You are on page 1of 47
Księga znaku
Księga znaku
Księga znaku
Księga znaku
Księga znaku

Księga znaku

Księga znaku
Księga znaku

Założenia

 • 1. Spójny język wizualny obejmujący zarówno nowy symbol PW, jak i znak uroczysty odwołujący sie do tradycyjnego godła

 • 2. Jednolita i wyrazista identyfikacja pozwalająca PW wyróżnić się na tle innych uczelni

 • 3. System komunikacji wizualnej oparty na silnym znaku, spójnej typografii i gamie kolorystycznej, jednorodnej rodzinie znaków wydziałowych

Znak – wersja podstawowa

Podstawową wersją znaku Politechniki Warszawskiej jest logotyp nazwy Uczelni, złożony autorską czcionką Radikal WUT. Nie przewiduje się innego ustawienia wyrazów w logotypie niż w dwóch linijkach, wpisane w prostokąt. Litera „W” skonstruowana jest w taki sposób, by po obróceniu o 90° tworzyła znak „większy lub równy”.

Znak podstawowy przeznaczony jest do stosowania:

• w codziennym użytku (akcydensy biurowe, prezentacje, roll-up’y, etc.), w materiałach informacyjnych Uczelni, Wydziałów i innych jednostek Politechniki Warszawskiej (broszury, foldery, ulotki, etc.), w materiałach marketingowych/promocyjnych/reklamowych oraz patronatach (plakaty, bannery, gadżety, etc.), w nagrodach i wyróżnieniach, związanych z wydarzeniami informacyjno-promocyjnymi.

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

NA

CIEMNYM

TLE

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA CIEMNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA CIEMNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA CIEMNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA CIEMNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA CIEMNYM TLE

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

NA

KOLOROWYCH

TŁACH

 
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
 
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA NA KOLOROWYCH TŁACH

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

W

KOLOR ACH

NA

BIAŁYM

TLE

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
 
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
 
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
 
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
 
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

MONOCHROMATYCZNA

NA

BIAŁYM

TLE

NA

CZARNYM

TLE

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE NA CZARNYM TLE

ZNAK

POLE

OCHRONNE

x x x x x
x
x
x
x
x

Pole ochronne znaku w wersji podstawowej jest wyznaczone przez jego wysokość. Na pole ochronne znaku nie mogą nachodzić inne elementy graficzne i typograficzne.

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

ANGIELSKA

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

ANGIELSKA

NA

CIEMNYM

TLE

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA NA CIEMNYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA NA CIEMNYM TLE

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

ANGIELSKA

NA

KOLOROWYM

TLE

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA NA KOLOROWYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA NA KOLOROWYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA NA KOLOROWYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA NA KOLOROWYM TLE

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

ANGIELSKA

W

KOLOR ACH

NA

BIAŁYM

TLE

ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE
ZNAK – WERSJA PODSTAWOWA ANGIELSKA W KOLOR ACH NA BIAŁYM TLE

Z N A K

W E R S J A

P O D S T A W O W A

MONOCHROMATYCZNA

A N G I E L S K A

N A

B I A Ł Y M

T L E

N A

C Z A R N Y M

T L E

Z N A K – W E R S J A P O D S T
Z N A K – W E R S J A P O D S T
Z N A K – W E R S J A P O D S T

ZNAK

WERSJA

PODSTAWOWA

ANGIELSKA

POLE

OCHRONNE

x x x x x
x
x
x
x
x

Pole ochronne znaku w wersji podstawowej jest wyznaczone przez jego wysokość. Na pole ochronne znaku nie mogą nachodzić inne elementy graficzne i typograficzne.

Znak – wersja skrócona

Litery „P” i „W” z logotypu Politechnika Warszawska tworzą wersję skróconą znaku.

Skrócona wersja znaku stanowi dekoracyjny element identyfikacji uczelni, powinna być stosowana jako wyrazisty element graficzny w materiałach o charakterze promocyjnym.

Skrócona wersja znaku może być stosowana w poddruku oraz na zdjęciach. Najlepiej prezentuje się w dużym rozmiarze, w wariancie pionowym (obróconym o 90°). Takie zastosowanie sprawia, że litera „W” staje się symbolem „≥” i koresponduje z hasłem przewodnim identyfikacji Politechniki Warszawskiej: „wyobraźnia ≥ wiedza”.

