You are on page 1of 3

MAGNET SMART 3 / TEST 1 / Lektion 1 Menschen um mich herum WERSJA A

Imię: ________________________ Nazwisko: ____________________


Klasa: _______________________

Rozumienie tekstu słuchanego


 Magnet smart 3_Testy_1

1. Spójrz na mapę. Wysłuchaj nagrania i zapisz nazwy miejsc, do których prowadzą wskazówki
1–4. ___ / 4

1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________

Słownictwo
2. Znajdź osiem rzeczowników związanych z miastem. Zapisz je wraz z rodzajnikami. ___ / 8
A S F G O L P B U P L E
______________________________________
I K U P O S T A N R F H
______________________________________
L N R A G O L H D E V S
______________________________________
K S T R A ß E N B A H N
______________________________________
M A R K T L N H K R X I
______________________________________
L V T P Z U H O T E L P
L K W L T Z U F M Z U B
______________________________________
T H E A T E R R I P L R
______________________________________
J X S T A D T P A R K A ______________________________________
S A K Z U B L R E I V L

1
© Wydawnictwo LektorKlett
Gramatyka

3. In … Freizeit. Uzupełnij podane wyrażenie odpowiednim zaimkiem dzierżawczym. ___ / 3

Florian – in seiner Freizeit


1. Bettina – in ________________ Freizeit
2. ich – in ________________ Freizeit
3. wir – in ________________ Freizeit
4. Jan und du – in ________________ Freizeit
5. Tina und Eva – in ________________ Freizeit
6. du – in ________________ Freizeit

4. Gdzie mieszkają te osoby? Ułóż zdania. ___ / 5

1. Marion  die Ludwigstraße  in


______________________________________________________________________
2. Herr Wickert  das Theater  neben
______________________________________________________________________
3. Stefan  der Schillerplatz  an
______________________________________________________________________
4. Melanie  die Bahnhofsstraße  in
______________________________________________________________________
5. Tina  die Post  neben
______________________________________________________________________

5. Mit dem czy mit der? Zum czy zur? Uzupełnij zdania. ___ / 5

1. Ich fahre _________ Bus _________ Bahnhof.


2. Tina fährt _________ Rad _________ Schule.
3. Herr Kohl fährt _________ U-Bahn _________ Arbeit.
4. Wir fahren _________ Taxi _________ Hotel.
5. Ich fahre _________ Straßenbahn _________ Universität.

2
© Wydawnictwo LektorKlett
Komunikacja

6. Odpowiedz na pytania. ___ / 4

1. Wo triffst du deine Freunde?


____________________________________________________________________
2. Wo wohnst du?
____________________________________________________________________
3. Womit fährst du zur Schule?
____________________________________________________________________
4. Mit wem gehst du ins Kino?
____________________________________________________________________

7. Nauczyciel rozmawia z uczniami w klasie. Ułóż zdania z podanych wyrazów. ___ / 6

Schülerin: ich  dürfen eine SMS schicken Sonja  ?


1. ____________________________________________________________________
Lehrer: nein  das Handy benutzen  in der Klasse  nicht dürfen  ihr  .
2. ____________________________________________________________________
Schülerin: ich  essen  eine Banane  dürfen  ?
3. ____________________________________________________________________
Lehrer: nein nicht dürfen  ihr  essen und trinken  .
4. ____________________________________________________________________
Schüler: was  in der Klasse  dürfen  machen  wir  ?
5. ____________________________________________________________________
Lehrer: dürfen  zuhören  mitarbeiten  schreiben  lesen  ihr .
6. ____________________________________________________________________

Rozumienie tekstu słuchanego 4

Słownictwo 8

Gramatyka 13

Komunikacja 10

Razem 35

3
© Wydawnictwo LektorKlett