You are on page 1of 3

ΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-- 10% ΓΕΛ 2016 ΚΑΤ.

2 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΚΩΔ.
ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΚΕΝΑ ΙΣΟΒΑΘ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΓΓΑ ΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ ΓΓΑ ΝΙΚΗ
Σ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0


98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 7.609 1 51 2 12,6 7.609 1 51 2 12,6
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ
ΠΑΝ.
ΑΓΑΘΩΝ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

gr
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 8.471 1 50 1 17,3 8.471 1 50 1 17,3
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

.
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΑΘΛΗΤΕΣ
(ΠΑΤΡΑ) 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

ea
141 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
an
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΔΠΘ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠΑΝ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 15.535 1 46 1 18,1 15.535 1 46 1 18,1
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝ.(ΒΟΛΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
tik

178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΝΤΕΙΟ
(ΑΘΗΝΑ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΔΠΘ
ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΡΩΣΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣΓΛΩΣΣΑΣ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 15.433 1 42 1 15,6 15.433 1 42 1 15,6
203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
iti

207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 11.868 0 44 2 18,0 11.868 0 44 2 18,0
209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 16.781 0 41 3 18,2 16.781 0 41 3 18,2
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 16.330 1 42 1 17,2 16.330 1 42 1 17,2
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝΔΠΘΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
(ΠΑΤΡΑ)ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 17.838 1 42 1 18,4 17.838 1 42 1 18,4
218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΑΝ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ
(ΣΑΜΟΣ)10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
Fo

219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΒΟΛΟΣ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
(ΠΑΤΡΑ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΘ (ΞΑΝΘΗ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
(ΒΟΛΟΣ)10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝ. (ΣΥΡΟΣ)
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
241 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ(ΑΘΗΝΑ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10%
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

1
259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
271 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 18.313 1 50 1 19,1 18.313 1 50 1 19,1
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 17.560 1 42 1 17,5 17.560 1 42 1 17,5

gr
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 20.338 0 38 1 19,3 20.338 0 38 1 19,3
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 20.106 1 46 1 19,6 20.106 1 46 1 19,6
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 19.453 1 52 3 19,3 19.453 1 52 3 19,3
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 19.492 0 52 3 20,0 19.492 0 52 3 20,0
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 19.247 1 46 1 19,7 19.247 1 46 1 19,7
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 18.979 1 36 2 19,6 18.979 1 36 2 19,6
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 18.636 1 46 1 19,2 18.636 1 46 1 19,2
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 19.368 1 38 1 18,4 19.368 1 38 1 18,4
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 17.756 1 45 3 18,8 17.756 1 45 3 18,8
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

.
312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

ea
316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
(ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
(ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
(ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ
(ΧΑΝΙΑ)ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
an
335 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣΙΟΝΙΟ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΠΘ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
346 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙΠΑΝ.
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
tik

354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)


ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΝ.(ΒΟΛΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
368 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΠΘ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
iti

384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΣΚΤ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ.
(ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
391 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
Fo

401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 13.934 1 44 2 14,4 13.934 1 44 2 14,4
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 1 0 0 17.558 1 42 1 16,0 17.558 1 42 1 16,0
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 3 1 2 0 16.925 0 42 1 13,6 16.925 0 42 1 13,6
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣΤΕΙ ΚΕΝΤΡ.
& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣΤΕ 10%
(ΣΕΡΡΕΣ)
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
- ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
2016 ΚΑΤ.2
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ 0 1 0
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
471 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΙ ΑΝ.
ΤΕΜΑΚ.
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10%
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒΤΕ 2016
(ΚΑΒΑΛΑ)
ΚΑΤ.2- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ 0
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΤΕΜΑΚ.
(ΚΟΖΑΝΗ) ΑΘΛΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2016 ΚΑΤ.2
ΤΕ 1 0 1 0
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
2016 ΚΑΤ.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 0
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
506 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΠΑΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
2016 ΚΑΤ.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
1 0 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 0
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣΤΕΙ ΚΕΝΤΡ.
& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣΤΕ 10%
(ΣΕΡΡΕΣ)
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2016 ΚΑΤ.2
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
1 0& ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 0 ΤΕ
513 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΙ ΑΝ.
ΤΕΜΑΚ.
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10%
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒΤΕ 2016
(ΚΑΒΑΛΑ)
ΚΑΤ.2- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 0ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
0 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ
514 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)ΑΘΛΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
2016 ΚΑΤ.2
ΤΕ 1 0 1 0

2
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
516 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
522 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
529 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
532 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
549 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΕΙ (ΔΡΑΜΑ)
ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΕΙ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΕΙ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
584 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ -ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
592 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΤΕΙ ΔΥΤ.ΤΕΜΑΚ.
(ΚΟΖΑΝΗ)
ΑΘΛΗΤΕΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2016 ΚΑΤ.2
ΤΕ 1 0 1 0
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
594 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ -ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΤΕΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

gr
605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΕΙΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΚΑΙΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2016ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΚΑΤ.2 1 0 1 0
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
609 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
610 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΚΑΙ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2016ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΚΑΤ.2 1 0 1 0
611 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ10%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

.
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
644 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣΤΕΙ ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0

ea
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑ(ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
670 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΝ.(ΑΙΓΑΛΕΩ)
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
an
679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΦΥΣΙΚΟΥ
ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΤΕ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
703 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
710 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
712 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
tik

719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
720 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
721 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΑΘΛΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1 0 ΤΕ 1 0
722 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
723 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
724 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
725 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
727 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
731 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
734 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
735 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
736 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
737 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
iti

742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ
ΤΕΧΝΗΣ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΑΘΛΗΤΕΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
751 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
752 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΤΕΙ &ΣΤ.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ 10%
(ΑΜΦΙΣΣΑ)
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΤΕΙ &ΔΥΤ.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ 10%
(ΠΥΡΓΟΣ)
ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
Fo

759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
764 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
766 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
767 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
770 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΕΣΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
771 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΗΣΩΝΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
772 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
773 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
774 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
775 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
777 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΤΕΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
778 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0
780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ ΑΘΛΗΤΕΣ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 ΚΑΤ.2 1 0 1 0