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

POZIOMA

NA

BIAŁYM

TLE

N A

C I E M N Y M

T L E

ZNAK – WERSJA SKRÓCONA POZIOMA NA BIAŁYM TLE N A C I E M N Y

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

PIONOWA

NA

BIAŁYM

TLE

N A

C I E M N Y M

T L E

ZNAK – WERSJA SKRÓCONA PIONOWA NA BIAŁYM TLE N A C I E M N Y

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

PIONOWA

PODSTAWOWE

ZESTAWIENIA

KOLORYSTYCZNE

ZNAK – WERSJA SKRÓCONA PIONOWA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE

ZNAK

PODSTAWOWE

ZESTAWIENIA

KOLORYST YCZNE

Przedstawione duety kolorystyczne są bezpiecznymi i gotowymi szablonami zestawiania kolorów w identyfikacji Politechniki Warszawskiej. Ale inne zestawienia kolorystyczne zbudowane na bazie 8 kolorów identyfikacji PW są również dopuszczalne.

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

POLE

OCHRONNE

   

x

 
x
x
x
 
   

x

x

   

x

Pole ochronne znaku w wersji skróconej jest wyznaczone przez jego wysokość. Na polu ochronnym znaku nie powinny być umieszczane znaki innych instytucji (dopuszczane jest natomiast umieszczanie na nim grafiki lub tekstów).

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

ANGIELSKA

W

POZIOMIE

NA

BIAŁYM

TLE

N A

C I E M N Y M

T L E

ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

ANGIELSKA

W

POZIOMIE

NA

BIAŁYM

TLE

N A

C I E M N Y M

T L E

ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA W POZIOMIE NA BIAŁYM TLE N A C I E M

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

ANGIELSKA

PODSTAWOWE

ZESTAWIENIA

KOLORYSTYCZNE

ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE
ZNAK – WERSJA SKRÓCONA ANGIELSKA PODSTAWOWE ZESTAWIENIA KOLORYSTYCZNE

ZNAK

WERSJA

SKRÓCONA

ANGIELSKA

POLE

OCHRONNE

   

x

 
x x x x x
 
x x x x x
x x x x x
 
   

x

x

x

   

x

Pole ochronne znaku w wersji skróconej angielskiej jest wyznaczone przez jego wysokość. Na polu ochronnym znaku nie powinny być umieszczane znaki innych instytucji (dopuszczane jest natomiast umieszczanie na nim grafiki lub tekstów).

Znak u roczy s t y

Znak uroczysty Politechniki Warszawskiej nawiązuje do tradycyjnego godła

Uczelni. Nie jest podstawowym znakiem Politechniki. Jest symbolem stosowanym jedynie w odświętnych okolicznościach – w pieczęci, tłoczeniach, poddrukach – tam, gdy wskazane jest podkreślenie tradycji i rangi Uczelni:

w akcydensach biurowych, prezentacjach i layout’ach Rek tora

i Prorek torów Politechniki Warszawskiej, w materiałach dotyczących podniosłych wydarzeń jubileuszowych i uroczystości

Politechniki Warszawskiej, nawiązujących do historii i tradycji Uczelni, w medalach, nagrodach, wyróżnieniach Politechniki Warszawskiej.

Znak uroczysty może być również stosowany w małym rozmiarze na 4 stronie okładki druków promocyjnych Politechniki Warszawskiej, jako element ciągłości identy fikacji uczelni.

Znak uroczysty składa się z elementu ilustracyjnego: postaci człowieka, trzymającego w dłoni młot i kaganek oraz orła w koronie i elementu typograficznego: polskiej i angielskiej nazwy uczelni, wy tyczonych po okręgu.

ZNAK

UROCZYSTY

ZNAK UROCZYSTY

ZNAK

UROCZYSTY

NA

CIEMNYM

TLE

ZNAK UROCZYSTY NA CIEMNYM TLE

ZNAK

UROCZYSTY

NA

KOLOROWYM

TLE

ZNAK UROCZYSTY NA KOLOROWYM TLE
ZNAK UROCZYSTY NA KOLOROWYM TLE
ZNAK UROCZYSTY NA KOLOROWYM TLE
ZNAK UROCZYSTY NA KOLOROWYM TLE
ZNAK UROCZYSTY NA KOLOROWYM TLE
ZNAK UROCZYSTY NA KOLOROWYM TLE

ZNAK

UROCZYSTY

WERSJA

MONOCHROMATYCZNA

N A

B I A Ł Y M

T L E

N A

C Z A R N Y M

T L E

ZNAK UROCZYSTY – WERSJA MONOCHROMATYCZNA N A B I A Ł Y M T L E
ZNAK UROCZYSTY – WERSJA MONOCHROMATYCZNA N A B I A Ł Y M T L E

ZNAK

UROCZYSTY

POLE

OCHRONNE

1 x 2 x 1 1 x x 2 2 1 x 2
1
x
2
x
1
1
x
x
2
2
1
x
2

Pole ochronne znaku uroczystego jest wyznaczone przez jego średnicę. Na polu ochronnym nie powinny być umieszczane elementy graficzne lub typograficzne.

