You are on page 1of 5

Klašu audzinātāji

:
Klase Klases audzinātājs Kabinets
1.a Nadežda Juhimenko 205
1.b Žanna Aņisko 202
1.c Irina Čerkasova 304
1.d Marianna Gluhova 206
1.e Marina Minckovska 204
2.a Jūlija Dzigovska 305
2.b Irina Kovaļova 105
2.c Tatjana Šimanska 302
2.d Nataļja Vasiļjeva 103
3.a Žanna Reutova 104
3.b Tatjana Romanova 102
3.c Svetlana Mamaševa 203
3.d Nataļja Kozlova 207
4.a Nataļja Sidorova 208
4.b Aleksandra Kvančiaņi 303
4.c Nadežda Vasiļjeva 306
4.d Gaļina Šiļina 106
4.e Ņina Dombrovska 206
5.a Ludmila Voitova 313
5.b Marina Kazadajeva 317
5.c Jeļena Kurajeva 321
5.d Evgenia Andrukovich 320
5.e Viktorija Gladina 124
6.a Julija Daugste 110
6.b Viktors Šticko 311
6.c Inna Savicka 310
6.d Tatjana Šalduga 122
6.e Ilze Gailāne 307
7.a Anna Morozova 4
7.b Druvis Rijnieks 26
7.c Jekaterina Vasiļenoka 315
7.d Tatjana Semjonova 214
8.a Alla Speranska 112
8.c Ludmila Kosigina 312
8.d Lilija Berežnaja 323
9.a Jūlija Tarando 2
9.b Svetlana Karasjova 216
9.c Ērika Sadovska 114
9.d Olga Jefremenko 24
10.a Žanna Katkovska 316
10.b Olga Aleksejeva 217
11.a Tatjana Sahno 220
11.b Tatjana Šalduga 122
12.b Iraida Krutina 225
12.c Ima Bulašenko 111
Priekšmetu skolotāji:
Skolotāju vārds, uzvārds Priekšmets Kabinets
Margarita Siņeļņikova angļu valoda 123
Jekaterīna Srebnaja angļu valoda 308
Olga Ivanova          angļu valoda 314
Anna Morozova angļu valoda 4
Jeļena Stepanova  angļu valoda 314
Janina Suhankina angļu valoda 301
Ludmila Šestakova  angļu valoda 210
Jekaterīna Vasiļenoka angļu valoda 315
Ludmila Vjazmitina angļu valoda 315
Julija Tarando angļu valoda 2
Gaļina Kirjuhina angļu valoda 319
Inna Savicka angļu valoda 310
Marina Griņevecka angļu valoda 319
Margarita Andrejuka   angļu valoda 309.a
Aleksandra Nikolajeva angļu valoda 210
Natālja Meļenčuka angļu valoda 308
Lidija Bikova vācu valoda 211
Olga Besčastnaja   vācu valoda 211
Irina Akimova franču valoda 324
Susanna Mkrtčjana franču valoda 324
Vineta Jēgere          latviešu valoda 215
Alla Serdjukova latviešu valoda 1
Ruta Mita latviešu valoda 3
Ināra Vīksna           latviešu valoda 213
Dzintra Rubene     latviešu valoda 212
Regīna Bondere     latviešu valoda 309
Tatjana Semjonova   latviešu valoda 214
Ilze Gailāne              latviešu valoda 307
Guna Vīlipa latviešu valoda 117
Ilona Nahalova        latviešu valoda 25
Ļubova Kiseļova latviešu valoda 215
Natālija  Potjomkina latviešu valoda 3
Laura Ābele latviešu valoda 3
Druvis Rijnieks latviešu valoda 26
Gita Pohevica latviešu valoda 121
Sofija Pļisko spāņu valoda 310
Svetlana Karasjova krievu valoda un literatūra 216
Alla Speranska krievu valoda un literatūra 112
Jūlija Daugste krievu valoda un literatūra 110
Jeļena Kurajeva krievu valoda un literatūra 321
Ima Bulašenko krievu valoda un literatūra 111
Olga Aleksejeva krievu valoda un literatūra 217
Evgenia Andrukovich matemātika 320
Viktors Šticko  matemātika 311
Ludmila Kosigina matemātika 312
Žanna Katkovska matemātika 316
Iraida Krutina matemātika 225
Ludmila Voitova matemātika 313
Lilija Berežnaja   bioloģija un dabaszinības 323
Vladimirs Hutornojs bioloģija 317
Marina Kazadajeva  bioloģija un dabaszinības 317
Tatjana Sahno ķīmija 220
Oksana Vaitkus fizika, ķīmija  220
Elena Kuchmenko fizika 118
Oskars Bikovens ģeogrāfija 321
Tatjana Šalduga    vēsture un sociālās zinības 122
Olga Jefremenko     vēsture un sociālās zinības 24
vēsture, kulturoloģija un 
Viktorija Gladina sociālās zinības 124
Dmitrijs Vinogradovs  informātika 222
Sadovska Ērika informātika 114
Tatjana Ulanova informātika 222
Marina Taraškēviča informātika 223
Margarita Brozovska sports sporta zāle
Alla Baborikina sports sporta zāle
Aleksandrs Kokorevs sports sporta zāle
Andrejs Odinokovs sports sporta zāle
Olga Kirillova mūzika 1
Aleksandrs Firsovs mūzika mūzikas kab.
Alla Brusa mājturība un tehnoloģijas 22
Vladimirs Bruss mājturība un tehnoloģijas 23
Tatjana Šandurova  vizuālā māksla 109
Aleksandra Tolstova          vizuālā māksla, soc. zinības 109
 
Skolas administrācija:
Direktora vietnieki izglītības jomā: kabinets
Aleksejs Malahovs 113
Nadežda Kočetkova 125
Viktorija Požiļenko 125
Margarita Siņeļņikova 123
Ērika Sadovska 114
Direktora vietniece admin. ­ saimnieciskajā darbā:
Ludmila Talatina 107

Atbalsta personāls:

Psihologs — Olga Broka psihologa kabinets
Logopēds — Gaļina Rota 101
Sociālais pedagogs — Ināra Kosobokova 201
Bibliotekāre — Lidija Šiškoviča bibliotēka
Bibliotekāre — Veronika Ļebedeva bibliotēka
Medmāsa — Liļa Gazina 108
Medmāsa — Regīna Zakrevska 108