal. Pjesnik sluti da se duša voljene žene javlja u novome tijelu i pruža mu mogućnost ostvarenja ljubavi i sreće. ponavljaju se riječi: U JESENI Otkud modre oči? -Pjesma se temelji na usporedbi dviju žena: crnokose i plavokose. Za svoga banovanja je reformirao školstvo i ostvario neovisnost sudstva. Ždral putuje k toplom jugu Ovaj pjesnički oblik nazivamo GAZELOM. šulja se noću prema sjedištu crnogorskog vladike kako bi se priključio osvetnicima ČETA – Crnogorci i Novica kreću se osvetiti se Smail-agi HARAČ – Smail-aga kupi harač mučeći i ubijajući siromašnu raju. pjevanje Gundulićeva OSMANA. starca Duraka koji ga se usudio savjetovati da pripazi jer da će se Crnogorci osvetiti NOĆNIK – sin starog Duraka.

Zagreb je.filozofske studije . U Zagrebu. zlatar Krupić ostaje sam i tužan.Jezik i stil – arhaizmi i turcizmi. ružan i zao. plemić i gospodar Medvedgrada.analitičke studije . drame. ruši i nestaje. feljtone. On mrzi Zagrepčane. jest Grga Čokolin. a vlastelin Stjepko umire u svom ruševnom dvorcu. potpuno sam. On je udovac i živi s kćeri jedinicom . do 1848. Pisao je pripovjetke.. Louis Lambert. Otac Goriot društveni roman . bez nasljednika i stanovnika. Grga otruje vodu i vrati je Dori. trgovci i činovnici. Oba oca .rođen je u Toursu . jer mu pružaju otpor i ne žele ga priznati kao svog gospodara. Dolazi Pavle i nalazi je mrtvu. On zamoli djevojku vode i ona mu je da iz svojeg vrča.ciklus je nastao po uzoru na Danteovu Božansku komediju . gospodaricu grada Samobora.jedan je od utemeljitelja realističkog romana .) Čuvaj se senjske ruke. Nakon Dorine smrti.Ljudska komedija podjeljena je na tri skupine: . mali grad u kojem žive obrtnici. nastaje njegov ciklus Ljudska komedija. Ona javno odbije njegovo udvaranje i to njega razbjesni. No. Knjiga završava opisom propadanja Medvedgrada. Prijan Lovro. Dora je mlada i lijepa. Jedan od Zagrepčana. 26.Dorom. pogotovo ne uz sina zlog Stjepka.značenje djela – Borba Smail-age i Crnogoraca postaje borba dobra i zla s piščevom idejom i vjerom u pobjedu dobra 25. rekavši joj da mu je dala ustajalu vodu i neka je proba. On je zapravo prvi hrv. Rođak Pons. Diogeneš.od 1829. Njih dvoje se zaljubi. te je gotovo svi sugrađani vole. Zlatar misli da se njegova kći ne treba vezati uz plemića. no to mu sve teže uspijeva. u vrijeme propasti feudalizma.protiv su te veze. Dora slučajno upoznaje Pavla Gregorjanca. djelo od devedesetak romana i pripovijedaka . Balzac: Otac Goriot . Vlastelin ne želi da se njegov sin oženi građankom Zagreba. pisac koji je svjesno radio na stvaranju čitateljske publike.studije društvenog života . Djevojka je popije i umre. odmah pokraj Kamenitih vrata. u Šenoinom romanu. Priča Šenoinog romana "Zlatarovo zlato" odvija se u starom Zagrebu. svoju zlatarsku radnju ima Petar Krupić. Nedugo zatim. koji je posebno zainteresiran za Doru.sina Stjepka Gregorjanca. Novcem i obećanjima. Osim toga. Propale iluzije. Jedne večeri. svojem sinu namjenjuje drugu ženu . Gradom pokušava gospodariti Stjepko Gregorjanec. Dori se Čokolin ne sviđa jer je star. Šenoa: Zlatarevo zlato najčitaniji je hrvatski pisac svih vremena.Petar Krupić i Stjepko Gregorjanec . mladog plemića i nasljednika gospodara Medvedgrada . koji se. na Dorina vrata dolazi maskirani Grga Čokolin. Pavle Gregorjanec pogine u ratu s Turcima. Kletva. Seljačka buna.plemkinju Klaru. oni uspijevaju nagovoriti Grgu Čokolina da im pomogne u ostvarenju njihovog plana protiv Dore. izmjena deseteraca i osmeraca Univerz. Klara i Stjepko počinju spletkariti protiv mladog para. …Prvi Šenoin povijesni roman: Zlatarevo zlato (1871.djela: Filozofija braka.

milujući glave dvojce studenata misleći da su to njegove kćeri kćeri mu nisu došle niti na sprovod.jedan je od začetnika moderne proze. i zao i dobar čovjek. monološko-asocijativnog tipa romana . on je ubija sjekirom Nailazi i staričina sestra Lizaveta. i kad više nema što dati kćerima.koristi tehniku unutarnjeg monologa .jedan od predstavnika ruskog realizma .tri fabularna tijeka: 1. zatvorenik Vautren i njegovi poslovi ideja . Zločin i kazna monološko-asocijativni tip romana tema – zločin i kazna glavni lik – Raskoljnikov – oksimoronski lik (u jednom je liku i zločinac i darežljivac. Psihološkog realizma . osiromašeni tvorničar tjestenine Goriot je dao sve što je imao svojim bogatim kćerima koje ga posjećuju samo kad ga trebaju Rastignac želi uspjeti u društvu i preko svoje tetke dospijeva u najotmjeniji pariški salon gđe Beausenat Rastignac nailazi na blještavilo i sjaj i u toj se sredini želi održati uz pomoć žene – ljubavnice Najprije mu se svidi starija Gotiotova kći. nego ga je naprotiv učvrstilo u namjeri da se suoči s tim svijetom i da ga upozna 27. Idiot. a studenti su snosili i troškove pogreba to ipak nije pokolebalo Rastignaca da odustane od ispreznog visokog društva.sreća nije izvan čovjeka. on ubija i nju Zahvaljujući povoljnim okolnostima Raskoljnikov neprimjećen odlazi iz kuće . tj. Goriot umire Rastignac je osobno otišao Goriotovim kćerima s molbom da posjete umirućeg oca ovakvo realno razmišljanje i spoznaja o prevom licu njegovih kćeri kod Goriota traje vrlo kratko. gđa de Restaud udana za grofa Restauda No gđa de Restaud već ima ljubavnika – mladog de Traillesa Rastignacusu njezina vrata zauvijek zatvorena jer je pred njom i njezinim mužem spomenuo Goriota Vikontesa de Beauseant i vojvotkinja de Langeais daju Rastignacu upute za život u Parizu One mu najprije govore o grofici i grofu de Restaud Kad ostane bez ičega.začetnik tzv. Rastignac i njegov uspon u društvu 3. Goriot i njegovo propadanje u društvu 2.djela: Braća Karamazovi. i prijestupnik i mislilac) Raskoljnikov na kraju kroz ljubav i vjeru pronalazi sebe i svoje iskupljenje Nakon unutarnjih kolebanja Raskoljnikov se odlučuje na zločin Staričinu nepovjerljivost uklanja time što je uvjerava da je donio obećani zalog Starica ga pušta u stan. u kojem živi i starac Goriot. Dostojevski: Zločin i kazna . on umre utješen. poslale su prazne kočije. nego u čovjeku student Eugene Rastignac stanuje u pansionu gospođe Vauqer.