WIELKOŚCI

MINIMALNE

ZNAKÓW

W

DRUKU

NA

EKRANIE

WIELKOŚCI MINIMALNE ZNAKÓW NA EKRANIE 12 mm 18 mm 5 mm 7 mm 20 mm 60

12 mm

18 mm

12 mm 18 mm 5 mm 7 mm
12 mm 18 mm 5 mm 7 mm

5 mm

7 mm

20 mm
20 mm
 • 60 90 px

px

WIELKOŚCI MINIMALNE ZNAKÓW NA EKRANIE 12 mm 18 mm 5 mm 7 mm 20 mm 60
 • 25 35 px

px

90 px
90 px

PRZYKŁADY

NIEPR AWIDŁOWEGO

ZASTOSOWANIA

ZNAKU

PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA ZNAKU N I E P R O P O R C J

N I E P R O P O R C J O N A L N E

 

S T O S O W A N I E

Z N A K U

N A

B A R D Z O

S T O S O W A N I E

W E R S J I

P O D S T A W O W E J

S K A L O W A N I E

Z N A K U

BOGATO ZDOBIONYCH TŁACH

 

Z N A K U

J A K O

L O G O T Y P U

B Ę D Ą C E G O

 

DOPEŁNIENIEM

SYMBOLU

GRAFICZNEGO

S A E S T I A T

E M P O R U M

N U M

Q U U N T I

S I T I N V E N I MOLUPTAT.

S I T I N V E N I MOLUPTAT. U T A M Q U

U T

A M

Q U A S

A L I T

S I T I N V E N I MOLUPTAT. U T A M Q U
S I T I N V E N I MOLUPTAT. U T A M Q U
S I T I N V E N I MOLUPTAT. U T A M Q U
S I T I N V E N I MOLUPTAT. U T A M Q U
S I T I N V E N I MOLUPTAT. U T A M Q U
U M I E S Z C Z A N I E T E K S
U M I E S Z C Z A N I E
T E K S T U
W
P O L U

OCHRONNYM ZNAKU

S T O S O W A N I E Z N A K U W
S T O S O W A N I E
Z N A K U
W
K O L O R Z E
NIEOKREŚLONYM
W
IDENTYFIKACJI
Z M I A N A K R O J U C Z C I O
Z M I A N A
K R O J U
C Z C I O N K I

PRZYKŁADY

NIEPR AWIDŁOWEGO

PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R
ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU
ZASTOSOWANIA
WERSJI
SKRÓCONEJ
ZNAKU

N I E P R O P O R C J O N A L N E

S T O S O W A N I E

Z N A K U

N A

B A R D Z O

S T O S O W A N I E

W E R S J I

S K R Ó C O N E J

SKALOWANIE

Z N A K U

BOGATO ZDOBIONYCH TŁACH

Z N A K U

J A K O

S Y M B O L U

G R A F I C Z N E G O

 

BĘDĄCEGO

DOPEŁNIENIEM

LOGOTYPU

PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R
PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R
PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R
PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R
PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R
PRZYKŁADY NIEPR AWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA WERSJI SKRÓCONEJ ZNAKU N I E P R O P O R

U M I E S Z C Z A N I E

Z N A K Ó W

I N N Y C H

S T O S O W A N I E

Z N A K U

W

K O L O R Z E

Z M I A N A

K R O J U

C Z C I O N K I

INSTYTUCJI

W

POLU

OCHRONNYM

ZNAKU

NIEOKREŚLONYM

W

IDENTYFIKACJI

 

AUTORSKA

TYPOGRAFIA

(STOSOWANA

W

LOGOTYPIE

ORAZ

LOGOTYPACH

WYDZIAŁÓW)

RADIKAL

WUT

ABCDEFGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

T Y P O G R A F I A

ADAGIO SLAB

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Dopuszczane są wszystkie odmiany Adagio Slab:

Thin, Thin Italic, Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Medium, Medium Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold Italic, Black, Black Italic, Heavy, Heavy Italic.

