You are on page 1of 14

Nr. 43 (802) www.lyberti.

com Joi, 1 noiembrie 2018

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

ESCROCI LA
TELEFON!
„Plătește,
dacă vrei
ca fiul tău
să nu înfunde
pușcăria!"

 pag. 2

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 31 OCTOMBRIE 2018
1 RON – 6 GRN. 83 COP. 1 USD – 28 GRN. 08 COP. 1 EUR – 31 GRN. 86 COP. 1 RUB – 0 GRN. 43 COP. 1 MDL – 1 GRN. 64 COP.
2 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 Actual

Atenție!
Escroci la telefon
Escrocii profită de naivitatea noastră. În ultima perioadă impozitele pe câștig. Victima a trimis date confi-
sute de persoane reclamă la poliție că au fost înșelate prin dențiale, după care infractorii au scos toți banii
telefon. Șarlatanii se dovedesc a fi psihologi iscusiți, care de pe cardul ei, în total 12 mii de grivne. Abia mai
știu să apeleze la sentimentele și emoțiile victimelor. În fie- târziu femeia și-a dat seama că a fost înșelată și
care zi apar noi victime. În realitate, numărul cazurilor este a apelat la poliție.
mult mai mare, pentru că nu întotdeauna păgubiții solicită Doar în ultimele două luni au lăsat fără agoni-
ajutorul oamenilor legii. De regulă, escrocii apelează nume- seala de-o viaţă circa zece persoane din regiune.
re din rețeaua fixă de telefonie până când cineva nu le cade Sub pretextul că rudele lor ar fi fost implicate în
în capcană. De regulă, aceștia propun ajutorul lor pentru diferite situații grave şi trebuiau plătite despăgu-
a salva un membru din familie, care a căzut la necaz, în biri pentru a fi salvate, escrocii au încasat sute
schimbul unei recompense financiare. Potrivit Poliției Nați- de mii de grivne. Poliția spune că este pe urmele
onale, în regiunea Cernăuți activează un grup infracțional, impostorilor, în timp ce ultimii se plimbă liniștiți în
care a înșelat prin telefon mai multe persoane. Lunea trecu- libertate. Ca urmare, pentru a preveni alte fap-
tă, o pensionară de 80 de ani a devenit victima escrocilor, te de acest fel, poliţiştii cernăuțeni le recomandă
care au anunțat-o prin telefon că fiul ei a nimerit într-un grav persoanelor pe care diverşi necunoscuţi le abor-
accident rutier. Pentru a-și salva fiul de pușcărie, femeia dează sub pretextul unor situații grave în care se
speriată a trimis pungașilor 900 $ și 50 de euro, bani adu- află rudele lor, să-şi sune apropiaţii pe numerele
nați pentru zile negre. Tot zilele trecute o bucovineancă de de telefon cunoscute, ca să verifice dacă situaţia
31 de ani a nimerit în plasele bandei de escroci. Femeia de urgenţă este reală. În cazul dacă li se solicită
a primit un SMS cu privire la faptul că a câștigat la loto. să ofere recompensă financiară pentru ajutor, tre-
În text se sugera trimiterea detaliilor cardului pentru a plăti buie imediat să sune la numărul 102.

REGIUNEA CERNĂUȚI: Măsuri împotriva pestei
DOAR 40 LA SUTĂ DIN DIABETICI porcine africane. Peste 2.000
SUNT ASIGURAȚI CU INSULINĂ de porci, incinerați în raionul
Zastavna
În regiunea Cernăuți, doar 40 la nanciare alocate au acoperit doar 20
sută din diabetici sunt asigurați cu la sută din totalul necesităților. Pentru
insulină, anunță Departamentul regi- a soluţiona problema, reprezentanții
onal de Ocrotire a Sănătății. Potrivit Departamentului regional de Sănătate
informațiilor oficiale, în regiune sunt au făcut un apel oficial către Guvernul
înregistrați peste 39 mii de bolnavi cu Ucrainei, deoarece în absența insuli-
diabet zaharat, dintre care 5.434 per- nei, bolnavul care suferă de diabet za-
soane, inclusiv copii, au nevoie de harat are o singură opțiune: decesul. E
terapie cu insulină. Deși cheltuielile important de notat că costul insulinei
legate de tratamentul cu insulină sunt s-a majorat cu 30% , comparativ cu
suportate integral de stat, mijloacele fi- anul trecut.

Ca urmare a confirmării apariției ce- de carantină pentru 40 de zile. În contextul
lui de-al șaptelea focar din acest an de apariției focarului de pestă porcină africa-
pestă porcină africană, autoritățile au de- nă, Serviciul de Stat pentru Siguranța Ali-
cis să eutanasieze și să incinereze în jur mentară, prin structurile teritoriale de nivel
de 2.100 de porci de la o fermă din satul raional, monitorizează permanent situația
Vasyliv, raionul Zastavna. Reamintim că în epizootică pentru limitarea extinderii bolii și
zona alertată autoritățile au instituit stare eradicarea ei.

ABONAREA
www.lyberti.com

LIBERTATEA
2
CUVÂNTULUI

Buletinul
E:
UP
N OS
T R
liderul presei românești
UL
ETE
N
din Ucraina
meteo
I

0
PR
FII
www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com
01886 tel. 099-643-58-57

1 6 luni – 72,77 grn.
Joi Vineri Sâm- Dumi- Luni Marți Mier-
bătă nică curi

1 2 3 4 5 6 7
noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie noiembrie

9 12 luni – 141,74 grn.
www.lyberti.com

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 3
Eveniment Joi, 1 noiembrie 2018

Intriga alegerilor PENSIONARII DE LA SATE POT
SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ PENSII
și obiectivele secrete Veste proastă pentru pensionarii care locuiesc la sate! Aproximativ
4,5 milioane de persoane pot rămânea fără pensii. Conflictul a început

ale candidaților la președinție
în momentul când „Ukrpoșta” a cerut creșterea tarifelor pentru livrarea
pensiilor. În caz contrar, conducerea poștei ucrainene amenință să închi-
dă 5-7 mii de oficii poștale, în special în zonele rurale. Aceasta înseamnă
concedierea a 10-15 mii de angajați din sistem. La etapa actuală în Ucrai-
Următoarele alegeri na funcționează 12,8 mii de oficii poștale, unde sunt angajate aproximativ
prezidențiale din Ucraina 73 mii de persoane, inclusiv 31,2 mii de factori poștali. Salariul unui poș-
bat recordul atât la sume- taș obișnuit este de 4 mii de grivne. Culmea e că șeful „Ukrpoșta”, Igor
le cheltuite în campania Smeleanskyi, a declarat în 2017 un salariu anual de 4 milioane de grivne.
preelectorală, cât și la nu- Începând cu 1 ianuarie 2019, toți pensionarii pot obține un card bancar în
mărul candidaților înscriși
în cursa electorală. În oc-
tombrie curent, 28 de po-
liticieni au declarat ambiții
prezidențiale. Numărul lor
va continua să crească
din cauză că înregistra-
rea oficială a candidaților
urmează să fie anunțată
în viitor. Oleksii Koșel,
președintele Comitetului
Alegătorilor din Ucraina,
susține că obiectivele rea-
le ale unor candidați sunt
departe de ambiţiile prezi-
dențiale. În mod conştient
unii politicieni cu rating
scăzut vor ca numele lor
să ajungă în buletinul de
vot pentru a atrage atenția
partidelor influente. Astfel,
își sporesc șansele de locul legitimației de pensionar. În primul rând, cardurile sunt emise pen-
a obține un loc în listele sionarilor care primesc pensia într-o bancă și nu la oficiul poștal. Proble-
electorale la următoarele ma e că în zonele rurale oamenii sunt obișnuiți să primească pensiile în
alegeri în Rada Supremă. mână, de la poștaș. În majoritatea satelor nu există sucursale ale băncilor
Cert e că a fost dat star- sau bancomate. Astfel vor fi nevoiți să se deplaseze în centrele raionale
tul neoficial al campani- pentru a-și ridica pensia cuvenită. Cu toate acestea mulți pensionari nu
ei electorale. Candidații au habar cum să folosească cardul bancar.
la președinție cheltuiesc La data de 1 ianuarie 2018, la evidența Fondului de Pensii din Ucrai-
sume uriașe pentru publi- na s-au înregistrat 11 milioane 711 mii de pensionari, ceea ce reprezintă
citate. La fiecare pas în- cu 244,9 mii persoane mai puțin, comparativ cu 1 ianuarie 2017. Exper-
tâlnim panouri electorale ții în domeniul pensiilor afirmă că scăderea numărului de pensionari se
de mari dimensiuni, unde datorează creșterii vârstei de pensionare. Pensionarii în etate pleacă la
este afișat chipul candi- cele veșnice, iar cei care au împlinit 60 de ani sunt nevoiți să muncească
datului și câteva idei din încă 3-5 ani pentru a acumula stagiul de muncă necesar obținerii pensiei.
programul electoral. Cos-
tul închirierii unui panou

Rusia se pregătește de un
electoral în Kiev este de
13.000 grivne pe lună, iar
în regiuni – 6.000 de grivne. Cu alte cuvinte, un can- P.S. Imaginea de mai sus a fost surprinsă

scenariu negru în Marea
didat care se vrea văzut în panourile electorale chel- de jurnaliștii de la Libertatea Cuvântului pe
tuiește aproximativ 28 milioane de grivne pe lună. strada Mykolaivska din Cernăuți. Unul dintre
Potrivit experților, pentru o campanie prezidențială potențialii candidați la prezidențiale promite o

Neagră, dacă Ucraina
în toată legea un candidat trebuie să cheltuiască 80-
100 milioane de dolari SUA. Reamintim că următoa-
economie puternică și un nou curs al țării. Ve-
rele alegeri prezidențiale din Ucraina vor avea loc pe dem promisiuni electorale pe o stradă ce abun-
dă în mizerie și gunoaie.

și Georgia intră în NATO
31 martie 2019.

KLIMKIN A EXPLICAT REGULILE
OBȚINERII DUBLEI CETĂȚENII ÎN UCRAINA
Ucrainenii trebuie să înceapă o dezbatere pu- nu putem vorbi despre dubla cetățenie cu Rusia, în
blică privind posibilitatea obținerii cetățeniei altor timpul unui război de facto cu această țară", a decla-
rat Klimkin la Forumul
Securității de la Lviv.
„Cei care dețin pașa-
poarte rusești trebu-
ie să renunțe la ele.
Cu restul trebuie să
discutăm. Cetățenia
dublă poate fi oferită
numai în condiții cla-
re. Aceasta nu poate
fi deținută de coman-
danți militari și impune Rusia va trebui să construiască o „centură defensivă” în apropiere de
restricții în ocuparea Soci în cazul aderării Ucrainei şi Georgiei la NATO, proiect ce va necesi-
anumitor funcții", a ta resurse uriaşe din partea Moscovei, a declarat luni Andrei Kelin, şeful
adăugat ministrul. El a Departamentului pentru cooperare europeană din cadrul Ministerului de
reamintit că dubla ce- Externe rus, recunoscând că eventuala alăturare a celor două foste re-
tățenie este o practică publici sovietice la Alianţa Nord-Atlantică va deveni o problemă militară şi
obișnuită în unele țări economică colosală pentru Rusia, potrivit agenţiilor de presă RIA Novosti
europene. „În schimb, şi TASS. „Va trebui să construim o centură defensivă în apropiere de Soci
la noi deținătorii dublei (litoralul rusesc al Mării Negre), va fi necesar să cheltuim resurse enorme
cetățenii încalcă legis- pentru a preveni posibilele acţiuni ale unui potenţial adversar, dar aceasta
lația, deși acest lucru este inevitabil”, a afirmat Kelin în cadrul unei dezbateri pe tema „Viitorul
nu înseamnă că sunt NATO şi interesele Rusiei”. Referitor la Ucraina, diplomatul rus a spus că
criminali", a afirmat „frontiera comună (ruso-ucraineană) se întinde pe o lungime colosală, nu
state, consideră ministrul de Externe, Pavlo Klimkin. Klimkin. În prezent, legislația ucraineană interzice este echipată deloc, înseamnă că va trebui să construim acolo structuri
„Trebuie să începem o dezbatere publică despre dubla cetățenie pentru funcționarii publici. defensive”. În acelaşi timp, Andrei Kelin a apreciat că este încă prematur
posibilitatea de a fi cetățean al mai multor țări. Dar să se vorbească de o aderare a Ucrainei şi Georgiei la Blocul nord-atlantic.