dobra.ženi se. Djetinjstvo. osobito nakon što je u časopisu „Periodična besjeda“ pročitao Raskoljnikovljev članak o zločinu Raskoljnikov objašnjava Petroviču glavne misli iz toga članka Raskoljnikovu su došle sestra i majka. Paralelnog romana zbog dviju paralelnih fabula Prva je ljubav Levina i Kiti. putovao Europom i zatim se vratio rodnom mjestu . biva osuđen na osam godina kazne u Sibiru. Sevastopoljske priče trilogija. oni krše zakon i imaju prevo na neposluh jer će važnost i vrijednost njihova čina spoznati tek budućnost.sudjelovao je u Krimskom ratu. shvaća da će se njegov život temeljiti na ljubavi i vjeri i da je on kao pojedinac spašen a ne izgubljen Razlozi ubojstva: socijalni – siromašni student sa samoga dna petrogradskoga društva ne želi se okoristiti zločinom. obični – materijal koji služi za održavanje vrste. Rat i mir. pokorna i pobožna.sedamdesete godine 19. a druga Ane i Vronskoga . sestra se trebala udati za sebičnog i pokvarenog Lužina Raskoljnikov uviđa da se ona odlučila na taj brak kako bi mu novčano pomogla Zahvaljujući Raskoljnikovu te su zaruke razvrgnute i Dunja se udaje za Raskoljnikovljeva prijatelja Razumihina Raskoljnikov strašno trpi. Mladost romani. neobični – oni koji imaju snage u svojoj sredini reči novu riječ. rastresen je i opterećuje ga ubojstvo Zbližava se sa prostitutkom Sonjom Mermeladovom koju je gladovanje obitelji prisililo na prostituciju Sonja – tiha. da ih ne iskorištavaju lihvari psihološki – Raskoljnikov dijeli ljude na obične i neobične. st. posvećuje obitelji i pisanju . ANA KARENJINA .problem braka i obiteljskog života vrijeme radnje.umire od upale pluća .odrastao u plemićkoj obitelji . Raskoljnikov sebe smatra neobičnim čovjekom moralni – Raskoljnikov smatra da ima (kao neobičan čovjek) pravo na zločin i da se to ne kosi s njegovom religioznošću posljedica zločina – Raskoljnikova psihička i živčana rastrojenost 28. Dječaštvo.izbačen je iz crkve zbog propagiranja „Prvotnog Kršćanstva“ . osoba kojoj Raskoljnikov priznaje zločin Ona ga nagovara da prizna ubojstvo i okaje ga kaznom Raskoljnikov to i čini.Istražitelj Porfirije Petrovič sumnja u Raskoljnikova. nego pomoći drugima koji su u istoj situaciji kao i on. LAV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ.djela: Priča o jučerašnjem danu. Ana Karenjina. kamo ga prati Sonja U kaznionici u Sibiru dolazi do njegove unutarnje promjene.Petrograd i Moskva Ovo je tip tzv. Uskrsnuće tema. mirna. Mjesto radnje .

Fiškal vrsta djela – roman. Baruničina ljubav. Ladanjska sekta. U REGISTRATURI . a na kraju i sebe Bila je nesretna jer u braku koji je dogovoren ne pronalazi ljubav i sreću Pravu dubinu svoje nesreće i spoznaju o nedostatku ljubavi ona otkriva tek u trenutku kad je zavoljela Vronskoga Bezgranično voli sina Serjožu i cijelo je vrijeme razapeta između ljubavi prema njemu i prema ljubavniku Ona nije žena koja racionalno odlučuje. uzda se u sudbinu i uvijek očekuje da je netko drugi vodi U tome i leži njena tragedija i nemogućnost pronalaženja unutarnje ravnoteže Sve je to još više potencirano licemjernim stavom društva u kojem je ljubav opća pojava Vronskom je kao muškarcu i dalje omogućen pristup u društvo.bavio se politikom . U registraturi. Među žabari. Seoski učitelj Romani. pravo na osvetu ima samo Bog Roman započinje rečenicom: „Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu. ANTE KOVAČIĆ. svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način“ Tolstojevština – svjetonazor nazvan po Tolstoju. koja se također zapošljava u gradu Laura moli Ivicu da se pomire i započnu novi život. poslije Vronskoga .potječe iz seljačke obitelji . godini života . utječe na moralne poglede i društveni život 29. a vezan za njegove prosvjetiteljske napore da reformira život na selu. a ona mu se osvećuje U skljedećem ulomku opisuje se Ivičimo vjenčanje s Anicom . a poanta je u tome da nijedan čovjek nema pravo biti moralnim sudcem drugom čovjeku. Ljubljanska katastrofa. tri dijela tema – djetinjstvo i školovanje darovitog seoskog dječaka Ivice Kičmanovića prvi dio – započinje opisom registrature u kojoj radi već ostario Ivica Kičmanović pripovijedanje započinje prikazom Ivičina djetinjstva i školovanja na selu nakon toga opisuje se njegov odlazak u grad na školovanje u drugom dijelu – Ivica se vrača na selo nakon nekog vremena dolazi i Laura s kojom Ivica živi nevjenčano ona donosi mnogo novca koji je uzela Meceni nakon što ga je ubila ubojstvo je prikriveno zbog požara u kojem je izgorio Mecenin dom iznose se prilike na selu i Ivičin ponovni povratak u grad radi završetka školovanja u trečem dijelu – Laura postaje hajdučica Ivica započinje vezu sa susjedovom kćerkom Ančicom.djela: Novele. a Anu odbacuju i izoliraju Moto romana – „osveta je moja i ja ću je vratiti“ (Biblija).student prava .U središtu priče je ljubavni trokut Karenjin – Ana – Vronski koji se završava tragično Aninom smrću Ana najprije krivi muža za svoju nesreću.umire u duševnoj bolnici u 36. no on je odbija.

