You are on page 1of 27

Verrijkingsstof 3 Blz 164

Wat bet. Metamorfose ?


• Gedaanteverwisseling

Als een jong dier een geheel andere


1. lichaamsbouw en
2. een andere levenswijze

heeft als het volwassen dier


Metamorfose kunnen we opdelen in
• Volkomen metamorfose

• Onvolkomen metamorfose
Volkomen metamorfose
Zie afbeelding 85
Imago
Volw dier

pop ei

Volgroeide
Jonge larve
larve
Volkomen metamorfose
Imago
Volw dier

pop ei

Volgroeide larve Jonge larve


Bij vlinders heten de larven rupsen
• Uit het ei komt een larf (rups) dat flink gaat
eten

• Zo’n rups wordt steeds groter dus groeit


Insecten hebben een uitwendig skelet

Dit uitwendig skelet van chitine groeit niet


mee.

Dus wanneer het moet groeien moet hij eerst


vervellen .
Vervolgens groeit het snel.
En dan vormt er snel een chitine laag
Dit wordt dan het nieuwe uitwendig skelet
Onvolkomen metamorfose
Ontbreekt popstadium
Imago

Oudere
ei
larve

Jonge
larve
Onvolkomen metamorfose
Ontbreekt popstadium
Verschil ?
Geen popstadium bij onvlkomen
Verveling geregelt door hormonen
Dit hormoon zet de vervellings klier aan voor de productie
van ECDYSON
De hersenen scheiden hormonen af ( HERSENHORMOON)

Dit hormoon zet de vervellings klier aan voor de productie


van ECDYSON
Onder invloed van ECDYSON produceren kliercellen in de
huid enzymen die de binnenkant van de chitinelaag
oplossen
Het chitine scelet lost op en raakt los
Er onstaat een druk van binnen .
En het skelet hangt dan aan de buitenkant
Onder invloed van ECDYSON produceren kliercellen in de
huid enzymen die de binnenkant van de chitinelaag
oplossen
Het chitine skelet lost op en raakt los
Er onstaat een druk van binnen en rups
kruipt eruit en groeit snel
Het chitine skelet lost op en raakt los
Er onstaat een druk van binnen.
En het skelet hangt dan aan de buitenkant
Er is al een chitinelaag gevormd maar deze is
zacht en rekbaar
De larve (rups)groeit snel.
Door lucht wordt chitine hard en de groei
stopt tot de volgende vervelling.
Zorgt ervoor dat
larf een larf blijft
Juveniel bet jong
Wanneer concentratie
afneemt dan gaat zo,n larf
over tot popstadium
Juveniel hormoon
verdwijnt dan
volgt van pop naar
volwassen
Vraag Zorgt ervoor dat
larf een larf blijft
• Stel juveniel hormoon blijft,
Juveniel bet jong
• Krijg je een pop stadium?
• Nee geen popstadium
• -De larf Blijft een larf
• Is wel flink gegroeit en is een reuze larf