Pagină realizată de Mihai URSU
4 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 Deputatul, în cotidian

CUM A REUȘIT DEPUTATUL GRIGORE TIMIŞ SĂ ATRAGĂ ÎN SATELE REGIUNII
50 MILIOANE DE GRIVNE ȘI SĂ INIȚIEZE 65 DE PROIECTE DE LEGI
G rigore Timiș este deputat al poporului, unicul etnic român din Rada Su-
premă a Ucrainei. A fost ales deputat parlamentar în anul 2014, repre-
zentând Circumscripția electorală nr. 203, care include raioanele Herța,
Hliboca, Storojineț (parțial), Noua Suliță și Sadagura (orașul Cernăuți).
Așadar, alesul poporului reprezintă în Rada Supremă nu doar vorbitorii de
limba română din regiunea Cernăuți, ci și etnicii ucraineni, aceasta dato-
rită componenței multietnice a zonei geografice în care a fost ales. Pentru
a clarifica mai multe aspecte ale activității parlamentarului Grigore Timiș
și a da răspuns la unele întrebări acumulate în ultima vreme, deputatul
ne-a oferit o serie de date și informații noi, pe care le punem la dispoziția
cititorilor.

Nu a rămas fără atenție nici Casa de cultu- De menționat
50 MILIOANE ră din Noua Suliță. Grigore Timiș a obținut
o finanțare directă din partea Cabinetului
că și raionul Sto-
rojineț s-a bucurat
DE GRIVNE
de Miniștri pentru schimbarea acoperișului de subvenții de
acestui așezământ de cultură. stat direcționate la
Banii au fost alocați primăriilor sau altor solicitarea depu-
PENTRU SATELE organe locale și în baza licitațiilor au fost tatului poporului. Precizăm aici achiziția Europene. Grigore Timiș a comunicat pen-
create noi locuri de muncă pentru realiza- de calculatoare pentru Şcoala din Tisăuți, tru mass-media că a găsit o sumedenie de
REGIUNII CERNĂUȚI rea lucrărilor. În acest mod, potrivit parla- sprijinirea Grădiniței din Mihalcea, insta- probleme, de care nimeni nu s-a ocupat
În primul rând impresionează cifre- mentarului, se poate obține un efect eco- larea ferestrelor (termopanelor) la Şcoala până la el și nici de gând nu avea cineva să
le mari ale subvențiilor de stat alocate la nomic de lungă durată, când banii veniți din de cultură generală din Ropcea (în sumă se ocupe. Problemele trebuiau studiate în-
solicitarea parlamentarului Grigore Timiș centru vor rămâne în sate și vor fi reinvestiți de 220 mii grivne), construcția unui teren deaproape și găsite soluții. Astfel, din patru
pentru localitățile din raioanele Herța, Hli- în proiecte locale. sportiv multifuncțional în Cuciurul Mare. ani de lucru în Parlament, aproape un an
boca, Noua Suliță și Storojineț. Până la O atenție aparte a fost acordată școli- Un teren sportiv de acest gen a mai apă- a fost consacrat deplasărilor și documentă-
data de 30 octombrie 2018, datorită par- lor. Or, potrivit parlamentarului, fără școală rut în satul Cupca. Unul la fel de frumos a rii în sate. Timp de 313 zile au fost primiți
fost ridicat în satul Voloca. Evenimentele în audiență 6.223 de cetățeni în cele patru
de deschidere a acestor terenuri de sport centre de audiență: Hliboca, Herța, Noua
au fost adevărate sărbători pentru tinere- Suliță și Sadagura. În urma acestor întâlniri,
tul regiunii Cernăuți, care au apreciat cu Grigore Timiș a scris 512 adresări de depu-
adevărat investiția mult așteptată în viito- tat, 403 dintre care au ținut în mod nemijlo-
rul sportului bucovinean. cit de rezolvarea problemelor locale, alături
Mai multe localități ale regiunii au de cele 169 de interpelări oficiale. O muncă
obținut iluminare stradală, ceea ce este titanică de sorginte birocratică, însă fără de
foarte important pentru securitatea oa- care succesul final nu ar fi fost posibil.
menilor simpli. Din subvenții de stat au
fost finanțate proiecte de iluminare stra-
dală în localitățile: Volcineții Vechi, Cup- AUTOR
ca, Carapciu, Suceveni, Prosica, Pe-
triceanca, Iordănești (raionul Hliboca),
Herța (raionul Herța), Ropcea (raionul
ȘI COAUTOR
Storojineț), Toporăuți, Costiceni (raionul
Noua Suliță). Lista poate fi continuată cu
AL 65 PROIECTE
alte sate și orășele, care au fost finanța-
te prin subvenții de stat solicitate și obți-
DE LEGI
Timp de aproape patru ani de ac-
nute cu greu de parlamentar. Întrebat de tivitate, parlamentarul Grigore Timiș a
jurnaliști cum a reușit toate acestea, Gri- fost autor sau coautor al 65 proiecte de
gore Timiș a spus că s-a întâlnit foarte legi, 13 dintre care au devenit legi. Me-
des cu alegătorii, a colindat în lung și-n ritul parlamentarului este Legea despre
lat satele, formulând cereri către Guvern cooperarea transfrontalieră, care acordă
să intervină și să ajute omul simplu de raioanelor Herța, Noua Suliță, Hliboca și
la țară. Storojineț posibilități de finanțare euro-
lamentarului, în economia regiunii au fost funcțională satul riscă să dispară. În raio- peană. Grigore Timiș a fost autorul Legii
atrase investiții în sumă de 50 milioane de nul Herța au fost schimbate uși, ferestre privind asigurarea producției agricole,
grivne prin subvenții de stat. Ce înseamnă
această cifră? Grigore Timiș a menționat
sau au fost realizate reparații în cadrul
școlilor din satele Mogoșești, Becești, 313 ZILE DEDICATE Legii protecției pădurilor, Legii modifică-
rii Codului Fiscal. Merită să fie amintite și
pentru jurnaliștii din regiunea Cernăuți că
aceste sume bănești reprezintă investiții
Molnița, Godinești, Probotești, iar în raio-
nul Hliboca a fost găsită finanțare pentru ÎNTÂLNIRILOR amendamentele introduse în legi și pro-
iecte de legi. Grigore Timiș a înregistrat
de stat în construirea grădinițelor, școlilor,
reparația drumurilor, instalarea terenurilor
construcția grădiniței din Valea Cosminului
(1 milion de grivne), reparația grădinițelor CU ALEGĂTORII 10 amendamente noi la Proiectul de lege
privind funcționarea limbii ucrainene ca
de joc pentru copii, instalarea iluminării din Sinăuții de Jos și Camenca. Au mai Din cei aproape patru ani de când a
devenit deputat al poporului, Grigore Timiș limbă de stat, cu scopul de a salva comu-
stradale, reparația școlilor, a sălilor spor- fost sprijinite prin achiziții școlile din Miho- nitatea românească din Ucraina de acți-
tive, construirea terenurilor sportive și a reni, Hreațca, Buda Mare. Nu trebuie ne- 313 zile le-a dedicat întâlnirilor cu oamenii
regiunii Cernăuți. Deci, s-a aflat în perma- unea nefastă a acestui proiect de lege.
podurilor… glijat faptul că un alt merit al parlamenta- Sperăm că amendamentele amintite vor
De exemplu, în anul 2016 pentru con- rului este finanțarea instalării gazoductului nență în lucru, a fost alături de oameni și de
fi susținute de majoritatea parlamentară.
struirea Grădiniței din satul Oprișeni au pentru comuna Hliboca. Lista instituțiilor O atenție aparte
fost alocate, la solicitarea parlamentaru- de învățământ sprijinite de parlamentar Grigore Timiș a acordat
lui, peste 3 milioane grivne, o sumă ceva continuă cu Şcoala de muzică din Noua introducerii de amen-
mai mică a fost investită de Guvernul de Suliță, școlile din Stălinești, Toporăuți și damente în Legea pri-
la Kiev în construcția Şcolii de cultură ge- Tărăsăuți (instalarea sistemului de video vind fiscalizarea gos-
nerală din Iordănești. Tot pentru Şcoala observare), Podvirna, Nesvoia, Slobidca podăriilor de fermieri.
din Iordănești au mai fost alocate 6 mili- și Rângaci. Grigore Timiș a dotat cu teh- Deputatul a insistat să
oane grivne în 2017, instituția respectivă nică modernă o serie de primării din ca- rămână în primării ba-
de învățământ deschizându-și larg ușile drul circumscripției pe care o reprezintă. A nii alocați din impozitul
în anul curent. fost reparat acoperișul Ambulatoriului din gospodăriilor silvice.
În același an, în orașul Noua Suliță a Băhrinești, sprijinită Biblioteca din Prosica, Unele primării vor ob-
fost instalat un teren sportiv multifuncțio- dar și găsite fonduri pentru reparația dru- ține resurse necesare
nal, fiind investite în viitorul tineretului din mului central din Tărăsăuți. pentru reparații sau alte
ținut aproape un milion de grivne. Într-un Parlamentarul a scris în presa regi- proiecte economice. În
alt raion, istoricul Ținut Herța, în anul 2017 onală și pe paginile agențiilor de presă acest mod parlamenta-
au fost alocate circa 1 milion grivne pentru că i-a susținut în primul rând pe acei pri- rul a protejat cetățenii
construirea Şcolii de cultură generală din mari care i s-au adresat după ajutor, cei de marele neadevăr din
satul Târnauca – împreună cu încălzirea cu care a avut un dialog de identificare a Ucraina, când pădurile
autonomă și sistemul anti-incendiu. Grigo- problemelor și de găsire a soluțiilor reale. se defrișează masiv,
re Timiș a sprijinit și proiectul de reparație a În multe sate, din motivul pasivității pri- când drumurile sunt
stadionului din Herța. Lista poate fi continu- marilor sau nedorinței lor de a duce mai într-o stare deplorabilă,
ată pe pagini întregi de ziar. departe grijile și nevoile sătenilor, proble- iar primăriile și oamenii
Parlamentarul a obținut finanțare pen- mele au rămas neanunțate, de parcă nici sunt simpli observatori
tru schimbarea acoperișului Complexului nu au fost. În acest context, Grigore Timiș ai acestor procese.
Instructiv-Educativ din Coteleu și moder- a deschis în raioane secții de primire în Serviciul de presă
nizarea fațadei Şcolii din Forosna, raionul audiență a cetățenilor, desfășurând audi- problemele lor, nu a stat fără vreun rost în
birourile de la Kiev sau prin deplasări lipsite al parlamentarului
Noua Suliță – două sate uitate de parla- ențe directe în timpul vizitelor pe care le Grigore TIMIŞ
mentari pe parcursul ultimilor două decenii. întreprinde în fiecare sat. de sens prin orașele sau capitalele Uniunii
LC 5
Cronica penală Joi, 1 noiembrie 2018

Bărbat bătut cu bestialitate URMĂRIRE SOLDATĂ CU BĂTAIE
de un presupus polițist Un grup de
persoane
centrul
din
regional
a opus rezistență
La Cernăuți, în plină stradă, că persoanele din conducerea lucrătorilor poliți-
un bărbat l-a bătut cu cruzime pe poliției nu au luat nici un fel de ei, cărora le-a ca-
un trecător. Victima se află mo- măsuri împotriva agresorului. Fe- uzat leziuni corpo-
mentan în secția de neurochirur- meia a informat, de asemenea, rale. Șeful poliției
gie de la un spital din oraș. Potri- că atacantului nu i-ar fi plăcut de patrulare, Artur
Șcrob, a informat
că incidentul s-a
produs în urma
tentativei polițiști-
lor de a o urmări
pe o șoferiță, care
a încălcat grav re-
gulile de circulație
rutieră. Femeia
a ignorat, însă,
cerința polițiștilor
de a se opri și a
continuat să se
deplaseze. După
ce șoferița a intrat în curtea propriei case, polițiștii s-a îndreptat înspre mașina polițiștilor. Aceștia au
au oprit mașina lângă poartă și i-au cerut femeii chemat forțe suplimentare în ajutor. Nu fără ajutor
actele pentru verificare, explicându-i și încălcarea au rămas și atacanții. Conflictul verbal între oa-
pe care a comis-o. Aceasta, însă, a răspuns bru- menii legii și atacanți s-a transformat în bătaie, în
tal că se află pe teritoriul propriei gospodării și că rezultatul căreia colaboratorii organelor de drept
discuția de mai departe cu polițiștii este inutilă. În s-au ales cu leziuni corporale. Agresorii au fost re-
curând evenimentele au luat o altă întorsătură: din ținuți de un grup operativ de anchetă sosit la fața
casă a ieșit bărbatul femeii, a înșfăcat un topor și locului.
vit lui Volodymyr Beșlei, deputat felul cum victima și-a parcat ma-
în Consiliul Orășenesc Cernăuți, șina. În același timp, serviciul de
care a plasat informația în contul presă al poliției de patrulare din

Elev condamnat pentru amenințare
său de Facebook, incidentul s-a Cernăuți precizează că nici unul
produs lângă corpul Facultății de dintre bărbații de pe înregistrarea
juridică a Universității Naționale video nu este colaborator al po-
”Iuri Fedkovyci”. Beșlei afirmă că liției de patrulare. De asemenea,
atacantul este nu altcineva decât se știe că cetățeanul Vladislav O instanță din ținut i-a pro-
Vladislav Dikii, colaborator al or- Dikii a lucrat anterior în cadrul nunțat o sentință sub formă de
ganelor de apărare a dreptului. Direcției poliției de patrulare, dar închisoare convențională pentru
Soția victimei, Olena Savosiuk, acum câteva luni a fost transferat o perioadă de un an unui elev de
a declarat de la tribuna sesiunii într-o altă subdiviziune a poliției. 15 ani pentru că și-a amenințat un
Consiliului Orășenesc, că bărba- Conducerea poliției de patrulare coleg de clasă cu un pistol. Inci-
tul său l-a recunoscut pe agresor, din Cernăuți roagă cu insistență dentul s-a produs în luna martie
comparându-l cu înregistrările mijloacele de informare în masă a anului curent la Hotin. În urma
făcute de o cameră de suprave- să verifice orice informație înainte conflictului verbal, pentru a-și de-
ghere. Dumneaei a mai constatat ca aceasta să fie publicată. monstra nerespectul și superiori-
tatea în forța fizică, acesta i-a apli-
cat oponentului mai multe lovituri

GRĂNICERI PRINȘI ÎN FLAGRANT
peste față. Mai târziu, atacantul
s-a apropiat de victimă, care se
afla deja la o oprire a transportului

LA LUARE DE MITĂ
public, i-a pus la tâmple un pistol,
fapt prin care a creat un pericol
real pentru viața și sănătatea tâ-
nărului. Dacă timp de un an incul-
patul va comite o nouă crimă, el
va fi nevoit să ispășească o pe-
deapsă reală.