nego život na selu) 30. st. majkom Valpurgom i njenom kćeri Lucijom. Pod Nehajem. Nezasitnost i bijeda vrsta djela . . SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ rođen u Senju. ali i mjesto koje omogućuje lagodniji i lakši život.dio života proveo je u Zagrebu .najplodniji je pisac hrvatskog realizma . nježnost i ljubav prema majčinoj moralnoj čistoći i požrtvovnosti. POSLJEDNJI STIPANČIĆI . Dva svijeta. J. a obje se nalaze na kraju svoga životnog puta u sljedećim poglavljima pisac nas vraća u njihovu prošlost i prošlost obitelji postupkom retrospekcije propast obitelji opisana je kroz propast svakog člana pojedinačno: 1) otac Ante propada i politički i ekonomski 2) sin Juraj izdaje obitelj i domovinu 3) kći Lucija propada zbog ljubavi i bolesti 4) Valpurga u pogledu materinstva. umro u Sarajevu najvažniji pjesnik hrvatskog realizma autor oratorija Prvi Grijeh školovao se za svećenika u Rimu.djela: Romani.prozvali su ga hrvatskih Balzacom zbog izvanrednog dara zapažanja i širine zahvata u hrvatsko društvo sredinom 19.umro je od tuberkuloze . Schumpeter) kao uvjereni pravaš u Hrvatskoj nije mogao pronaći zaposlenje pa odlazi u Bosnu uređuje književni časopis Nada radi u Livnu.Roman završava tako da Ivica Kičmanović zapali registraturu te i sam u njoj izgori Jedan od osnovnih problema u djelu je odnos između sela i grada Ivica Kičmanović razapet je između sela i grada ()selo za njega predstavlja idilu djetinjstva.društveni ili socijalni roman. plemićkog roda i bogatstva iako je u središtu piozornosti obitelj Stipančić pisac u sklopu fabule dotiče niz problema koji su indirektno utjecali na njihovu propast to je prije svega razvoj Rijeke kao glavne luke pod Mađarskom upravom 31. Podgorske pripovijesti. roman obitelji tema – propast patricijske i patrijahalne obitelji Stipančić patriciji – pripadnici gradske trgovačke aristokracije roman ima 16 poglavlja u prvom se dijelu upoznajemo sa ženskih likovima. Tito Dorčić. Iz velegradskog podzemlja. Bjeljini i Sarajevu . Pavao Šegota. Zapreke.potječe iz obitelji češkog doseljenika . mjesto iskrivljenih ljudskih vrijednosti. VJENCESLAV NOVAK. a zatim nastavlja školovanje u Hrvatskoj i postaje učitelj (pomogao mu je biskup J.svirao je orgulje i proučavao povijest i teoriju glazbe . Posljednji Stipančići Pripovijetke. a grad postaje mjesto nemorala i grijeha.

Vidici i putovi. „sivilo duše“ 33. Pobuna (Prosvjed) 6. Iverje. a to je traganje zaljepotom ružnoga Zbirka se našla na sudu zbog povrede građanskog morala Baudelaire je platio novčanu kaznu od 300 franaka i iz zbirke morao izbaciti 6 pjesama Zbirka danas sadrži 200. Pariške slike 3. CHARLES BAUDELAIRE. Vino 4.).bavio se i kritikom. Bugarkinje. politički pravaš. zlovolja. Spleen Pariza – zbirka lirskih pjesama u prozi (1869.nazivali su ga prokletim pjesnikom . Izabrane pjesme i Trzaji.Dio života proveo je izvan Hrvatske u Švicarskoj. dosada.) Cvjetovi zla – ima oksimoronski naslov. kritičar 1892. Spleen i ideal 2. Iverje. Pjesme Putopisi. posmrtno je objavljena zbirka Pjesme Kranjčević je prvi hrvatski pjesnik koji hrvatsku poeziju uzdiže na europsku razinu 32. Umjetni rajevi (1860. liričar. sumornost. (stvaralački opus) boem. a zaslužen je i za Poeovo otkrivanje europi . ANTUN GUSTAV MATOŠ.tuga. kritičar i polemičar Kasno je počeo pisati pjesme. putopisac.). Novo iverje i Umorne priče .djela: zbirka pjesama Cvjetovi zla (1857. u časopisu Vijenac pripovijetkom Moć savjesti Svestran je hrv. CVJETOVI ZLA . Smrt spleen – eng. Moć savjesti – jedno od obilježlja početka moderne Zbirke pripovijedaka. Umorne priče Zbirka pjesama. Naši ljudi i krajevi . Novo iverje.rođen i umro u Parizu . Cvjetovi zla 5.predstavnik je simbolizma i začetnik modernog europskog pjesništva . Književnik.tinjak pjesama koje su raspoređene u 6 ciklusa: 1. napisao je 80 pjesama od kojih su 53 soneta Posljednja Matoševa pjesma Nokturno pronađena je na samrtničkoj postelji Umire u Zagrebu Djela: Zbirke novela.zbirke pjesama. Francuskoj i Srbiji Prvi put se u književnosti pojavio 1892.

do 1928. bio je dramaturg u Hamburgu. a od 1912. ravnatelj Drame HNK . Grazu i Beču Zbog sudjelovanja u spaljivanju mađarske zastave biva uhićen i osuđen na 4.profesor je na Glumačkoj školi te od 1927. Potječe iz imućne građanske obitelji slovenskog podrijetla Studirao je pravo u Pragu. u vagonu i hotelu smrtno bolesna Djevojka boravi na terasi te se prisjeća dana provedenih u internatu prisjeća se voljene prijateljice Kristine koju je tamo upoznala te ludih mladenačkih snova i nadanja koja su dijelile Djevojka se opire sestrinim prijedlozima da uđe u kuću. svet. Gospođa Walevska.Begović je zacijelo uzeo u obzir izvorna značenja ovog imena On unaprijed predlaže Djevojku – znak neokrnjene čistoće. Dunja u kovčegu. redatelj i dramaturg u Beču . na pragu života Agneza još ništa nije realizirala i djeluje kao blag i plah nagovještaj neke mogućnosti . Bez trećega Romani. znači janje .Radio je kao profesor u Splitu i Zadru . do 1911. mjeseca strogog zatvora Bio je odvjetnik Umro je vrlo rano u 34 godini života zbog pomračenja uma.34. Knjiga Boccadoro Drame.rodio se u Vrlici .Djela: Lirika. Znači čist. god. 1925. mjesto radnje – na terasi raskošne vile okružene parkom. Dva bijela hljeba drama (tragikomedija) u devet slika tema – predviđanja smrtno bolesne Djevojke (Agneze) vrijeme radnje – započinje u ljetno predvečerje.Od 1909. pod ne do kraja razješnjenim okolnostima u duševnoj bolnici u Vrapču Djela: Pjesme 35. kreposan. „Agnus“ lat. Sablasti u dvorcu Novele. nedužan. Kvartet. VLADIMIR VIDRIĆ jedan od najistaknutijih lirika moderne rođen je u Zagrebu 1875. uporna je u očekivanju „pustolova pred vratima“ On simbolizira goruću nadu za životom te iščekivanje prave ljubavi Djevojka tone u deliričan san gdje joj se javlja Neznanac koji simbolizira smrt On joj nudi mogućnost ostvarenja posljednje želje Ona odabire ljubav kao svoju posljednju želju na što je Neznanac upozorava te joj govori da je veličina ljubavi upitna Kasnije se isprepliću realnost i irealnost Simbolika imena: Begović djevojku zove Agneza – „Agnos“ grč. MILAN BEGOVIĆ. vraća se u Zagreb . Svadbeni let. Amerikanska jahta u splitskoj luci. Giga Barićeva i njezinih sedam prosaca. Pustolov pred vratima. Božji čovjek.Godine 1920. PUSTOLOV PRED VRATIMA (1876 – 1948) .

