You are on page 1of 60

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 1

Περιεχόμενα
Αεροπορικές Αφίξεις 6
Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια 7
Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια 10

Προγραμματισμός Αεροπορικών Θέσεων 13

Οδικές Αφίξεις 18

Ζήτηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων 23


Top-5 κυριότερων Αγορών της Ελλάδας 26
Τιμές ξενοδοχείων 37
Ελληνική αγορά 47

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 50
Αφίξεις 51
Εισπράξεις 52

Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 55

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 2


Ευχαριστίες

Η δημιουργία του παρόντος δελτίου βασίζεται αφενός σε δημόσια διαθέσιμες πηγές και αφετέρου σε στοιχεία που μας παρέχουν
διάφοροι φορείς (ΥΠΑ, ΔΑΑ, Μεθοριακοί Σταθμοί, ΕΑΣΠ, ΣΕΕΝ), τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.

Η ομάδα σύνταξης

Άρης Ίκκος Ευαγγελία Λάμπρου


Επιστημονικός Διευθυντής Ερευνήτρια – Στατιστικολόγος
Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
intelligence@insete.gr

Σημείωση

Τo παρόν Δελτίο αναδημοσιεύει στοιχεία από άλλες πηγές και όχι από πρωτογενείς έρευνες του ΙΝΣΕΤΕ. Αν και το ΙΝΣΕΤΕ δείχνει
κάθε σχετική επιμέλεια ώστε οι πηγές να είναι έγκυρες και η αναδημοσίευση ορθή, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι τρίτων ή
για την χρήση που αυτοί θα κάνουν με τα στοιχεία του Δελτίου. Επίσης, όπως επισημαίνουμε και σε διάφορους πίνακες του Δελτίου,
πολλές φορές τα στοιχεία είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη παρουσίαση των βασικών πηγών που χρησιμοποιεί το SETE Intelligence και των
μεθοδολογιών κάθε πηγής / έρευνας και των μεταξύ τους διαφορών. Η διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί η κάθε μία από τις
παραπάνω πηγές και του κατά περίπτωση μετρούμενου μεγέθους καθιστούν αναγκαία τη συνθετική χρήση όσο το δυνατόν
περισσότερων πηγών προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για το εκάστοτε προς διερεύνηση
θέμα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση ή υπόδειξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα σύνταξης.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 3


Σχόλια-Παρατηρήσεις σχετικά με τους Πίνακες και τα Στοιχεία του Δελτίου

Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: (1) Τα στοιχεία αφορούν σε αφίξεις επιβατών με διεθνείς πτήσεις ανεξαρτήτως του τόπου
κατοικίας. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία για το αεροδρόμιο της Αθήνας τα οποία αφορούν αποκλειστικά σε κατοίκους εξωτερικού.
(2) Τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου μήνα για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του SETE Intelligence. (3) Η
κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων γίνεται ως εξής: Δωδεκάνησα: Ρόδος - Κως - Κάρπαθος, Κρήτη: Ηράκλειο - Χανιά, Ιόνιο:
Κέρκυρα - Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Άκτιο, Κυκλάδες: Μύκονος - Σαντορίνη, Πελοπόννησος: Άραξος - Καλαμάτα, Λοιπά: Σάμος -
Σκιάθος - Καβάλα - Μυτιλήνη. (4) Τύπος Ι: Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II: Προσωρινά στοιχεία ΥΠΑ - υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια: (1) Επιβάτης που κάνει ταξίδι μετ’ επιστροφής, μετριέται δύο φορές: και κατά
την άφιξή του στον προορισμό του και κατά την επιστροφή του στην έδρα του. (2) Τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου μήνα για
το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του SETE Intelligence. (3) Η κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων γίνεται ως εξής:
Δωδεκάνησα: Ρόδος - Κως - Κάρπαθος, Κρήτη: Ηράκλειο - Χανιά, Ιόνιο: Κέρκυρα - Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Άκτιο, Κυκλάδες:
Μύκονος - Σαντορίνη - Πάρος, Λοιπά: Σάμος - Σκιάθος - Καβάλα - Μυτιλήνη. (4) Τύπος Ι: Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II: Προσωρινά
στοιχεία ΥΠΑ - υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Προγραμματισμός αεροπορικών θέσεων: Tα στοιχεία προέρχονται από την ΕAΣΠ ( Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων – Hellenic
Slot Coordination Authority) για τα όλα τα αεροδρόμια, εκτός του Δ.Α.Α. Η ημερομηνία εξαγωγής των στοιχείων είναι η 31/3/2018.
Τα στοιχεία αποτελούν μια φωτογραφία τη χρονική στιγμή 31/3/2018. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ακύρωση ή κάποια έκτακτη
πτήση αμέσως μετά την εξαγωγή των δεδομένων, θα υπάρξει αλλαγή στα δεδομένα που θα φανεί στην επόμενη εξαγωγή στοιχείων
Σαν αποτέλεσμα το άθροισμα των προγραμματισμένων θέσεων, ενδέχεται να παρουσιάζει αποκλίσεις από μήνα σε μήνα. Τα
αντίστοιχα ισχύουν και για το 2017, καθώς χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη φωτογραφία.
Οδικές αφίξεις: Η καταγραφή των οδικών αφίξεων γίνεται από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα βάσει υπηκοότητας,
ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας και -συνεπώς- περιλαμβάνει και αλλοδαπούς μετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από
ταξίδι στο εξωτερικό. Η κατηγοριοποίηση των χωρών γίνεται ως εξής: Αλβανία: Κακαβιά - Κρυσταλλοπηγή - Σαγιάδα - Μέρτζανη,
Βουλγαρία: Oρμένιο – Κυπρίνος - Νυμφαία - Προμαχώνας - Εξοχή - Αγ. Κων/νος, ΠΓΔΜ: Εύζωνοι - Δοϊράνη - Νίκη, Τουρκία:
Καστανιές – Κήποι.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 4


Ζήτηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων: αποτυπώνονται στοιχεία που αφορούν στη ζήτηση ξενοδοχειακών
καταλυμάτων από τις διεθνείς αγορές και την Ελλάδα, σε διάφορους προορισμούς της χώρας και σε ανταγωνίστριες χώρες. Τα
στοιχεία προέρχονται από την trivago και ως εκ τούτου αφορούν μάλλον στην αγορά μεμονωμένων ταξιδιωτών. Παρ’ ολα αυτά
δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τάσεις στις διάφορες αγορές αλλά και στους διάφορους προορισμούς.

Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης: Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του ΟΟΣΑ (ΟΕCD) μετρά το επίπεδο
εμπιστοσύνης των καταναλωτών κάθε χώρας. Δεδομένου ότι οι διακοπές είναι άμεσα συνυφασμένες με την καταναλωτική
εμπιστοσύνη, ο δείκτης αυτός είναι μια πολύ καλή ένδειξη για την προβλεπόμενη ζήτηση από την κάθε αγορά. Οι
υψηλότερες/χαμηλότερες τιμές δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης και άρα αυξημένη/μειωμένη διάθεση για
διακοπές.

ΔΚΕ: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταρτίζει, ανά τρίμηνο, τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στον τομέα των
Μεταφορών και Τουρισμού ανά τρίμηνο, με έτος βάσης 2010=100,0. είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου και παρουσιάζουν την
εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων, σε όρους αξίας.
Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται
πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπτώσιμοι φόροι που
συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν
από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα
της επιχείρησης. Στην έρευνα για την κατάρτιση των ΔΚΕ Τουρισμού και Μεταφορών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο
εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 300 επιχειρήσεων για
τις μεταφορές και 249 για τον τουρισμό, από όλη τη χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ΔΚΕ και την μεθοδολογία κατάρτισής
τους, μπορείτε να βρείτε εδώ για τον ΔΚΕ Τουρισμού και εδώ για τον ΔΚΕ Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 5


Αεροπορικές Αφίξεις

Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 6


Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ1 ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


2018 Αθήνα2 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 250.039 72.250 48 5.919 12.426 36 340.718 II
Φεβρουάριος 214.954 67.814 10.513 281 242 10.372 55 304.231 II
Μάρτιος 304.157 115.995 9.135 30.130 12.661 8.985 328 1.480 182 1.315 1.080 2.000 9.230 63 496.741 II
Απρίλιος 424.237 172.272 79.717 19.615 160.744 72.893 49.598 8.478 7.385 2.636 9.548 21.521 487 4.569 1.108 2.768 952 1.038.528 II
Μάιος 541.880 220.959 303.401 161.273 7.503 433.402 159.436 182.569 105.043 41.878 30.760 37.707 59.669 6.987 15.284 17.922 19.971 14.663 7.209 2.367.516 II
Ιούνιος 659.908 263.274 403.391 207.710 18.192 548.220 201.544 276.908 160.291 62.406 51.928 74.215 89.718 20.227 23.721 26.397 37.950 24.847 11.937 3.162.784 II
Ιούλιος 797.192 310.503 484.396 247.191 23.413 655.826 233.678 330.765 199.033 73.549 71.302 111.960 112.259 20.902 26.265 35.015 48.155 30.290 15.300 3.826.994 II
Αύγουστος 767.548 290.652 464.983 239.912 24.349 649.196 203.482 317.449 197.552 73.582 59.606 111.925 105.763 20.697 24.781 30.928 49.960 26.879 14.978 3.674.222 II
Σεπτέμβριος 655.830 242.716 402.069 200.561 16.399 550.037 186.459 248.180 144.674 54.206 51.327 65.876 81.306 17.720 20.436 25.304 27.952 22.220 11.168 3.024.440 II
Tρέχον έτος 4.615.745 1.756.435 2.147.140 1.076.262 89.856 3.043.987 1.070.434 1.414.454 815.399 314.486 267.741 412.546 471.316 87.020 117.298 136.674 183.988 153.695 61.698 18.236.174 II

2017 Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 205.391 84.150 2 771 1.930 161 292.405 II
Φεβρουάριος 163.407 79.181 56 1.118 1.749 2 389 19 245.921 II
Μάρτιος 242.291 98.744 1.476 3.794 8.312 3.156 318 170 517 1.507 112 360.397 II
Απρίλιος 382.015 158.277 84.078 18.899 160.356 66.889 34.767 7.903 3.659 2.616 6.440 13.513 476 4.609 713 3.264 401 948.875 II
Μάιος 433.515 179.094 245.501 119.567 5.581 374.022 135.465 147.104 86.603 31.308 29.211 25.558 45.481 6.826 12.642 9.727 18.883 12.406 4.773 1.923.267 II
Ιούνιος 519.708 239.642 369.133 178.723 17.518 512.666 186.055 233.232 147.555 49.889 49.373 58.644 73.959 15.853 21.505 22.173 36.430 22.351 7.860 2.762.269 II
Ιούλιος 675.409 280.514 461.634 221.259 19.877 637.982 228.983 298.691 183.282 62.132 68.653 93.689 101.451 17.760 25.430 28.770 46.926 28.318 11.882 3.492.642 II
Αύγουστος 671.356 259.199 450.780 217.179 20.794 627.883 196.303 284.603 188.245 66.380 59.298 97.311 98.246 16.776 23.494 29.279 48.878 25.722 10.411 3.392.137 II
Σεπτέμβριος 579.835 219.229 367.991 179.663 15.969 512.853 178.649 220.053 137.154 44.671 48.068 52.702 70.553 15.001 22.748 21.705 30.088 19.149 7.774 2.743.855 II
Οκτώβριος 442.337 159.703 197.564 91.605 2.073 304.883 88.618 77.446 29.780 8.471 13.485 11.713 26.897 4.239 8.278 2.893 1.254 4.509 447 1.476.195 II
Νοέμβριος 250.250 82.355 606 78 11.049 247 809 63 94 566 1.007 410 36 347.570 II
Δεκέμβριος 232.002 88.786 152 3 4.418 164 12.805 338.330 II
Σύνολο 4.797.516 1.928.874 2.178.973 1.026.976 81.812 3.151.795 1.093.200 1.300.027 780.903 266.774 270.704 346.057 431.183 76.931 121.609 115.260 182.459 129.095 43.715 18.323.863 II
Tρέχον έτος 3.872.927 1.598.030 1.980.651 935.290 79.739 2.831.445 1.004.335 1.221.608 751.060 258.209 257.219 334.344 403.720 72.692 112.324 112.367 181.205 111.371 43.232 16.161.768 II

% METABOΛEΣ Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο
Ιανουάριος 21,7% -14,1% 2300,0% 667,7% -100,0% 7618,0% 16,5%
Φεβρουάριος 31,5% -14,4% -100,0% 840,3% -83,9% -100,0% -37,8% 189,5% 23,7%
Μάρτιος 25,5% 17,5% 518,9% 694,1% 52,3% 184,7% 3,1% 770,6% 108,9% 32,7% -43,8% 37,8%
Απρίλιος 11,1% 8,8% -5,2% 3,8% 0,2% 9,0% 42,7% 7,3% 101,8% 0,8% 48,3% 59,3% 2,3% -0,9% 55,4% -15,2% 137,4% 9,4%
Μάιος 25,0% 23,4% 23,6% 34,9% 34,4% 15,9% 17,7% 24,1% 21,3% 33,8% 5,3% 47,5% 31,2% 2,4% 20,9% 84,3% 5,8% 18,2% 51,0% 23,1%
Ιούνιος 27,0% 9,9% 9,3% 16,2% 3,8% 6,9% 8,3% 18,7% 8,6% 25,1% 5,2% 26,6% 21,3% 27,6% 10,3% 19,1% 4,2% 11,2% 51,9% 14,5%
Ιούλιος 18,0% 10,7% 4,9% 11,7% 17,8% 2,8% 2,1% 10,7% 8,6% 18,4% 3,9% 19,5% 10,7% 17,7% 3,3% 21,7% 2,6% 7,0% 28,8% 9,6%
Αύγουστος 14,3% 12,1% 3,2% 10,5% 17,1% 3,4% 3,7% 11,5% 4,9% 10,8% 0,5% 15,0% 7,7% 23,4% 5,5% 5,6% 2,2% 4,5% 43,9% 8,3%
Σεπτέμβριος 13,1% 10,7% 9,3% 11,6% 2,7% 7,3% 4,4% 12,8% 5,5% 21,3% 6,8% 25,0% 15,2% 18,1% -10,2% 16,6% -7,1% 16,0% 43,7% 10,2%
Τρέχον έτος 19,2% 9,9% 8,4% 15,1% 12,7% 7,5% 6,6% 15,8% 8,6% 21,8% 4,1% 23,4% 16,7% 19,7% 4,4% 21,6% 1,5% 38,0% 42,7% 12,8%