FOCURI DE ARMĂ LA SELEATIN: GRĂNICERII
ÎȘI SPORESC EFECTIVUL DUPĂ CONFLICTUL
CU LOCALNICII
Cearta zdravănă, ce a avut loc nu de-
mult în localitatea Seleatin între grăniceri și
niște localnici, s-a soldat cu rănirea a trei
persoane. Potrivit militarilor, niște bărbați
ce petreceau într-un restaurant au tăbărât
asupra unui grănicer ce locuiește la hote-
lul din apropiere, pe care l-au luat la bă-
taie. Acesta a chemat în ajutor. Însă, nici
Colaboratorii Direcției Serviciului Securității al Ucrainei în regiunea zece militari înarmați nu au fost în stare
Cernăuți i-au reținut pe doi grăniceri chiar în momentul când luau mită. să-i oprească pe tinerii agresori. Militarii
Lucrătorii operativi au stabilit că cei doi au cerut de la un cernăuțean s-au văzut nevoiți să folosească arma. În
1.200 de dolari americani. Pentru această „recompensă” grănicerii rezultat, unul dintre atacanți a nimerit la
i-ar fi promis să favorizeze trecerea, în afara controlului vamal și de spital. Grănicerii afirmă că participanții la
grăniceri, a 16 lăzi cu instrumente electrice către Republica Moldova. conflict se ocupă de contrabandă cu țigări
Infractorii au fost reținuți pe una din străzile centrului regional exact în înspre România. Grănicerii au dat asigurări
că mijloacele speciale au fost aplicate nu-
momentul când primeau suma cerută. A fost demarată o procedură în
mai după încercarea huliganilor de a pune
baza articolului 368 punct 3 al Codului Penal al Ucrainei. Cercetările
mâna pe armele grănicerilor.
continuă.

Ce nu face omul la beție?
O instanță din regiunea Cer- cei doi funcționari i-ar fi furat o sumă coolice. Inculpata i-a împroșcat atunci avea. La proces femeia și-a recunos-
năuți i-a pronunțat o sentință sub de bani. Incidentul s-a produs în luna cu un lexic necenzurat și a aruncat cu cut vina și a declarat că-și amintește
formă de închisoare convențională august a anului curent în localitatea pietre în mașina primarului. Ulterior a de acea situație ca prin ceață, că des-
unei femei, care, aflându-se în sta- Grușivți, raionul Kelmenți. În realitate, avut de suferit și unul dintre deputați, pre cele întâmplate i-au povestit copiii.
re de ebrietate, a aruncat cu pietre situația a arătat în felul următor: prima- care a încercat să-i facă observație.
în mașina primarului satului și i-a rul și câțiva deputați ai Consiliului să- Acesta s-a ales cu tricoul rupt și cu fața
cauzat mai multe leziuni corporale tesc au venit în vizită la femeie pentru zgâriată. Mai apoi femeia a telefonat la
unui deputat al Consiliului sătesc. a discuta cu ea despre educarea inco- poliție și s-a plâns că „cei de la pute- Pagină realizată
În plus, a mai comunicat poliției că rectă a copiilor și abuzul de băuturi al- re” i-au furat cei 200 de euro pe care-i de Dumitru VERBIŢCHI
LC 7
Sfaturi practice Joi, 1 noiembrie 2018

• Frumuseţe • Gătiţi gustos împreună cu noi!

Mierea, elixirul tinereții
Ardei umpluţi
cu hrişcă şi legume

M ierea este cheia pentru străluci-
rea pielii și părului. Însă, mierea
poate fi un tratament de înfrumuse-
Ingrediente: 200 g hrişcă, 10 ardei, o ceapă, doi morcovi, o ţelină
mică şi un sfert de litru de bulion, pătrunjel şi piper.
Preparare. Mai întâi se lasă la înmuiat hrişca, se taie ceapa şi se
curăţă de seminţe şi cotor ardeii, se dau pe răzătoare morcovii şi ţeli-
țare cu foarte multe valențe. Dulce na. Se pune ceapa tăiată mărunt la călit, după care se adaugă pe rând
și fără efecte adverse, acest aur pro- ardeiul tocat, morcovii şi ţelina date pe răzătoare. Totul se lasă la foc
dus de albine are puteri vindecătoare mic timp de cinci minute, după care se adaugă şi hrişca deshidratată,
plus pătrunjelul mărunţit şi se mai lasă aproximativ două minute. Apoi,
și efecte magice pentru frumusețe. cu compoziţia rezultată se umplu ardeii şi se aşează într-o tavă, se
Mierea poate fi folosită zilnic pe lân- toarnă bulionul şi apă fierbinte şi se dă la cuptor. În total, se lasă circa
gă produsele cosmetice tradiţionale. 40 de minute la foc, după care ardeii pot fi serviţi.
Pentru a te convinge pe deplin, iată
câte poți face cu doar o linguriță de
miere.

prea multă durere. Mai mult, o poți linguri de miere și amestecă până
Întărește unghiile. lăsa peste noapte pe buze și ea se omogenizează. Aplică ameste-
Studiile au arătat că mierea este o
va fi absorbită în timpul somnului. cul pe părul umed, de la rădăci-
adevărată minune pentru unghii.
Buzele vor deveni mai fine, dar și nă până la vârfuri. Lasă această
Conținutul mare de proteine, vi-
puțin mai pline pentru că hidrata- mască să acționeze 15 minute,
tamine și minerale face din ea un
rea își va spune cuvântul. apoi spală părul ca de obicei.
tratament rapid și eficient pentru
unghiile fragile, ajută la hidratarea Curăță tenul. Ajută la Te scapă de mă-
cuticulelor, la exfolierea celulelor îndepărtarea murdăriei și machia- treață. E de folos și în aceas-
moarte și tratarea eventualelor jului de pe piele. Și o face fără a tă neplăcere. Mătreața este cau-
infecții la nivelul zată de o ciupercă,
degetelor. Fie că iar mierea are calități
masezi o dată pe antifungice ieșite din
săptămână mâi-
nile cu miere sau
comun. Amestecă
două părți de mie- Ciuperci umplute cu hrişcă
o aplici pe contu- re și una de apă. Ingrediente: 2-3 linguri de hrişcă, 500 g de ciuperci, un dovlecel,
rul fiecărei unghii, Maseaz-o pe pielea un ardei sau un gogoşar, roşii, 200 g brânză de Olanda, 50 g unt şi
mierea îți menține capului, las-o să ac- condimente, în funcţie de preferinţă.
mâinile catifelate. ționeze trei ore, apoi Preparare. Mai întâi se spală şi se curăţă bine ciupercile, după care
Mască clătește și usucă se pune la fiert hrişca. În timp ce hrişca fierbe, se taie dovlecelul în cu-
părul. Se face acest
de miere. tratament o dată pe
buleţe cât mai mici, la fel şi ardeiul. După aproximativ cinci minute de
Aplicarea unui fiert, hrişca se pune într-un alt vas, alături de dovlecelul tăiat şi de ardei,
săptămână. se adaugă sare, piper şi busuioc sau rozmarin după gust. Cu această
strat fin de miere
pe față are mul- Un exce- compoziţie se umplu ciupercile, se pun într-o tavă unsă cu puţin unt, iar
tiple beneficii. lent exfoli- deasupra fiecărei ciuperci se adaugă o feliuţă de roşie şi se aşează o
Această mască bucăţică de brânză. Aceasta din urmă ar trebui să se topească repede
ant. Apa, enzime- şi să oprească umplutura să iasă din ciuperci. Se dă tava la cuptor, se
aduce un plus le și zaharurile ajută
de tinerețe. Mulți lasă la foc mic circa o jumătate de oră, după care se scot şi se servesc
la înmuierea celule- alături de o friptură, ori ca mâncare de sine stătătoare.
spun că echiva- lor moarte și la în-
lează cu tratamen- depărtarea lor foarte
tele scumpe din delicată. Mierea este
saloanele de lux. un exfoliant excelent
Mierea hidratează pentru toate tipurile
intens, iar zaharu- de piele, dar în spe-
rile umplu ridurile cial pentru cea sen-
și tenul după nu- sibilă. Mierea lasă în
mai 15-20 de mi- urmă o piele catife-
nute, întinerind cu lată și strălucitoare,
câțiva ani. Pielea mult mai elastică.
devine catifelată și
plină de prospeți- Balsam
me. Este ideală și pentru păr.
pentru pielea us- Datorită conținutului
cată, pentru trata- de apă, minerale și
mentul acneei și al aminoacizi, mierea
petelor pigmenta- poate fi un balsam
re. Aplică această
mască de 1-2 ori pe săptămână.
blând. Pune o lingu-
ră cu miere pe păr, maseaz-o pe
Clătite din făină de hrişcă
îndepărta stratul hidrolipidic pro-
Distruge bacterii- tector. Pune câteva picături pe părul umed și apoi clătește. Mie- Ingrediente: 150g făină de hrişcă, 300 ml lapte, 3 ouă, 50 ml apă
degete, amestecă cu puțină apă rea diluată poate fi folosită și ca minerală, şuncă, caşcaval, ouă, dulceaţă pentru umplutură, sare.
le. Se știe că acneea este pro- și masează tenul, apoi clătește cu fixativ! Preparare. Într-un vas, se amestecă făina de hrişcă cu laptele,
dusă de stafilococi, iar mierea are ouăle şi puţină sare. Se acoperă cu un prosop şi se lasă să se odih-
proprietăți antibacteriene impor- apă călduță. Diminuează cear-
tante. În plus, acționează ca un Elimină negii. Un cănele. Pe lângă hidratare,
bun agent de curățire. Calmează neg este enervant, dar și ineste- mierea are darul de a lumina pie-
iritația și roșeața și ajută pielea tic, mai ales când apare pe unul lea și a reduce petele și cearcă-
să se vindece. Trebuie doar să dintre degete. Dacă ai o astfel de nele. Tot ce trebuie să faci este
aplici miere pe față în strat subți- problemă, o poți rezolva cu miere, să aplici puțină miere pe zona
re, acoperind leziunile acneice, și acasă. Cea mai bună miere, se cearcănelor, deja umezită, și s-o
să o lași să acționeze 30 de mi- spune că este manuka. Aplică un lași câteva minute. Această ca-
nute, după care speli fața cu apă strat gros de miere direct pe neg taplasmă are un efect răcoritor și
călduță. și menține timp de 24 de ore. detensionant. Specialiștii ne reco-
Întârzie apariția Albește dinții. Poți mandă acest tratament în fiecare
obține o culoare albă prin diverse dimineață, chiar dacă nu avem
ridurilor. Dacă poate dimi- această problemă, pentru mai
nua dimensiunea ridurilor, mierea metode, unele mai scumpe, altele
care afectează dinții. Ai la dispo- multă prospețime.
e în stare și să prevină apariția lor.
Buna hidratare pe care o asigură ziție și câteva metode naturale, Face tălpile fine. O
straturilor superioare ale pielii și printre care și mierea. Un periaj mască din miere pentru picioare
proprietățile antioxidante ajută la zilnic cu miere curăță dinții per- va avea multe beneficii. În primul
întârzierea îmbătrânirii pielii. Măș- fect, dar înlătură și o mare parte rând, va hidrata intens picioarele,
tile cu miere pot fi aplicate ca ata- din bacteriile din cavitatea bucală. le va scăpa de celulele moarte
re sau în combinație cu papaia, Stimulează creș- și eventual de diversele micoze. nească cel puţin 30 de minute la temperatura camerei. Înainte de a le
Seara, înainte de culcare, unge găti, se adaugă apa minerală. Se pune tigaia pentru clătite la foc şi,
lapte, ou sau iaurt în acest scop. terea părului. Există picioarele cu miere și pune-ți șo- înainte de fiecare porţie nouă de amestec, tigaia se unge cu puţin unt.
Face buzele mai câteva studii care au arătat că
sete de bumbac. Lasă să acțio- Clătitele de hrişcă se garnisesc cu caşcaval ras, şuncă şi ochiuri şi li
pline. Se știe că mierea este mierea în combinație cu uleiul de
neze toată noaptea. Aplicat săp- se dă forma de plic.
un tratament rapid și calmant pen- măsline poate fi un tratament util
tămânal, un astfel de tratament Poftă bună!
tru buzele crăpate. Se masează în prevenirea căderii părului și în-
te scapă de bătături și de pielea
ușor o cantitate mică și toată pie- tărirea rădăcinilor. Încălzește pu-
aspră a călcâielor.
lea uscată se va desprinde fără țin uleiul de măsline, adaugă două Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
8 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 Meridiane culturale