predstava u predstavi. FRANZ KAFKA.odstupanje od tradicionalne drame: a) na planu sadržaja (ispreplitanje stvarnog i nestvarnog.asocijativni tip romana Combray je ime koje Proust koristi za stvaran gradić Iliers (Ilie) u kojem je on provodio praznike teta Leonie daje mu komadić kolača mala „madeliene“ koji umočen u lipov čaj uspijeva u pripovjedaču oživjeti uspomene na djetinjstvo Proust je prvi pisac koji je sjećanje učinio razlogom. bio je vrlo introvertna (povučena) osoba . Romana rijeke (roman fleuve): 1) Put k Swannu 2) U sjeni procvjetalih djevojaka – 1918.Bolovao je od asme 37. st. lik) b) na planu izraza ( podijeljenost drame na slike. Filozofa Henrya Bergsona) Osjetilnom doživljajima (okusom i mirisom) Proust uspijeva iz podsvijesti izvući neke događaje iz prošlosti koje ponovno proživljava u sadašnjosti i to još intenzivnije nego prije jer im prilazi obogaćen novim iskustvima i spoznajama i može slobodno upravljati njihovim trajanjem Proust uvodi i tehniku unutarnjeg monologa i stvara monološko.. – Goncourtova nagrada (gonkurova) 3) Kod Germantesa 4) Sodoma i Gomora 5) Zatočenica 6) Iščezla Albertina 7) Pronađeno vrijeme Proust afirmira novi tip proze – esejizirana proza – odnosno roman esej Napušta klasičnu fabulu. njegovo odrastanje obilježili su brojni sukobi s ocem Kafka je cijeli život proveo kao osamljenik. a u pripovijedanje unosi lirske i diskurzivne dionice Umjesto na fabulu pozornost usmjerava na raščlanjivanje sjećanja i uspomena Roman je pisan kao autobiografska proza i to je njegov pokušaj da nadvlada prolaznost i smrt novim poimanjem vremena (pod utjecajem franc. Autor ciklusa od 7 romana „U traženju izgubljenog vremena“ Ukupno se radi o 4500 stranica i to je primjer tzv. COMBRAY rođen i umro u Parizu najveći francuski romanopisac 20. smrt se javlja kao osoba. PROCES. sadržajem i središtem jednog velikog djela Umjetničko djelo je prema Proustu jedina mogućnost prerastanja samoga sebekojoj bi svaki umjetnik trebao težiti i to ne samo da bi izrazio sebe nego da bi opravdao svoje postojanje . života i smrti. u židovskoj obitelji u kojoj se govorio njemački jezik doktorirao je na pravu bolovao od tuberkuloze. MARCEL PROUST. važnost glazbe) 36. PREOBRAŽAJ rođen u Pragu.

20.st. a posebno nakon II. jer tako može nesmetano obavljati svoj posao u banci .-tih god. zbunjuje obitelj. a koju je potrebno ako je ikako moguće sakriti efekt začuđenosti Kafka postiže tim što sve opisuje u okvirima onoga što je moguće u svagdašnjem svijetu. a upravo je taj svijet takav da više nikoga zapravo i ne iznenađuje iako je Gregor od početka pripovijetke kukac.. njegova obitelj postaje aktivna i doživljava preobrazbu time što počinju normalno živjeti i raditi kod Gregora nema pobune ili pokušaja da se nešto promjeni.Kafka za života nije prepoznat kao veliki pisac. dopušteno mu je da ide na posao uskoro Jozefa telefonski pozivaju na zakazano saslušanje u nedjelju. najpoznatija je Preobražaj Oporučno traži od Maxa Broda da spali svu njegovu književnu ostavštinu Brod je ta njegova djela ipak objavio. on do smrti zadržava sva ljudska obilježja (on tuguje. rata za Kafku je svrha umjetnosti opisivanje onoga što jest i kako jest. na Jozefovo inzistiranje da sazna zašto je uhićen odgovaraju da su oni samo niži službenici suda i da ne znaju ništa o njegovu slučaju ali. nego se jednostavno miri sa sudbinom Kafkin stil je vrlo jednoličan. on ne eksperimentira pripovjedačkim tehnikama Običnim riječima pripovijeda o neobičnom Govori o užasu koji nikoga ne užasava i to se zove načelom negativne eksplozije (tamo gdje se udar očekuje on izostaje) U djelu prepoznajemo obilježlja: nadrealizma – halucinantna vizija pretvorbe čovjeka u kukca ekspresionizma – osjećaj straha i usamljenosti egzistencijalizma – apsurdnim motivom preobražaja Kafka se koristi kako bi izrazio odnos obitelji prema pojedincu i tako pokazao položaj pojedinca u društvu dadaizma – Kafka intervenira u logiku svijeta opisujući kao normalno ono što je nenormalno PROCES čitav slučaj započinje uhićenjem glavnog junaka Jozefa K. ničim objašnjena. pati). svj. Pisma Mileni (Milena Jesenska) i romani Proces. pasivan i poslovno nesposoban. radi da bi otplatio dugove obitelji jednog dana probudi se preobražen u kukca ta preobrazba. a tumačenje je želio prepustiti drugima PREOBRAŽAJ glavni lik je trgovački putnik Gregor Samsa (samoća. Dvorac i Amerika (kritičari ih zovu „trilogija samoće“) . nesklon metafori. tim je njegova tragedija veća jer uviđa kako je njegovo žrtvovanje za obitelj dok je bio zdrav bilo suvišno kad je on postao kukac. usamljenost) savjestan je i marljiv. pravu slavu stječe 30. ali izostaju reakcije kakve bismo očekivali primaju to kao nesreću koja može zadesiti svakoga.Za života je objavio tek nekoliko pripovijedaka.

Gospoda Glembayevi. – imenovan je ravnateljem Leksikografskog zavoda u Zagrebu Djela: Zbirka pjesama. ulazi u katedralu gledajući slike u polumraku primijeti svećenika koji mu se čini kao da njemu ide održati propovijed K. ali Jozefa spopadne mučnina od atmosfere i on napušta zgradu jednog dana posjećuje ga stric Alfred K. rođendan dolaze dva gospodina i odvode ga do kamenoloma izvan grada Polože ga na kamen i ubiju mesarskim nožem 38. MIROSLAV KRLEŽA. Simfonije Dramski ciklus. ali ga svećenik zove imenom Predstavi se kao zatvorski kapelan i opominje ga da previše traži tuđu pomoć. prema slikaru. na koje je zakasnio sat vremena. i upozorava ga na to kako bi slučaj mogao loše utjecati na obitelj i odvodi ga svom starom prijatelju. – 1918. sve uvjereniji u to da mora sam preuzeti slučaj i sam se braniti odlazi slikaru Titorelliju. ali mu nikad ne govori u čemu je taj napredak.na suđenju. ali i da se na sudce može utjecati iza leđa osobnim vezama potpuno oslobođenje. odvjetniku Huldu kad su stigli Jozef se iznenadi kako je odvjetnik dobro upućen u njegov proces. Galicija. – 1932. osobito žensku Na Jozefov 31. Golgota. – 1981. GOSPODA GLEMBAJEVI (1893. ali mu to ne donosi olakšanje osjeća da njegov slučaj postaje sve kompliciraniji jednog dana dobiva nalog da pokaže nekom talijanu gradsku katedralu. ali i da je sud čvrsto uvjeren u krivicu optuženog i ne priznaje nikakve dokaze koji se iznose pred njega. uz pomoć augusta Cesarca izdaje časopis „Plamen“ ekspresionističkog naziva koji . U agoniji 1919. kojega mu je preporučio jedan tvorničar.) b) ekspresionističku (1918. nije moguće konačno se K. dramom Legenda Njegov književni razvoj prolazi kroz nekoliko faza: a) romaničko – simboličku (1914. ali odvjetnik mu odgovara da u sudskim krugovima kolaju glasine o njegovu slučaju često je posjećivao odvjetnika koji ga je uvjeravao da slučaj dobro napreduje.1950. se nepozvan uputi na sud. Vučjak. Legende Drame. ali talijan ne dolazi na vrijeme pa K. – 1926. U logoru. jedne večeri uputio odvjetniku s namjerom da mu otkaže punomoć. pokušava se obraniti žaleći se na nekorektne postupke suda i stražara u njegovu slučaju. u obitelji gradskog redarstvenog nadstražara U književnosti se javio 1914. ali tamo ne nailazi na nikoga jer se nije održavala sjednica susreće sudskog poslužitelja koji ga povede sa sobom. se digne i krene prema vratima. pa je K. ali na kraju saznaje da je sam sebi oduzeo povlasticu da bude saslušan iduće nedjelje K.) c) realističku ( 1926.) . i od njega saznaje neke činjenice o sudu.) rođen u Zagrebu.