Περιοχές 3 Σύνολο χωρίς Αθήνα Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Πελοπόννησος Λοιπά
2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017
Ιανουάριος 90.679 87.014 4,2% 48 2 2300,0% 5.919 2.701 119,1% 12.462 161 7640,4%
Φεβρουάριος 89.277 82.514 8,2% 56 -100,0% 10.794 2.867 276,5% 2 -100,0% 242 389 -37,8% 10.427 19 54778,9%
Μάρτιος 192.584 118.106 63,1% 9.135 1.476 518,9% 42.791 12.106 253,5% 10.975 3.644 201,2% 2.395 517 363,2% 2.000 1.507 32,7% 9.293 112 8197,3%
Απρίλιος 614.291 566.860 8,4% 99.332 102.977 -3,5% 233.637 227.245 2,8% 68.097 48.945 39,1% 31.069 19.953 55,7% 5.056 5.085 -0,6% 4.828 4.378 10,3%
Μάιος 1.825.636 1.489.752 22,5% 472.177 370.649 27,4% 592.838 509.487 16,4% 360.250 294.226 22,4% 97.376 71.039 37,1% 22.271 19.468 14,4% 59.765 45.789 30,5%
Ιούνιος 2.502.876 2.242.561 11,6% 629.293 565.374 11,3% 749.764 698.721 7,3% 551.533 480.049 14,9% 163.933 132.603 23,6% 43.948 37.358 17,6% 101.131 88.814 13,9%
Ιούλιος 3.029.802 2.817.233 7,5% 755.000 702.770 7,4% 889.504 866.965 2,6% 674.649 612.758 10,1% 224.219 195.140 14,9% 47.167 43.190 9,2% 128.760 115.896 11,1%
Αύγουστος 2.906.674 2.720.781 6,8% 729.244 688.753 5,9% 852.678 824.186 3,5% 648.189 598.526 8,3% 217.688 195.557 11,3% 45.478 40.270 12,9% 122.745 114.290 7,4%
Σεπτέμβριος 2.368.610 2.164.020 9,5% 619.029 563.623 9,8% 736.496 691.502 6,5% 498.387 449.946 10,8% 147.182 123.255 19,4% 38.156 37.749 1,1% 86.644 78.716 10,1%
Οκτώβριος 1.033.858 -100,0% 291.242 -100,0% 393.501 -100,0% 129.182 -100,0% 38.610 -100,0% 12.517 -100,0% 9.103 -100,0%
Νοέμβριος 97.320 -100,0% 684 -100,0% 11.296 -100,0% 966 -100,0% 566 -100,0% 1.007 -100,0% 446 -100,0%
Δεκέμβριος 106.328 -100,0% 155 -100,0% 4.418 -100,0% 164 -100,0% 12.805 -100,0%
Tρέχον έτος 13.620.429 12.288.841 10,8% 3.313.258 2.995.680 10,6% 4.114.421 3.835.780 7,3% 2.812.080 2.488.096 13,0% 883.862 738.064 19,8% 204.318 185.016 10,4% 536.055 448.175 19,6%
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: INSETE Intelligence Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές. (βλ. αν. "Τύπος")
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 7


Συνεχίζεται η αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο σύνολο της χώρας και το μήνα Σεπτέμβριο του 2018. Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι αφίξεις που κατεγράφησαν το Σεπτέμβριο ήταν αυξημένες κατά
+10,2% (+281 χιλ.) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (+13,1%/+76 χιλ.) όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια (+9,5%/
+205 χιλ. επιβάτες). Η Θεσσαλονίκη παρουσίασε αύξηση +10,7%/+24 χιλ. επιβάτες. Μεγάλη αύξηση σε επίπεδο διαφορών πλέον
της Αθήνας, σημείωσαν τα αεροδρόμια του Ηρακλείου +37 χιλ./+7,3%, της Ρόδου +34 χιλ./+9,3% και της Κέρκυρας +28
χιλ./+12,8%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης +43,7%/+3,4 χιλ..

Aύξηση παρουσίασαν όλοι οι προορισμοί, ειδικότερα: τα Δωδεκάνησα +9,8%/+55 χιλ., το Ιόνιο +10,8%/+ 48 χιλ. επιβάτες, η
Κρήτη +6,5%/+45 χιλ. και οι Κυκλάδες +19,4%/+24 χιλ..

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, καταγράφηκαν 18,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση
+12,8%. Τα περιφερειακά αεροδρόμια παρουσίασαν αύξηση +10,8%/+1,3 εκατ. επιβάτες και η Αθήνα παρουσίασε αύξηση
+19,2%/+743 χιλ. Μεγάλη αύξηση σε επίπεδο διαφορών σημείωσαν τα αεροδρόμια τoυ Ηρακλείου +213 χιλ./+7,5%, της Κέρκυρας
+193 χιλ./+15,8%, της Ρόδου +167 χιλ./+8,4% και της Θεσσαλονίκης +158 χιλ./+9,9%.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης καταγράφοντας αύξηση +42,7%/+18 χιλ. αφίξεις και
ακολούθησε το αεροδρόμιο της Καβάλας +38,0%/+42 χιλ. καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα εξυπηρέτησε πτήσεις του
αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης.

Σε επίπεδο προορισμών οι Κυκλάδες εμφάνισαν αύξηση +19,8%/+146 χιλ., το Ιόνιο +13,0%/+324 χιλ. και τα Δωδεκάνησα
+10,6%/+318 χιλ. Τέλος, η Κρήτη παρουσίασε αύξηση +7,3%/+279 χιλ. και η Πελοπόννησος +10,4%/+19 χιλ..

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 8


Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 9
Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ1 ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


2018 Αθήνα2 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 211.772 75.861 30.838 8.689 1.459 44.010 21.518 9.613 1.274 872 62 1.149 15.190 1.918 359 4.934 436 3.257 9.654 442.865 II
Φεβρουάριος 203.564 77.341 26.982 6.738 1.250 42.411 19.495 9.008 1.274 941 23 2.626 14.793 1.805 457 4.019 473 2.874 9.151 425.225 II
Μάρτιος 237.847 91.337 32.329 4.134 1.633 50.181 26.288 10.437 1.677 1.285 67 4.962 25.323 2.655 607 5.107 621 2.724 11.515 510.729 II
Απρίλιος 282.673 89.590 34.271 10.477 2.035 52.211 34.605 12.264 2.561 1.846 134 14.937 42.232 4.487 786 6.119 989 2.668 13.135 608.020 II
Μάιος 351.675 94.525 34.447 11.732 2.323 50.242 34.718 14.225 4.196 3.560 113 28.918 64.892 7.420 873 6.575 1.466 2.793 13.379 728.072 II
Ιούνιος 388.800 95.366 37.097 13.283 3.528 60.894 23.878 15.851 5.449 5.476 606 39.993 74.650 12.588 1.267 6.990 3.176 2.881 14.763 806.536 II
Ιούλιος 459.323 109.637 46.051 17.612 5.375 71.803 31.001 21.283 7.316 10.283 1.273 48.353 76.422 19.495 1.734 9.983 4.390 3.758 20.032 965.124 II
Αύγουστος 482.072 111.638 44.849 17.592 6.063 69.769 30.596 21.849 7.702 9.750 1.419 44.679 73.951 19.831 1.741 10.138 5.454 3.364 18.249 980.706 II
Σεπτέμβριος 436.333 109.054 39.658 12.697 3.278 65.029 26.203 16.315 5.381 5.244 776 37.719 77.608 12.851 1.552 7.391 2.699 3.307 15.288 878.383 II
Τρέχον έτος 3.054.059 854.349 326.522 102.954 26.944 506.550 248.302 130.845 36.830 39.257 4.473 223.336 465.061 83.050 9.376 61.256 19.704 27.626 125.166 6.345.660 II

2017 Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος4
Ιανουάριος 217.075 92.843 29.140 5.283 1.489 37.796 32.326 7.361 1.358 808 154 4.815 14.182 1.160 602 4.905 296 2.205 9.984 463.782 II
Φεβρουάριος 222.011 99.379 26.134 4.991 1.098 36.502 31.364 6.923 1.310 842 39 6.123 14.714 1.522 611 4.255 420 2.562 9.912 470.712 II
Μάρτιος 251.064 108.683 30.926 6.476 1.502 43.881 34.590 8.773 1.379 1.007 43 8.582 21.536 1.966 660 5.018 677 2.938 11.935 541.636 II
Απρίλιος 259.280 89.709 37.258 8.725 2.201 46.294 35.179 11.469 2.431 1.750 177 11.932 37.062 3.810 663 6.025 928 3.020 12.364 570.277 II
Μάιος 317.254 88.948 37.174 9.025 2.157 43.488 36.958 12.987 3.737 2.797 95 24.253 55.431 5.679 507 6.151 1.540 3.289 13.408 664.878 II
Ιούνιος 363.825 99.961 40.830 11.860 3.215 50.275 39.485 14.696 5.405 4.985 1.080 36.392 65.683 9.903 2.234 7.727 3.426 3.438 16.676 781.096 II
Ιούλιος 420.455 111.753 46.794 15.437 5.460 60.404 44.715 18.059 6.781 8.827 1.710 45.410 66.968 15.603 2.956 9.939 4.973 3.988 20.407 910.639 II
Αύγουστος 430.276 115.239 46.243 14.969 5.116 58.677 44.657 17.550 7.093 8.781 1.699 42.558 63.067 15.828 3.265 10.282 4.595 3.348 18.893 912.136 II
Σεπτέμβριος 399.599 108.151 42.294 9.820 3.226 54.913 36.264 13.817 4.984 4.278 1.057 33.130 64.271 10.583 2.462 6.690 2.648 3.183 14.240 815.610 II
Οκτώβριος 372.622 99.624 35.575 8.335 1.660 51.478 34.360 10.010 2.935 1.880 252 14.997 49.879 4.523 800 4.726 877 3.385 12.448 710.366 II
Νοέμβριος 252.617 91.691 28.491 8.024 1.411 45.975 22.875 10.149 1.237 973 58 1.366 20.919 1.992 519 4.621 488 3.242 11.388 508.036 II
Δεκέμβριος 236.270 91.103 28.624 8.463 1.281 45.120 21.996 9.963 1.212 1.036 64 1.692 14.389 1.598 572 4.299 460 2.791 10.771 481.704 II
Σύνολο 3.742.348 1.197.084 429.483 111.408 29.816 574.803 414.769 141.757 39.862 37.964 6.428 231.250 488.101 74.167 15.851 74.638 21.328 37.389 162.426 7.830.872 II
Τρέχον έτος 2.880.839 914.666 336.793 86.586 25.464 432.230 335.538 111.635 34.478 34.075 6.054 213.195 402.914 66.054 13.960 60.992 19.503 27.971 127.819 6.130.766 II

% METABOΛEΣ Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο
Ιανουάριος -2,4% -18,3% 5,8% 64,5% -2,0% 16,4% -33,4% 30,6% -6,2% 7,9% -59,7% -76,1% 7,1% 65,3% -40,4% 0,6% 47,3% 47,7% -3,3% -4,5%
Φεβρουάριος -8,3% -22,2% 3,2% 35,0% 13,8% 16,2% -37,8% 30,1% -2,7% 11,8% -41,0% -57,1% 0,5% 18,6% -25,2% -5,5% 12,6% 12,2% -7,7% -9,7%
Μάρτιος -5,3% -16,0% 4,5% -36,2% 8,7% 14,4% -24,0% 19,0% 21,6% 27,6% 55,8% -42,2% 17,6% 35,0% -8,0% 1,8% -8,3% -7,3% -3,5% -5,7%
Απρίλιος 9,0% -0,1% -8,0% 20,1% -7,5% 12,8% -1,6% 6,9% 5,3% 5,5% -24,3% 25,2% 13,9% 17,8% 18,6% 1,6% 6,6% -11,7% 6,2% 6,6%
Μάιος 10,8% 6,3% -7,3% 30,0% 7,7% 15,5% -6,1% 9,5% 12,3% 27,3% 18,9% 19,2% 17,1% 30,7% 72,2% 6,9% -4,8% -15,1% -0,2% 9,5%
Ιούνιος 6,9% -4,6% -9,1% 12,0% 9,7% 21,1% -39,5% 7,9% 0,8% 9,8% -43,9% 9,9% 13,7% 27,1% -43,3% -9,5% -7,3% -16,2% -11,5% 3,3%
Ιούλιος 9,2% -1,9% -1,6% 14,1% -1,6% 18,9% -30,7% 17,9% 7,9% 16,5% -25,6% 6,5% 14,1% 24,9% -41,3% 0,4% -11,7% -5,8% -1,8% 6,0%
Αύγουστος 12,0% -3,1% -3,0% 17,5% 18,5% 18,9% -31,5% 24,5% 8,6% 11,0% -16,5% 5,0% 17,3% 25,3% -46,7% -1,4% 18,7% 0,5% -3,4% 7,5%
Σεπτέμβριος 9,2% 0,8% -6,2% 29,3% 1,6% 18,4% -27,7% 18,1% 8,0% 22,6% -26,6% 13,9% 20,8% 21,4% -37,0% 10,5% 1,9% 3,9% 7,4% 7,7%
Τρέχον έτος 6,0% -6,6% -3,0% 18,9% 5,8% 17,2% -26,0% 17,2% 6,8% 15,2% -26,1% 4,8% 15,4% 25,7% -32,8% 0,4% 1,0% -1,2% -2,1% 3,5%