Drama singurătății
la Festivalul de comedie

a avea o încredere suficientă în dragoste, vă deosebirea între mama vitregă – Elena
în muncă, în regenerarea naturii”, a expli- (actrița Gina Pătrașcu-Zamfirache) și fiică
cat directorul Teatrului din Botoșani, Traian – Sonia.
Apetrei. Spectacolul „Unchiul Vanea”, pus în
Exigentul juriu, care a așteptat cu ne- scenă de actorii Teatrului „M. Eminescu”
răbdare evoluarea actorilor români, a dorit din Botoșani, este foarte important pentru
să vadă în acest spectacol de succes al omul contemporan. Așa au decis membrii

P
articipând permanent la Festivalul românești din regiune, care nu ratează rare- multor teatre din lume tendințele de dez- juriului Festivalului „Aplauzele de aur ale
de comedie „Aplauzele de aur ale le ocazii de a susține trupele din România, voltare ale artei teatrale contemporane. Și Bucovinei”. Aceștia au menționat și sce-
Bucovinei”, Teatrul „M. Eminescu” invitate să evolueze la Cernăuți, au primit au văzut. În această lume omul este nea- nografia excelentă (Alina Dinca-Pușcașu)
din Botoșani și-a creat imaginea de trupă cu sufletele deschise mesajul cehovian, părat. Chiar dacă oamenii sunt împreună, și regia foarte reușită (Antonella Cornici).
teatrală care poate aduce surprize plăcute lansat cu un secol în urmă, dar transmis fiecare dintre ei își trăiește aparte singură- Spectatorii, prin aplauzele lor „de aur”, au
spectatorilor. La actuala ediție el a riscat prin limbajul scenic modern, limbaj care nu tatea. Iar singurătatea, în spectacolul „Un- confirmat pozițiile juriului. Indiferent cum
să vină la Cernăuți cu spectacolul „Unchiul are nevoie de translatori. chiul Vanea”, este acea strună care redă va fi apreciată participarea Teatrului de
Vanea” de Anton Cehov. Clasicul dramatur- Criticii de teatru din România, recen- tonul tristeții. Însă, această tristețe este la Botoșani la actuala ediție a Festivalu-
giei ruse și universale, Anton Cehov, este zând citirea de către actorii din Botoșani a una luminoasă, fapt care atestă măiestria lui de comedie din Cernăuți, colaborarea
poate unul dintre cei mai misterioși autori, creației „Unchiul Vanea” de Anton Cehov, actorilor botoșăneni de a-l înțelege profund între aceste două teatre rămâne pe linia
clasificându-și piesele la genul comediei, au raportat actualitatea piesei la înseși în- pe Cehov. ascendentă. La 17 noiembrie, la Botoșani
însă ele deloc nu seamănă a comedie. Co- trebările personajelor ei despre aceea cum Camertonul spectacolului a fost Sonia va avea loc premiera spectacolului, pus în
mice par doar personajele, nefiind în stare vor fi apreciate ele după două-trei sute de (actrița Alexandra Vicol), „o fată urâta”, po- scenă de regizoarea de la Teatrul cernă-
să realizeze ceea ce se așteaptă de la ele. ani. trivit textului, dar spectatorul vede frumu- uțean, Ludmila Skripka. Toamna teatrală
Așa urmează să le înțeleagă și spectatorii. „Am pornit de la ideea că există un peri- sețea estetică. Există o adevărată armonie continuă să culeagă „aplauzele de aur” ale
Amatorii de teatru din rândurile comunității col de a trăi în această lume uniformă, fără între frumusețe și estetic, încât nu se obser- spectatorilor.

„CU DRAGOSTE – „ȚĂRĂNCUȚA” DE LA MARȘINȚI
SPRE DRAGOSTE” I-A ÎNCÂNTAT PE LVOVENI
L
a 26 octombrie, în Palatul Central de cultură din Cernăuți a avut
loc seara de creație a distinsei poete Tamara Severniuk.
– Nu întâmplător am întitulat această seară de creație a mea
„Cu dragoste – spre Dragoste”. Este vorba de sentimentul care în pre-
zent are nevoie de protecție. Dragostea a fost abandonată. Dar, în esen-
ță, ce înseamnă dragoste? – s-a întrebat poeta. Cineva a spus: „Dra-
gostea are mâini
ca să-l țină pe cel
ce cade, Dragos-
tea are ochi ca să-l
vadă pe cel, care

Î
are nevoie de apă- n regiunea noastră s-a aflat un grup de lucrători lor despre istoria satului nostru, iar Ansamblul „Țărăn-
ai culturii din regiunea Lviv pentru a face schimb cuța” a interpretat câteva cântece în română și ucrai-
rare, Dragostea de experiență. Ei au poposit și la Marșinți, satul neană, ne-a informat solista și autoarea cântecelor
are picioare pen- de baștină a legendarei Sofia Rotaru. Oaspeții au fost pentru acest minunat colectiv, doamna Sofia Roșca.
tru a ajunge la cel, însoțiți de primarul Comunității Teritoriale Unite Noua Ea este și meșterița care a cusut cinci complete de
Suliță, doamna Maria Nicorici, și de starostele de Mar- costume populare pentru întregul ansamblu. Lucrăto-
care nu se poate șinți, domnul Gheorghe Nichitovici. În pragul Muzeului rii culturii din Lviv au rămas încântați de cântecele și
ridica singur, Dra- satului oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare de costumele noastre. Ei nu au văzut așa ceva nicăieri,
gostea e lumina din către membrele Ansamblului vocal „Țărăncuța”, vestit afirmând că nu numai Ansamblul „Țărăncuța” merită
în regiune și peste hotarele ei – în Moldova și România. titlul de „colectiv popular”, ci și fiecare artistă amatoa-
suflet, fiindcă ea se – Doamna Maria Ștefanesa le-a povestit oaspeți- re în parte.
bucură de bucuria
altuia…”.
Cuvântul poetic
al Tamarei Sever-
niuk, rostit de pe
scena gătită cu po-
doabele toamnei,
a adunat în sală
adevărații admira-
tori ai lui. Since-
ritatea, Muzica și
Poezia au dorit în
această seară să
fie în armonie, fără
oficiali și cuvântări
de serviciu.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 9
Oamenii timpului Joi, 1 noiembrie 2018

POPAS ÎN GARA FERICIRII
L a 4 noiembrie în Ucraina este marcată
sărbătoarea profesională a feroviarilor.
Până nu demult, potrivit tradiției sovie-
tice, lucrătorii magistralelor de fier erau
omagiați în prima duminică a lunii august.
Schimbarea în calendar a fost făcută în
baza evenimentului istoric al punerii în
funcțiune a Căii ferate Viena–Lviv. Însă,
sărbătoarea a rămas la fel de importantă,
or, transportul feroviar este oglinda econo-
miei oricărei țări. Dar și oamenii care de-
servesc căile ferate sunt deosebiți: foarte
principiali și responsabili.

de securitatea circulației, am fost nevoit să obțin studii su-
munitare. Acum a început completarea lui cu locomotive
LOCOMOTIVA perioare prin corespondență. Am devenit student la vârsta
de 42 de ani. Dar în viață niciodată nu este târziu să înveți. americane. Dar pentru înnoirea întregului parc e nevoie de
DIN COPILĂRIE Iar mașiniștii învață permanent: susțin examen în fiecare
stabilitate economică și de o perioadă de timp. Procesul
poate fi accelerat, dacă în birourile înalților demnitari ar
lună. Locomotiva este un mecanism foarte complicat, iar
funcționa „dispozitivul responsabilității”.
cel care o conduce trebuie să aibă o măiestrie deosebită,
afirmă domnul Mihail Croialo.
Deseori mașinistul-instructor, Mihail Croialo, îi instru- „EUROPA ÎNCEPE ACOLO,
iește și pe colegii de breaslă din România, care deservesc
segmentele de cale ferată cu ecartament larg. UNDE SE TERMINĂ
ECARTAMENTUL LARG”
„DISPOZITIVUL Mașiniștii de la Depoul de locomotive „Cernăuți” (150 de
brigăzi) conduc trenurile până în regiunile vecine, până la
VIGILENȚEI” Ocnița (Moldova) și Dornești (România). Evident că fiecare
– În cabina locomotivei se află un dispozitiv, care verifi- dintre ei se visează în cabina unei tren intercity, dar se îm-
că vigilența mașinistului. La fiecare 50 secunde mașinistul pacă deseori cu posibilitățile de care dispune.
trebuie să apese pe buton, semnalând că el ține situația Omului, însă, îi este firesc să-și caute un loc mai bun
sub control. În caz că a întârziat s-o facă, sirena imediat sub soare.
îi amintește de aceasta. Iată, așa lucrăm noi, feroviarii, – Acolo unde se termină ecartamentul larg, începe Eu-
accentuează mașinistul-instructor Mihail Croialo, amintin- ropa, sesizează domnul Mihail Croialo. Pentru noi, mașiniș-
du-și de un caz tii, în sensul direct al cuvântului. În ultimul timp, unii colegi
din viață. de-ai noștri, care cunosc limba română, se angajează la lu-
– Sunt um- cru în România. Trec cursuri de reciclare și obțin dreptul de
blat prin lume, a conduce locomotivele pe ecartament îngust, european. În
am văzut cum
țara vecină mașiniștii sunt ofertaţi, deoarece mulți feroviari
funcționează
români pleacă la lucru în Occident. Iată așa se primește
transportul fe-
roviar în Occi- „migrarea brațelor de muncă” pe căile ferate.
dent. Odată am O astfel de perspectivă poate fi atrăgătoare pentru ma-
intrat în cabina șiniștii mai tineri, iar el, Mihail Croialo, și mulți alții ca el,
locomotivei unui sunt ferm convinși că locomotiva vieții lor se oprește des în
tren din Germa- Gara Fericirii.