do smrti u Zagrebu Književni rad započinje kao Matošev sljedbenik da bi se kasnije više poklonio Baudelairu i francuskim simbolistima U književnosti se javlja 1914. Splitu. otuđenja… Filipov lik autor je ostatio različitim postupcimaizravne i neizravne karakterizacije Prikazao je njegovo duševno stanje.nastale su u Parizu kao jedinstvena zbirka s pjesmama u zatvorenoj formi. objavljene su zbirke Lelek sebra (1920. a majka mu je najtajnovitija pojava njegova djetinjastva uz njegov povratak vezana su pitanja identiteta. a jednim djelom i romanueseju 40. Filipovim povratkom u rodni grad u njemu provaljuju davne uspomene. Beogradu. U agoniji i Leda 39. u prvome se činu razotkriva pravo lice Glembayevih i predstavlja uvod u sukob Drugi je čin vrhunac drame izražen u Leonovu sukobu s ocem Ignjatom Treči se čin odigrava oko odra mrtvog Ignjata Glembaya. do 1930. ljubavi. 1914. – 1930. Splitu i Zagrebu Živio je u Parizu. POVRATAK FILIPA LATINOVIZCA moderan roman o povratku obiteljskom domu slikara Filipa Latinovizca koji se vraća svome domu nakon 23 godine izbivanja u inozemstvu roman započinje s retrospektivom.. svijest i podsvijest Roman pripada monološko – asocijativnom tipu romana.izlazi samo te godine drama u tri čina radnja se zbiva jedne noći 1913. prevoditelj.) . godine u kući bankara Ignjata Glembaya nakon svečane proslave obljetnice njegove firme Glembay Ltd.). obuhvaća 11 novela i 3 drame Dramsku trilogiju čine drame Gospoda Glembayevi. TIN (AUGUSTIN) UJEVIĆ istaknuti hrvatski pjesnik. osamljenosti dominira motiv žene i planktonske ljubavi (to je imaginarna žena koju pjesnik uzdiže na pijedestal i svi . mućno sjećanje na trenutke kada ga je majka izbacila na ulicu on je ostao zahvćen nemirom i kompleksom jer ni nakon četrdeset godina nema odgovora na pitanje tko mu je otac. opterećenoga glembayevskim kompleksom. a objavljene su zasebno u Beogradu . Makarskoj. završava tako da Leone škarama prereže vrat barunici Ciklus o glembajevima pisan je od 1926. u trenutcima iskazivanja „brodoloma“ glembajevske tvrtke. a od 1940. MIROSLAV KRLEŽA.uz motiv sebra (roba) i teme trpljenja. umjetničkog stvaranja. To je noć u kojoj se potpuno razotkriva nemoralni život Glembayevih i njihovo propadanje – kako financijsko tako i moralno i biološko Dolaskom sina Leonea – umjetnika. i Kolajna (1926. pripadnosti društvu. Mladoj lirici Kritika njegovo stvaralaštvo obično dijeli u dvije faze: 1. u Hrv. kritičar i esejist. profesionalni pisac i boem školovao se u Imotskom. Sarajevu. slikara i boema – u obiteljski dom poslije jedanaest godina.

. Jesenjina . Žedan kamen na studencu Kritika ga smatra posljednjim pjesnikom hrvatskog i europskog modernizma.). Blagdan žetve.Cesarićev pjesnički izraz vrlo je jednostavan i on se pridržavao Schopenhouerova (Šopenhaurova) savjeta da običnim riječima treba kazati neobične stvari . Slap. izraz dubokog proživljavanja života na način da obične detalje iz svoga života uzdiže na razinu općeljudskih vrijednosti Njegovi su stihovi elegični jer u sebi uvijek nose tragičan osjećaj prolaznosti života Iako se sam nazvao pjesnikom srca ne možemo reći da je on sentimentalan pjesnik zbog ironije.st.Njegova lirika je ispovjednog karaktera. ali i autoironije koja je često prisutna u njegovim stihovima Pisao je uglavnom slobodnim stihom čime pojačava neposrednost izraza Njegovi su stihovi ipak muzikalni i imaju neki svoj unutarnji ritam Pjesme poput pjesničkih zapisa imaju zabilježeno i mjesto i vrijeme nastanka .to je misaona lirika i mješavina ekspresionizma. futurizma i nadrealizma Tinova esejistika objavljena je u zbirkama 1938. Pepeo srca. npr. objavljenu 1931. Od tada je objavio više samostalnih pjesničkih zbirki kojima se nameće kao samosvojna pjesnička ličnost ne samo svojom tematikom nego i načinom svoga pjevanja Zbirke: Lirika (1931. Dani djetinjstva. – 1950. – 1980. pjesničkim genijem i čarobnjakom stiha 41. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ (1905. esejist i prevoditelj . JAZU (danas HAZU) Prepoznaje kao izuzetno pjesničko ostvarenje . – objavio je zbirku pjesama Rukovet i 1954. i dr.. .bio je pjesnik. – Skalpel kaosa i Ljudi na vratima gostionice 1945. našim posljednjim enciklopedistom. pod nazivom Lirika. Ojađeno zvono 1933. Srebrne svirale. Moj prijatelju. imotskim Baudelairom.-tih godina kad je objavio zbirke Auto na korzu (Šetalište) 1932. Puškina. – mu je zabranjeno objavljivati 1950. Prsten.) . Voćka poslije kiše. Povratak.prevodio je najviše ruske i njemačke pjesnike.njegovi ljubavni stihovi zapravo su izraz najdublje nemoći u odnosu prema ženi) 2. ali i pjesnik koji je izrazito osjetljiv na socijalnu nepravdu .on je pjesnik ljubavi.njegovu prvu samostalnu zbirku. Tuga zemlje. vedrine.majstor lirske minijature.posljednji je hrvatski romantičar. i uz Krležu. bio je poliglot. Goli časovi 42. prve su mu pjesme objavljene u zajedničkoj zbirci Lirika šestorice 1931. Sunce nad oranicama.-tih godina 20. izravni lirski nasljednik Vidrića i Matoša .) pripada generaciji pjesnika koja se u književnosti javlja početkom 30. zovu ga još i virtuozom stiha. pjesnik grada. . DOBRIŠA CESARIĆ (1902. druga faza započinje 30.zbirke: Spasena svjetla. ide u red najomiljenijih i najčitanijih hrvatskih pjesnika .

