You are on page 1of 2

SKEMA JAWAPAN PSK TING 4

PEP AKHIR TAHUN 2018


SMK SRI MATANG

Bahagian A (30 MARKAH) X 2

1. D 11.D 21. B
2. C 12.A 22. B
3. B 13.A 23. C
4. B 14.C 24. C
5. B 15.C 25. B
6. B 16.C 26. A
7. B 17.C 27. D
8. D 18.D 28. A
9. C 19.C 29. A
10. C 20.B 30. D

Bahagian B ( 20 MARKAH) X2

1. ( a ) (i) Sikap tamak


(ii) Keadaan terpaksa/ dipaksa

( b ) (i) Kuat kuasakan undang-undang


(ii) Kempen anti rasuah

( c ) Akta Pencegahan Rasuah dan BPR ( Badan Pencegah Rasuah )

( d ) (i) Rendah moralnya


(ii) Tidak bermaruah

( e ) (i) Imej keluarga jatuh


(ii) Keluarga disingkirkan dari masyarakat

2. ( a ) (i) Vandalisme
(ii) Gangsterisme
(iii)Pergaulan bebas/ Penderaan / Penyalahgunaan dadah.

( b ) Faktor persekitaran, pengaruh rakan sebaya, kurang didikan agama dll.

( c) - Kemudaratan kepada kesihatan tubuh badan


- Lahirnya bayi luar nikah
- Kecederaan mental dan fizikal
- Kemerosotan prestasi pelajaran, mutu kerja, disiplin.
- Keruntuhan akhlak
- Mengancam kestabilan dan keamanan negara
- Trauma kepada mangsa, tiada keyakinan diri
- Keruntuhan institusi kekeluargaan

** jawapan yang munasabah mengikut pertimbangan guru boleh diterima.

1
2