Περιοχές 3 Σύνολο χωρίς Αθήνα Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Λοιπά


2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017
Ιανουάριος 231.093 246.707 -6,3% 40.986 35.912 14,1% 65.528 70.122 -6,6% 11.821 9.681 22,1% 18.257 20.157 -9,4% 18.640 17.992 3,6%
Φεβρουάριος 221.661 248.701 -10,9% 34.970 32.223 8,5% 61.906 67.866 -8,8% 11.246 9.114 23,4% 19.224 22.359 -14,0% 16.974 17.760 -4,4%
Μάρτιος 272.882 290.572 -6,1% 38.096 38.904 -2,1% 76.469 78.471 -2,6% 13.466 11.202 20,2% 32.940 32.084 2,7% 20.574 21.228 -3,1%
Απρίλιος 325.347 310.997 4,6% 46.783 48.184 -2,9% 86.816 81.473 6,6% 16.805 15.827 6,2% 61.656 52.804 16,8% 23.697 23.000 3,0%
Μάιος 376.397 347.624 8,3% 48.502 48.356 0,3% 84.960 80.446 5,6% 22.094 19.616 12,6% 101.230 85.363 18,6% 25.086 24.895 0,8%
Ιούνιος 417.736 417.271 0,1% 53.908 55.905 -3,6% 84.772 89.760 -5,6% 27.382 26.166 4,6% 127.231 111.978 13,6% 29.077 33.501 -13,2%
Ιούλιος 505.801 490.184 3,2% 69.038 67.691 2,0% 102.804 105.119 -2,2% 40.155 35.377 13,5% 144.270 127.981 12,7% 39.897 42.263 -5,6%
Αύγουστος 498.634 481.860 3,5% 68.504 66.328 3,3% 100.365 103.334 -2,9% 40.720 35.123 15,9% 138.461 121.453 14,0% 38.946 40.383 -3,6%
Σεπτέμβριος 442.050 416.011 6,3% 55.633 55.340 0,5% 91.232 91.177 0,1% 27.716 24.136 14,8% 128.178 107.984 18,7% 30.237 29.223 3,5%
Οκτώβριος 337.744 -100,0% 45.570 -100,0% 85.838 -100,0% 15.077 -100,0% 69.399 -100,0% 22.236 -100,0%
Νοέμβριος 255.419 -100,0% 37.926 -100,0% 68.850 -100,0% 12.417 -100,0% 24.277 -100,0% 20.258 -100,0%
Δεκέμβριος 245.434 -100,0% 38.368 -100,0% 67.116 -100,0% 12.275 -100,0% 17.679 -100,0% 18.893 -100,0%
Τρέχον έτος 3.291.601 3.249.927 1,3% 456.420 448.843 1,7% 754.852 767.768 -1,7% 211.405 186.242 13,5% 771.447 682.163 13,1% 243.128 250.245 -2,8%
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: INSETE Intelligence
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 10


Συνεχίστηκε το Σεπτέμβριο του 2018, η αύξηση των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα,
καταγράφηκε αύξηση κατά +7,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα
αεροδρόμια της χώρας και κατεγράφησαν 878 χιλ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 816 χιλ. το Σεπτέμβριο του 2017.

Η αύξηση του Σεπτεμβρίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση που εμφάνισε ο Δ.Α.Α +9,2%/+37 χιλ. Τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το Σεπτέμβριο το αεροδρόμιο της Κω +29,3%/+3 χιλ. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρουσίασε
το αεροδρόμιο της Καλαμάτας -37,0% (μόλις -910 επιβάτες) και ακολούθησε των Χανίων -27,7%/- 10 χιλ. επιβάτες.

Σε επίπεδο προορισμών, το Σεπτέμβριο του 2018, αύξηση εμφάνισαν οι προορισμοί των Κυκλάδων +18,7%/+20 χιλ., του Ιονίου
κατά +14,8%/+4 χιλ. και των Δωδεκάνησων +0,5% (+293 επιβάτες). Οριακή αύξηση παρουσίασε και η Κρήτη κατά +0,1% (+55
επιβάτες).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, η αεροπορική κίνηση του εσωτερικού παρουσίασε αύξηση +3,5%/+215 χιλ. επιβάτες.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών παρουσίασε αύξηση +6,0%/+173 χιλ. επιβάτες. Τα περιφερειακά αεροδρόμια εμφάνισαν οριακή
αύξηση +1,3%/+42 χιλ. επιβάτες. Η Θεσσαλονίκη εμφάνισε μείωση -6,6%/ -60 χιλ. επιβάτες. Η μείωση αυτή οφείλεται και στο
γεγονός, ότι ένα μεγάλο μέρος των πτήσεων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο της Καβάλας, λόγω
των έργων ανακατασκευής στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σε επίπεδο προορισμών, την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου του 2018, αύξηση εμφάνισαν το Ιόνιο +13,5%/+25 χιλ., οι Κυκλάδες
+13,1%/+89 χιλ. και τα Δωδεκάνησα +1,7%/+8 χιλ. επιβάτες. Μείωση καταγράφηκε στην Κρήτη κατά -1,7%/-13 χιλ. που οφείλεται
εξολοκλήρου στο αεροδρόμιο των Χανίων καθώς εμφάνισε μεγάλη μείωση -26,0%/-87 χιλ. επιβάτες σε αντίθεση με το αεροδρόμιο
Ηρακλείου που εμφάνισε αύξηση +17,2%/+74 χιλ..

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 11


Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 12
Προγραμματισμός Αεροπορικών Θέσεων

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 13


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2018 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Λοιπά Σύνολο
Μάρτιος 47.642 8.820 516 21.032 12.591 9.946 360 1.878 280 1.674 2.996 992 849 68 0 109.644
Απρίλιος 208.245 89.972 22.422 555 176.424 80.419 58.858 11.133 9.511 3.974 12.421 24.868 1.296 5.398 1.317 0 3.126 1.839 2.439 714.217
Μάιος 258.205 339.014 176.594 9.420 479.414 179.046 201.139 112.533 46.405 35.035 44.919 66.773 7.923 18.302 22.648 22.254 17.435 8.985 7.676 2.053.720
Ιούνιος 309.508 461.105 246.596 21.562 626.121 225.531 313.021 178.561 72.262 58.568 91.323 105.708 23.102 29.007 31.853 42.891 28.613 14.478 14.203 2.894.013
Ιούλιος 354.582 538.799 282.179 27.318 720.350 252.382 362.119 213.303 81.728 78.633 131.582 134.213 24.728 32.948 40.005 53.871 33.005 17.747 16.964 3.396.456
Αύγουστος 356.784 538.996 283.179 28.886 735.625 238.759 368.118 221.349 84.643 71.187 142.035 134.928 25.250 32.443 37.182 57.634 32.276 17.894 18.024 3.425.192
Σεπτέμβριος 312.714 470.481 246.964 22.006 643.198 215.610 305.006 175.962 68.792 62.307 92.402 102.635 22.022 26.879 32.095 38.143 27.757 14.852 14.763 2.894.588
Οκτώβριος 219.744 265.089 145.482 4.686 426.059 129.383 140.398 59.462 22.882 22.304 29.761 48.105 7.728 14.056 9.385 5.277 11.466 4.600 5.134 1.571.001
Σύνολο σεζόν 2.067.424 2.712.276 1.403.932 114.433 3.828.223 1.333.721 1.758.605 972.663 388.101 332.288 546.117 620.226 112.049 160.025 174.485 220.070 154.527 80.463 79.203 17.058.831

2017 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Λοιπά Σύνολο
Μάρτιος 30.815 1.321 0 6.477 8.137 4.065 654 180 0 0 900 348 0 0 0 52.897
Απρίλιος 186.271 92.594 20.648 933 175.841 73.326 39.362 9.019 4.294 3.054 8.210 16.174 484 5.588 944 183 3.960 1.128 2.435 644.448
Μάιος 219.488 270.955 128.434 6.591 416.166 149.094 160.518 94.409 35.583 34.295 31.248 54.200 8.228 16.012 12.950 22.073 16.143 8.662 4.545 1.689.594
Ιούνιος 286.110 409.956 194.986 20.389 569.469 199.479 257.584 162.702 55.448 57.252 69.214 85.424 17.802 24.735 25.805 41.068 27.520 10.860 9.696 2.525.499
Ιούλιος 316.646 509.542 242.497 21.549 689.667 242.284 323.881 201.907 67.325 75.821 105.168 117.471 20.305 27.978 32.167 55.479 31.296 12.791 10.891 3.104.665
Αύγουστος 316.264 510.378 238.961 23.881 702.082 220.392 325.694 210.964 76.119 68.177 120.758 121.976 20.543 26.888 34.772 57.797 31.664 12.207 9.942 3.129.459
Σεπτέμβριος 280.448 432.499 205.426 20.461 586.333 196.275 264.552 166.681 58.123 58.893 73.072 89.474 19.327 28.839 27.446 41.046 26.489 10.853 9.163 2.595.400
Οκτώβριος 206.920 253.636 128.198 3.846 394.001 115.011 116.594 53.114 16.589 24.336 21.018 38.294 7.583 13.505 6.530 5.172 9.936 1.882 2.687 1.418.852
Σύνολο σεζόν 1.842.962 2.480.881 1.159.150 97.650 3.540.036 1.203.998 1.492.250 899.450 313.661 321.828 428.688 523.913 94.272 143.893 140.614 222.818 147.008 58.383 49.359 15.160.814

% METABOΛEΣ Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Λοιπά Σύνολο
Μάρτιος 54,6% 567,7% 224,7% 54,7% 144,7% -45,0% 943,3% 232,9% 185,1% 107,3%
Απρίλιος 11,8% -2,8% 8,6% -40,5% 0,3% 9,7% 49,5% 23,4% 121,5% 30,1% 51,3% 53,8% 167,8% -3,4% 39,5% -100,0% -21,1% 63,0% 0,2% 10,8%
Μάιος 17,6% 25,1% 37,5% 42,9% 15,2% 20,1% 25,3% 19,2% 30,4% 2,2% 43,8% 23,2% -3,7% 14,3% 74,9% 0,8% 8,0% 3,7% 68,9% 21,6%
Ιούνιος 8,2% 12,5% 26,5% 5,8% 9,9% 13,1% 21,5% 9,7% 30,3% 2,3% 31,9% 23,7% 29,8% 17,3% 23,4% 4,4% 4,0% 33,3% 46,5% 14,6%
Ιούλιος 12,0% 5,7% 16,4% 26,8% 4,4% 4,2% 11,8% 5,6% 21,4% 3,7% 25,1% 14,3% 21,8% 17,8% 24,4% -2,9% 5,5% 38,7% 55,8% 9,4%
Αύγουστος 12,8% 5,6% 18,5% 21,0% 4,8% 8,3% 13,0% 4,9% 11,2% 4,4% 17,6% 10,6% 22,9% 20,7% 6,9% -0,3% 1,9% 46,6% 81,3% 9,4%
Σεπτέμβριος 11,5% 8,8% 20,2% 7,6% 9,7% 9,9% 15,3% 5,6% 18,4% 5,8% 26,5% 14,7% 13,9% -6,8% 16,9% -7,1% 4,8% 36,8% 61,1% 11,5%
Οκτώβριος 6,2% 4,5% 13,5% 21,8% 8,1% 12,5% 20,4% 12,0% 37,9% -8,3% 41,6% 25,6% 1,9% 4,1% 43,7% 2,0% 15,4% 144,4% 91,1% 10,7%
Σύνολο σεζόν 12,2% 9,3% 21,1% 17,2% 8,1% 10,8% 17,8% 8,1% 23,7% 3,3% 27,4% 18,4% 18,9% 11,2% 24,1% -1,2% 5,1% 37,8% 60,5% 12,5%
Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία: INSETE Intelligence - Εξαγωγή στοιχείων 30/09/2018
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Σε σχέση με τον αντίστοιχο προγραμματισμό του 2017, για το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών
θέσεων από το εξωτερικό κατά +12,5% ή σχεδόν +1,9 εκατ. θέσεις στο σύνολο της σεζόν. Αύξηση εμφάνισαν όλοι μήνες για την
περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 14


Το Μάρτιο οι αεροπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά +107,3% ή +57 χιλ. θέσεις, τον Απρίλιο κατά +10,8% ή +70 χιλ. θέσεις, τον
Μάιο κατά +21,6% ή +364 χιλ.. Η αύξηση συνεχίστηκε και τους καλοκαιρινούς μήνες με χαμηλότερο ρυθμό μεταβολής, ειδικότερα:
Ιούνιος +14,6% ή +369 χιλ., Ιούλιος και Αύγουστος κατά +9,4% ή +292 χιλ. θέσεις και +296 χιλ. θέσεις αντίστοιχα. Το Σεπτέμβριο
σημειώθηκε αύξηση +11,5% ή +299 χιλ. θέσεις και τον Οκτώβριο +10,7% ή +152 χιλ.

Την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια παρουσίασαν αύξηση με εξαίρεση το αεροδρόμιο της Σκιάθου
όπου παρατηρήθηκε μείωση -1,2%/-2,7 χιλ. θέσεις. Σε επίπεδο διαφόρων τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το αεροδρόμιο του
Ηρακλείου με +288 χιλ. θέσεις/+8,1% και ακολουθήσε το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με +266 χιλ. /+17,8%. Στην τρίτη θέση
βρέθηκε το αεροδρόμιο της Κω με +245 χιλ. /+21,1% και στην τέταρτη το αεροδρόμιου της Ρόδου +231 χιλ./+9,3%. Τέλος την
πεντάδα των αεροδρομίων με τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο αριθμό θέσεων, συμπληρώνει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με
+224 χιλ./+12,2%.