Prokleta avlija. Kratki roman ili duža pripovijetka Djelo ima prstenastu kompoziciju po koncentričnim krugovima što znači da je svaki motiv obuhvaćen širim pripovjedačkim krugom. sitnog kriminalca. makar fiktivna. Put Aleje Đerzeleza. Priča o vezirovu slonu. osjećaju ga na neki način svojim Od Haima. U Hrvatskoj mladoj lirici. fra Petar doznaje tragičnu sudbinu mladog turčina Ćamila Ćamil je razočaran životom i neuzvraćenom ljubavlju pronašao utjehu u proučavanju prošlosti. Djela: Poezija. Nemiri Proza. to se još zove i priča u priči Kritičari kažu da je to i roman-nar – u romanu ima više manjih epizoda koje bi mogle stajati zasebno. Omer-paša Latas (objavljen posthumno) djelo objavljeno 1954.Obojica su zapravo bili zatvorenici bez krivice. IVO ANDRIĆ. točnije sudbine Džem-sultana da bi se na kraju potpuno identificirao s njime Džem-sultan je bio brat Bajazita koji ga je proglasio maloumnim i dao zatvoriti kako mu ne bi ugrozio vlast Kako je tadašnji sultan također imao brata kojega je držao zatvorenoga. zatvoreni samo zato što su mislili svoje misli Prokleta avlija je prikaz totalitarne države u kojoj postoji samo privid pravde Vlast uklanja sve koji su prijetnja državi. Ex ponto. PROKLETA AVLIJA Rodio se u Dolcu pokraj Travnika Studirao je filozofiju. odnosno prikaza čovjekova prokletstva kroz vjekove i položaje čovjeka u svijetu neslobode Prokleta avlija je zloglasni Carigradski zatvor u kojemu je fra Petar iz Kreševa bio zatočen dva mjeseca pod optužbom da je austrijski špijun Upravitelj Proklete avlije bio je Latif-aga koji je u mladosti i sam bio kriminalac Već prve godine stekao je nadimak Karađoz po grotesknoj ličnosti Turskog kazališta „Sjena“neobičan je bio i njegov stav prema krivnji jer je smatrao da nedužnih nema i da su svi za nešto krivi On je osobit kao upravitelj. krugova: 1) Andrić priča o Prokletoj avliji 2) Fra Rastislav priča o fra Petru 3) Fra Petar priča o Prokletoj avliji 4) Haim priča o Ćamilu 5) Ćamil priča o Džem-sultanu ovo je i simbolična slika pakla. Ćamilovo proučavanje povijesti postaje sumnjivo vlastima i završi u Prokletoj avliji .Zavičaj i djetinjstvo na selu su polazište i najsigurnije životno uporište kojima se Tadijanović uvijek vraća svojim pjesmama Pseudonim pod kojim se javljao je Morgan Tadeon 43.pa čovjek može nastradati samo zato što misli svojom glavom . iako ga zatvorenici mrze. ima 5 pripovj. Travnička Kronika. Na Drini ćuprija. slavistiku i povijest Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961.

Raymond moli Mersaulta da joj napiše pismo kako bi se vratila.Po svršetku srednje škole upisao je filozofiju . dolazi u Francusku i nakon kraćeg vremena provedenog u listu Paris-Soir pokreće s nekoliko prijatelja ilegalne novine Combat (Boj). romani: Kuga (1947.razdoblje pobune. Caligula (1944. pušeći i ispijajući bijelu kavu te razmišljajući što rade njegovi kolege u Alžiru idućeg dana. god.francuski pripovjedač. poslije objeda muškarci odluče prošetati plažom . dramatičar.rodio se u Alžiru od oca Francuza i majke Španjolke . Pravednici(1950. čovjeka o kojem svi pričaju da je svodnik i da pripada alžirskom podzemlju iako se on predstavlja kao skladištar.) .U Massonovoj vikendici društvo se dobro zabavlja.1960.napustivši novinarstvo Camus se potpuno posvećuje književnom radu .njegovo stvaralaštvo djelimo na razdoblje apsurda i razdoblje pobune .1957. dobio je Nobelovu nagradu za književnost .44.) roman: Stranac (1942. esej: Mit o Sizifu (1942.) . dolazi do tučnjave a Raymond biva ranjen nožem .Na njihovo veliko iznenađenje susreću Arape.razdoblje apsurda. Mersault susreće svog susjeda Raymonda Sintesa.). Pad (1956. Mersault pristane mir i tišinu nedjeljnog popodneva prekinuli su buka i urlici iz Raymondova stana tek će dolazak policije zaustaviti Raymonda u brutalnom zlostavljanju svoje ljubavnice još istog dana Mersault odlazi na policiju kako bi dao iskaz u Raymondovu korist U znak zahvalnosti Raymond poziva Mersaulta i Mariju da provedu sljedeći vikend kod njegova prijatelja Massona u vikendici blizu Alžira Pri polasku na izlet primjećuju skupinu Arapa . ne pokazujući tugu ili bar sažaljenje noć uz majčin odar provodi dremuckajući.) radnja se zbiva u Alžiru roman je pisan u prvom licu glavni lik u romanu.) drame: Nesporazum (1944.). vijest o majčinoj smrti prima krajnje ravnodušno. poginuo je u automobilskoj nestreći . mladić Mersault. njihov odnos svodi se na fizički idućeg tjedna. – 1960. STRANAC (1913. ALBERT CAMUS. u kojima piše o najvažnijim pitanjima francuskog društvenog i političkog života . odlazi u lučko kupalište gdje upoznaje Mariju Cardonu. vrativši se posla kući.). kako ih promatra . i poziva ga na večeru tijekom razgovora Mersault saznaje da Raymond ima problema sa svojom ljubavnicom i da se radi nje potukao s njenim bratom budući da ga je ljubavnica napustila. esejist i novinar .1940. djevojku koja je nekad radila s njim i koja ga fizički privlači. među kojima je i brat bivše Raymondove ljubavnice.) drame: Opsadno stanje (1948. a željan osvete radi njezine nevjere.