– Locomotiva a fost prima minune pe care am văzut-o în
nia. L-am întrebat pe colegul meu neamț
viață, povestește domnul Mihail Croialo, mașinist-instruc-
unde se află „dispozitivul vigilenței”. El a
tor și unul dintre adjuncții șefului Depoului de locomotive făcut ochi mari și nu știa cum să-mi ex-
„Cernăuți”. Casa părintească de la Noua Suliță era chiar plice. „Ce fel de „dispozitiv al vigilenței”?
lângă calea ferată. Bunicul meu, Vasile, a fost feroviar încă Mașinistul nu poate să nu fie vigilent,
pe timpul României. Mama Elisaveta, rămânând fără soț mi-a răspuns. Trei zile mă odihnesc, iar a
și cu trei copii mici, tot la Gara din Noua Suliță s-a angajat patra zi sunt la serviciu. Lucrez cinci ore
la lucru. Până la pensionare a îndeplinit funcția de acar. și nu simt nici o oboseală, stând la cârma
Pentru mine transportul feroviar a devenit ceva familial. Am locomotivei”. De altfel, ei se înconjoară și
învățat la Școala medie nr. 2 din Noua Suliță, „școala mol- fără ajutori de mașiniști. Iar în cele cinci
dovenească” – așa-i spuneam pe atunci, situată chiar în ore, cât durează un schimb de muncă al
vecinătatea gării. Nu cu mulți ani după absolvirea ei am în- mașinistului, trenurile în Germania pot
ceput să trec cu locomotiva prin gara de la Noua Suliță, prin parcurge o distanță dintr-un capăt în ce-
locurile dragi copilăriei mele. Și, iată, s-au scurs 38 de ani lălalt al țării. Mașinistul nu răspunde de
de când am urcat pentru prima dată în cabina locomotivei… starea tehnică a locomotivei, aceasta in-
Dl Mihail Croialo a însușit profesia de mașinist la Școa- tră în competența celor care o pregătesc
la tehnico-profesională feroviară din Cernăuți, apoi a urmat și-i garantează securitatea pe itinerar.
Colegiul feroviar de la Lviv și Academia Transportului Fero- Dacă se defectează ceva în drum, ceea
viar din Harkiv. ce se întâmplă foarte rar, acești specia-
– Pe locomotivă am lucrat douăzeci de ani: zece ani liști sunt aduși la locul cu pricina cu eli-
copterul.
ca ajutor de mașinist și zece –ca mașinist. Fiind înaintat
Parcul de locomotive din Ucraina nu Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
în postul de instructor-mașinist și specialist care răspunde
se poate compara cu cele ale țărilor co-
10 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 Sport

Svitolina câștigă Turneul Campioanelor Vichai
Srivaddhanaprabha
Sportiva ucraineană Elina
Svitolina, locul 7 WTA, a în-
vins-o pe americanca Sloane

era patronul lui
Stephens, locul 6 WTA, în fina-
la de la Singapore, şi a câştigat
Turneul Campioanelor, în trei

Leicester din 2010! Ce
seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2. Parti-
da a durat două ore şi 23 de mi-
nute. Ambele jucătoare au avut
evoluții spectaculoase la Turne-
ul Campioanelor. Elina Svitolina
a fost neînvinsă în Singapore,
avere avea thailandezul
Vichai Srivaddhanaprabha era patronul lui Leicester din
ea impunându-se înainte de fi-
2010, când a cumpărat clubul care evolua în a doua ligă
nală în meciurile cu Petra Kvito-
din Anglia în schimbul a 39 milioane de lire sterline. Omul
va, Karolina Pliskova şi Caroline
de afaceri thailandez, apropiat al Familiei Regale din Ma-
Wozniacki, în grupe, iar apoi în
rea Britanie, a devenit fanul formaţiei de pe „King Power
faţa sportivei Kiki Bertens, în
Stadium” în 1997,
semifinale. Anul trecut, Svitoli-
când „vulpile” au
na a jucat în grupă cu Simona
câştigat Cupa Ligii
Halep, Caroline Wozniacki şi cu
în faţa lui Middles-
Caroline Garcia şi nu a reuşit
brough. La o oră
să ajungă în semifinale. Câşti-
după finalul me-
gătoarea competiţiei de la Sin-
ciului Leicester
gapore a fost recompensată cu
– West Ham 1:1,
un cec în valoare de 1.750.000
elicopterul deţinut
dolari şi 750 puncte WTA, în
de Vichai Sriva-
timp ce finalista a primit un cec
ddhanaprabha
de 590.000 de dolari şi 330 de
s-a prăbuşit lângă
puncte WTA.
stadion. „Nici unul
dintre cei cinci oameni aflaţi la bord nu au supravieţuit”, se

FC Hliboca, deţinătoarea Supercupei
arată în comunicatul oficial publicat de Leicester City. În
vârstă de 60 de ani, Vichai Srivaddhanaprabha a intrat în
lumea afacerilor în 1989, când a deschis lanţul de maga-
zine „“King Power Duty Free”. În scurt timp a devenit unul

raionului Hliboca la fotbal 2018
dintre cei mai bogaţi oameni din Thailanda. Conform topului
Forbes 2017, omul de afaceri avea o avere estimată la 4,9
miliarde de dolari.

Campionatul regiunii
Cernăuţi la fotbal
Au fost disputate meciurile din cadrul etapei a 14-a a
Campionatului regiunii Cernăuţi la fotbal. Echipa Ivankivţi
s-a impus în faţa echipei Corovia cu scorul de 4:3, iar Ne-
polokivţi a învins echipa Chiţmani, scor 2:0. Lider în clasa-
ment rămâne Nepolokivţi, cu 36 de puncte. Pe locul doi se
clasează echipa Chiţmani (cu 35 puncte), iar pe locul trei
– Ivankivţi (cu 31 de puncte).
Pe 2 noiembrie sunt programate partidele din cadrul ul-
timei etape a competiţiei.

Ucraina a urcat un loc
în clasamentul FIFA.
Pe stadionul din Hliboca a fost disputată Supercupa gătorilor într-un cadru festiv de către primarul Comunităţii
raionului Hliboca la fotbal 2018. FC Hliboca a reuşit să- Teritoriale Unite Hliboca, Grigori Vanzureak, şi preşedinte-
şi adjudece acest trofeu după succesul cu 1:0 în faţa FC le Federaţiei raionale de fotbal, Ivan Pavliuk. Cei mai buni
Voloca. Unicul gol al meciului a fost înscris în minutul 7 al
primei reprize. Trofeul şi diplomele au fost înmânate câşti-
jucători ai partidei au fost desemnaţi Oleg Ţurcan de la FC
Voloca şi Ivan Juk de la FC Hliboca. Cum arată Top 10
FIFA a publicat joi, 25 octombrie, noul clasament

A cincea înfrângere consecutivă
al echipelor naţionale după Campionatul Mondial din
Rusia. Câştigătoarea turneului, Franţa, este pe locul
doi, prima poziţie fiind ocupată chiar de echipa pe
care elevii lui Deschamps au eliminat-o în semifinale,

pentru FC Bucovina
Belgia, scor 1:0.
Clasamentul FIFA pe luna
octombrie (în paranteză poziţia
Continuă seria ghinioane- de luna trecută):
lor pentru echipa cernăuţea- 1. (1) Belgia 1.733 puncte
nă FC Bucovina. În cadrul 2. (1) Franţa 1.732
etapei a 15-a a Campiona- 3. (3) Brazilia 1.669
tului naţional la fotbal Liga 4. (4) Croaţia 1.635
a II-a, fotbaliştii bucovineni 5. (6) Anglia 1.619
au cedat pe teren propriu 6. (5) Uruguay 1.617
în faţa echipei Nyva (Vinny- 7. (7) Portugalia 1.616
ţea), scor 0:4. Acest rezultat 8. (8) Elveţia 1.598
aduce FC Bucovina în coa- 9. (9) Spania 1.594
da clasamentului Ligii a II-a, 10. (10) Danemarca 1.584
cu 11 puncte la activ. Lider ....
în clasament rămâne echi- 26. (27) România 1.491
pa Mynai, cu 27 de puncte, 27 (29) Ucraina 1.490
urmată de echipa Kaluş pe Următorul clasament FIFA
locul 2, cu 26 de puncte, şi va fi dat publicităţii pe 29 no-
echipa Polissia pe locul 3, cu iembrie.
24 de puncte.
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
12 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 De la lume adunate