Σε επίπεδο ποσοστιαίων διαφόρων τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα Λοιπά αεροδρόμια με +30 χιλ. θέσεις/+60,5% και
ακολούθησε το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης με +22 χιλ. /+37,8%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το αεροδρόμιο της Μυκόνου με +117
χιλ. /+27,4% και στην τέταρτη το αεροδρόμιο της Σάμου +34 χιλ./+24,1%. Τέλος, την πεντάδα των αεροδρόμιων με τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση σε απόλυτο αριθμό θέσεων, συμπληρώνει το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με +74,4 χιλ./+23,7%.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 15


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ANA ΧΩΡΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2018 Γερμανία Ην. Βασίλειο Ιταλία Πολωνία Ολλανδία Ρωσία Γαλλία Σουηδία Ισραήλ Τσεχία Λοιπά Σύνολο
Μάρτιος 34.329 20.045 8.253 2.457 2.457 2.486 3.352 1.428 11.265 189 23.383 109.644
Απρίλιος 175.842 102.478 37.329 34.045 60.212 26.187 69.488 22.750 26.074 288 159.524 714.217
Μάιος 496.909 495.149 57.454 101.939 145.675 90.084 114.055 94.610 41.325 9.787 406.733 2.053.720
Ιούνιος 545.183 594.929 180.069 206.179 135.664 176.570 120.007 120.819 63.935 111.576 639.082 2.894.013
Ιούλιος 575.065 641.423 294.646 205.875 181.441 175.390 166.088 131.721 101.534 117.879 805.394 3.396.456
Αύγουστος 568.579 659.497 357.427 206.678 183.440 170.702 167.060 123.561 120.343 117.707 750.198 3.425.192
Σεπτέμβριος 561.435 593.774 170.907 200.343 141.549 156.096 124.402 110.630 106.015 106.001 623.436 2.894.588
Οκτώβριος 499.713 320.716 52.881 74.624 87.467 73.067 76.119 36.656 31.385 12.668 305.705 1.571.001
Σύνολο σεζόν 3.457.055 3.428.011 1.158.966 1.032.140 937.905 870.582 840.571 642.175 501.876 476.095 3.713.455 17.058.831

2017 Γερμανία Ην. Βασίλειο Ιταλία Πολωνία Ολλανδία Ρωσία Γαλλία Σουηδία Ισραήλ Τσεχία Λοιπά Σύνολο
Μάρτιος 13.311 12.393 3.771 1.384 945 5.512 552 756 208 112 13.953 52.897
Απρίλιος 151.432 102.731 22.250 19.623 54.417 22.238 69.439 18.277 35.979 308 147.754 644.448
Μάιος 351.732 456.307 41.128 60.485 124.111 96.829 97.089 79.021 27.956 5.688 349.248 1.689.594
Ιούνιος 431.780 545.435 146.777 145.544 122.020 184.754 106.980 115.045 58.656 89.927 578.581 2.525.499
Ιούλιος 480.955 601.166 275.033 163.741 155.597 192.995 151.579 127.637 90.833 93.691 771.438 3.104.665
Αύγουστος 483.515 621.390 357.725 157.900 162.130 177.264 151.408 118.354 108.249 95.795 695.729 3.129.459
Σεπτέμβριος 469.566 552.099 180.352 159.863 130.523 159.205 104.992 111.570 76.086 87.654 563.490 2.595.400
Οκτώβριος 419.258 308.581 33.733 59.021 74.075 81.015 61.605 34.524 58.420 13.185 275.435 1.418.852
Σύνολο σεζόν 2.801.549 3.200.102 1.060.769 767.561 823.818 919.812 743.644 605.184 456.387 386.360 3.395.628 15.160.814

% METABOΛEΣ Γερμανία Ην. Βασίλειο Ιταλία Πολωνία Ολλανδία Ρωσία Γαλλία Σουηδία Ισραήλ Τσεχία Λοιπά Σύνολο
Μάρτιος 158% 62% 119% 78% 160% -55% 507% 89% 5316% 69% 68% 107%
Απρίλιος 16% 0% 68% 73% 11% 18% 0% 24% -28% -6% 8% 11%
Μάιος 41% 9% 40% 69% 17% -7% 17% 20% 48% 72% 16% 22%
Ιούνιος 26% 9% 23% 42% 11% -4% 12% 5% 9% 24% 10% 15%
Ιούλιος 20% 7% 7% 26% 17% -9% 10% 3% 12% 26% 4% 9%
Αύγουστος 18% 6% 0% 31% 13% -4% 10% 4% 11% 23% 8% 9%
Σεπτέμβριος 20% 8% -5% 25% 8% -2% 18% -1% 39% 21% 11% 12%
Οκτώβριος 19% 4% 57% 26% 18% -10% 24% 6% -46% -4% 11% 11%
Σύνολο σεζόν 23,4% 7,1% 9,3% 34,5% 13,8% -5,4% 13,0% 6,1% 10,0% 23,2% 9,4% 12,5%
Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία: INSETE Intel l i gence - Εξαγωγή στοιχείων 30/09/2018
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 16


Την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου όλες οι αγορές του top-10, παρουσίασαν αύξηση με εξαίρεση τη Ρωσία που σημείωσε μείωση
–5,4%/-49 χιλ. θέσεις. Σε επίπεδο διαφόρων τόσο απολύτων όσο και ποσοστιαίων, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Γερμανία
παρουσιάζοντας αύξηση +23,4% και +656 χιλ. θέσεις. Ακολούθησε η Πολωνία με +265 χιλ./+34,5% και στην τρίτη θέση βρέθηκε
το Ην. Βασίλειο +228 χιλ./+7,1%. Στην τέταρτη θέση η Ολλανδία παρουσίασε αύξηση +114 χιλ./ +13,8% και στην πέμπτη θέση η
Ιταλία +98 χιλ./+9,3%. Η Γαλλία κατέγραψε αύξηση +13,0%/ +97 χιλ. ακολουθούμενη από τη Τσεχία +90 χιλ./+23,2%. Τέλος,
οι Λοιπές χώρες παρουσίασαν αύξηση +9,4% ή +318 χιλ. θέσεις.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 17


Οδικές Αφίξεις

Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 18


ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
2018 Nυμφαία Νίκη Κρυσταλλoπηγή
Αγ. Κωνσταντίνος Ορμένιο Κυπρίνος Καστανιές Κήποι Δοϊράνη Εύζωνοι Κακαβιά Μέρτζανη Εξοχή Προμαχώνας Σαγιάδα Σύνολο
Ιανουάριος 46.589 19.049 53.468 4.190 14.633 4.519 14.616 39.430 34.053 122.518 72.389 2.158 19.689 161.365 19.646 628.312
Φεβρουάριος 43.328 14.346 41.569 2.920 14.719 4.225 13.078 34.277 22.642 125.080 39.580 1.151 16.349 105.853 12.747 491.864
Μάρτιος 55.753 3.811 53.482 3.250 15.547 5.344 13.130 43.138 8.539 158.384 48.049 1.507 17.704 138.099 15.535 581.272
Απρίλιος 61.046 21.105 79.605 4.416 20.286 7.414 14.864 57.039 10.796 91.482 70.449 3.684 22.085 223.622 19.950 707.843
Μάιος 102.492 24.542 76.278 4.762 21.611 7.139 13.158 47.360 13.236 154.949 44.195 2.059 23.760 183.533 19.950 739.024
Ιούνιος 212.339 37.394 70.324 7.451 29.402 8.310 19.947 63.319 28.559 389.694 57.758 2.166 34.740 458.367 13.384 1.433.154
Ιούλιος 297.192 54.539 87.049 11.119 45.161 9.505 17.535 91.070 57.560 609.298 75.591 2.758 39.487 627.529 33.550 2.058.943
Αύγουστος 374.848 66.440 111.542 14.458 33.938 7.574 60.147 186.209 79.343 608.829 119.113 4.667 39.843 507.671 52.208 2.266.830
Σεπτέμβριος 227.937 36.863 86.184 8.656 25.751 8.877 23.974 83.941 44.730 349.870 71.111 3.098 33.788 482.622 28.838 1.516.240
Tρέχον έτος 1.421.524 278.089 659.501 61.222 221.048 62.907 190.449 645.783 299.458 2.610.104 598.235 23.248 247.445 2.888.661 215.808 10.423.482

2017 Nυμφαία Νίκη Κρυσταλλoπηγή


Αγ. Κωνσταντίνος Ορμένιο Κυπρίνος Καστανιές Κήποι Δοϊράνη Εύζωνοι Κακαβιά Μέρτζανη Εξοχή Προμαχώνας Σαγιάδα Σύνολο
Ιανουάριος 26.967 13.805 60.155 2.181 32.507 4.320 10.075 26.389 33.637 177.281 5.471 1.011 53.171 57.485 20.448 524.903
Φεβρουάριος 34.133 16.126 42.607 4.381 40.615 5.783 14.149 31.478 27.734 74.794 3.453 891 50.980 56.436 16.523 420.083
Μάρτιος 39.105 18.823 50.919 4.545 46.655 6.677 16.038 36.698 36.550 202.092 46.385 2.394 52.191 92.070 21.291 672.433
Απρίλιος 54.250 22.243 72.076 5.885 29.573 7.892 16.169 48.536 36.333 225.959 9.816 1.572 33.667 110.715 25.427 700.113
Μάιος 52.181 24.712 70.945 6.756 25.040 7.311 15.461 54.019 34.312 269.063 49.692 2.177 28.721 140.958 21.388 802.736
Ιούνιος 198.192 39.376 63.276 8.272 36.788 9.251 15.562 65.621 59.172 437.787 53.192 2.379 37.316 272.428 23.286 1.321.898
Ιούλιος 281.443 47.266 78.765 18.019 56.753 10.767 20.776 97.209 101.727 711.517 69.472 2.529 55.345 516.722 34.566 2.102.876
Αύγουστος 368.625 64.709 101.894 17.163 39.765 7.430 70.646 194.339 94.626 759.348 118.916 2.284 52.159 538.996 48.352 2.479.252
Σεπτέμβριος 217.225 39.430 82.579 12.220 33.973 6.876 44.950 94.303 52.075 571.373 66.238 2.736 45.939 437.551 25.219 1.732.687
Οκτώβριος 75.008 26.365 65.393 4.461 20.592 6.002 16.050 50.446 39.914 160.935 59.259 2.304 27.513 198.486 15.690 768.418
Νοέμβριος 60.845 17.783 65.992 3.326 19.822 4.786 13.961 43.042 32.852 117.698 53.609 1.134 18.956 162.185 15.911 631.902
Δεκέμβριος 52.554 19.409 53.468 3.692 17.862 19.230 17.275 42.592 35.965 139.678 52.516 1.961 26.415 130.260 17.943 630.820
Σύνολο 1.460.528 350.047 808.069 90.901 399.945 96.325 271.112 784.672 584.897 3.847.525 588.019 23.372 482.373 2.714.292 286.044 12.788.121
Tρέχον έτος 1.272.121 286.490 623.216 79.422 341.669 66.307 223.826 648.592 476.166 3.429.214 422.635 17.973 409.489 2.223.361 236.500 10.756.981

% METABOΛEΣ Nυμφαία Νίκη Κρυσταλλoπηγή


Αγ. Κωνσταντίνος Ορμένιο Κυπρίνος Καστανιές Κήποι Δοϊράνη Εύζωνοι Κακαβιά Μέρτζανη Εξοχή Προμαχώνας Σαγιάδα Σύνολο
Ιανουάριος 72,8% 38,0% -11,1% 92,1% -55,0% 4,6% 45,1% 49,4% 1,2% -30,9% 1223,1% 113,5% -63,0% 180,7% -3,9% 19,7%
Φεβρουάριος 26,9% -11,0% -2,4% -33,3% -63,8% -26,9% -7,6% 8,9% -18,4% 67,2% 1046,2% 29,2% -67,9% 87,6% -22,9% 17,1%
Μάρτιος 42,6% -79,8% 5,0% -28,5% -66,7% -20,0% -18,1% 17,5% -76,6% -21,6% 3,6% -37,1% -66,1% 50,0% -27,0% -13,6%
Απρίλιος 12,5% -5,1% 10,4% -25,0% -31,4% -6,1% -8,1% 17,5% -70,3% -59,5% 617,7% 134,4% -34,4% 102,0% -21,5% 1,1%
Μάιος 96,4% -0,7% 7,5% -29,5% -13,7% -2,4% -14,9% -12,3% -61,4% -42,4% -11,1% -5,4% -17,3% 30,2% -6,7% -7,9%
Ιούνιος 7,1% -5,0% 11,1% -9,9% -20,1% -10,2% 28,2% -3,5% -51,7% -11,0% 8,6% -9,0% -6,9% 68,3% -42,5% 8,4%
Ιούλιος 5,6% 15,4% 10,5% -38,3% -20,4% -11,7% -15,6% -6,3% -43,4% -14,4% 8,8% 9,1% -28,7% 21,4% -2,9% -2,1%
Αύγουστος 1,7% 2,7% 9,5% -15,8% -14,7% 1,9% -14,9% -4,2% -16,2% -19,8% 0,2% 104,3% -23,6% -5,8% 8,0% -8,6%
Σεπτέμβριος 4,9% -6,5% 4,4% -29,2% -24,2% 29,1% -46,7% -11,0% -14,1% -38,8% 7,4% 13,2% -26,5% 10,3% 14,4% -12,5%
Tρέχον έτος 11,7% -2,9% 5,8% -22,9% -35,3% -5,1% -14,9% -0,4% -37,1% -23,9% 41,5% 29,3% -39,6% 29,9% -8,7% -3,1%

Περιοχές Aλβανία Βουλγαρία ΠΓΔΜ Τουρκία


2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017 2018 2017 Δ2018/2017
Ιανουάριος 147.661 87.085 69,6% 250.985 176.631 42,1% 175.620 224.723 -21,9% 54.046 36.464 48,2%
Φεβρουάριος 95.047 63.474 49,7% 187.394 192.328 -2,6% 162.068 118.654 36,6% 47.355 45.627 3,8%
Μάρτιος 118.573 120.989 -2,0% 235.697 241.243 -2,3% 170.734 257.465 -33,7% 56.268 52.736 6,7%
Απρίλιος 173.688 108.891 59,5% 338.869 241.982 40,0% 123.383 284.535 -56,6% 71.903 64.705 11,1%
Μάιος 142.482 144.202 -1,2% 343.297 260.967 31,5% 192.727 328.087 -41,3% 60.518 69.480 -12,9%
Ιούνιος 143.632 142.133 1,1% 750.609 562.247 33,5% 455.647 536.335 -15,0% 83.266 81.183 2,6%
Ιούλιος 198.948 185.332 7,3% 1.029.993 939.049 9,7% 721.397 860.510 -16,2% 108.605 117.985 -8,0%
Αύγουστος 287.530 271.446 5,9% 978.332 1.024.138 -4,5% 754.612 918.683 -17,9% 246.356 264.985 -7,0%
Σεπτέμβριος 189.231 176.772 7,0% 787.631 753.784 4,5% 431.463 662.878 -34,9% 107.915 139.253 -22,5%
Οκτώβριος 142.646 -100,0% 332.062 -100,0% 227.214 -100,0% 66.496 -100,0%
Νοέμβριος 136.646 -100,0% 269.920 -100,0% 168.333 -100,0% 57.003 -100,0%
Δεκέμβριος 125.888 -100,0% 250.013 -100,0% 195.052 -100,0% 59.867 -100,0%
Tρέχον έτος 1.496.792 1.300.324 15,1% 4.902.807 4.392.369 11,6% 3.187.651 4.191.870 -24,0% 836.232 872.418 -4,1%
Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί – Επεξεργασία: INSETE Intelligence
Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 19


Μείωση -12,5% κατέγραψαν οι οδικές αφίξεις το Σεπτέμβριο του 2018, καθώς καταγράφηκαν -216 χιλ. λιγότερες αφίξεις σε σχέση
με το Σεπτέμβριο του 2017. Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, καταγράφηκε στο μεθοριακό σταθμό του Κυπρίνου
+29,1%/+2 χιλ. αφίξεις και η μεγαλύτερη μείωση (τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές) στο σταθμό των Ευζώνων
(-38,8%/-222 χιλ.). Τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο διαφορών παρουσίασε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα +10,3%/+45
χιλ..

Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, Σεπτέμβριο του 2018 αύξηση καταγράφεται από την Αλβανία +7,0%/+12 χιλ. και τη Βουλγαρία
+4,5%/+34 χιλ. Μείωση καταγράφεται από την ΠΓΔΜ -34,9%/-231 χιλ. και την Τουρκία -22,5%/ -31 χιλ..

Μείωση -3,1% παρουσίασαν οι οδικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2018, καθώς καταγράφηκαν -333 χιλ.
λιγότερες αφίξεις. Τη μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες διαφορές, παρουσίασε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα με αύξηση
+665 χιλ. αφίξεις (+29,9%), ενώ την μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές παρουσίασε ο σταθμός των Ευζώνων -819 χιλ.
αφίξεις (-23,9%). Ακολουθεί το γράφημα ποσοστιαίων μεταβολών και απόλυτων διαφορών ανά μήνα για το 2018.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 20


Την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου του 2018, οι οδικές αφίξεις παρουσιάζουν μείωση -3,1%/-333 χιλ. Οι αφίξεις από την Αλβανία
+15,1%/ +196 χιλ. και τη Βουλγαρία +11,6%/+510 χιλ. εμφάνισαν αύξηση, ενώ αντίθετα μείωση καταγράφηκε από την Τουρκία
-4,1%/-36 χιλ. και τη ΠΓΔΜ -24,0%/-1 εκατ..

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 21


Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 22
Ζήτηση Υπηρεσιών Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων
(σε συνεργασία με trivago)

Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 23


Εισαγωγή – Μεθοδολογική Σημείωση

Σε αυτή την ενότητα, αποτυπώνονται στοιχεία που αφορούν στη ζήτηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τις διεθνείς αγορές και
την Ελλάδα, σε διάφορους προορισμούς της χώρας και σε ανταγωνίστριες χώρες. Τα στοιχεία προέρχονται από την trivago και ως
εκ τούτου αφορούν μάλλον στην αγορά μεμονωμένων ταξιδιωτών. Παρ’ ολα αυτά δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τάσεις στις
διάφορες αγορές αλλά και στους διάφορους προορισμούς.

Για την καλύτερη ερμηνεία των στοιχείων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι προκύπτουν από διοικητικά στοιχεία από το αρχείο
της trivago χωρίς στατιστική επεξεργασία για αναγωγή στο σύνολο. Συνεπώς υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

- Η διείσδυση της trivago διαφέρει από αγορά σε αγορά.


- Οι τιμές ξενοδοχείων καθώς και η κατάταξη των προορισμών και των αγορών βασίζεται σε clickouts1.
- Ο μήνας αφορά στον μήνα άφιξης στο ξενοδοχείο και όχι στον μήνα κράτησης.
- Οι τιμές ξενοδοχείων αποτελούν σταθμισμένους μέσους όρους των τιμών. Η στάθμιση γίνεται με βάση τον αριθμό clickouts.
- Ορισμοί τύπων ταξιδιών:
o Μεσοβδόμαδα: ταξίδι διάρκειας μικρότερης των 6 διανυκτερεύσεων, με τις περισσότερες να είναι σε καθημερινές
(Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη),
o Σαββατοκύριακο: ταξίδι διάρκειας μικρότερης των 6 διανυκτερεύσεων, με τις περισσότερες να είναι σε
Σαββατοκύριακο (Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή),
o Διακοπές: ταξίδι διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 6 διανυκτερεύσεων.

1
Το clickout γίνεται όταν ο επισκέπτης μεταβεί από το site της Trivago κάνοντας ‘κλικ’ σε ένα συνεργαζόμενο online travel agent.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 24


Τύπος ταξιδιού προς Ελλάδα

Το Σεπτέμβριο του 2018, το 44% των κρατήσεων αφορούσε σε ταξίδια Μεσοβδόμαδα, το 31% σε ταξίδια Σαββατοκύριακου και το
25% σε ταξίδια Διακοπών. Τον αντίστοιχο μήνα του 2017, τα ταξίδια Μεσοβδόμαδα ήταν 39%, τα ταξίδια του Σαββατοκύριακου
35% και ταξίδια Διακοπών ήταν 25%. Παρατηρείται δηλαδή, σε σχέση με τα προ έτους στοιχεία, αύξηση στα ταξίδια Μεσοβδόμαδα
και μείωση στα ταξίδια Σαββατοκύριακου.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 25


Top-5 κυριότερων Αγορών της Ελλάδας
Αριθμός
εμφανίσεω ν
Χώ ρες 2018 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2018
Ην. Βασίλειο 2 1 2 1 1 1 2 2 1 9
Γερμανία 1 2 1 2 2 3 3 3 2 9
Ιταλία 3 3 3 4 4 2 1 1 3 9
Βουλγαρία 4 1
Γαλλία 5 5 3 3 5 5 6
Η.Π.Α. 5 4 4 5 4
Ολλανδία 5 1
Ρουμανία 4 4 5 4 4
Σερβία 5 4 2

Δ εμφανίσεω ν
Σύγκριση 2018-2017 2018/2017
ytd

Ην. Βασίλειο
Γερμανία
Ιταλία
Βουλγαρία
Γαλλία
Η.Π.Α.
Ολλανδία
Ρουμανία
Σερβία
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Το Σεπτέμβριο του 2018, η κύρια αγορά κρατήσεων για την Ελλάδα ήταν η βρετανική, παραμένοντας στην ίδια θέση σε σχέση με
το Σεπτέμβριο του 2017. Ακολουθεί η γερμανική στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η ιταλική αγορά. Στη τέταρτη
θέση εμφανίζεται η βουλγάρικη και στην πέμπτη θέση η γαλλική αγορά. Οι 4 πρώτες αγορές παρέμειναν αμετάβλητες το Σεπτέμβριο

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 26


του 2018 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, ενώ η Γαλλία ανέβηκε στη πέμπτη θέση σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο του 2017,
όπου την πέμπτη θέση κατείχε η Ρουμανία.

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η εξέλιξη των top-3 κυριότερων αγορών για τη Ελλάδα, για το έτος 2017 καθώς και για το
τρέχον έτος (Σεπτέμβριος 2018).

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 27


Γερμανική αγορά

Γερμανία 2018
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ εμφανίσεω ν
Αθήνα, Αττική 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Χώ ρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο 7 7 5 2 2 2 2 2 8
Γεω ργιούπολη, Κρήτη 4 4 6 5 3 3 3 7
Οία, Νότιο Αιγαίο 6 9 9 6 5 4 5 6 4 9
Φηρά, Νότιο Αιγαίο 3 3 3 3 3 3 4 4 5 9
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο 10 6 10 6 4
Ρέθυμνο, Κρήτη 9 5 10 7 9 8 7 7
Μάλια, Κρήτη 10 8 2
Ελούντα, Κρήτη 7 8 9 3
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 9 8 9 10 4
Φηροστεφάνι, Νότιο Αιγαίο 4 10 2
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία 2 2 2 2 4 6 6 5 8
Φαληράκι, Νότιο Αιγαίο 10 10 2
Χανιά, Κρήτη 8 5 6 7 4
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά 9 1
Ηράκλειο, Κρήτη 5 8 8 3
Ημεροβίγλι, Νότιο Αιγαίο 7 4 8 10 7 7 6
Καμάρι, Νότιο Αιγαίο 8 1
Καρδάμαινα, Νότιο Αιγαίο 9 1
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Το Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη θέση προτίμησης της γερμανικής αγοράς βρίσκεται η Αθήνα, ακολουθούμενη από τη Χώρα
της Μυκόνου. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γεωργιούπολη. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Οία και στην πέμπτη τα Φηρά. Στην έκτη

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 28


θέση βρίσκεται η πόλη της Ρόδου. Η δεκάδα συμπληρώνεται με 4 προορισμούς της Κρήτης: Ρέθυμνο (έβδομή), Μάλια (όγδοη),
Ελούντα (ένατη) και Άγιος Νικόλαος (δέκατη θέση).

Σύγκριση 2018-2017
Δ εμφανίσεω ν
2018/2017
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ ytd
Αθήνα, Αττική
Χώ ρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο
Γεω ργιούπολη, Κρήτη
Οία, Νότιο Αιγαίο
Φηρά, Νότιο Αιγαίο
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο
Ρέθυμνο, Κρήτη
Μάλια, Κρήτη
Ελούντα, Κρήτη
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη
Φηροστεφάνι, Νότιο Αιγαίο
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Φαληράκι, Νότιο Αιγαίο
Χανιά, Κρήτη
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά
Ηράκλειο, Κρήτη
Ημεροβίγλι, Νότιο Αιγαίο
Καμάρι, Νότιο Αιγαίο
Καρδάμαινα, Νότιο Αιγαίο
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 29


Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη των βασικότερων προορισμών της γερμανικής αγοράς για το έτος 2017.

Γερμανία 2017
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ εμφανίσεω ν
Αθήνα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Φηρά 3 3 3 4 6 6 3 3 5 2 3 3 12
Θεσσαλονίκη 2 2 2 2 4 9 7 6 8 3 2 2 12
Οία 7 6 6 3 2 3 2 2 6 4 4 6 12
Ημεροβίγλι 4 4 5 5 7 7 4 5 10 9 5 4 12
Ρέθυμνο 8 9 8 7 9 8 5 7 7 7 7 9 12
Μύκονος - Χώ ρα 9 6 5 4 6 4 3 6 8
Χανιά 6 7 4 8 10 6 7 7
Ελούντα 9 3 5 8 8 4 6
Φηροστεφάνι 10 8 10 10 8 10 6
Ηράκλειο 5 5 7 9 5 5
Ρόδος - Πόλη 9 10 10 8 4
Άγιος Νικόλαος (Κρήτης) 9 9 8 3
Καμάρι 8 10 10 3
Σάνη 2 5 2
Κολυμπάρι 2 9 2
Κιοτάρι 10 1
Μάλια 10 1
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 30


Βρετανική αγορά

Ην. Βασίλειο 2018


Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ εμφανίσεω ν
Αθήνα, Αττική 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Χώ ρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο 6 5 8 9 5 2 2 2 2 9
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο 7 7 9 7 9 7 7 6 3 9
Καμάρι, Νότιο Αιγαίο 3 4 4 4 4 5
Οία, Νότιο Αιγαίο 8 9 6 3 4 5 6 8 5 9
Φηρά, Νότιο Αιγαίο 2 2 2 2 2 3 5 3 6 9
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά 9 10 3 4 10 10 9 9 7 9
Ημεροβίγλι, Νότιο Αιγαίο 5 4 5 5 6 8 10 8 8
Πλάνος - Τσιλιβί, Ιόνια Νησιά 7 9 8 7 9 5
Ελούντα, Κρήτη 10 1
Χανιά, Κρήτη 10 8 7 6 4
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη 8 1
Φηροστεφάνι, Νότιο Αιγαίο 3 3 10 8 4
Ρέθυμνο, Κρήτη 10 1
Λαγανάς, Ιόνια Νησιά 6 3 5 3
Σιδάρι, Ιόνια Νησιά 10 1
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία 4 6 4 3
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Το Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη θέση προτίμησης της βρετανικής αγοράς βρίσκεται η Αθήνα, ακολουθουμένη από τη Χώρα
της Μυκόνου. Η συγκεκριμένη δυάδα παραμένει σταθερή την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου για τα έτη 2017 και 2018. Στην τρίτη
θέση βρίσκεται η πόλη της Ρόδου. Ακολουθούν 3 προορισμοί της Σαντορίνης, στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Καμάρι, στην πέμπτη
η Οία και στην έκτη θέση τα Φηρά. Στην έβδομη θέση βρίσκεται η πόλη της Κέρκυρας, στην όγδοη το Ημεροβίγλι και στην ένατη ο
Πλάνος – Τσιλιβί. Στην δέκατη θέση βρίσκεται για πρώτη φορά το 2018, στις προτιμήσεις της βρετανικής αγοράς η Ελούντα.
Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 31
Σύγκριση 2018-2017
Δ εμφανίσεω ν
2018/2017
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ ytd
Αθήνα, Αττική
Χώ ρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο
Καμάρι, Νότιο Αιγαίο
Οία, Νότιο Αιγαίο
Φηρά, Νότιο Αιγαίο
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά
Ημεροβίγλι, Νότιο Αιγαίο
Πλάνος - Τσιλιβί, Ιόνια Νησιά
Ελούντα, Κρήτη
Χανιά, Κρήτη
Άγιος Νικόλαος, Κρήτη
Φηροστεφάνι, Νότιο Αιγαίο
Ρέθυμνο, Κρήτη
Λαγανάς, Ιόνια Νησιά
Σιδάρι, Ιόνια Νησιά
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη των βασικότερων προορισμών της βρετανικής αγοράς για το έτος 2017.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 32


Ην. Βασίλειο 2017
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ εμφανίσεω ν
Αθήνα 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Φηρά 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 12
Ημεροβίγλι 4 4 6 5 5 6 8 7 5 5 4 4 12
Οία 6 9 3 4 4 5 6 4 3 6 7 11
Μύκονος - Χώ ρα 7 9 10 8 3 2 2 2 2 4 8 11
Ρόδος - Πόλη 10 8 9 9 9 7 8 9 9 9
Χανιά 5 10 3 4 10 7 10 7
Φηροστεφάνι 9 5 7 7 3 6 6
Θεσσαλονίκη 2 2 4 5 3 5
Καμάρι 6 5 7 8 6 5
Κέρκυρα - Πόλη 6 5 6 10 5 5
Πλάνος - Τσιλιβί 7 7 6 5 8 5
Θεσσαλονίκη 2 2 4 5 3 5
Λαγανάς 8 3 4 9 4
Ελούντα 9 10 10 3
Ακρω τήρι 8 9 2
Φόδελε 6 1
Άγιος Νικόλαος (Κρήτης) 7 1
Ρέθυμνο 9 1
Ιξιά 10 1
Καρτεράδος 10 1
Μάλια 10 1
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 33


Ιταλική αγορά

Το Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη θέση προτίμησης της ιταλικής αγοράς βρίσκεται η Χώρα της Μυκόνου, ακολουθούμενη από
την Αθήνα, η συγκεκριμένη δυάδα παραμένει σταθερή την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου για το 2018.

Ιταλία 2018
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ εμφανίσεων
Χώρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο 2 2 3 2 2 1 1 1 1 9
Αθήνα, Αττική 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9
Καμάρι, Νότιο Αιγαίο 10 4 4 3 4 3 6
Φηρά, Νότιο Αιγαίο 3 3 2 3 3 3 4 3 4 9
Περίσσα, Νότιο Αιγαίο 7 5 5 5 5 5
Οία, Νότιο Αιγαίο 6 6 9 6 5 6 7 7 6 9
Ημεροβίγλι, Νότιο Αιγαίο 5 5 8 8 8 9 10 7 8
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο 7 7 4 9 7 6 8 8 8
Χανιά, Κρήτη 7 4 6 9 4
Περίβολος, Νότιο Αιγαίο 10 1
Σκιάθος Χώρα, Θεσσαλία 10 1
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία 4 4 5 7 9 5
Ζάκυνθος - Πόλη, Ιόνια Νησιά 9 8 2
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά 10 6 5 10 10 8 6 7
Φαληράκι, Νότιο Αιγαίο 8 9 2
Φηροστεφάνι, Νότιο Αιγαίο 8 9 10 3
Ηράκλειο, Κρήτη 10 1
Λαγανάς, Ιόνια Νησιά 9
Πηγή: trivago επεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 34


Ακολουθούν 5 προορισμοί της Σαντορίνης: Καμάρι (τρίτη θέση), Φηρά (τέταρτη), Περίσσα (πέμπτη), Οία (έκτη), Ημεροβίγλι
(έβδομη). Στη όγδοη θέση βρίσκεται η πόλη της Ρόδου, στην ένατη θέση τα Χανιά και στη δέκατη ο Περίβολος (Σαντορίνης) για
πρώτη φορά το 2018 .

Σύγκριση 2018-2017
Δ εμφανίσεω ν
2018/2017
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ ytd
Χώ ρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο
Αθήνα, Αττική
Καμάρι, Νότιο Αιγαίο
Φηρά, Νότιο Αιγαίο
Περίσσα, Νότιο Αιγαίο
Οία, Νότιο Αιγαίο
Ημεροβίγλι, Νότιο Αιγαίο
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο
Χανιά, Κρήτη
Περίβολος, Νότιο Αιγαίο
Σκιάθος Χώ ρα, Θεσσαλία
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Ζάκυνθος - Πόλη, Ιόνια Νησιά
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά
Φαληράκι, Νότιο Αιγαίο
Φηροστεφάνι, Νότιο Αιγαίο
Ηράκλειο, Κρήτη
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence
Στο ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη των βασικότερων προορισμών της ιταλικής αγοράς για το έτος 2017.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 35


Iταλία 2017
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ εμφανίσεων
Αθήνα 1 1 1 1 1 3 5 3 3 1 1 1 12
Φηρά 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 12
Μύκονος - Χώρα 4 3 2 3 2 2 1 1 1 2 5 4 12
Οία 9 7 7 4 5 7 6 5 6 5 7 10 12
Ημεροβίγλι 7 6 10 7 8 8 7 7 7 7 6 6 12
Χανιά 5 10 5 6 7 10 6 10 7 9
Ρόδος - Πόλη 10 5 8 10 9 9 9 8 5 9
Θεσσαλονίκη 2 4 4 5 10 9 2 2 8
Καμάρι 4 5 3 4 4 4 6
Περίσσα 6 4 4 6 5 10 6
Φηροστεφάνι 10 9 8 4 9 5
Ακρωτήρι 8 9 6 10 8 5
Ηράκλειο 6 9 9 8 4
Κέρκυρα - Πόλη 8 6 9 10 4
Ναύπλιο 8 1
Λαγανάς 8 1
Φαληράκι 8 1
Καλό Λιβάδι 9 1
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 36


Τιμές ξενοδοχείων
Τιμές ξενοδοχείων Αθήνας και ανταγωνιστικών πόλεων, Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 37


To Σεπτέμβριο του 2018, η Αθήνα παρουσίασε αύξηση τιμών σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων με εξαίρεση την κατηγορία 1-2
αστέρων. Η Βαρκελώνη παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες. Στη Ρώμη παρατηρήθηκε μείωση στις κατηγορίες 5 και 4 αστέρων
ενώ οι κατηγορίες 3 και 1-2 αστέρων παρέμειναν αμετάβλητες.

Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Βαρκελώνη με 322 € (384 € το 2017), ενώ στη Ρώμη η τιμή
ανέρχεται στα 311 € (318 € το 2017). Στην Αθήνα η τιμή ανέρχεται στα 252 € έναντι 236 € το 2017 και στην Κωνσταντινούπολη
μόλις στα 118 € (126 € το 2017). Μόνο η Αθήνα παρουσίασε αύξηση τιμών το Σεπτέμβριο του 2018.

Στη κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη κυμάνθηκε στα 163 € έναντι 196 € το Σεπτέμβριο του 2017, στη
Αθήνα στα 136 € έναντι 123 € το 2017 και στη Ρώμη στα 147 €. Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανέρχεται μόλις στα
65 €. Μόνο η Αθήνα παρουσίασε αύξηση τιμών το Σεπτέμβριο του 2018.

Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη κυμάνθηκε στα 124 € έναντι 159 € το Σεπτέμβριο του 2018, στην
Αθήνα στα 94 € έναντι 89 € το 2017 και στην Ρώμη διατηρήθηκε στα 108 €. Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανέρχεται
μόλις στα 42 € έναντι 41 € το 2017.

Στην κατηγορία 1-2 αστέρων πολύ υψηλή είναι η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη με 88 € (102 € το 2017). Στη Ρώμη η τιμή
διατηρήθηκε στα 79 € ενώ στην Αθήνα εκτιμήθηκε στα 53 € έναντι 56 € το Σεπτέμβριο του 2017. Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή
κράτησης ανέρχεται μόλις στα 35 €.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 38


Τιμές ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης και ανταγωνιστικών πόλεων, Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 39


Το Σεπτέμβριο του 2018, η Θεσσαλονίκη, η Μπολόνια και η Σμύρνη παρουσίασαν μείωση σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων.

Το Σεπτέμβριο του 2018, την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Μπολόνια με 447 € (έναντι 550 € το
Σεπτέμβριο του 2017) και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 183 € (έναντι 227 € το Σεπτέμβριο του 2017). Στη Σμύρνη η τιμή εκτιμήθηκε
μόλις στα 87 €.

Στην κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Θεσσαλονίκη εκτιμήθηκε στα 97 € από 98 € το Σεπτέμβριο του 2017, στην
Μπολόνια στα 142 € από τα 143 € και στη Σμύρνη κυμάνθηκε μόλις στα 44 € από 52 €.

Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μπολόνια εκτιμήθηκε στα 108 € και στη Θεσσαλονίκη στα 68 €. Τέλος, στη
Σμύρνη η τιμή κυμαίνεται μόλις στα 28 €.

Στην κατηγορία 1-2 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μπολόνια ήταν 82 €. Στη Θεσσαλονίκη εκτιμήθηκε στα 50 € και στη Σμύρνη
μόλις στα 20 €.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 40


Τιμές ξενοδοχείων Μυκόνου, Σαντορίνης και ανταγωνιστικών «premium» προορισμών, Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 41


Το Σεπτέμβριο του 2018, η εικόνα των προορισμών στις επιμέρους κατηγορίες είναι μικτή. Συγκεκριμένα, η Μύκονος σημειώνει
μείωση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση τα 3*, η Σαντορίνη αύξηση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση τα 5*, η Ίμπιζα μείωση
σε όλες τις κατηγορίες ενώ η Σαρδηνία μείωση στα 5* και 1-2* και αύξηση στα 4* και 3*.

Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Σαντορίνη με 538 € έναντι 610 € το Σεπτέμβριο του 2017.
Ακολουθεί η Μύκονος με 469 € (έναντι 475 € το 2017) και η Ίμπιζα με 422 € (έναντι 430 € το Σεπτέμβριο του 2017). Η Σαρδηνία
(377 €) αποτέλεσε το μοναδικό προορισμό που κυμάνθηκε κάτω από τα 400 €.

Στην κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για Σαντορίνη ανήλθε στα 360 € από τα 355 € το Σεπτέμβριο του 2017, στην Μύκονο
στα 213 € και στην Ίμπιζα στα 217 € έναντι 236 € το 2017. Η Σαρδηνία στην κατηγορία 4 αστέρων εκτιμήθηκε στα 183 €.

Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μύκονο ανήλθε στα 170 € έναντι 166 € το Σεπτέμβριο του 2017, στη Σαντορίνη
στα 160 € έναντι 140 € το 2017 και στην Ίμπιζα στα 140 € (144 € το 2017). Η Σαρδηνία κατέγραψε αύξηση και η τιμή εκτιμήθηκε
στα 100 €.

Στην κατηγορία 1-2 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μύκονο ήταν 108 € και για την Σαντορίνη 110 € (από 114 € και 89 €
αντίστοιχα το Σεπτέμβριο του 2017). Στην Ίμπιζα η τιμή εκτιμήθηκε στα 95 € και στη Σαρδηνία στα 79 €.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 42


Τιμές ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα», Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 43


Το Σεπτέμβριο του 2018 οι προορισμοί των Ιονίων Νησιών και της Κρήτης είναι οι μοναδικοί που παρουσίασαν αύξηση σε όλες τις
κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων με εξαίρεση την κατηγόρια 5 αστέρων. Οι Κυκλάδες παρουσίασαν μείωση στις κατηγόριες
5 και 4 αστέρων και αύξηση στις υπόλοιπες. Μικτή είναι η εικόνα στους υπόλοιπους προορισμούς.

Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες με 507 € και ακολουθεί η Χαλκιδική
με 290 € και η Κρήτη με 263 €. Από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς, η Ίστρια ανήλθε στα 264 €, το Ρίμινι στα 235 € και η
Μαγιόρκα στα 305 € (παρουσιάζοντας μείωση). Στα Ιόνια Νησιά η τιμή κυμάνθηκε στα 236 € και στα Δωδεκάνησα στα 222 €. Στην
Τουρκία σημειώθηκαν οι πιο χαμηλές τιμές, Μπόντρουμ 174 € και Αττάλεια 154 €.

Στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 4 αστέρων κατέχουν οι Κυκλάδες με 309 €. Αισθητά
χαμηλότερες ήταν οι τιμές στους υπόλοιπους προορισμούς με τη Μαγιόρκα στα 172 €, τη Κρήτη στα 141 €, τα Ιόνια Νησιά στα
137 €, τη Χαλκιδική στα 133 €, την Ίστρια στα 131 €, τα Δωδεκάνησα στα 127 € και το Ρίμινι στα 91 €. Στην Τουρκία σημειώθηκαν
οι πιο χαμηλές τιμές, Μπόντρουμ 82 € και Αττάλεια 69 €.

Στα ξενοδοχεία 3 αστέρων η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στις Κυκλάδες με 143 €. Ακολουθήσε η Μαγιόρκα με 117 €. Οι υπόλοιποι
προορισμοί κυμάνθηκαν χαμηλότερα από 90 €. Στην Τουρκία σημειώθηκαν οι πιο χαμηλές τιμές, Μπόντρουμ 45 € και Αττάλεια
35 €.

Στα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στις Κυκλάδες με 95 € και στη Μαγιόρκα με 81 €. Ακολούθησε η Ίστρια
με 71 € ενώ οι υπόλοιποι προορισμοί εκτιμηθήκαν σε λιγότερα από 70 €, με την χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στην Αττάλεια
με 37 €.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 44


Τιμές ξενοδοχείων Ελλάδος, ανά Περιφέρεια, Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 45


Το Σεπτέμβριο του 2018, σε όλες τις κατηγορίες αλλά και σε επίπεδο προορισμών η εικόνα ήταν μεικτή. Ειδικότερα η Αν. Μακεδονία
και Θράκη παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση την κατηγορία 1-2 αστέρων, η Κεντρική Μακεδονία παρουσίασε
μείωση σε όλες τις κατηγόριες εκτός των 5 αστέρων και τα Ιόνια Νησιά παρουσίασαν μείωση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση
αυτή των 4 αστέρων.

Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει το Νότιο Αιγαίο με 374 €. Ακολουθούν οι Σποράδες με 270 €, η
Κρήτη με 263 €, η Κεντρική Μακεδονία με 262 €, τα Ιόνια Νησιά με 236 € και η Πελοπόννησος με 230 €. Οι υπόλοιποι προορισμοί
κυμάνθηκαν κάτω από τα 200 € με την χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία στα 89 €.

Στα ξενοδοχεία 4 αστέρων η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο με 227 €. Ακολούθησαν η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
με 146 €, η Κρήτη με 141 €, τα Ιόνια Νησιά με 137 €, οι Σποράδες με 133 €, η Ήπειρος με 126 €, η Κεντρική Μακεδονία με 122 €,
η Πελοπόννησος με 108 € και η Κεντρική Ελλάδα με 100 €. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στην Δυτική Μακεδονία με 67 €.

Στα ξενοδοχεία 3 αστέρων οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο με 121 € και ακολούθησαν η Κρήτη με 84 €, η
Ήπειρος με 83 € και οι Σποράδες με 81. Οι υπόλοιποι προορισμοί κυμάνθηκαν κάτω από τα 80 € με την χαμηλότερη τιμή να
καταγράφεται στην Δυτική Μακεδονία με 59 €.

Στα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο με 78 € και στην Αν. Μακεδονία και Θράκη με
65 €, Οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν στη Δυτική Μακεδονία με 45 € και στην Κεντρική Ελλάδα με 43 €.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 46


Ελληνική αγορά
Ελλάδα 2018
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ εμφανίσεω ν
Αθήνα, Αττική 1 2 1 1 1 1 2 10 1 9
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία 2 1 2 2 2 2 10 2 8
Ναύπλιο, Πελοπόννησος 8 3 3 3 3 5 8 3 8
Χώ ρα Τήνου, Νότιο Αιγαίο 9 9 4 3
Χανιά, Κρήτη 6 4 4 5 3 5 6
Πάργα, Ήπειρος 7 2 6 3
Καλαμάτα, Πελοπόννησος 9 8 6 7 4
Ρόδος - Πόλη, Νότιο Αιγαίο 9 6 8 3
Σκάλα, Αττική 10 8 9 3
Πόρτο Χέλι, Πελοπόνησσος 10 1
Σκιάθος Χώ ρα, Θεσσαλία 10 1 1 3
Σκόπελος - Χώ ρα, Θεσσαλία 8 5 2
Τρίκαλα Κορινθίας, Πελοπόννησος 7 10 7 3
Βόλος, Θεσσαλία 8 10 7 3
Καλαμπάκα, Θεσσαλία 10 7 2
Καλάβρυτα, Πελοπόννησος 4 8 6 3
Λουτράκι, Κεντρική Μακεδονία 5 4 4 3
Μέτσοβο, Ήπειρος 9 9 2
Μονεμβασιά, Πελοπόννησος 8 1
Χώ ρα Μυκόνου, Νότιο Αιγαίο 5 3 2
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά 4 1
Φ ηρά, Νότιο Αιγαίο 7 1
Ιω άννινα, Ήπειρος 6 6 5 5 6 5
Ίος - Χώ ρα, Νότιο Αιγαίο 3 1
Πάτρα, Πελοπόννησος 7 1
Αδάμας, Νότιο Αιγαίο 9 7 2
Αράχω βα, Κεντρική Ελλάδα 3 5 9 3
Νάουσα, Νότιο Αιγαίο 4 1
Νάξος - Χώ ρα, Νότιο Αιγαίο 6 4 2
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Κεντρική Μακεδονία 10 1
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 47


Σύγκριση 2018-2017
Δ εμφ ανίσεω ν
2018/2017
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ ytd
Αθήνα, Ατ τ ική
Θεσσαλονίκη, Κεντ ρική Μακεδονία
Ναύπλιο, Πελοπόννησος
Χώ ρα Τήνου, Νότ ιο Αιγαίο
Χανιά, Κρήτ η
Πάργα, Ήπειρος
Καλαμάτ α, Πελοπόννησος
Ρόδος - Πόλη, Νότ ιο Αιγαίο
Σκάλα, Ατ τ ική
Πόρτ ο Χέλι, Πελοπόνησσος
Σκιάθος Χώ ρα, Θεσσαλία
Σκόπελος - Χώ ρα, Θεσσαλία
Τρίκαλα Κορινθίας, Πελοπόννησος
Βόλος, Θεσσαλία
Καλαμπάκα, Θεσσαλία
Καλάβρυτ α, Πελοπόννησος
Λουτ ράκι, Κεντ ρική Μακεδονία
Μέτ σοβο, Ήπειρος
Μονεμβασιά, Πελοπόννησος
Χώ ρα Μυκόνου, Νότ ιο Αιγαίο
Κέρκυρα - Πόλη, Ιόνια Νησιά
Φ ηρά, Νότ ιο Αιγαίο
Ιω άννινα, Ήπειρος
Ίος - Χώ ρα, Νότ ιο Αιγαίο
Πάτ ρα, Πελοπόννησος
Αδάμας, Νότ ιο Αιγαίο
Αράχω βα, Κεντ ρική Ελλάδα
Νάουσα, Νότ ιο Αιγαίο
Νάξος - Χώ ρα, Νότ ιο Αιγαίο
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, Κεντ ρική Μακεδονία

Το Σεπτέμβριο του 2018, στη πρώτη θέση προτίμησης της ελληνικής αγοράς βρίσκεται η Αθήνα ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ναύπλιο και στη τέταρτη η Χώρα της Τήνου. Στη πέμπτη βρίσκονται τα Χανιά, στην έκτη η Πάργα,
στην έβδομη η Καλαμάτα και στην όγδοη η Ρόδος. Η δεκάδα συμπληρώνεται με τη Σκάλα-Αττικής (Αγκίστρι) και το Πόρτο Χέλι.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 48


Eλλάδα 2017
Αριθμός
Πόλεις Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ εμφανίσεω ν
Αθήνα 1 1 1 1 1 1 4 10 1 1 1 1 12
Θεσσαλονίκη 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 11
Ναύπλιο 5 3 3 3 3 4 6 3 3 4 6 11
Χανιά 7 7 4 3 2 2 5 6 10 9
Ιω άννινα 9 7 6 5 7 5 3 4 8
Λουτράκι 6 5 9 10 4 5 8 7
Πορταριά 8 6 8 10 10 9 7 7
Αράχω βα 3 4 4 6 3 5
Τρίκαλα Κορινθίας 7 10 10 7 9 5
Πάργα 7 3 1 6 4
Σκιάθος Χώ ρα 8 1 3 9 4
Ρόδος - Πόλη 6 6 7 7 4
Τήνος - Χώ ρα 9 4 8 3
Καλάβρυτα 4 9 10 3
Σκόπελος - Χώ ρα 5 4 2
Νάξος - Χώ ρα 7 5 2
Μύκονος - Χώ ρα 8 5 2
Καλαμπάκα 9 5 2
Πάτρα 5 9 2
Αδάμας 6 9 2
Μονεμβασιά 6 10 2
Φ ηρά 9 8 2
Καστοριά 10 8 2
Κέρκυρα - Πόλη 4 1
Βόλος 5 1
Αγία Μαρίνα 7 1
Αιδηψ ός 8 1
Ύδρα 8 1
Νάουσα 8 1
Ρέθυμνο 8 1
Πευκοχώ ρι 9 1
Σκάλα 10 1
Πηγή: trivago - Eπεξεργασία: ΙΝSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 49


Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο

Aύγουστος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 50


Αφίξεις
ΑΦΙΞΕΙΣ σε χιλιάδες
εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων
Χώρες ΕΕ- Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2018
28 Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 371 164 8 62 207 35 233 22 2 603
Φεβρουάριος 275 134 11 47 141 25 209 12 10 484
Μάρτιος 425 226 20 88 198 42 283 36 4 708
Απρίλιος 728 384 61 141 345 82 379 50 14 1.107
Μάιος 1.917 1.171 173 551 746 297 533 76 24 2.450
Ιούνιος 3.010 1.425 186 568 1.584 578 1.094 150 99 4.104
Ιούλιος 3.857 2.011 297 677 1.846 497 1.683 213 125 5.539
Αύγουστος 4.416 2.526 354 773 1.890 529 1.677 148 97 6.093
Tρέχον έτος 14.998 8.041 1.110 2.906 6.958 2.085 6.090 709 374 21.088

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες ΕΕ- Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2017
28 Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 304 158 6 51 145 36 217 20 11 520
Φεβρουάριος 272 128 11 47 144 34 173 21 6 444
Μάρτιος 381 167 12 57 214 21 247 40 8 628
Απρίλιος 618 348 91 92 270 81 392 36 13 1.010
Μάιος 1.436 839 144 345 597 284 546 57 40 1.982
Ιούνιος 2.321 1.225 150 457 1.096 502 1.035 124 109 3.356
Ιούλιος 3.417 1.737 274 514 1.679 560 1.725 117 126 5.142
Αύγουστος 4.064 2.223 384 738 1.841 567 1.749 131 143 5.813
Σεπτέμβριος 3.235 1.603 219 615 1.633 539 1.404 168 75 4.640
Οκτώβριος 1.761 1.083 104 664 679 291 595 92 42 2.356
Νοέμβριος 474 212 17 89 262 42 267 32 7 741
Δεκέμβριος 301 142 8 38 159 44 262 26 9 562
Σύνολο 18.583 9.863 1.420 3.706 8.720 3.002 8.611 865 589 27.194
Tρέχον έτος 12.812 6.824 1.071 2.300 5.988 2.085 6.084 547 456 18.896

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες ΕΕ- Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
% Μεταβολή
28 Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 22,1% 3,4% 22,1% 21,7% 42,5% -4,2% 7,3% 9,4% -84,8% 16,0%
Φεβρουάριος 1,3% 5,2% 1,9% -2,0% -2,1% -27,0% 20,9% -41,5% 52,8% 8,9%
Μάρτιος 11,6% 35,5% 73,9% 55,6% -7,1% 98,2% 14,8% -9,1% -43,9% 12,8%
Απρίλιος 17,9% 10,3% -32,4% 53,4% 27,6% 0,9% -3,4% 41,4% 3,2% 9,6%
Μάιος 33,5% 39,6% 20,4% 59,9% 24,9% 4,7% -2,4% 32,3% -40,8% 23,6%
Ιούνιος 29,7% 16,4% 23,6% 24,3% 44,5% 15,2% 5,7% 21,4% -9,2% 22,3%
Ιούλιος 12,9% 15,7% 8,6% 31,7% 9,9% -11,2% -2,5% 81,3% -0,8% 7,7%
Αύγουστος 8,7% 13,6% -8,0% 4,8% 2,7% -6,7% -4,2% 13,3% -32,2% 4,8%
Tρέχον έτος 17,1% 17,8% 3,6% 26,4% 16,2% 0,0% 0,1% 29,7% -18,0% 11,6%
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: I NSETE I n te l l i ge n ce Τα στοιχεία είναι προσωρινα και υπόκεινται σε αλλάγες

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 51


Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2018 διαμορφώθηκε στις 6.093 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
+4,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της
αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά +8,7%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-
28 μειώθηκε κατά -4,2%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 2.526 χιλ.
ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +13,6%, ενώ αύξηση κατά +2,7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της
ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Αύγουστος 2018: 1.890 χιλ. ταξιδιώτες, Αύγουστος 2017: 1.841 χιλ. ταξιδιώτες). Ειδικότερα, η
ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά +4,8% και διαμορφώθηκε στις 773 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία
μειώθηκε κατά -8,0% και διαμορφώθηκε στις 354 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά
-6,7% και διαμορφώθηκε στις 529 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά -32,2% εμφάνισε η
ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 97 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +13,3% και
διαμορφώθηκε στις 148 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά +11,6% και διαμορφώθηκε στις 21.088
χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 18.896 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική
κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 14.999 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +17,1% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε μικρή αύξηση κατά +0,1%
και διαμορφώθηκε στις 6.090 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +17,8%, ενώ
αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +16,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία
αυξήθηκε κατά +26,4% και διαμορφώθηκε στις 2.906 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά +3,6% και
διαμορφώθηκε στις 1.110 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε αμετάβλητη στις 2.085 χιλ.
ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -18,0% και
διαμορφώθηκε στις 374 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +29,7% και διαμορφώθηκε στις 709 χιλ. ταξιδιώτες.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 52


Εισπράξεις
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ σε εκατ. €
εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων
Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2018 Χώρες ΕΕ-28 Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ
Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 86 51 3 19 35 11 66 11 0 152 1 153
Φεβρουάριος 80 49 5 15 31 10 72 5 7 151 1 152
Μάρτιος 152 104 9 37 48 21 94 18 2 246 6 252
Απρίλιος 292 199 42 76 93 46 171 39 8 463 27 490
Μάιος 1.116 769 95 411 347 205 312 83 19 1.428 47 1.475
Ιούνιος 1.688 944 122 406 744 414 583 131 63 2.271 59 2.330
Ιούλιος 2.249 1.376 189 495 874 345 1.060 215 98 3.310 74 3.384
Αύγουστος 2.605 1.775 272 578 830 404 937 149 59 3.542 62 3.604
Tρέχον έτος 8.175 5.215 732 2.019 2.960 1.450 3.302 676 261 11.477 287 11.764

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
2017 Χώρες ΕΕ-28 Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ
Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 86 60 3 21 26 11 71 14 6 157 1 158
Φεβρουάριος 78 53 6 17 25 11 56 14 3 134 1 135
Μάρτιος 103 66 6 19 37 12 87 24 5 190 7 197
Απρίλιος 292 211 55 66 81 49 163 27 8 456 29 485
Μάιος 725 463 75 219 262 190 318 76 33 1.044 51 1.095
Ιούνιος 1.355 786 101 330 570 389 594 118 74 1.950 58 2.008
Ιούλιος 1.956 1.223 205 413 733 378 926 123 112 2.882 75 2.957
Αύγουστος 2.549 1.691 347 609 858 476 941 134 98 3.490 63 3.553
Σεπτέμβριος 1.713 1.031 139 437 683 378 691 163 45 2.405 66 2.470
Οκτώβριος 782 551 51 353 232 146 333 82 22 1.115 52 1.167
Νοέμβριος 130 79 6 35 50 19 78 17 4 208 17 225
Δεκέμβριος 96 58 4 13 37 17 84 12 4 180 2 182
Σύνολο 9.843 6.270 992 2.553 3.573 2.061 4.327 803 418 14.170 425 14.596
Tρέχον έτος 7.145 4.554 798 1.694 2.592 1.515 3.157 530 339 10.302 285 10.587

εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων


Χώρες Χώρες εκτός Λοιπές Σύνολο
% Μεταβολή Χώρες ΕΕ-28 Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ
Ζώνης Ευρώ Ζώνης Ευρώ Χώρες Έρ. Συνόρων
Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία
Ιανουάριος 0,3% -15,6% 5,9% -9,2% 37,7% -1,8% -7,0% -22,1% -93,7% -3,0% -1,2% -3,0%
Φεβρουάριος 1,9% -8,3% -22,2% -7,7% 23,7% -2,2% 27,6% -61,9% 116,7% 12,7% 2,2% 12,6%
Μάρτιος 47,3% 56,4% 40,2% 92,1% 30,8% 73,0% 8,6% -27,5% -58,2% 29,6% -12,0% 28,2%
Απρίλιος 0,0% -5,5% -24,7% 15,9% 14,4% -5,8% 4,4% 47,8% -2,3% 1,6% -8,5% 1,0%
Μάιος 53,8% 66,0% 27,0% 87,6% 32,4% 8,2% -2,0% 8,8% -43,1% 36,8% -9,2% 34,7%
Ιούνιος 24,5% 20,1% 19,9% 23,1% 30,6% 6,5% -1,9% 10,8% -14,9% 16,5% 1,7% 16,0%
Ιούλιος 15,0% 12,5% -8,0% 20,1% 19,2% -8,8% 14,5% 75,1% -12,2% 14,8% -1,1% 14,4%
Αύγουστος 2,2% 5,0% -21,5% -5,0% -3,3% -15,1% -0,4% 10,9% -39,5% 1,5% -1,4% 1,4%
Tρέχον έτος 14,4% 14,5% -8,3% 19,2% 14,2% -4,3% 4,6% 27,5% -23,0% 11,4% 0,9% 11,1%
Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: I NSETE I nte l l i ge nce Τα στοιχεία είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγές

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 53


Τον Αύγουστο του 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά +1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά +2,2% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
2.605 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά -0,4%. Η αύξηση των εισπράξεων
από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ
κατά +5,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.775 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της
ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά -3,3% (Αύγουστος 2018: 830 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2017: 858 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον
αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -5,0% και διαμορφώθηκαν
στα 578 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά -21,5% και διαμορφώθηκαν στα 272 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά -
15,1% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 404 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός
της ΕΕ-28, μείωση κατά -39,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 59 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές
από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +10,9% και διαμορφώθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +11,1% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 11.764 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά +14,4% των
εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.175 εκατ. ευρώ και στην αύξηση των εισπράξεων
από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά +4,6% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.302 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι
εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά +14,5% και διαμορφώθηκαν στα 5.215 εκατ. ευρώ, ενώ
οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν άνοδο κατά +14,2% και διαμορφώθηκαν
στα 2.960 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +19,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.019 εκατ.
ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά +8,3% και διαμορφώθηκαν στα 732 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το
Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά -4,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.450 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση
κατά -23,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 261 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ
σημείωσαν αύξηση κατά +27,5% και διαμορφώθηκαν στα 676 εκατ. ευρώ.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 54


Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Σεπτέμβριος 2018

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 55


Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, Σεπτέμβριος 2018
2018 Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ
Ιανουάριος 101,6 101,3 103,0 101,7 103,8 101,0 102,0 98,6 102,2 100,8 101,7 101,9 101,8 100,9 102,7 101,1 101,1 98,2 100,6 101,3 101,0
Φεβρουάριος 101,6 101,3 103,1 101,7 103,8 100,9 102,0 98,6 102,3 100,8 101,7 101,9 101,9 101,1 102,6 100,9 101,1 98,7 100,7 101,4 101,1
Μάρτιος 101,7 101,3 103,2 101,6 103,6 100,8 101,9 98,6 102,4 100,8 101,7 101,9 101,9 101,2 102,5 100,8 101,1 98,8 100,7 101,5 101,1
Απρίλιος 101,6 101,3 103,2 101,6 103,6 100,8 101,9 98,7 102,4 100,9 101,8 101,8 101,9 101,3 102,5 100,7 101,0 98,8 100,7 101,5 101,1
Μάιος 101,5 101,1 103,2 101,6 103,4 100,8 101,8 98,7 102,4 100,9 101,8 101,8 102,0 101,3 102,6 100,6 100,9 98,7 100,7 101,4 101,1
Ιούνιος 101,3 101,0 103,1 101,6 103,3 100,7 101,7 98,7 102,3 100,9 101,9 101,7 101,9 102,7 100,6 100,8 98,6 100,7 101,3 101,1
Ιούλιος 101,3 101,0 102,9 101,7 103,2 100,5 101,7 98,8 102,1 100,8 101,9 101,7 101,9 102,7 100,5 100,6 98,3 100,8 101,3 101,1
Αύγουστος 101,2 101,0 102,7 101,6 103,1 100,4 101,6 99,0 102,0 100,6 101,8 101,7 101,8 102,7 100,7 100,4 97,1 100,7 101,3 100,9
Σεπτέμβριος 101,3 101,1 102,6 101,6 103,0 100,2 101,6 99,3 102,0 101,7 101,6 101,7 102,7 101,0 95,2 100,6 101,5
Τρέχον έτος 101,5 101,1 103,0 101,6 103,4 100,7 101,8 98,8 102,2 100,8 101,8 101,8 101,9 - 102,6 100,8 - 98,0 100,7 101,4 -

2017 Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ
Ιανουάριος 100,0 100,7 102,5 101,0 102,8 100,5 100,9 96,9 101,8 100,5 100,7 101,6 101,0 98,8 102,3 101,0 100,1 96,8 100,7 101,3 100,5
Φεβρουάριος 100,1 100,8 102,6 101,3 102,8 100,5 100,9 96,6 101,8 100,4 100,5 101,7 101,1 99,0 102,3 101,1 100,2 97,0 100,7 101,3 100,5
Μάρτιος 100,2 100,9 102,6 101,4 103,0 100,6 101,1 96,4 101,7 100,5 100,4 101,7 101,1 99,2 102,3 101,2 100,2 97,6 100,7 101,2 100,6
Απρίλιος 100,4 101,0 102,5 101,4 103,1 100,7 101,3 96,5 101,6 100,6 100,3 101,6 101,2 99,3 102,4 101,2 100,1 98,3 100,6 101,2 100,7
Μάιος 100,6 101,0 102,4 101,5 103,3 100,9 101,5 96,7 101,5 100,7 100,2 101,6 101,3 99,5 102,5 101,1 100,1 98,7 100,5 101,1 100,8
Ιούνιος 100,7 101,1 102,2 101,5 103,4 101,1 101,6 97,1 101,5 100,7 100,2 101,6 101,3 99,7 102,6 100,9 100,3 98,7 100,4 101,0 100,8
Ιούλιος 100,8 101,2 102,2 101,6 103,5 101,1 101,6 97,6 101,6 100,7 100,4 101,6 101,3 100,0 102,6 100,7 100,5 98,6 100,4 101,0 100,8
Αύγουστος 100,8 101,4 102,2 101,6 103,7 101,0 101,6 98,0 101,6 100,7 100,8 101,7 101,4 100,2 102,6 100,8 100,7 98,3 100,4 101,1 100,8
Σεπτέμβριος 101,0 101,4 102,3 101,6 103,8 100,8 101,6 98,3 101,6 100,7 101,3 101,7 101,4 100,3 102,6 100,9 100,9 97,7 100,5 101,2 100,9
Οκτώβριος 101,2 101,4 102,4 101,6 103,9 100,8 101,7 98,4 101,7 100,7 101,5 101,8 101,4 100,4 102,6 101,1 100,9 97,2 100,5 101,3 101,0
Νοέμβριος 101,4 101,4 102,6 101,7 103,8 100,9 101,8 98,5 101,8 100,8 101,6 101,8 101,5 100,5 102,6 101,2 101,0 96,9 100,5 101,3 101,0
Δεκέμβριος 101,5 101,3 102,8 101,7 103,8 101,0 101,9 98,6 102,0 100,8 101,6 101,8 101,7 100,7 102,6 101,2 101,0 97,3 100,5 101,2 101,0
Μ.Ο. 2017 100,7 101,1 102,4 101,5 103,4 100,8 101,5 97,5 101,7 100,6 100,8 101,7 101,3 99,8 102,5 101,0 100,5 97,8 100,5 101,2 100,8
Τρέχον έτος 100,5 101,1 102,4 101,4 103,3 100,8 101,3 97,1 101,6 100,6 100,5 101,7 101,2 99,6 102,5 101,0 100,3 98,0 100,5 101,1 100,7

%Μεταβολή Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ
Ιανουάριος 1,7% 0,6% 0,4% 0,7% 1,0% 0,5% 1,1% 1,8% 0,4% 0,3% 1,0% 0,3% 0,8% 2,2% 0,4% 0,1% 0,9% 1,5% 0,0% 0,0% 0,6%
Φεβρουάριος 1,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,9% 0,4% 1,1% 2,1% 0,5% 0,4% 1,2% 0,2% 0,8% 2,2% 0,3% -0,1% 0,9% 1,8% 0,0% 0,2% 0,6%
Μάρτιος 1,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,6% 0,3% 0,8% 2,3% 0,6% 0,3% 1,3% 0,2% 0,7% 2,1% 0,2% -0,4% 0,9% 1,2% 0,1% 0,3% 0,5%
Απρίλιος 1,2% 0,3% 0,7% 0,1% 0,4% 0,1% 0,6% 2,3% 0,8% 0,2% 1,5% 0,2% 0,7% 2,0% 0,1% -0,4% 0,9% 0,5% 0,1% 0,3% 0,4%
Μάιος 0,9% 0,1% 0,8% 0,1% 0,1% -0,1% 0,3% 2,0% 0,8% 0,2% 1,6% 0,2% 0,7% 1,8% 0,1% -0,4% 0,8% 0,0% 0,2% 0,3% 0,3%
Ιούνιος 0,6% -0,1% 0,8% 0,1% -0,1% -0,5% 0,1% 1,7% 0,7% 0,2% 1,7% 0,2% 0,6% - 0,2% -0,3% 0,5% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3%
Ιούλιος 0,5% -0,2% 0,7% 0,0% -0,3% -0,5% 0,0% 1,3% 0,6% 0,2% 1,5% 0,1% 0,6% - 0,2% -0,2% 0,1% -0,2% 0,4% 0,3% 0,3%
Αύγουστος 0,4% -0,4% 0,5% 0,0% -0,6% -0,6% 0,0% 1,1% 0,4% - 0,9% 0,0% 0,4% - 0,1% 0,0% -0,3% -1,2% 0,3% 0,3% 0,1%
Σεπτέμβριος 0,3% -0,4% 0,3% 0,0% -0,8% -0,6% 0,0% 1,0% 0,4% - 0,4% -0,1% 0,3% - 0,0% 0,1% - -2,6% 0,1% 0,3% -
Τρέχον έτος 0,9% 0,1% 0,6% 0,2% 0,1% -0,1% 0,4% 1,7% 0,6% 0,2% 1,2% 0,1% 0,6% - 0,2% -0,2% - 0,1% 0,2% 0,2% -
Πηγή: OΟΣΑ – Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 56


Το Σεπτέμβριο του 2018, τον υψηλότερο Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) κατέχει η Φινλανδία με δείκτη 103,0. Τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση το Σεπτέμβριο παρουσιάζει η Ελλάδα με +1,0%. Οι Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της
Ελλάδας (99,3) και της Τουρκίας (95,2) είναι οι χαμηλότεροι από τις χώρες που αναλύονται και οι μοναδικοί κάτω από το 100. Η
Τουρκία παρουσίασε μείωση -2,6%. Μείωση κατέγραψαν το Βέλγιο -0,4% με δείκτη 101,1, η Φινλανδία -0,8%, η Γαλλία -0,6% με
δείκτη 100,2 και η Ολλανδία -0,1% με δείκτη 101,6. Η Βρετανία παρουσίασε αύξηση +0,1% με δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης
100,6.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των τελευταίων 24 μηνών του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της
κάθε χώρας.

Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 57


Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 58
Στατιστικό Δελτίο – Οκτώβριος 2018 59