pod nazivom Smijeh od smrti jači U zbirci Krv svjedoka nalaze se feljtoni u kojima govori o ljubavi i poeziji 2001. 100 soneta – prva zbirka koja je zapisana. zbirkom Zore i vihori. ali na Mersaultov nagovor odustaje. pa je nastala zbirka Apokaliptične basne Zbirka pjesama koju kritičari nazvali svojevrsnim testamentom objavljena je 1997.st. u međuvremenu se arapi povlače Mersault ostaje sam na plaži. Olovni golub. s njim polazi i Mersault. Koralj vraćen moru.-tih god. on vadi revolver i puca u arapina. o samoći i nemiru tijela Zbirke: Vidrama vjerna. posjećuje ga svećenik ne bi li ga privolio na pokajanje Mersault. najprije jednom a zatim još četiri puta Drugi dio romana se odvija u zatvoru i sudnici Za vrijeme istrage koja traje jedanaest mjeseci. to je poetski prvijenac Vesne Parun prepun neobičnih metafora. kontrastna knjiga sastavljena od dva emocionalna niza: 1) ljubav i priroda 2) stradanje i smrt tijekom života objavila je preko 50 knjiga u kojima prevladavaju ispovjedni stihovi već u ranim pjesmama ima naznaka gorčina i ljubavne osamljenosti koja će obilježiti njezin kasniji rad središnja zbirka je Crna maslina objavljena 1955. god. Ropstvo. svjestan da je to apsolutni kraj 45. okušala se i u sonetnoj formi. Mersault ne daje nikakvo objašnjenje za počinjeni zločin I istražitelj i branitelj zbunjeni su izostankom kajanja i potpunom indeferentnošću prema vlastitom životu. kod izvora susreće ponovno onog arapina koji je ranio Raymonda. 20. sud ga proglašava krivim i osuđuje na smrt Mersaultovo ponašanje na majčinom pogrebu poslužilo je kao dokaz njegove bešćutne nemoralnosti i odredilo težinu kazne Osudu na smrt Mersault prima mirno i ravnodušno U noći prije nego što će mu odrubiti glavu. objavila je autobiografsku prozu pod nazivom Noć za pakost – moj život u 40 vreća U ljubavnim pjesmama Vesne Parun žena nije samo predmet ljubavi nego njezin akter Antologijske su: Ti koja imaš nevinije ruke Mati čovjekova Djevičanstvo Psalmi nerotkinje . a nakon povratka Raymond ponovno poželi ići na plažu. VESNA PARUN suvremena hrvatska pjesnikinja u književnosti se javlja 1947.Masson vodi Raymonda da previje rane. Bila sam dječak. svjestan apsurda života i vlastitog postojanja. to odbija U smrt odlazi mirno. dolazi do novog susreta s Arapima Raymond želi ubiti Arapina koji ga je ozljedio revolverom. Ti nikad 70. Salto mortale Pisala je i satiričnu poeziju u kojoj iskazuje revolt nad banalnošću svakodnevnice. U toj zbirci je metaforičnost najjača kad govori o strahu i patnji ostavljene žene.

lukav i inteligentan. roman je građen od niza samostalnih pripovjednih epizoda. lik je iz grčke mitologije. Proze.Kiklop . Oko božje. Melkior je jedan od trojice kraljeva koji su se išli pokloniti Isusu u Betlehem Simboličan je i naslov romana . 1976. prijateljima i ljubavnicama ali i kroz njegove strahove „tijelo uronjeno u strah izgubi onoliko od svoje smrtnosti koliko teži istisnuti strah“ Njegovo ime ima biblijsku simboliku. RANKO MARINKOVIĆ. Kiklop. KIKLOP. nakon rata bio je direktor drame HNK i profesor na akademiji za dramske umjetnosti u Zagrebu (ADUZ). a opet nemoćan pred ratom On shvaća da je rat najveći apsurd jer dehumanizira svijet. Poniženje Sokrata Romani. Tri drame. Ni braća ni rođaci. a umro u Zagrebu 2001. god viški Voltaire za vrijeme rata interniran u logorima u Italiji. tokom svijesti i imaginarnim dijalogom . ali roman o krizi građanskoga društva U romanu se smjenjuju tehnike realističnog pripovijedanja sa unutarnjim monologom. a kad ne uspije na taj način glumi ludili Kad ga otpuste kao nesposobnog on opet nije zadovoljan pa se prijavljuje u vojsku ali ga ne primaju Melkiora upoznajemo kroz njegova lutanja Zagrebom. oduzima mu ljudsko i svodiga na animalno Zbog toga je simbolično njegovo puzanje u Zoopoils jer predstavlja kolektivno ludilo koje čovječanstvo vodi u apokalipsu i samouništenje Kiklop je antiratni roman. ljudožder. Zajednička kupka. Glorija. Never more Drame. Pustinja Eseji.Snažno je prisutna intertekstualnost (utjecaj jednog književnog djela na drugo) . Geste i grimase. a Melkior pokušava izbjeći mobilizaciju Izgladnjuje tijelo kako bi bio što mršaviji.- pseudonim Pave Versa 46. kroz njegove susrete s kolegama. kasnije u zbjegu el shatt. a esejistički dijelovi su uklopljeni u pripovijedanje Glavni lik je mladi kazališni kritičar i novinar Melkior Tresić Radnja romana odvija se u Zagrebu uoči II. Homerove Odiseje Kod Marinkovića je Melkior suvremeni Odisej. svj.ratnik. je adaptiran i praizveden u kazalištu Roman je ekranizirao redatelj Antun Vrdoljak Struktura romana izrazito je modernistička. rata. Nevesele oči klauna KIKLOP roman Kiklop objavljen je 1965. Pod balkonima. god. god. GLORIJA I RUKE rođen u gradu Visu na otoku Visu 1913. inače bio je član HAZU djela: Novele. Ruke.

on poziva mladu karmeličanku. VLADAN DESNICA. don Jere ga potjera. upozoravajući ga kako nije nimalo bezazleno što bi u tom teatru čuda trebala glumiti osoba sumnjive cirkuske prošlosti .Kad odlazi iz samostana don Jere udarcima uništava mehaničkog Isusa kojega je biskup u međuvremenu otkupio . optužujući don Jeru da je njegova ljubav sastavljena od straha i dječje okrutnosti . Zimsko ljetovanje (1950.kad u biskupiju dolazi bivši direktor cirkusa i Glorijin otac Rikard Kozlović nudeći svoj izum mehaničkog Isusa koji plače i uzdiše. koji je i sam kao mlad radio čudesa koja su završila neuspješno. Ljestve Jakovljeve roman-esej - . koja uspijeva odoljeti i očevim preklinjanjima da mu se vrati.) novele.Klasičnom dvojstvu na kojem počiva umjetnost. Proljeće u Badrovcu.). francuskog i ruskog djela: romani.Njegovoj ideji se suprotstavlja don Zane. a umro u Zagrebu diplomirao je pravo u Zagrebu neko vrijeme je studirao filozofiju u Parizu prevodio je s talijanskog. čak i koketira. pedesetih godine . sestru Magdalenu. prigovara joj da ne igra dobro svoju ulogu jer previše pozira. a nedostaje joj i nadzemaljske uzvišenosti u pogledu . a don Zane optužuje da mu je naum moralno problematičniji od mehaničke sprave jer manipulira živim čovjekom . don Jeri ne preostaje ništa drugo nego da gorko zaplače usred arene 47.iako se sve više svjetine okuplja oko Gospina oltara jer njen pogled magnetično djeluje na ljude. Fratar sa zelenom bradom pjesme. don Jere je sve više muči. PROLJEĆA IVANA GALEBA (1905. a nakon što je iznose četiri klauna.Mladi biskupov tajnik don Jere priprema čudo koje bi u poslijeratnim vremenima obnovilo vjeru . Olupine na suncu. Slijepac na žalu drama.Iako se po povratku u cirkus za prvu točku priprema godinu dana. ni don Jere koji se pojavljuje u garderobi prije njenog posljednjeg salta ne uspijeva je odgovoriti od nastupa .Nad njenim mrtvim tijelom kleči otac.sve očajnija Magdalena. a to je Eros – ljubav.don Zane postavlja Magdalenu u poziciju glume kipa na oltaru . i namjerava je staviti na oltar kao živi kip . Proljeća Ivana Galeba (1957. – 1967. Tu.radnja Glorije smještena je u samostanu u neimenovanu gradu na moru. Thanatos – smrt Marinković još dodaje i treći stup a to je Phobos – strah GLORIJA . Glorija više nema ni snage ni volje koje bi je oslobodile od straha. odmah pored nas.) rođen je u Zadru. inače bivšu akrobatkinju ba trapezu Gloriju. napokon odbacuje tu „ulogu“ i više ne želi biti marioneta.