DE SOARTĂ NU POȚI SĂ FUGI
S
cuvânt, promițându-le că va îmbrăca ro-
e spune că destinul ce-i este hărăzit omu- chia de mireasă numai după ce va avea
lui de Sus îl urmărește toată viața și, un loc de muncă stabil. Anii au trecut pe
neobservate. Era în anul cinci de facul-
oricât s-ar strădui s-o ia pe alături, oricum tate, când o întâmplare avea să dea pe
până la urmă se vede nevoit să joace melo- cap toate planurile fetei. Zinaida trăia în
dia propriei vieți. Oricât de mult ai vrea să-l chirie la marginea orașului. Așa au de-
păcălești și să intri în jocul șoarecelui cu pi- cis părinții chiar din primele zile de studii
că îi va fi mai bine, dar și ei vor fi mai
sica, până la urmă te vezi nevoit să cedezi și liniștiți. În acea seară de primăvară au
Un evreu bătrân, putred de bogat, trage să moară.
Îşi cheamă în grabă nepoţii, deoarece între ei a decis să
să te conformezi sorții. Orice femeie visează stat îndelung de vorbă cu Ionel în parc. împartă averea, şi începe:
– Ţie, Izea, îţi dau fabrica de lenjerie pentru femei.
în viață la o căsătorie reușită, care să fie Flăcăul a invitat-o la el să înnopteze. Ţie, Simon, îţi las restaurantul din centrul oraşului. Tu,
– E târziu deja, iar apartamentul
precedată de un minunat roman de iubire și meu e aici la doi pași.
Avram, vei moşteni reţeaua de magazine alimentare.
Şi aşa până când îi împacă pe toţi. Când vine rândul
de scene, care, după părerea ei, nu le-a jucat – Nu cred că e bine ceea ce spui. mezinului, acela îi spune bunicului:
– Ştii, bunele, nu trebuie să-mi laşi nimic drept moş-
nimeni și nicicând. Viața, însă, își are legile Ce-o să zică părinții dacă află? Am pro- tenire. Cred că o să fiu eu în stare să-mi câştig singur
mis să-mi termin mai întâi studiile.
ei și nu întotdeauna avem parte de ceea ce Și s-a opus morțiș. O fi avut o pre-
bogăţia. Spune-mi doar pe mare secret cum ai reuşit să
devii atât de bogat?
dorim. simțire rea flăcăul despre cele ce aveau Bătrânul evreu stă un pic pe gânduri, apoi răspunde:
– Eu, dragul meu, am respectat în viaţa mea două
să se întâmple în seara aceea, dar până principii: dacă am spus că iau de la cineva ceva – am luat,
la urmă a cedat și a condus-o până la iar dacă am spus că-i dau cuiva ceva, apoi am zis.
Așa credea și Zinaida, eroina po- s-a dovedit a fi mai tare și a făcut ca ti- ușa apartamentului, unde locuia. Și-au ***
Soacra pentru prima oară în vizită la proaspătul gine-
vestirii de mai jos. Venise pe lume în- miditatea celor doi să se topească sub luat rămas bun până a doua zi și s-au re. Dimineaţa:
tr-o familie de intelectuali dintr-un sat de magia unui sărut frumos într-o seară de despărțit. Ionel plecă într-un fel mândru – Vai, ginerică dragă! Toată noaptea m-au mâncat
sub streșina pădurii. Era mezina dintre vară. În acea noapte s-au ținut de mână de fata iubită, iar pe de altă parte ceva ţânţarii aici la voi. Dimineaţa chiar şi perna era plină toată
cei trei copii din familie. E clar că cei doi și s-au îmbrățișat până în zori, spunân- neînțeles îi măcina sufletul. Un glas lă- de sânge.
– Ce vrei să spui, mamă-soacră, că după ce te-au
frați mai mari o desfătau pe „prințesa” du-și unul altuia despre fiorul care le untric îi șoptea, parcă, „Întoarce-te”. Nu muşcat săracii, au şi vomitat?
lor și îi satisfăceau toate capriciile. Pe măcina sufletele. Zinaida i s-a destăinu- a reușit să ajungă acasă cum primi un ***
de altă parte, în pofida faptului că era it tânărului că ar dori să ia admiterea la telefon de la Zinaida. Fata îi vorbea cu Doi prieteni se întâlnesc după mai multă vreme.
– Ce mai faci, Ghiţă, cum o duci?
răsfățată și dezmierdată de cei dragi, istorie, deoarece avea o pasiune aparte glas șoptit să nu fie auzită de nimeni: – Mulţumesc de întrebare. Bine.
a primit o educație aleasă de la părinți. pentru acest obiect. Și Ionel, care avea – Regret că nu am acceptat propu- – Cu nevasta cum te mai împaci? Ştiu că după nuntă
mergea totul bine.
– Nu e rău nici acum. De două zile nu vorbeşte cu
mine.
– Aoleu! Dar ce s-a întâmplat?
– A scotocit prin contactele din telefonul meu şi mare
i-a fost mirarea când formând „Sex pe gratis”, a sunat te-
lefonul ei.
***
– Azi îmi sărbătoresc nunta de tablă, îi spune un băr-
bat amicului său.
– Ce sărbătoare-o mai fi şi asta? – întreabă acela mi-
rat.
– Azi se împlinesc cinci ani de când nevasta mea îmi
dă să mănânc numai conserve.
***
Vine soţul acasă seara după o zi de muncă rupt de
oboseală.
– Soarele meu. Nu vreau nimic altceva decât să mă-
nânc şi să mă prăbuşesc în aşternut. Ce avem la cină?
– Îţi spun imediat, zice soţia pe un ton serios. Fiul
tău are nota doi la mai multe obiecte pe semestru, mâi-
ne trebuie să achităm plata la universitate pentru studiile
fiicei, iar pe poşta ta a parvenit un mail în care se spune
că păpuşica ta de amantă este un pic gravidă. Să-ţi mai
prepar ceva?
– Nu, nu. Am mâncat pe săturate. Mulţumesc.
***
Discută două vecine:
– Viorico, ştii că Ion a fost internat aseară la spital?
– Nu se poate! L-am văzut ieri la braţ pe bulevard cu
o femeie foarte frumoasă!
– Exact. Numai că l-a văzut şi nevastă-sa.
***
Se apropia perioada vacanţei şi soţul îi zice soţiei
sale:
– Draga mea, aş dori să merg undeva unde nu am
fost niciodată şi să fac ceva ce nu am făcut niciodată.
Soţia:
– Perfect, scumpule. Treci la bucătărie şi spală vase-
le, căci s-au adunat mai multe timp de trei zile.
După absolvirea școlii își dorea, ca ori- deja experiența studenției, s-a oferit s-o nerea de a rămânea la tine peste noap- ***
ce fată de vârsta ei, să facă o facultate, ajute în toate privințele. Nu știa bietul că te.
să-și găsească un loc de lucru. După ziua când fata pe care a ales-o cu dinții – Ce s-a întâmplat? Nu te înțeleg.
aceea, își zicea, mă voi putea gândi și mărunți și ochii ca mura de fermecători – Vino de mă ia de aici.
la iubire. Și toate încercările flăcăilor va îmbrăca rochia de mireasă este încă Ionel a urcat la volan și în zece mi-
din sat, care-i dădeau pe rând târcoale, departe și încă multă apă va trebui să nute a fost la locul cu pricina. Zinaida îl
s-au dovedit a fi zadarnice. Prin clasa a curgă pe pârâu la vale. aștepta la scară tremurând toată. Abia
zecea, la o serată dansantă, Zinaida a Chiar dacă fata i-a intrat în inimă cu aici Ionel a înțeles că s-a întâmplat ceva
făcut cunoștință cu Ionel, un tânăr din adevărat, nu i-a fost dat atât de ușor s-o neordinar. A intrat în grabă în aparta-
satul vecin plin de idealuri și cu multe cucerească. Zinaida încerca primii fiori ment și văzut-o pe stăpâna apartamen-
ambiții. Băiatul absolvise deja facultatea ai celui mai frumos sentiment, pe când tului plină de sânge zăcând pe podea.
și-și găsise și un loc de muncă pe plac. Ionel era un bărbat deja format. El însă, Femeia nu și-a mai revenit. Răni-
Muncea într-un birou de traduceri din și-a zis că va lupta din răsputeri pentru le pricinuite i-au apropiat sfârșitul. Mai
engleză și franceză. Flăcăul se retrase ca într-o zi să audă din gura ei gingașul târziu organele de anchetă aveau să
la oraș, unde moștenise un apartament cuvânt „Da”. Într-o seară a venit la părin- stabilească că autorul crimei este un
de la o mătușă pe linia mamei. Prin sat ții fetei și le-a spus despre intențiile sale. prieten din tinerețe al jertfei cu care se
dădea foarte rar. Chiar și atunci când Nu prea au încuviințat părinţii această despărțise ani în urmă și care a ispășit
venea, nu se reținea pentru mult timp, pornire frumoasă, motivând că fata mai pedeapsa pentru viol. Ieșit din locurile
motivându-și plecarea rapidă prin încăr- are de învățat, iar căsătoria, grijile fa- de detenție și-a adus aminte de priete-
cătura enormă ce o avea în legătură cu miliei ar fi un obstacol serios pentru ea. na sa, pe care o știa femeie energică și
studiile la facultate. Acea seară de Ci- Încurajată de părinți prin poziția lor, fata cu mulți bani. Anume setea de avuție l-a
reșar avea să-i marcheze viața pentru i-a spus iubitului: făcut pe criminal să recurgă la această
mult timp. A cunoscut-o pe Zâna, după – Va trebui să aștepți mult până faptă… O doamnă tânără şi frumoasă foc vine la magazin şi o
cum o dezmierdau cei apropiați. De la mă văd și eu cu o diplomă de studii în Acea strașnică întâmplare au fă- întreabă pe vânzătoare:
acea clipă, când privirile lor s-au întâl- mână. După aceia mai vorbim. cut-o pe Zinaida să nu se mai despartă – Cum aş face ca soţul meu să-mi acorde mai multă
nit până la momentul când iubirea s-a – Nu ar fi ceva ieșit din comun. O de Ionel niciodată. Și-au promis atunci atenţie?
aprins cu adevărat în inimile lor, nu a să te aștept cât va fi necesar. Oricum a că se vor iubi veșnic, iar încrederea le – Îmbrăcaţi-vă şi dumneavoastră mai vulgar, faceţi-i
ceva bun de mâncare.
trebuit să treacă mult timp. La ambii le-a mea vei fi. Nimic nu poate sta în calea va fi cel mai puternic argument în rela- – Toate le fac după cum spuneţi.
fost greu să-și declare de la bun început dorinței mele de a te avea alături pentru țiile lor. Un astfel de caz a transformat-o – Cu ce aş putea să vă ajut? – întreabă vânzătoarea.
despre ceea ce simt. Timid din fire, Ionel o viață toată, i-a spus Ionel mândru și pe Zâna cea șmecheră și capricioasă – Aveţi cumva un parfum cu aromă de computer?
a încercat să se joace de-a aluzia. Fata gingaș în același timp. într-o prietenă, soție și mămică serioasă ***
l-a înțeles din start, dar a hotărât să ră- Pe la finele lui Gustar, Zinaida a fost și gingașă. Bunul Dumnezeu le-a dăruit Un bărbat îşi ia feciorul la birt. Vine acolo şi cere două
câte o sută. Feciorul bea o gură, se îneacă, tuşeşte zdra-
mână rece și să-l facă să alerge după admisă la facultatea visată din copilărie, două flori scumpe – un băiețel și o feti- văn. După ce-şi revine, întreabă:
ea ceva vreme. Și din acea zi flăcăul iar toamna s-a avântat cu râvnă în lu- ță. Și, deși în casa omului este bine, iar – Tată, cum beai tu răutatea asta?
le-a lăsat pe toate baltă și venea prin mea plină de miracol. Petrecea ore în uneori este și rău, în cuibul lor iubirea și – Ai văzut, fiule? Când ajungi aca-
sat tot mai des. Seara dispărea de aca- șir în biblioteca universității și savura cu buna înțelegere le pune pe toate la locul să să-i spui şi mamei tale, pentru că
să și căuta orice prilej pentru a o întâlni o sete aparte din analele istoriei. Părin- lor, fiind mai presus de orice. ea crede că noi ne distrăm aici.
pe fata dragă. Până la urmă focul iubirii ții s-au bucurat că fiica nu le-a ieșit din Dumitru VERBIŢCHI
LC 13
Ghidul sănătăţii dumneavoastră Joi, 1 noiembrie 2018

Aurul Orientului - Curcuma
P lantă originară din Asia Mijlocie, curcuma (turmericul)
nu este doar un condiment (ingredient principal al pulbe-
rii de curry), ci şi un excelent antibiotic şi antioxidant, îm-
bunătăţind digestia şi restabilind flora intestinală. Pulberea
din rădăcina acestei plante combate în mod eficient bolile
cronice ale tractului gastro-intestinal, curăţă sângele, aju-
tând la refacerea celulelor roşii, normalizează metabolis-
mul, îmbunătăţeşte activitatea ficatului.

Adusă în Europa de Marco Polo, în- adaugă o linguriţă de miere şi se consumă plet. Ceaiul se
tr-una din călătoriile sale în Orient, curcuma cald. amestecă cu
a fost folosită la început drept materie primă DURERI ÎN GÂT. Într-un pahar cu 500 grame
pentru vopsit şi ca tinctură galbenă, utilizată apă călduţă se dizolvă o linguriţă de sare de chefir şi
în miniaturi. Supranumită „Şofranul Orientu- (de preferat de mare) şi o linguriţă de se consumă
lui”, s-a bucurat de succes şi drept colorant pulbere de curcuma. Se face gargară de dimineaţa, la
în alimentaţie şi în preparate farmaceutice. cinci-şase ori pe zi, timp de minimum trei micul dejun,
Începând cu secolul 16, curcuma a deve- zile. sau seara, la
nit cunoscută şi ca medicament, cu efecte ÎN CURE DE SLĂBIRE. În 500 ml cină. miere. Se consumă cald, seara înainte de
de excepţie în tratarea afecţiunilor ficatului, de apă în clocot se adaugă două linguri de ALTĂ REŢETĂ: Într-un vas emailat culcare.
ale bilei şi intestinelor, planta fiind inclusă pulbere de curcuma, patru linguri de ceai se toarnă 80 ml de apă, 170 ml de lapte şi Pentru efecte maxime, preparatele din
în celebra „Libro delle Droghe”, o veritabilă negru, un vârf de lingură de scorţişoară şi o lingură de curcuma. Se pune pe foc şi se curcuma se introduc în dieta zilnică timp de
„biblie” a plantelor medicinale. două bucăţele de ghimbir. Se acoperă şi dă în clocot. Se lasă să se răcorească puţin cel puţin două săptămâni.
BOLI GASTRO-INTESTINALE. O se lasă la infuzat până ce se răceşte com- şi se poate adăuga, după preferinţă, puţină AFECŢIUNI INFLAMATORII
linguriţă de pulbere din curcuma se dizol- OCULARE. O jumătate de litru de apă
vă într-un pahar de apă fiartă şi răcită. Se şi două linguriţe de curcuma se pun pe foc
administrează câte o jumătate de pahar, de într-un vas emailat. Lichidul se fierbe până
două ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte ce scade la jumătate. Se acoperă, se lasă la
de masă. Durata tratamentului este de zece infuzat până se răceşte, apoi se strecoară.
zile, se face o pauză de două săptămâni şi Se spală ochii cu această soluţie de trei-pa-
se poate relua. tru ori pe zi. Procedura se repetă până ce
ANEMIE. O linguriţă de miere şi o ju- simptomele dispar.
mătate de linguriţă de curcuma se ames- HEMOROIZI. O linguriţă de ulei de
tecă bine. Se administrează dimineaţa, pe cocos se amestecă cu o jumătate de lingu-
stomacul gol, timp de 21 de zile. riţă de pulbere de curcuma. Unguentul se
NORMALIZAREA NIVELULUI aplică în zona afectată, seara, înainte de
DE ZAHĂR DIN SÂNGE. O jumăta- culcare.
te de linguriţă de pulbere de curcuma se SCAPĂ DE PĂRUL NEDORIT!
amestecă într-un pahar de apă călduţă. Se Peste cinci linguri de pulbere de curcuma
administrează de trei ori pe zi, cu câteva mi- se adaugă apă rece până se formează o
nute înainte de masă. Durata tratamentului pastă. Se aplică o dată pe săptămână pe
este de zece zile. zonele de epilare şi se lasă să acţioneze
GRIPĂ ŞI RĂCEALĂ. Două grame timp de 20-30 de minute. Se clăteşte cu
de curcuma, două grame de ghimbir şi două apă călduţă. După aproximativ trei-patru
grame de ardei roşu se fierb în 250 ml de luni, părul în zona respectivă va creşte din
lapte timp de trei minute (nu mai mult!). Se ce în ce mai rar.

ALIMENTELE PE CARE TREBUIE
SĂ LE CONSUMĂM PENTRU
O INIMĂ SĂNĂTOASĂ
B olile de
inimă sunt
una dintre prin-
Mai multe fructe
și legume
Adăugați
o mână
proaspete de nuci
cipalele cau- Fructele și legumele precum Nucile sunt o sur-
ze de deces, bananele, spanacul, broccoli, car- să bogată de grăsimi
tofii dulci și castraveții sunt pline esențiale. Nucile sunt
așa că medicii de potasiu și o dietă bogată în în special bogate în
recomandă ce potasiu este legată de scăderea grăsimi omega 3, ceea ce le face
de un risc redus al bolilor cardiace, alimente gustoase de slabă calita-
datorită arterelor mai sănătoase și te, veți fi pe cale să țineți echilibrul
alimente trebu- tensiunii arteriale și de un risc re- deosebit de bune pentru întărirea
unor rații de grăsimi mai bune. corect al grăsimii în organism.
ie consumate dus de apariție a bolilor de inimă. inimii. Este vorba doar de o singu-
zilnic pentru
Încercați să mâncați câteva bucăți ră mână de nuci, întrucât consu- Nu uitați de fibre Acest lucru acţionează în mod
natural pentru reducerea inflama-
de fructe și două până la trei porții mul unei porții de fructe cu coajă Fibrele dietetice joacă un rol
țiilor din organism, care, la rândul
menținerea de legume în fiecare zi. lemnoasă în fiecare zi este legată important în reglarea grăsimilor
său, scade riscul bolilor de inimă.
unei inimi sănă- din sânge. Fibrele care se gă-
toase. Ar putea sesc în ovăz, fasole și fructe, Nu ocoliți
fi o dietă sau
inclusiv mere și banane, sunt cu-
noscute pentru scăderea coles-
peștele
Pește bun pentru organism
un angajament terolului LDL sau a colesterolului
este somonul, tonul proaspăt și
„rău" în sânge.
pentru a face Din acest motiv, obţinerea de
sardinele, care conțin cantități re-
exerciţii mai fibre prin includerea de cereale
lativ mari de grăsimi omega 3.
Din acest motiv, consumul
mult sau chiar integrale, leguminoase și fructe
peștelui este una dintre cele mai
renunțarea la în dieta zilnică este o opțiune
ușoare căi pentru a crește consu-
ușoară pentru a ajuta la îmbună-
fumat – ori- tățirea sănătății inimii.
mul de omega 3 și pentru a obține
beneficii pentru sănătatea inimii.
ce schimbare Grăsimile (Leacuri şi terapii)
mică vă ajută
să vă mențineți naturale
Când consumați majorita-
mai sănătoşi tea grăsimilor din surse natura-
și să reduceți le cum ar fi: ulei de măsline de
calitate, nuci, semințe, avocado
riscul de apari- și reduceţi aportul de grăsimi
ție a bolilor de procesate din alimente prăjite și
inimă.
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
14 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 Diverse

HOROSCOP
Чернівецька міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ
оголошує про наміри передати в оренду нерухоме майно:

05-11.11.2018
Адреса об’єкта Характеристика Площа (кв.м) Профіль використання Балансоутримувач
1 вул. Перемоги, 5 1 поверх 26,7 громадська вбиральня МКП «Чернівціспецкомунтранс»
(не підлягає приватизації)
2 вул. Заводська, 15 (не 1 поверх 43,9 громадська вбиральня МКП «Чернівціспецкомунтранс» BERBECUL. Soluțiile care apar acum au
підлягає приватизації) rolul de a te ajuta pentru a încheia cu succes o
etapă importantă, legată de un proiect care im-
3 вул.Й.Главки, парк 1 поверх 28,9 громадська вбиральня МКП «Чернівціспецкомунтранс» plică atragerea de fonduri, investiții. De la 7 no-
ім. Ю.Федьковича. iembrie se amplifică și mai mult norocul, atunci
(не підлягає приватизації) când vine vorba despre banii veniți prin interme-
4 вул. Р.Шухевича, 8-А 1 поверх 18 громадська вбиральня МКП «Газкомплектприлад» diul celorlalți, a partenerului de viață, o moștenire, câștiguri
(не підлягає приватизації) venite de pe urma unui partaj. Spre sfârșitul acestei săptă-
mâni e posibil ca cineva să-ți cadă cu tronc la inimă.
5 вул.Героїв Майдану, 1 поверх 42,6 громадська вбиральня ДЖКГ TAURUL. Te simți ocrotit, apreciat, poți
56-Б să demarezi acum un proiect important, alături
6 вул. В.Вишиваного, 11 гараж 12,8 для зберігання автомобіля пільгових ДЖКГ de partenerul de viață având șansa de a cu-
категорій громадян lege roade bogate. În această perioadă te bu-
curi de susținere financiară, reușești să închei
7 вул. Героїв Майдану, 42 гараж 14,3 для зберігання автомобіля пільгових КЖРЕП № 5 contracte avantajoase. Nu îți lipsește umorul și
категорій громадян spontaneitatea, dar și capacitatea de a privi evenimentele
8 вул. 29 березня,30 підвал 65,3 під офіс КЖРЕП № 5 în profunzime. La sfârșitul acestei săptămâni te simți bine,
alături de familie.
9 вул.Вірменська, 7 підвал 73,1 за пропозицією орендаря КЖРЕП №9 GEMENII. Schimbarea la care visezi de
10 вул.Воробкевича, 5 підвал 68,6 організація та проведення занять ДЖКГ ceva timp, în privința locului de muncă și a rela-
(захисна споруда, не різними видами спорту ției cu colegii de aici se află în mâinile tale. Nu te
підлягає приватизації) grăbești dar nici nu te vei lăsa prins între două
direcții, la răscruce gândindu-te că nu dispui de
11 вул. Героїв Майдану, 7 1 поверх 6,8 для розміщення пункту з надання КЖРЕП №5 forța necesară pentru a merge mai departe. Be-
банківських послуг neficiezi acum de încredere de sine, de susținere, noroc
12 вул. Героїв Майдану, 159-А 1 поверх 30,2 за пропозицією орендаря для МКП «Спецкомбінат» și oportunități profesionale, totul este să îți faci curaj și să
(не підлягає приватизації) здійснення господарської, pornești pe un nou drum care îți va aduce succesul dorit.
комерційної діяльності RACUL. Începutul acestei săptămâni îţi
aduce informaţii legate de acțiunile întreprinse
13 вул.Героїв Майдану, 226 частина 1 поверху 23,7 під об"єкт громадського харчування КМУ "Міська лікарня №1 de unii dintre colegii de serviciu. Nu atrage aten-
блок Г (вестибюль (кафе без підакцизної групи) ţie, ci vezi-ţi de treburile tale. Va trebui să dai
лікарні) dovadă de mai multă prudență, pe la mijlocul
14 вул.Героїв Майдану, 226 частина 1 поверху 5,5 для розміщення клінічної лабораторії комунальне некомерційне acestei perioade, atunci când vine vorba despre
літ.А(поліклініка) підприємство "Міська поліклініка №2" relația de cuplu sau un parteneriat de afaceri. La sfârșitul
perioadei analizate ai șansa de a te bucura din plin de pre-
15 вул.Герцена, 36 1 поверх 55,3 організація та проведення Управління освіти zența persoanei iubite.
занять різними видами спорту (ЗОШ №3) LEUL. Ai sentimentul că ți se ascunde
громадськими організаціями ceva sau că nu beneficiezi de energia necesară
16 вул. Головна, 10 підвал 95,6 за пропозицією орендаря ДЖКГ
pentru a te ocupa și de problemele altora. Te
poți confrunta cu o stare de agitație şi neliniște.
17 вул. Головна, 12 підвал 144,4 за пропозицією орендаря ДЖКГ Pe la mijlocul acestei săptămâni te poți aștepta
18 вул. Головна, 27 1 поверх 17 за пропозицією орендаря ДЖКГ la apariția unor probleme venite din partea duș-
manilor ascunși. Familia îți este aproape, indiferent de pro-
19 вул. Головна, 99 підвал 108,1 за пропозицією орендаря для КЖРЕП №9 iectele pe care le demarezi acum. În ultima zi a perioadei ai
здійснення господарської, ocazia să te bucuri de câștiguri financiare.
комерційної діяльності FECIOARA. Realitatea poate fi destul de
20 вул. Жасминна, 4 1 поверх 92 за пропозицією орендаря МКП «Чернівціспецкомунтранс»
dureroasă, atunci când vine vorba despre bani.
(не підлягає приватизації)
Te afli încă în perioada de acumulare financiară,
încercând să pui în practică strategii noi, legate
21 вул. Жасминна, 4 (не 1 поверх літ.Б 60 за пропозицією орендаря МКП «Чернівціспецкомунтранс» de un proiect. Spre sfârșitul acestei săptămâni
підлягає приватизації) sunt favorizate acțiunile de culise pentru a reuși
22 вул.Л.Кобилиці, 88-А 1 поверх 53,8 організація та проведення занять Управління освіти (філософсько-
să atragi și mai multe fonduri de partea ta. În ultima zi a
різними видами спорту правовий ліцей №2)
acestei perioade te simți mult mai bine, cât timp te preocupi
de propria persoană.
23 вул. О.Кобилянської, 14 1 поверх 152,5 за пропозицією орендаря для КЖРЕП № 9 BALANŢA. În perioada analizată aici va
здійснення господарської, trebui să gestionezi cu atenție eventualele pro-
комерційної діяльності bleme din relația de cuplu. Primești unele vești
24 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 45 за пропозицією орендаря ДЖКГ
contradictorii, legate de o călătorie sau o inves-
tiție. Spre sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia
să te bucuri de susținere venită din partea unor
25 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 14 за пропозицією орендаря ДЖКГ prieteni. La sfârșitul perioadei analizate îți prinde bine sta-
rea de solitudine. Poți pune la cale strategii de acțiune care
26 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 36,1 за пропозицією орендаря ДЖКГ te vor ajuta să ai parte de câștiguri frumoase, venite din
27 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 19,4 за пропозицією орендаря ДЖКГ muncă proprie.
SCORPIONUL. În perioada supusă
28 вул. Комунальників,12 4 поверх 124,3 за пропозицією орендаря для КП «Чернівецьке тролейбусне atenției se pare că ești foarte solicitat, din toa-
(не підлягає приватизації) здійснення господарської, управління» te părțile. Este nevoie de mai multă organizare
1 поверх 311,1 комерційної діяльності pentru a reuși să îți îndeplinești un obiectiv im-
29 вул. Левадна, 4 1 поверх 30,9 майстерня по побутовому ДЖКГ portant. În partea secundă a perioadei analizate
обслуговуванню населення
sunt favorizate negocierile care țin de un nou
loc de muncă. La sfârșitul acestei perioade ai ocazia să te
30 вул. Мазепи Івана,8-А 2 поверх 125,6 організація та проведення Управління освіти simți bine, alături de prieteni, să mergi pe la petreceri.
(спортивний зал) занять різними видами спорту (ЗОШ №25) SĂGETĂTORUL. În relaţia de mariaj ai
громадськими організаціями tendința de a acționa destul de impulsiv, fără a
31 вул.Нагірна, 16 окрема будівля 192,9 (1 за пропозицією орендаря КЖРЕП № 5
ține cont de sentimentele partenerului de cuplu.
(цокольне поверх-135,7,
Pe la mijlocul acestei săptămâni te simți destul
приміщення та цоколь - 57,2)
de presat, atunci când vorbim despre cheltuieli
şi cumpărături. O relație de dragoste poate
підвал)
evolua acum foarte rapid. În ultima zi a săptămânii te simți
32 вул. О.Поповича, 6 цоколь 23,3 за пропозицією орендаря КЖРЕП № 5 bine acasă, dar gândul îți este la modul în care ai putea să
33 проспект Незалежності, 74 цоколь 61,7 за пропозицією орендаря КЖРЕП №14
mai aduci îmbunătățiri în zona carierei.
CAPRICORNUL. Începutul acestei săp-
(напiвпiдвал)
tămâni ar putea să fie provocator, la capitolul
34 проспект Незалежності, 109 1 поверх 118,2 за пропозицією орендаря КМУ «Міська дитяча поліклініка» loc de muncă. Pe la mijlocul acestei perioade
(не підлягає приватизації) ești predispus la discuții în contradictoriu în re-
lația cu partenerul de viață. Pot ajunge acum la
35 вул.Південно-Кільцева, 17 ІІ поверх 117,8 організація та проведення Управління освіти (Чернівецька
urechile tale bârfe, situații care te pot bulversa
занять різними видами спорту спеціалізована школа №22)
peste măsură. Cert este că va trebui să urmezi un regim
громадськими організаціями
de viață adecvat. Primești tot felul de beneficii venite prin
36 вул.Руська, 251 1 поверх 4,6 за пропозицією орендаря для ДЖКГ intermediul unui grup, a unei asociații.
здійснення господарської, VĂRSĂTORUL. Este necesar să dai do-
комерційної діяльності vadă de mai multă prudență, atunci când vine
vorba despre o relație sentimentală. La mijlocul
37 вул. Севастопольська, 32 1 поверх 30,5 за пропозицією орендаря ДЖКГ
acestei săptămâni pot să apară unele neclari-
38 вул.Франка Івана, 20 1 поверх 26,2 під торгівельний об’єкт з продажу Інститут післядипломної освіти tăți legate de bani, un credit. Primești susținere
спеціальної навчально-методичної morală și financiară din partea partenerului de
літератури viață. Ai câteva lucruri de lămurit, vis-a-vis de un contract,
o colaborare. Cert este că vei fi mult mai atent la detalii în-
39 вул. Шептицького, 7 1 поверх 95,4 під офіс громадської організації ДЖКГ
cercând să vezi ce anume se află, de fapt, în spatele unor
40 вул. Юнацька, 1 1 поверх 20,7 за пропозицією орендаря ДЖКГ propuneri de colaborare care arată destul de avantajos.
PEŞTII. Începutul acestei săptămâni este
Особливі умови: destul de agitat. Va trebui să pui la punct o serie
1. *) – в режимі роботи кінопалацу, за погодженням управління ДСНС України у Чернівецькій області; de probleme, lucruri pe care le-ai tot amânat.
2. Після укладення договору оренди орендар компенсує орендодавцю витрати на проведення незалежної експертної оцінки та її Pe la mijlocul acestei perioade te poți aștepta la
рецензування. o stare de tensiune în cadrul relației cu persoa-
Останній день подання заяв 09.11.2018 року включно. na iubită. Spre sfârșit, ești mult mai preocupat
До заяви додаються відомості про учасника. de relația de cuplu. Pot să apară unele discuții legate de un
В разі надходження двох, або більше заяв на оренду об’єкта нерухомості, департаментом економіки буде оголошено конкурс на proiect profesional. Este posibil ca partenerul de viață să
право його оренди.
Перелік необхідних документів та бланки заяв на участь в конкурсі, можна отримати в департаменті економіки міської ради aibă o deplasare în interes de serviciu.
вул.О.Кобилянської, 3 (каб. № 20, 26) та за тел. 52-63-17, 52-42-59.
LC 15
Felicitări! Joi, 1 noiembrie 2018

La început de Brumar își sărbătorește ziua Satele noastre, bogate cu câmpii și livezi, crân- În acest splendid
de naștere doamna guri şi păduri fermecătoare, se pot mândri și cu oa- început de Brumar, la
Paulina meni de omenie, frumoși și harnici, gospodari şi gos- 3 noiembrie, își va săr-
RUSU podine, care în pofida muncii obositoare de la țară, își bători ziua de naștere,
din Tărăsăuți, raionul Noua Suliță. mai găsesc timp pentru a se bucura în mijlocul celor adunându-şi la buchetul
Absolventă a Facultății de Filologie a Universității dragi. Așa este doamna destinului încă o frumoa-
cernăuțene, doamna Paulina a activat decenii la rând Vera să crizantemă, domnul
în domeniul turismului, a creat chiar o firmă turistică în PARPAUŢ Vasile
centrul nostru regional, pe care a transmis-o copiilor. din satul Nesvoia, raionul Noua Suliţă, care în aceste VATAMAN,
Cu prilejul acestui eveniment, încununat cu cele zile minunate de toamnă aurie, și-a celebrat onorabila gospodar de frunte din
mai frumoase flori ale toamnei, doamna Paulina pri- aniversare de 85 de ani – prilej de bucurie pentru satul Costiceni, raionul
mește sincere felicitări din partea copiilor și nepoților, toată familia, pentru rude, prieteni şi cunoscuţi. Nouă Suliță.
celor dragi și apropiați, de la colegii de breaslă – ope- Cu ocazia acestui remarcabil jubileu, oferindu-i toa- Este un prilej deosebit
ratori turistici din Ucraina și România – cu care con- te crizantemele toamnei, o felicită din tot sufletul cei de a primi sincere feli-
lucrează cu succes. Ei toţi îi urează multă sănătate, doi feciori, Leonid şi Victor, nora Letiţia, nepotul Ilie, citări cu urări de multă
bunăstare și fericire, iar itinerarul vieții să-i fie cât mai cuscra Maria Sainciuc din Bălcăuţi, rudele şi vecinii, sănătate şi noroc din partea celor mai scumpe şi apro-
lung, interesant şi plin de surprize plăcute. dorindu-i doamnei Vera tot binele din lume și multă piate persoane – soția Lidia, fiicele Mariana, Svetlana
Să aduni în al vieţii buchet, sănătate, zile senine de bucurii pline, pâine pe masă și Aliona împreună cu familiile lor, de la fiul Serghei
Alegând uşor, atent, și belșug în casă, tihnă sufletească, armonie și multă împreună cu familia.
De la codru măreţie, bucurie, să aibă parte de încă mulţi ani fericiţi alături De ziua matale, tăticule, cu prilejul împlinirii frumoasei
De la stâncă trăinicie, de cei dragi şi apropiaţi sufletului. vârste de 68 de ani, venim cu cele mai călduroase
De la floare frumuseţe, Scumpa noastră! urări de bine, sănătate, împliniri şi tihnă sufletească,
Eleganţă şi fineţe, Te stimăm şi te iubim, iar Bunul Dumnezeu să vă aibă întotdeauna în paza
De la cer seninătate, Ani o sută îţi dorim, Sa. Noi toți împreună vă dorim:
De la Domnul bunătate, Dumnezeu să te păzească La mulți ani cu bucurie,
De la lume omenie, Cu puterea Sa cerească! Numai bine să vă fie,
Să ai noroc şi numai bucurie! Şi tot El să-ţi dăruiască Ştim că aveți de toate,
La mulți ani și toți buni! Sănătate şi putere, Ne rugăm de multă sănătate.
Că-i cea mai de preţ avere! 100 de ani să ajungeți
La mulţi ani! voios
Cu toată familia
la un loc!
La mulți ani,
tăticule scump!

Recent şi-a sărbătorit ziua de naştere, împlinind o frumoasă vârstă a tinereţii În acest sfârşit miraculos de Brumărel, la 28 octombrie, domnul
– 22 de ani, Eugen
Dumitru CRILIUC
CRILIUC din orăşelul Hliboca şi-a marcat onorabilul jubileu de 70 de ani.
din orăşelul Hliboca. Este student la Facultatea de matematică a Universităţii Naţi- În anii 70, domnul Eugen a lucrat în calitate de maistru la instruirea şoferilor la Aso-
onale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi. ciaţia de sprijin a armatei din orăşelul Hliboca, iar din anii 80 a lucrat şofer.
Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste, îl felicită din tot sufletul mama Bogdana, tatăl La zi jubiliară, un sincer mesaj de felicitare cu urări de bine şi sănătate îi adresează
Ion, bunicii Dumitru şi Petru, bunica Alexandrina, rudele şi prietenii, dorindu-i multă cele mai scumpe şi apropiate fiinţe – soţia Vera, fiica Antonina, ginerele Alexandru,
sănătate, dragoste şi fericire, bunăstare şi succese în toate, să aibă parte de prie- fiul Arhip, nepotul Andrei, rudele şi prietenii. Ei toţi îi doresc sărbătoritului să aibă
teni adevăraţi şi să ocupe un loc decent în viaţă. parte de multă sănătate, bunăstare, bucurii, fericire, armonie în familie, optimism
Scumpul nostru! şi numai bine.
Să fii o stea pe cerul minunat, Multe flori într-un ghiveci,
Să fii un soare-adevărat. S-au adunat acum 70,
Inima fie-ți scăldată-n bucurie, Împletite-n strop de rouă –
Iar viața numai zâmbete să-ți fie. Fie chiar și 99.
Să nu cunoști tu jalea sau tristețea, Din zâmbete și voie bună
Să porți în tine doar tandrețe. Îți împletim o cunună,
În calea ta să întâlnești Sănătos mereu să fii,
Lucruri frumoase ca-n povești, Să ai numai bucurii.
Să nu duci dor de bucurii Să le ai și-n toamna vieții,
Numai zâmbet mereu să fii. Pân-la adânci bătrânețe.
Să nu cerșești nicicând iubire, La mulți ani, bogați în toate!
Să porți în suflet fericire.
O viață toată înainte
S-auzi cum inima de bucurie-ți cântă.
La mulţi ani!

Steluța hliboceană –
2018
Una dintre cele mai bune eleve de la CIE Cupca, raionul
Hliboca, președinta comitetului școlăresc, Marta Belici, elevă în
clasa 10-a „A”, a participat și în acest an la tradiționalul concurs
ÎN ATENŢIA „Steluța hliboceană”.
Marta a participat la categoria mare (au fost trei categorii – mică, mijlocie și mare).
CITITORILOR! Participanții au susținut trei probe: recital, vocal și dans. Ea a recitat o poezie în
limba ucraineană, a interpretat un cântec popular românesc, iar la proba de dans de
Dacă doriţi ca felicitările şi asemenea a dansat un dans românesc, însoțită de grupul de dansatoare din clasele
a 10-a „A” și „B”.
publicitatea Dumneavoastră să La toate trei probe a obținut rezultate bune, clasându-se astfel pe locul II în raion.
apară la timp, Vă rugăm să le A avut, bineînțeles, și costumația respectivă la toate cele trei probe.
Sincere mulțumiri aducem părinților Maria și Vasile pentru grija, susținerea de
expediaţi pe adresa redacţiei care au dat dovadă, prin procurarea costumației respective etc.
până în ziua de marţi a săp- De asemenea, aducem mulțumiri profesorilor care au ajutat-o în pregătirea pen-
tru concurs: profesoarei de limba și literatura ucraineană Alina Tarâța, profesoarei de
tămânii de apariţie a ziarului, limba și literatura română, dirigintei de clasă, Lucica Dușceac, direcției CIE Cupca.
indicând şi datele de contact Vom menționa faptul că Marta Belici, dar și colegele ei, participă adesea la dife-
rite ceremonii: festivaluri, sărbători tradiționale, întâlniri... Toamna aceasta a partici-
(numărul de telefon şi E-mail) pat împreună cu prietena și colega ei de clasă, Elena Bicer, la deschiderea Filialei
pentru a clarifica mai multe de- ASCIOR-Cernăuți, au interpretat două cântece în frumoase costume naținale româ-
nești. Ambele au devenit și cele mai tinere membre ale noii filiale creștine.
talii despre sărbătorit. Felicitări, Marta! La mai mult și la mai mare! Mari succese în viitor.
Eleonora SCHIPOR,
Colectivul redacţiei profesoară superioară la CIE Cupca,
pedagog-organizatoare
16 LC
Joi, 1 noiembrie 2018 Vedete

Jennifer Lopez și
Alex Rodriguez
s-au
logodit!?
J ennifer Lopez și Alex
Rodriguez formează un
cuplu frumos de ceva timp
încoace. Artista a fost sur-
prinsă cu un inel cu diamant
pe degetul ei inelar, iar fanii
presupun deja că iubitul ei
ar fi cerut-o în căsătorie!
Jennifer Lopez a fost văzută la me-
ciul de baseball World Series din Bos-
ton cu iubitul ei, fostul star de la New
York Yankees, Alex Rodriguez. El a
postat un selfie video cu cei doi, în care
ea își ridică mâna și – surpriză! – pe
degetul ei sclipea un inel de toată fru-
musețea.
Cuplul nu a menționat nimic despre
aceasta, dar fanii și-au dat seama ime-
diat. Și cum ar putea rata așa ceva? Vi-
deoclipul de pe Instagram este în oglin-
dă, așa că, cu toate că bijuteria pare
a fi pe mâna dreaptă, este, de fapt,
pe stânga. Aparent, are între 10 și 15
carate, de formă pătrată și cu mini-dia-
mante pe margine. Dacă e, într-adevăr,
un inel de logodnă, Alex l-a ales bine!
Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au
început o relație în martie 2017, iar lu-
crurile au devenit serioase rapid. Sunt
inseparabili de atunci și par că și fami-
liile lor – cele două fiice ale lui Alex și
gemenii lui Jennifer, Max și Emme – se
înțeleg foarte bine.
Cuplul se antrenează împreună, pe-
trece vacanțele împreună cu copiii și
organizează seri de odihnă la casa din
Beverly Hills. Dacă sunt logodiți, asta
ar duce la cea de-a patra căsnicie pen-
tru Jennifer Lopez. La 20 și ceva de ani
s-a căsătorit cu Ojani Noa, un restau-
rator, apoi cu Cris Judd, un dansator
de-al ei. În 2004 a devenit soția tatălui
gemenilor ei, Marc Anthony, dar relația
cu Alex pare să fie mult mai echilibrată
și… sperăm noi, pentru totdeauna! Nu
a mai fost văzută niciodată atât de feri-
cită lângă un bărbat.

Felicitări, Jennifer Lopez și
Alex Rodriguez!

COLEGIUL DE REDACŢIE
Şef redactor
Contul de decontări Віддруковано у ПП Ключук С.М.
Valeria ŞTEFUREAC: м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

Mihai GROSU
р/р 26006011348150 secretar responsabil de redacţie Autorii materialelor publicate Retipărirea materialului este
Код ЕДРПОУ 39301520 Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar poartă responsabilitatea totală posibilă doar cu consimţământul
cuvântului
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) Dumitru VERBIŢCHI pentru veridicitatea faptelor autorului.
Adresa redacției: or. Cernăuți, МФО 300023 expuse. Preluarea materialelor publicate

om Redactor Vasile CARLAŞCIUC Redacţia poate să publice în paginile ziarului este posibilă
str. Mickiewicz, 5 rti.c
materiale fără să împărtăşească doar în cazul când se face
e Sergiu BARBUŢA
tel. mobil: 099-643-58-57, w.ly
b Romeo COFONDATOR AL ZIARULUI -
COLECTIVUL REDACŢIEI
punctul de vedere al autorului. referire la săptămânalul
„Libertatea Cuvântului”.

: / / ww CRĂCIUN
lcuvantului@gmail.com; ttp Свідоцтво № ЧЦ 489-178 ПР від 16.07.2014 tir. total: 5600
Ціна договірна
h