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA SŁONECZNY MORELOWY ŚLIWKOWY MIĘTOWY RGB CMYK PANTONE RGB CMYK PANTONE 254 0 109C 120 5

SŁONECZNY

MORELOWY

 

ŚLIWKOWY

MIĘTOWY

KOLORYSTYKA SŁONECZNY MORELOWY ŚLIWKOWY MIĘTOWY RGB CMYK PANTONE RGB CMYK PANTONE 254 0 109C 120 5

RGB

CMYK

PANTONE

RGB

CMYK

PANTONE

254

0

109C

 

120

5

0

2716C

213

1 5

109U

150

3

0

2716U

6

6

9

0

207

0

 

0

0

 

234

0

171C

 

180

2

0

435C

124

7

0

171U

160

2

5

435U

9

0

6

0

170

1

5

 

0

1

0

 

150

4

0

681C

 

6

0

4

0

532C

9

5

7

0

681U

6

0

1

5

532U

119

2

0

7 6

0

 

0

 

8

5

 

106

6

0

564C

 

100

5

0

437C

186

5

564U

9

0

5

0

437U

156

4

0

9

0

4

0

 

0

 

4

0

Symbol wartości i hasła
Symbol wartości i hasła
Symbol wartości i hasła
Symbol wartości i hasła
Symbol wartości i hasła

Symbol wartości i hasła

Symbol wartości i hasła
Symbol wartości i hasła

SYMBOL

WARTOŚCI

SYMBOL WARTOŚCI

PODSTAWOWE

HASŁO

Z

SYMBOLEM

WARTOŚCI

PW

wyobraźnia

PODSTAWOWE HASŁO Z SYMBOLEM WARTOŚCI PW wyobraźnia wiedza

wiedza

WARTOŚCI

PW

więcej

 • mądrość

WARTOŚCI PW więcej mądrość prawda humanizm rozwój wolność

prawda

 • humanizm

WARTOŚCI PW więcej mądrość prawda humanizm rozwój wolność

rozwój

 • wolność

WARTOŚCI PW więcej mądrość prawda humanizm rozwój wolność

ZNAKI

SPÓJNE

GRAFICZNIE

Z

SYMBOLEM

WARTOŚCI

48

 • kierunków

19

36 092

 • wydziałów

ZNAKI SPÓJNE GRAFICZNIE Z SYMBOLEM WARTOŚCI 48 kierunków 19 36 092 wydziałów + 1 KOLEGIUM studentów

+

1

KOLEGIUM

studentów

 • 483 profesorów

ZNAKI SPÓJNE GRAFICZNIE Z SYMBOLEM WARTOŚCI 48 kierunków 19 36 092 wydziałów + 1 KOLEGIUM studentów

1 500 000

 • woluminów

W

BIBLIOTECE

PW

Znaki wydziałów
Znaki wydziałów
Znaki wydziałów
Znaki wydziałów
Znaki wydziałów

Znaki

wydziałów

Znaki wydziałów
Znaki wydziałów

ZNAKI

WYDZIAŁÓW

ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW

ZNAKI

WYDZIAŁÓW

ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW
ZNAKI WYDZIAŁÓW

K O L O R Y

WYDZIA Ł Ó W ( KAŻD E M U W Y DZIA Ł O W I
WYDZIA Ł Ó W
( KAŻD E M U
W Y DZIA Ł O W I
PRZ Y P I S A N Y
JES T
D U E T
K O L O R Ó W )
Wydział Administracji
Wydział Architek tury
Wydział Chemiczny
i
Nauk Społecznych
Wydział Elek troniki
i Technik
Informacyjnych
Wydział Elek tryczny
Wydział Inżynierii
Wydział Geodezji
Wydział Inżynierii
Wydział Inżynierii
Wydział Fizyki
Chemicznej
i Kartografii
Lądowej
Materiałowej
i Procesowej
Wydział Inżynierii
Wydział Instalacji
Budowlanych,
Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska
Wydział Matematyki
Wydział Zarządzania
Wydział Mechatroniki
Produkcji
i Nauk
Informacyjnych
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i
Petrochemii
Kolegium Nauk
Wydział Samochodów
Wydział Mechaniczny
Wydział Transportu
Ekonomicznych
i
Maszyn Roboczych
Energetyki i Lotnictwa
i Społecznych

PROJEKT:

STUDIO

GRAFICZNE

PODPUNKT

UL.

NARBUTTA

50/3,

02–541

WARSZAWA

TEL.

22

646

05

53

TEL.

KOM.

600

455

440

KONTAKT@PODPUNKT.PL,

WWW.PODPUNKT.PL