rekonstrukcije atmosfere. u Sarajevu podijeljen na 73 poglavlja . jezično i stilski . Država božja radnja Brešanove drame zbiva se nakon drugog svjetskog rata u zaostalom selu Dalmatinske zagore – Mrduši Donjoj seljani odlučuju pripremiti predstavu Shakespearovog Hamleta oni ne razumiju Shakespearov tekst. PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA (1936. IVO BREŠAN. Galeb će tom razdoblju svoga života pridodati najviše pozornosti on je odlučio izvršiti nemilosrdnu autopsiju vlastite ličnosti. uspomene. slavistiku i filozofiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radio je kao profesor u Šibeniku od 1983. boja i mirisa Sama karakterizacija Ivana Galeba temelji se na protuslovljima. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1965. a iza svega stoji uvijek samo jedno pitanje. tko sam ja? Pripovjedna tehnika je pod dojmom Proustova romanskog ciklusa U potrazi za izgubljenim vremenom (mnoštvo unutarnjih monologa) i Desničin se lik retrospektivno vrača u svijet djetinjstva i mladosti i želi rekreirati prošle događaje Zbog toga važnu ulogu u djelu dobivaju asocijacije. proljeće – smrt. sjećanja.nastajao je u razdoblju od dva desetljeća najveći umjetnički domet Vladana Desnice fabule skoro da i nema. a umjesto vanjske događajnosti u prvom planu su razmišljanja i duhovna radoznalost Ivana Galeba pripovjedna sadašnjost odvija se 1936.) rodio se u Vodicama u Šibeniku je završio gimnaziju.objavljen 1957. . u tim se knjigama ne bi događalo ama baš ništa“. Ptice nebeske. ali se zbog toga ne uzrujavaju. Nečastivi na filozofskom filozofskom fakultetu. to kaže Ivan Galeb. u bolnici gdje se violinist Ivan Galeb prisjeća događaja iz vlastita života njegova je violinistička karijera okončana jer je ozlijedio ruku u skladu s psihoanalitičkom idejom da „sve iznosimo iz djetinjstva“ ili pak definicijom „djetinjstvo – pregršt besmrtnosti“. na njegovu razumijevanju života kao neprestane izmjene suprotnosti. ali to piše Vladan Desnica - 48. zvukova. Svečana večera u pogrebnom poduzeću.).jetnički voditelj tamošnjeg Centra za kulturu i Međunarodnog dječijeg festivala djela: drame. odlučuju ga naprosto prilagoditi. svjetlo – tama Desnica je roman usporedio s „otvorenom rubrikom“ u koju se može uvrstiti sve što autoru padne na pamet „Da ja pišem knjige. Ispovjedi nekarakternog čovjeka. Hidrocentrala u Suhom dolu… romani. god.

Millaversi.jedini koji je svjestan sukoba između umjetnosti i primitivizma te totalitarnosti društva u kojem živi jest učitelj Škunca. ali istodobno žudi za upoznavanjem novih zavičaja i ljudi Predstavljen je i kao veliki hedonist. Četverored. ali on je poput Hamleta – potpuno nemoćan promijeniti surove odnose u svijetu u kojem živi tako Sakespearov tekst postaje simbolični okvir pomoću kojega pisac kritički pokazuje socijalističko društveno uređenje koje guši kritičnost. bio je i zastupnik u Saboru Aralica je akademik. Majkača očijuka s Bukarom. a u trečem u turski to je priča o vladarima. on osjeća snažnu pripadnost zavičaju. o strasti vladanja i demonizmu vlasti koji ljude često izobličava. Okvir za mržnju. Propast magnuma Romani.god. ali se nadovezuje na prethodni dio u prvom dijelu radnja je smještena u europski ambijent. Svemu ima vrijeme. prvi je san o karavani koji na alegorijskoj razini govori o pitanju pripadnosti jednom narodu. Mile Puljiz je dvoličan. redatelj predstave. Jocin otac se ubija u zatvoru. Šibenčanin. Graditelji svratišta. Joco ne uspijeva dokazati njegovu nedužnost 49. Iz njegovih pisama bratu Mihovilu (ocu Fausta Vrančića) doznajemo o političkim i osobnim događanjima Lik Antuna Vrančića je utemeljen na suprotnostima. IVAN ARALICA. . Uršula s kojim ima dijete. redoviti član HAZU-a Djela: Novele. diplomat. upoznajemo hamletovski zaplet među glumcima koji tumače uloge u Shakespearovom djelu . sastoji se od tri dijela: nekamo moraš mač samosjek koža za bubanj svaki taj dio ima zasebnu tematiku. Put bez sna. Psi u trgovištu. Puž (romani s ključem) Knjiga eseja. Ambra. on od Anđe traži da uhodi Škoku. po profesiji učitelj.st. Izabela udovica Ivana Zapolje) Kao austrijski poslanik Vrančić je trebao s velikim vezirom Mehmedom pregovarati o sklapanju mira Vrančić piše o snovima koji ga prate od djetinjstva. Fukara. o podanicima. Konjanik. ljubitelj žena (Magdalena. dio Pisan je uglavnom u epistolarnom obliku (pismo) Središnji lik je Antun Vrančić. individualnost i pravednost Jocin otac završava u zatvoru zbog Bukarine prijevare. biskup. o žudnji za moći. jedan od najutjecajnijih ljudi u Europi u 16. pa profesor. Duše robova. dehumanizira I. PSI U TRGOVIŠTU suvremeni hrvatski pripovjedač.i dok kao čitatelji pratimo pripremanje predstave Hamleta. Zadah ocvalog imperija 1) 2) 3) povijesni roman objavljen 1979.

sin turskog sultana Sulejmana Veličanstvenog Mustafa je bio omiljen u narodu pa je zato predstavljao veliku prijetnju za svoga oca Iako je Sulejman obećao da će podijeliti vlast sa svojim sinom. dio – mač samosjek U središtu pozornosti je Mustafa. dio – koža za bubanj Opisuje se sudbina drugog Sulejmanovog sina Đihangira Za razliku od brata Mustafe. ona je tamna strana Rusten Opuković – veliki vezir Sulejmanov koji je oženio sulejmanovu kćer ljubimicu Mihrimah . depresivan Nakon smrti majke Narbamu koju je obožavao i brata Mustafe kojeg je također volio.strah od zaostajanja i pomisao da za njega nema mjesta u karavani a da ga u drugu karavanu neće primiti jer „pribjegare nitko ne voli“. Đihangir se još više povlači u svoj svijet Otac mu je odredio kaznu „da živi. u koju je sagradio alkpoturk.. muči Vrančića već odavno. naredi njegovo smaknuće i opravdava svoj čin riječima da u slučaju podjele vlasti jedan od njih mora biti ispod zemlje III. tamu su Đihangira ispitivali i mučili sve dok nije umro od tuge Rokselana – nasmijan ruskinja. Đihangir je bio slab. drugi san je o psima u trgovištu a govori o opasnostima koje na čovjeka vrebaju svakodnevno i o shvaćanju života kao velikog milosrđa i sreće („Andrijin križ kao simbol milosrđa“) II. ali da umre“ Dao ga je zatočiti u tamnicu. boležljiv. koja je nalikovala na bunar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful